Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

-25%

Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

2 oceny

Redakcja:

Anna Kostur

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,63  23,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,6323,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zarządzanie w sektorze publicznym staje się, ze względu na szeroki krąg odbiorców jego działań i ogromne zasoby, którymi dysponuje, istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym metod i procedur zarządzania. W związku z tym następuje przeniesienie rozwiązań sprawdzonych w jednostkach biznesowych na grunt sektora publicznego, pojawiają się nowe obszary zainteresowań, takie jak ryzyko, następuje adaptacja różnych narzędzi zarządzania, w tym metod i procedur szeroko rozumianej kontroli.
Kluczem do zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych powinien być sprawny system kontroli, szczególnie w ujęciu prospektywnym, umożliwia on bowiem identyfikację, analizę i neutralizację ryzyka.
Audyt wewnętrzny jest częścią systemu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Prawidłowe sformułowanie istoty, zadań i zakresu audytu ma wpływ na zastosowanie odpowiednich metod i procedur pozwalających racjonalnie i skutecznie gospodarować środkami publicznymi. Prawidłowo zdefiniowane obszary badań audytowych pozwalają na dobór metod badawczych, przy czym podstawowym kryterium wyznaczającym zakres badań są zidentyfikowane rodzaje i zakresy ryzyka. Procedury i organizacja audytu wewnętrznego umożliwiają jednolite prowadzenie badań oraz ich komunikowanie odbiorcom w celu oceny działań i podejmowania prawidłowych decyzji.


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-775-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  
  Rozdział 1. AUDYT W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA    11
  1.1. Zarządzanie – koncepcje i praktyki    11
  1.2. Kontrola w systemie zarządzania    17
  1.3. Audyt wewnętrzny jako element systemu kontroli    24
  1.4. Ewolucja audytu    26
  1.4.1. Współczesny audyt wewnętrzny i kierunki jego ewolucji    26
  1.4.2. Kontrola wewnętrzna w latach 70.     27
  1.4.3. Lata 80. jako okres decentralizacji kontroli wewnętrznej    28
  1.4.4. Kontrola wewnętrzna w okresie początków gospodarki rynkowej lat 90.     30
  1.4.5. Eksponowanie controllingu i audytu jako nowych narzędzi zarządzania    32
  1.4.6. Obszar rozwoju branżowego audytu wewnętrznego    35
  
  Rozdział 2. AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    37
  2.1. Pojęcie i zakres audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    37
  2.2. Cele i przedmiot audytu wewnętrznego w sektorze publicznym    49
  2.3. Charakterystyka polskich regulacji prawnych i profesjonalnych audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    53
  2.4. Klasyfikacja audytu wewnętrznego    60
  
  Rozdział 3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM    66
  3.1. Pojęcie organizacji    66
  3.2. Miejsce Komórki Audytu Wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki    68
  3.3. Charakterystyka działalności audytorów zatrudnionych w Komórce Audytu Wewnętrznego    70
  3.4. Zasady i reguły dotyczące praktyki wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz wymogi stawiane pracownikom Komórki Audytu Wewnętrznego    72
  3.5. Struktura organizacyjna Komórki Audytu Wewnętrznego, jej skład osobowy i relacje wewnętrzne    77
  3.5.1. Kierownik Komórki Audytu Wewnętrznego    82
  3.5.2. Koordynator zadania audytowego    83
  3.5.3. Audytor odpowiedzialny    84
  3.5.4. Asystent audytu    85
  3.6. Relacje audytorów wewnętrznych z pracownikami innych komórek organizacyjnych oraz audytorami zewnętrznymi    85
  
  Rozdział 4. METODY AUDYTU DZIAŁALNOŚCI    87
  4.1. Pojęcie i zakres audytu działalności    87
  4.2. Pojęcie metodyki w audycie działalności    89
  4.3. Audyt strategiczny    93
  4.4. Audyt operacyjny    103
  4.4.1. Budżetowanie w jednostkach sektora finansów publicznych    104
  4.4.2. Mierniki oceny efektywności działalności podstawowej w jednostkach sektora finansów publicznych    111
  4.4.3. Audyt wydatków rzeczowych na przykładzie systemu zakupów bieżących    114
  4.4.4. Audyt zasobów osobowych    118
  4.4.5. Audyt przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie robót budowlanych    122
  
  Rozdział 5. METODY AUDYTU FINANSOWEGO    127
  5.1. Pojęcie i zakres audytu finansowego    127
  5.2. Metody audytu systemu księgowości i kontroli wewnętrznej    130
  5.3. Metody audytu wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu    135
  5.4. Metody badań pełnych i wyrywkowych w audycie finansowym    144
  
  Rozdział 6. SPOSOBY BADANIA RYZYKA W PRACACH AUDYTORA    148
  6.1. Pojęcie ryzyka    148
  6.2. Zarządzanie ryzykiem    150
  6.3. Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem    151
  6.4. Identyfikacja obszarów ryzyka    154
  6.5. Metody oceny ryzyka    160
  6.5.1. Metoda matematyczna analizy ryzyka    162
  6.5.2. Metoda szacunkowa analizy ryzyka – metoda delficka (grupa ekspercka)    165
  6.5.3. Metoda mieszana analizy ryzyka    167
  6.5.4. Mapa ryzyka w analizie ryzyka    168
  6.6. Częstotliwość badania zidentyfikowanego obszaru ryzyka    170
  
  Rozdział 7. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO    172
  7.1. Istota i zakres procedur audytu wewnętrznego    172
  7.2. Planowanie audytu wewnętrznego i ocena ryzyka    174
  7.3. Audytowanie (badanie i ocena)    177
  7.3.1. Planowanie zadania audytowego (zapewniającego)    177
  7.3.2. Opracowywanie programu zadania audytowego (zapewniającego)    179
  7.3.3. Narady związane z wykonywaniem zadania audytowego (zapewniającego)    181
  7.3.4. Czynności audytowe    182
  7.3.5. Sposób współpracy z pracownikami komórki audytowanej    183
  7.3.6. Czynności doradcze    183
  7.4. Sprawozdawczość    184
  7.4.1. Sprawozdawczość na tematy bezpośrednio niezwiązane z zadaniami audytowymi    187
  7.4.2. Czynności sprawdzające (audyt sprawdzający)    187
  7.4.3. Przegląd jakości zadania audytowego    188
  7.5. Dokumentowanie audytu    188
  7.5.1. Bieżące akta audytu wewnętrznego (akta bieżące)    190
  7.5.2. Stałe akta audytu wewnętrznego (akta stałe)    190
  
  ZAKOŃCZENIE    193
  ZAŁĄCZNIK. Ankieta na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    195
  LITERATURA    213
  SPIS RYSUNKÓW    221
  SPIS TABEL    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia