Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

-20%

Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,36  19,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,3619,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Employer branding jest jedną z najnowszych koncepcji zarządzania. Podejście to łączy ze sobą zarządzanie dwoma najważniejszymi niematerialnymi zasobami organizacji: zasobami ludzkimi oraz marką.
Każda organizacja, która występuje w roli podmiotu zatrudniającego, ma swoją, mocniejszą lub słabszą, markę pracodawcy. W przypadku Polski, o czym świadczyć mogą liczne doniesienia medialne lub doświadczenia dużej części pracujących rodaków, dbałość o markę pracodawcy nie należy do grupy priorytetowych działań organizacji. W efekcie, w sytuacji spadającego poziomu bezrobocia (jak przykładowo w roku 2008), wiele podmiotów gospodarczych ma kłopoty nie tylko z zatrzymaniem w firmie obecnych pracowników, ale i pozyskiwaniem nowych kadr.
To właśnie powyższe przesłanki stanowiły główny powód zainteresowania się autorki problematyką employer branding, koncepcją, która, gdy stosowana jest w praktyce, stanowić może remedium na problemy organizacji z utrzymywaniem, zatrudnianiem czy motywowaniem pracowników.
Niniejsze opracowanie ma głównie charakter poznawczy. Prezentowane treści mają na celu odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: po pierwsze, dlaczego należy stosować employer branding; po drugie, w jaki sposób zarządzać marką organizacji jako pracodawcy. Odpowiedzi na pierwsze z pytań szukano w charakterze przemian dokonujących się we współczesnych organizacjach i ich otoczeniu. Wskazówek, dotyczących kreowania marki pracodawcy oraz umacniania jej siły, dostarczył z kolei dorobek nauki w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu.
Aby jak najdokładniej wyjaśnić istotę omawianej koncepcji, wyniki studiów literaturowych uzupełniono rezultatami badań empirycznych. W ramach badań opracowano instrumentarium badawcze, służące pomiarowi wizerunku marki pracodawcy i określeniu efektów tej siły w postaci postaw i zachowań pracowniczych zaliczanych do grupy lojalnościowych. W efekcie udało się poznać naturę marki organizacji jako pracodawcy oraz opracować wskazówki w zakresie zarządzania, których wdrożenie pozwoli organizacjom wzmacniać siłę ich employer brands.


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-747-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  
  Część I. Uwarunkowania employer branding    11
  
  Rozdział 1. Zewnętrzne determinanty rozwoju koncepcji employer branding    13
  1.1 Przemiany demograficzne    14
  1.2 Pokolenie Y i jego oczekiwania wobec pracy    21
  1.3 Wojna o talenty    33
  
  Rozdział 2. Employer branding w kontekście ewolucji nauki o zarządzaniu i przeobrażeń wewnątrz organizacji    47
  2.1. Tożsamość organizacji podstawą budowy employer brand    48
  2.2. Zmiany w podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi    53
  2.3. Marka i siła jej oddziaływania    65
  
  Część II. Zarządzanie marką pracodawcy    75
  
  Rozdział 3. Istota employer branding    77
  3.1. Cele i pojęcie employer branding    78
  3.2. Pracodawca z wyboru jako organizacja z silną marką    89
  3.3. Skala wykorzystania employer branding w praktyce gospodarczej    98
  
  Rozdział 4. Funkcje i narzędzia employer branding    105
  4.1. Planowanie i organizowanie działań w obszarze employer branding    105
  4.2. Angażowanie pracowników w budowanie marki–employee branding    114
  4.3. Kontrola siły employer brand    122
  4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi instrumentem umacniania employer brand    134
  
  Część III. Pomiar siły employer brand    149
  
  Rozdział 5. Wizerunek marki pracodawcy działającego na polskim rynku i moc jego oddziaływania    151
  5.1. Koncepcja badań własnych i metodologia badawcza    152
  5.2. Badani o swoich pracodawcach    162
  5.3. Lojalnościowe postawy i zachowania pracowników jako pochodna wizerunku employer brand    179
  
  Rozdział 6. Praktyka employer branding    187
  6.1. Propozycja wartości dla pracownika oraz stopień zaspokojenia oczekiwań wobec pracy    187
  6.2. Employee branding w organizacjach zatrudniających respondentów    195
  6.3. Wizerunek employer brand i wybrane narzędzia zarządzania marką a przywiązanie do pracodawcy    200
  6.4. Wnioski z badań    208
  
  Zakończenie    213
  Bibliografia    219
  Netografia    233
  Spis tabel    237
  Spis rysunków    241
  Aneks. Kwestionariusz ankiety zastosowanej w badaniach własnych    243
  Od Redakcji    251
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia