Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

-20%

Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie ma charakter analizy naukowej wspartej na paradygmacie opisu teoretycznego i analiz statystycznych interpretujących przedmiot badań. (…) Walorem opracowania jest udana próba prezentowania skuteczności i efektywności orzekania przez sądy modyfikacji wykonywania kary pozbawienia wolności w kognitywnym modelu analizy prawnej uwzględniającej różne podsystemy normatywne, tj. przepisy prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego procesowego oraz ustawowego porządku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (…) Kolejnym istotnym zagadnieniem w płaszczyźnie analizy prawno-kryminologicznej są rozważania Autora prezentującego pogląd, iż instytucja postępowań incydentalnych modyfikujących sposób wykonywania kary pozbawienia wolności jest klasycznym środkiem indywidualnego oddziaływania na sprawcę czynu inkryminowanego. (…) praca ta zmusza uważnego czytelnika do stawiania fundamentalnych dla prawa karnego i kryminologii pytań-kluczy, pytań z dziedziny podstawowych paradygmatów naukowych. Jednym z podstawowych pytań jest tożsamość prawa, która zawiera się w dyskursie na temat podmiotowości osoby sprawcy i granic odpowiedzialności za czyn, a tym samym z pojęciem winy.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza


Liczba stron525
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-768-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  ROZDZIAŁ I. Kara pozbawienia wolności w świetle jej kodeksowych celów oraz funkcji    25
  1. Dyrektywy i cele wymiaru kary    35
  2. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności    57
  ROZDZIAŁ II. Postępowania incydentalne związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności jako przesłanka jej modyfikacji w postępowaniu wykonawczym    77
  1. Podstawy orzekania w przedmiocie odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    94
  1.1. Przesłanki obligatoryjnego udzielenia odroczenia i przerwy wykonania kary    102
  1.1.1. Choroba psychiczna    104
  1.1.2. Inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary    113
  1.2. Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności    120
  1.2.1. Skutki zbyt ciężkie dla skazanego lub jego rodziny wynikające z natychmiastowego wykonania kary    125
  1.2.2. Przeludnienie zakładów karnych    134
  1.3. Fakultatywne przesłanki przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    147
  1.3.1. Ważne względy zdrowotne    154
  1.3.2. Ważne względy rodzinne    156
  1.3.3. Ważne względy osobiste    158
  1.3.4. Przerwa w karze wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego    160
  1.3.4.1. Ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste    165
  1.3.4.2. Skutki zbyt ciężkie dla skazanego lub jego rodziny    169
  2. Prognozowanie kryminologiczne w związku z odroczeniem albo przerwą w karze pozbawienia wolności    171
  3. Czas trwania odroczenia oraz przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    181
  3.1. Forma obligatoryjna    184
  3.2. Forma fakultatywna    187
  3.2.1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności    188
  3.2.2. Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności    189
  3.3. Problem kolejnego odroczenia albo przerwy w karze    191
  3.3.1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności    191
  3.3.2. Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności    193
  4. Nadzór sprawowany w okresie odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    198
  5. Podstawy zakończenia odroczenia oraz przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    207
  5.1. Ustanie przyczyn będących podstawą orzeczenia    211
  5.2. Niekorzystanie z odroczenia albo przerwy zgodnie z założonym celem    214
  5.3. Rażące naruszenie przez skazanego porządku prawnego    216
  5.4. Odwołanie przerwy w karze w związku z niewykonywaniem nałożonych przez sąd obowiązków    220
  5.5. Wygaśnięcie przerwy z mocy prawa    224
  5.6. Odwołanie przerwy w karze wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego    226
  6. Zawieszenie postępowania wykonawczego ze względów zdrowotnych jako przesłanka modyfikacji kary na podstawie art. 152 k.k.w. i 155 k.k.w.    229
  ROZDZIAŁIII. Środki probacyjne orzekane w związku z odroczeniem albo przerwą wykonania kary pozbawienia wolności    245
  1. Prognoza kryminologiczna w prawie karnym    249
  1.1. Rodzaje i metody prognozowania kryminologicznego    262
  1.2. Prognoza kryminologiczna jako przesłanka stosowania art. 152 k.k.w. i 155 k.k.w.    280
  2. Przesłanki formalne warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności    310
  2.1. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.)    316
  2.2. Ograniczenia przy stosowaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności    329
  2.3. Warunkowe zawieszenie reszty kary wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego    334
  3. Postępowanie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.)    339
  3.1. Wszczęcie postępowania w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności    340
  3.2. Orzekanie w sprawie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności    342
  3.3. Postępowanie odwoławcze w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności    344
  3.4. Orzekanie w systemie dozoru elektronicznego    348
  4. Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności    353
  4.1. Szczególne zasady warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności    368
  4.1.1. Warunkowe zwolnienie stosowane w oparciu o art. 95 § 2 k.k. oraz art. 98 k.k.    369
  4.1.2. Orzekanie warunkowego zwolnienia po okresie przerwy wykonania kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)    374
  5. Postępowanie w przedmiocie udzielenia warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności    382
  5.1. Wszczęcie postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia    384
  5.2. Orzekanie warunkowego przedterminowego zwolnienia    389
  5.3. Postępowanie odwoławcze w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia    398
  6. Okres próby i jego znaczenie w programie probacji    402
  6.1. Obowiązki okresu próby    413
  6.2. Dozór    431
  6.3. Orzekanie grzywny w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności    447
  7. Zakończenie okresu próby – weryfikacja trafności prognozy kryminologicznej    452
  7.1. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej    457
  7.1.1. Przesłanki obligatoryjne    461
  7.1.2. Przesłanki fakultatywne    465
  7.1.3. Zagadnienia problematyki procesowej    469
  7.2. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności    473
  7.2.1. Przesłanki obligatoryjne    478
  7.2.2. Przesłanki fakultatywne    482
  7.2.3. Zagadnienia problematyki procesowej    487
  Zakończenie    493
  Bibliografia    505
  Od Redakcji    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia