Procesy komunikacji a mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych

Procesy komunikacji a mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem monografii jest poznanie procesów komunikacyjnych i decyzyjnych w gospodarstwach domowych - w tej perspektywie badawczej słabo rozpoznanych na gruncie polskiej literatury ekonomicznej. W pracy podjęto próbę adaptacji wiedzy z zakresu komunikacji społecznej do opisu przebiegu mechanizmów decyzyjnych w gospodarstwach domowych. Z postawionego celu wynika konieczność przyjęcia określonej perspektywy badawczej warunkowanej potrzebą analizy tych procesów w szerszym interdyscyplinarnym ujęciu. W niniejszej monografii komunikowanie w gospodarstwie domowym traktowano jako wielokierunkowy proces transakcyjny polegający na konieczności wypracowania sposobu porozumiewania się ze względu na fakt, że członkowie gospodarstw domowych są jednocześnie nadawcami i odbiorcami komunikatów. W opracowaniu zaprezentowano analizy dotyczące rozpoznania relacji wewnątrz gospodarstwa domowego w zakresie sieci wzajemnych interakcji między członkami gospodarstw domowych, przepływu informacji do i na zewnątrz gospodarstwa, a także samego procesu decyzyjnego podczas najważniejszych rozstrzygnięć o sposobie funkcjonowania gospodarstw domowych. Stwierdzono, że wymienione kwestie zależą od cech społeczno-ekonomicznych jednostek tworzących gospodarstwa, takich jak: wiek, struktura liczebności, źródła utrzymania, cykl życia rodziny, a także umiejscowienie samego gospodarstwa domowego w strukturze lokalnej.


Liczba stron323
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-344-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Uwarunkowania procesów komunikacji w gospodarstwie domowym    15
  
  1.1. Proces komunikacji i jego rodzaje    15
  1.1.1. Komunikacja w gospodarstwie domowym    20
  1.1.2. Kompetencje komunikacyjne członków gospodarstwa domowego    22
  1.2. Gospodarstwo domowe jako mała grupa społeczna    23
  1.2.1. Gospodarstwo domowe a rodzina    24
  1.2.2. Cykl życia gospodarstwa domowego    29
  1.3. Komunikowanie wewnątrz gospodarstwa domowego    34
  1.3.1. Typy powiązań komunikacyjnych w gospodarstwie domowym    34
  1.3.2. Komunikowanie interpersonalne    36
  1.3.3. Komunikowanie grupowe    41
  1.4. Bariery komunikacyjne w gospodarstwie domowym    44
  1.4.1. Struktura gospodarstwa domowego a bariery komunikacyjne    44
  1.4.2. Źródła i charakter konfliktów w małej grupie społecznej    60
  
  Rozdział 2. Znaczenie i źródła informacji w gospodarstwie domowym    69
  
  2.1. Fizjologiczne determinanty tworzenia i przekazu oraz percepcji informacji    69
  2.2. Źródła informacji w gospodarstwie domowym    79
  2.2.1. Informacje wewnętrzne    79
  2.2.2. Informacje zewnętrzne    84
  2.3. Mechanizm gromadzenia informacji wśród członków gospodarstw domowych    89
  2.4. Wymiana informacji między członkami gospodarstwa domowego    96
  2.5. Dostęp do źródeł informacji    101
  2.5.1. Dostępność do informacji na rynku    101
  2.5.2. Decyzje w warunkach niepełnej informacji – ich charakter i konsekwencje    107
  
  Rozdział 3. Role członków gospodarstw domowych w procesie decyzyjnym     113
  
  3.1. Komunikacja grupowa a podejmowanie decyzji    113
  3.1.1. Udział członków gospodarstwa domowego w procesie decyzyjnym    113
  3.1.2. Proces decyzyjny w gospodarstwie domowym     120
  3.2. Umiejętności interpersonalne w procesie decyzyjnym    123
  3.2.1. Etapy procesu decyzyjnego w gospodarstwie domowym    128
  3.2.2. Przetwarzanie informacji a reguły decyzyjne    130
  3.3. Role grupowe i kompetencje decyzyjne członków gospodarstwa domowego    132
  3.3.1. Role w procesie decyzyjnym i ich typologia    132
  3.3.2. Kompetencje decyzyjne członków gospodarstwa domowego w świetle badań własnych    136
  3.4. Grupowe rozwiązywanie problemów w gospodarstwach domowych    147
  
  Rozdział 4. Znaczenie informacji w podejmowaniu decyzji w gospodarstwach domowych w Polsce w świetle badań ilościowych    156
  
  4.1. Źródła decyzji ekonomicznych    156
  4.1.1. Próba badawcza    156
  4.1.2. Internet jako źródło informacji podczas podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych    159
  4.1.3. Sposoby pozyskiwania informacji dotyczących pracy    163
  4.1.4. Źródła informacji zakupowych    168
  4.1.5. Wymiana informacji między członkami gospodarstw domowych w zakresie zakupu dóbr    183
  4.2. Struktura decyzji gospodarstw domowych    191
  4.2.1. Decyzje kształtujące sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego    191
  4.2.2. Decyzje dotyczące zakupów produktów i usług przez gospodarstwa domowe    205
  4.2.3. Decyzje dotyczące oszczędzania    220
  4.3. Wymiana informacji w gospodarstwach domowych i zaburzenia na tym tle     226
  4.4. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na decyzje w gos- podarstwach domowych w Polsce     234
  
  Rozdział 5. Przebieg procesów komunikacyjnych w gospodarstwach domowych na podstawie badań jakościowych     263
  
  5.1. Cele i założenia badań     263
  5.2. Formy komunikacji w młodszych grupach fokusowych    265
  5.2.1. Źródła informacji w młodszych grupach fokusowych     266
  5.2.2. Przepływ informacji wewnątrz gospodarstw domowych w opinii uczestników młodszych grup fokusowych    270
  5.2.3. Wymiana informacji z otoczeniem gospodarstwa domowego    272
  5.2.4. Wyniki badań projekcyjnych w młodszych grupach fokusowych    273
  5.3. Komunikacja wśród uczestników starszych grup fokusowych     276
  5.3.1. Źródła informacji w starszych grupach fokusowych    276
  5.3.2. Wymiana informacji w gospodarstwach domowych starszych uczestników grup fokusowych    278
  5.3.3. Wyniki badań projekcyjnych w starszych grupach wiekowych    283
  5.4. Bariery komunikacji w opinii młodszych gospodarstw domowych    285
  5.4.1. Bariery wynikające z różnic w hierarchii wartości członków gospodarstw domowych    285
  5.4.2. Bariery komunikacyjne na tle pełnionych ról w gospodarstwie domowym     286
  5.4.3. Bariery wynikające z kontaktów zewnętrznych w młodszych gospodarstwach domowych    289
  5.4.4. Bariery na tle sposobów gospodarowania budżetem w gospodarstwach domowych    292
  5.5. Bariery komunikacji w opinii starszych gospodarstw domowych    293
  5.5.1. Bariery na tle pełnionych ról w starszych gospodarstwach domowych    294
  5.5.2. Problemy w komunikowaniu się na tle budżetu starszych gospodarstwdomowych     295
  5.5.3. Konflikty wynikające z dysonansu pozakupowego w starszych grupach wiekowych    297
  5.5.4. Podobieństwa i różnice w procesach komunikacji wewnętrznej wśród młodszych i starszych gospodarstw domowych – synteza badań    298
  
  Zakończenie    305
  Literatura    312
  Spis rysunków    319
  Spis tabel    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia