Finanse publiczne i międzynarodowe

Finanse publiczne i międzynarodowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Do końca konsekwentnego, na artykuły dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz na artykuły dotyczące finansów publicznych i międzynarodowych, w tym międzynarodowego rynku finansowego. W niniejszym zbiorze, grupowanym wokół problematyki finansów publicznych i międzynarodowych, znalazło się 37 artykułów z szerokiego spektrum tematycznego, dotyczących przede wszystkim problematyki krajowej. Kilka artykułów podejmuje kwestie międzynarodowe. Poprzez udział przedstawicieli środowisk naukowych z innych państw konferencja nabiera walorów konferencji międzynarodowej.


Liczba stron433
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-017-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Adel Al Khattab, John R. Anchor, Eleanor M.M. Davies: The use of political risk assessment techniques in Jordanian international firms    13
  Emil Antoniszyn: Znaczenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w polskiej polityce finansowej    31
  Agnieszka Bem: Problem braku ubezpieczenia zdrowotnego w USA. Reforma finansowania ochrony zdrowia    51
  Tomasz Berent: Financial leverage risk revisited - theory, definitions and determinants    66
  Bogumił Bernaś, Agnieszka Bem: Kryzys gospodarczy a nacjonalizacja. Zaangażowanie publiczne w gospodarce - przykład Stanów Zjednoczonych    79
  Krzysztof S. Cichocki, Michał Sitnik: Szacowanie optymalnego czasu i kosztu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na EURO 2012 z wykorzystaniem oprogramowania MS Project    99
  Leszek Czapiewski, Joanna Lizińska: Skuteczność zastosowania modelu rynkowego w analizie zdarzeń dla wybranych cech spółek na przykładzie giełdy NYSE w latach 1985-2008    114
  Joanna Duda: Struktura finansowania działalności inwestycyjnej małopolskich MŚP w aspekcie integracji z Unią Europejską    123
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk: Analiza struktury portfeli inwestycyjnych OFE w okresie bessy i hossy    136
  Jolanta Gałuszka: Globalne determinanty polityki podatkowej    144
  Magdalena Kalasińska: Rozwój sekurytyzacji w Europie i w Polsce    155
  Bohuslava Knapová: Theory of decision making in managerial practice    164
  Martina Königová: Methodology for crisis scenario and crisis plan development    172
  Julia Koralun-Bereźnicka: Country and industry effects in euro-zone corporate performance through cluster nalysis    180
  Julia Koralun-Bereźnicka: Wpływ czynników krajowych i sektorowych na rynkowe stopy zwrotu - przegląd badań    189
  Paweł Kowalik: System opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych - próba analizy    197
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Koncepcja i metodologia oceny efektywności wydatków sektora publicznego    208
  Magdalena Ligus: Wartościowanie korzyści środowiskowych inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce - badanie pierwotne metodą wyceny warunkowej (contingent valuation method)    218
  Filloreta Madani, Ylldeze Sokoli: The corruption, it’s causes and the war against it. Case of Albania    229
  Jakub Marszałek: Determinanty premii konwersji obligacji zamiennych notowanych na Tokyo Stock Exchange    239
  Grzegorz Michalski: Operating cash balance and its effectiveness    250
  Magdalena Ogibowska: Międzynarodowe strategie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – zarys problemu    267
  Radosław Pastusiak: Rola SSE w polityce inwestycyjnej Polski - stan obecny i perspektywy po 2020 roku    276
  Waldemar Polak: Inwestycje oraz bariery w rozwoju konkurencyjności sektora MŚP w Polsce    285
  Izabela Pruchnicka-Grabias: The investment results of fixed income hedge funds in 2007 and 2008    296
  Jerzy Różański: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim - analiza statystyczna    306
  Józef Rudnicki: Impact of M&A announcement on a subsequent stock performance on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange    318
  Bożena Ryszawska-Grzeszczak: Reforma budżetu Unii Europejskiej po roku 2013    332
  Julijana Siljanoska, Minika Angeloska, Nikolce Marinovski: Standards of optimizations of Macedonian companies financial structure    343
  Wacława Starzyńska: System zamówień publicznych a innowacyjność przedsiębiorstw    351
  Emilia Stola: Znaczenie wzrostu gospodarczego w rozwoju sektora bankowego w Polsce    359
  Igor Styn: Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce    369
  Igor Styn: Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce    380
  Ivo Svejkovský: Academy of Sciences of the Czech Republic in financial crisis    392
  Adam Śliwiński, Tomasz Michalski, Małgorzata Rószkiewicz: Determinants of the consumption of life insurance in Poland    400
  Justyna Wiktorowicz, Elżbieta Roszko-Grzegorek: Procedury elektroniczne w zamówieniach publicznych    412
  Robert Wolański: Środki unijne a innowacje małych i średnich przedsiębiorstw    423
  Summaries    30
    Adel Al Khattab, John R. Anchor, Eleanor M.M. Davies: Wykorzystanie metod oceny ryzyka politycznego w jordańskich firmach międzynarodowych    30
    Emil Antoniszyn: The meaning of international standards of accountancy in Polish financial policy    50
    Agnieszka Bem: The problem of the lack of health insurance in the USA. The reform of the health care financing system    65
    Tomasz Berent: Ryzyko dźwigni finansowej – nowe podejście, teoria i definicje    77
    Bogumił Bernaś, Agnieszka Bem: Economic crisis and nationalization. Public involvement in the economy – the example of the USA    98
    Krzysztof S. Cichocki, Michał Sitnik: Assessing optimal time and cost of building National Sports Stadium in Warsaw for EURO 2012 with the use of MS project software    113
    Leszek Czapiewski, Joanna Lizińska: The efficiency of the use of the market model in an event study for securities grouped by characteristics – empirical results for NYSE 1985-2008    122
    Joanna Duda: The financing structure of investment activities of smes in Malopolska in the aspect of the integration with the EU    135
    Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk: The analysis of ofe portfolio structure in times of bull and bear market    143
    Jolanta Gałuszka: Global challenges for tax policy    154
    Magdalena Kalasińska: The evolution of securitization in Europe and in Poland    163
    Bohuslava Knapová: Teoria podejmowania decyzji w praktyce zarządzania    171
    Martina Königová: Metodologia dla scenariusza kryzysowego i rozwój planu kryzysowego    179
    Julia Koralun-Bereźnicka: Efekt kraju i sektora w kondycji finansowej przedsiębiorstw strefy euro z zastosowaniem analizy skupień    188
    Julia Koralun-Bereźnicka: Country and industry factors as determinants of stock returns – a research review    196
    Paweł Kowalik: Healthcare system in the United States – an attempt at analysis    207
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Evaluation of public sector expenditures efficiency – conception and methodology    217
    Magdalena Ligus: Valuing environmental benefits of renewable energy projects in Poland – the contingent valuation survey    228
    Filloreta Madani, Ylldeze Sokoli: Korupcja, jej przyczyny i walka z tym zjawiskiem. Przypadek Albanii    238
    Jakub Marszałek: Conversion premium determinants of convertible bonds listed on Tokyo Stock Exchange    249
    Grzegorz Michalski: Inwestycja w bufor gotówki operacyjnej i jej efektywność    266
    Magdalena Ogibowska: International tax strategies in the field of corporate income tax – outline of the problem    275
    Radosław Pastusiak: The role of Special Economic Zones in Polish investment policy. Current situation and perspectives beyond 2020    284
    Waldemar Polak: The investments and basic limitations in the development of competitiveness of small and medium companies in Poland    295
    Izabela Pruchnicka-Grabias: Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych stosujących strategię typu fixed income w latach 2007 i 2008    305
    Jerzy Różański: Foreign direct investment in Łódź region – statistical analysis    317
    Józef Rudnicki: Wpływ informacji o fuzji lub przejęciu na cenę akcji na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie    331
    Bożena Ryszawska-Grzeszczak: The reform of the EU budget after 2013    342
    Julijana Siljanoska, Minika Angeloska, Nikolce Marinovski: Standardy optymalizacji finansowej struktury firm macedońskich    350
    Wacława Starzyńska: The public procurement system and the innovativeness of enterprises    358
    Emilia Stola: The meaning of economic growth for development of the banking sector in Poland    368
    Igor Styn: Basic problems connected with managing CO2 emission risk by electricity producers in Poland    379
    Igor Styn: Basic problems connected with biomass as the fuel for power generation in Poland    391
    Ivo Svejkovský: Czeska Akademia Nauk w dobie kryzysu finansowego    399
    Adam Śliwiński, Tomasz Michalski, Małgorzata Rószkiewicz: Determinanty konsumpcji ubezpieczeń na życie w Polsce    411
    Justyna Wiktorowicz, Elżbieta Roszko-Grzegorek: Electronic procedures in public procurement    422
    Robert Wolański: Union funds and the innovation small and medium enterprises    433
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia