Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm, społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, warunkujących stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.


Zagadnienia te, do niedawna uważane w Polsce za nieistotne, wchodzą obecnie, szczególnie wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, do kanonu wiedzy i życia codziennego polskiego menedżera.


Niniejsza praca jest jedną z nielicznych publikacji na polskim rynku, tak kompetentnie i szeroko opisujących problematykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.


Podręcznik przygotowany specjalnie dla polskiego odbiorcy. Uwzględnia nowe prawa, związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Został napisany przystępnym językiem. Zawiera indeks rzeczowy i bogatą bibliografię.


Opinie o książce:[...] Zaletą książki jest jej przejrzystość. Wprowadzane pojęcia kluczowe są definiowane. Tabele i wykresy pozwalają na obrazowe przedstawienie prezentowanych treści. Ważną sprawą jest przedstawienie problematyki z uwzględnieniem zasad i norm obowiązujących w Unii Europejskiej...(dr Adam Sawicki, Politechnika Białostocka)[...] Jest to publikacja oryginalna, a jednocześnie wyjątkowa [...] Jest ona niezwykle ciekawą syntezą, która scala dotychczas rozproszone na ten temat informacje. [...] Walorem książki jest jej praktyczna i przystępnie sformułowana treść...(prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański)


Liczba stron244
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14314-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność korporacji: aspekt historyczny i teoretyczny    13
    1.1. Charakter prawny korporacji    13
    1.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu – rys historyczny    15
    1.3. Argumenty przeciwko społecznej odpowiedzialności    18
    1.4. Argumenty na rzecz społecznej odpowiedzialności    21
  
  Rozdział 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności    28
    2.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – ujęcie współczesne    28
    2.2. Modele społecznej odpowiedzialności: after profit i before profit obligation    29
      2.2.1. Model after profit obligation    29
      2.2.2. Model before profit obligation    31
    2.3. Modele determinujące społecznie odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw    35
    2.4. Rodzaje postaw i reakcji społecznych przedsiębiorstw    41
    2.5. Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej odpowiedzialności    43
      2.5.1. Pojęcie i rodzaje interesariuszy    43
      2.5.2. Podstawowe aspekty koncepcji interesariuszy    50
  
  Rozdział 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie    53
    3.1. Kontrola i nadzór nad przedsiębiorstwem (Corporate Governance)    53
    3.2. Kontrola i nadzór korporacyjny w szerokim ujęciu    56
    3.3. Rodzaje i ogólna charakterystyka wybranych systemów kontroli i nadzoru korporacyjnego    61
      3.3.1. Charakterystyka modelu zewnętrznego (anglosaskiego)    62
      3.3.2. Charakterystyka modelu wewnętrznego (niemieckiego)    66
  Rozdział 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy    68
    4.1. Nadzór właścicielski: odpowiedzialność w stosunku do akcjonariuszy    68
      4.1.1. Istota nadzoru właścicielskiego    68
      4.1.2. Struktura i kompetencje organów zarządzających spółką w modelu anglosaskim    71
      4.1.3. Charakterystyka modelu dwupoziomowego (dualistycznego)    76
    4.2. Reforma władania korporacyjnego – w kierunku odpowiedzialności wobec interesariuszy    80
  
  Rozdział 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem    88
    5.1. Identyfikacja interesariuszy przedsiębiorstwem    89
    5.2. Identyfikacja interesów i oczekiwań interesariuszy    89
    5.3. Wybór strategii i działań koniecznych do jej realizacji    91
    5.4. Projektowanie polityki społecznej w procesie zarządzania strategicznego korporacją    95
    5.5. Proces zarządzania strategicznego    99
      5.5.1. Analiza otoczenia    100
      5.5.2. Formułowanie celów    103
      5.5.3. Formułowanie i ocena strategii    105
      5.5.4. Wprowadzenie strategii w życie    106
      5.5.5. Kontrola realizacji strategii    108
  
  Rozdział 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem    113
    6.1. Uwarunkowania etyki osobistej    113
    6.2. Przywództwo etyczne – sylwetki moralne menedżerów (kierowników)    117
    6.3. Modele kierowania    119
    6.4. Relacje między etyką osobistą a etyką organizacji    122
    6.5. Kultura organizacyjna jako wyznacznik norm i wartości organizacyjnych    124
    6.6. Wartości moralne w kulturze    128
  
  Rozdział 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu    131
    7.1. Misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa    132
    7.2. Struktury i procedury organizacyjne    135
    7.3. Polityka społeczna i programy etyczne    138
    7.4. Kodeksy etyczne i standardy profesjonalne    139
    7.5. Szkolenia etyczne    142
    7.6. Etyczny wymiar procesu podejmowania decyzji    143
      7.6.1. Podejście normatywne    144
      7.6.2. Systemy etyczne jako podstawa i uzasadnienie wyborów    145
      7.6.3. Testy etyczne jako podstawa decyzji etycznych    146
    7.7. Skuteczne komunikowanie się – polityka otwartych drzwi    149
    7.8. Nagradzanie respektujących i karanie łamiących obowiązujące standardy etyczne    150
    7.9. Kontrola etyczna    151
      7.9.1. Rzecznik – rady – komitety etyczne    151
      7.9.2. Raporty i audyty społeczne    152
    7.10. Mechanizmy zapobiegania i sprzeciwu wobec działań nieetycznych    155
      7.10.1. Polityka otwartych drzwi    155
      7.10.2. Prawo do informowania o przestępstwie (whistle blowing)    155
  
  Rozdział 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika    158
    8.1. Prawa pracownicze jako podstawa formułowania szczegółowych norm w relacjach pracownik-pracodawca    159
    8.2. Interpretacja prawa do pracy    162
    8.3. Szeroka interpretacja prawa do pracy w Europejskiej Karcie Społecznej    163
      8.3.1. Wolność pracy i zakaz dyskryminacji    164
      8.3.2. Prawo do godziwego wynagrodzenia    166
      8.3.3. Prawo do godziwych warunków pracy, bezpieczeństwa i zdrowia pracowników    170
  
  Rozdział 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    181
    9.1. Ogólna charakterystyka modelu    182
    9.2. Charakterystyka obszarów zarządzania zasobami ludzkimi wyodrębnionych w modelu    183
      9.2.1. Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem    183
      9.2.2. Przepływy pracowników (Human Resource Flow)    185
      9.2.3. Strategiczne podejście do kształtowania przepływów pracowników w przedsiębiorstwie    190
      9.2.4. System wynagradzania    193
      9.2.5. System pracy    194
    9.3. Ocena strategii zarządzania zasobami ludzkimi w punktu widzenia długookresowych kosztów i korzyści    195
    9.4. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi z punktu widzenia interesariuszy    197
    9.5. Ocena strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi przez pryzmat czynników sytuacyjnych    197
    9.6. Metody integracji zarządzania zasobami ludzkimi    199
  
  Rozdział 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne    203
    10.1. Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialności przedsiębiorstwa    203
    10.2. Rola przedsiębiorstwa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju    207
    10.3. Systemy zarządzania środowiskowego    210
      10.3.1. Programy Czystszej Produkcji    210
      10.3.2. Program europejskiego ekozarządzania i audytów środowiskowych – EMAS    214
      10.3.3. System zarządzania środowiskowego według standardów ISO serii 14001    217
    10.4. Integracja systemów zarządzania    221
  
  Zakończenie    223
  Bibliografia    232
  Indeks rzeczowy    242
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia