X

  SPIS TREŚCI
  
  1. Od Redakcji
  
  I. ROZDZIAŁ AUTORSKI
  
  1. L. Godderis
  V. Hermans A study into the development of requirements concerning the physical and mental suitability of firemen and candidate firemen
  
  II. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
  
  1. P. Lesiak
  R. Porowski Ocena skutków awarii przemysłowej w instalacjach procesowych, w tym efektu domino – cz. I.
  
  III. NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
  
  1. Z. Ciekanowski Proces oceniania pracowników w nowoczesnej organizacji
  
  IV. PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
  
  1. Уласевич А.Н Огнезащитные и огнетушащие вещества для инженерной защиты и ликвидации пожаров
  
  V BADANIA I ROZWÓJ
  
  1. S. Kozioł
  A. Zbrowski Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej
  
  2. A Chwaleba
  A. G. Jatsunenko,
  J. Szczurko
  J. Szmitowski
  S. A. Yatsunenko
  S. Wilczkowski Możliwości terapeutyczne promieniowania elektromagnetycznego bardzo wielkiej częstotliwości
  
  3. Z. Salamonowicz
  W. Jarosz Odłamkowanie podczas wybuchu zbiorników LPG
  
  4. J Rakowska
  K. Radwan
  Z. Ślosorz Problemy oceny wielkości i kształtu ziaren materiałów sypkich
  
  5. A. Omazda
  J. Rybiński
  A. Szajewska Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w tunelu
  
  IV. CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE
  
  1. M. Cieślak Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych
  
  IV TECHNIKA I TECHNOLOGIA
  
  1. W. Wnęk
  P. Kubica
  M. Basiak Standardy projektowania urządzeń tryskaczowych – porównanie głównych parametrów
  
  2. W. Jaskółowski
  M. Kasperkiewicz Wpływ antypirogenów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego na ograniczenie skłonności węgla do samozapalenia
  
  3. J. Rakowska
  K. Radwan
  Z. Ślosorz Efekty środowiskowe usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych
  
  4. D Czerwienko
  A. Gontarz
  L. Jurecki
  I. Pogorzelski Pojazdy pożarnicze wczoraj i dziś – rozwój technologii
  
  5. Ł. Chołuj Bezpieczna ewakuacja a założenia scenariusza pożarowego
  
  JUBILEUSZ CZTERDZIESTOLECIA ISTNIENIA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
  
  1. D. Wróblewski Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – czterdzieści lat konsekwentnej pracy dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.27/3/2012

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Publikacje darmowe

Numer wydania

27

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Praca zbiorowa
5.0 / 5 (1 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
0 zł

Opis

Kwartalnik CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” ukazuje się regularnie od 2006r. Wszystkie zamieszczane artykuły, zarówno te napisane w języku polskim, jak również w jednym z języków konferencyjnych, dopuszczane są do druku decyzją Komitetu Redakcyjnego na podstawie recenzji naukowo-badawczych i inżynieryjno-technicznych przygotowanych przez niezależnych recenzentów. Dzięki temu wydawnictwo w bardzo krótkim czasie zyskało uznanie specjalistów pracujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego.
Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dnia 17 września 2012 roku) za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma przyznawanych są do dorobku naukowego 7 punktów.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!