Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew

-20%

Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawiska w świetle ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,64  22,05

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,6422,05

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca dotyczy zjawiska przestępczości osób, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 17 lat, ale nie osiągnęły jeszcze 21. roku życia. Autorka stara się je wyjaśnić, wykorzystując ogólną teorię napięcia Roberta Agnew i uwzględniając skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Książka jest interesującym studium z pogranicza socjologii i pedagogiki resocjalizacyjnej.


Liczba stron236
WydawcaUniwersytet Pedagogiczny Kraków
ISBN-13978-83-7271-631-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  ROZDZIAŁ 1 Negatywne skutki transformacji ustrojowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości młodzieży    11
  1.1. Przeobrażenia społeczno-ustrojowe i ich wpływ na przestępczość młodzieży w Polsce    11
  1.2. Główne tendencje we współczesnej przestępczości młodzieży polskiej    24
  1.2.1. Zmiany ilościowe w przestępczości nieletnich i młodocianych w latach 1990–2007    25
  1.2.2. Zmiany jakościowe we współczesnej przestępczości nieletnich i młodocianych    29
  ROZDZIAŁ 2 Ogólna teoria napięcia Roberta Agnew jako próba interpretacji współczesnej przestępczości młodzieży polskiej    32
  2.1. Pojęcie napięcia w teorii anomii Roberta Mertona    33
  2.2. Pojęcie napięcia w teorii zablokowanych możliwości Alberta Cohena    37
  2.3. Pojęcie napięcia w teorii zróżnicowanych możliwości Richarda Clowarda i Lloyda Ohlina    39
  2.4. Współczesne teorie napięcia    40
  2.4.1. Instytucjonalna teoria anomii Stevena Messnera i Richarda Rosenfelsa    40
  2.4.2. Teoria napięcia Roberta Agnew    41
  2.4.3. Empiryczna weryfikacja ogólnej teorii napięcia R. Agnew na populacji młodzieży amerykańskiej    59
  2.5. Alienacja i anomia jako współczesna kategoria dezorganizacji społecznej    66
  2.6. Podsumowanie    72
  ROZDZIAŁ 3 Metodologiczne podstawy badań własnych    76
  3.1. Przedmiot i cel badań    76
  3.2. Problemy, pytania i hipotezy badawcze    78
  3.3. Zmienne i wskaźniki    82
  3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    85
  3.5. Dobór próby badawczej, sposób przeprowadzenia badań i opracowania wyników    93
  3.6. Porównanie rezultatów badań metodą Roberta Agnew i Helen Raskin White w populacji młodzieży amerykańskiej i polskiej na podstawie wyników analizy czynnikowej    94
  ROZDZIAŁ 4 Determinanty przestępczości młodocianych – weryfikacja głównych tez ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew na podstawie wyników badań własnych    103
  4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości    103
  4.1.1. Struktura społeczno-demograficzna badanych    104
  4.1.2. Dane dotyczące czynu przestępczego popełnionego przez młodocianych sprawców    109
  4.1.3. Niedostosowanie społeczne w grupach młodocianych przestępców i nieprzestępców    114
  4.2. Główne predyktory przestępczości młodocianych na podstawie wyników analizy regresji wielokrotnej – porównanie wyników badań własnych z ustaleniami R. Agnew i H.R. White    115
  4.3. Poczucie napięcia i czynniki ograniczające – analiza porównawcza badanych grup    121
  4.3.1. Poczucie napięcia i czynniki ograniczające – analiza porównawcza grup młodocianych przestępców i nieprzestępców    122
  4.3.2. Poczucie napięcia i czynniki ograniczające – analiza porównawcza grup młodocianych przestępców skazanych za popełnienie czynu agresywnego i nieagresywnego    133
  4.3.3. Poczucie napięcia i czynniki ograniczające – analiza porównawcza grup młodocianych przestępców skazanych po raz pierwszy i wielokrotnie karanych    141
  4.4. Poczucie alienacji – analiza porównawcza badanych grup    149
  4.4.1. Poczucie alienacji w grupach młodocianych przestępców i nieprzestępców    149
  4.4.2. Poczucie alienacji w grupach młodocianych przestępców skazanych za popełnienie czynu agresywnego i nieagresywnego    151
  4.4.3. Poczucie alienacji w grupach młodocianych przestępców pierwszy raz karanych i wielokrotnie karanych    152
  4.5. Analiza zależności między zmiennymi w grupie młodocianych przestępców oraz w grupie młodocianych przestępców i nieprzestępców    156
  4.5.1. Nasilenie zachowań przestępczych a poczucie napięcia i czynniki ograniczające w grupie młodocianych przestępców    156
  4.5.2. Poczucie napięcia a czynniki ograniczające w grupie młodocianych przestępców oraz w grupie młodocianych przestępców i nieprzestępców    157
  4.5.3. Poczucie napięcia a poczucie alienacji w grupie młodocianych przestępców i nieprzestępców    162
  4.5.4. Czynniki ograniczające a poczucie alienacji w grupie młodocianych przestępców i nieprzestępców    165
  ROZDZIAŁ 5 Wnioski i podsumowanie    171
  Aneks    188
  Spis aneksów    210
  Bibliografia    211
  Summary    234
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia