Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

-20%

Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie ma charakter analizy naukowej wspartej na paradygmacie opisu teoretycznego i analiz statystycznych interpretujących przedmiot badań. (…) Walorem opracowania jest udana próba prezentowania skuteczności i efektywności orzekania przez sądy modyfikacji wykonywania kary pozbawienia wolności w kognitywnym modelu analizy prawnej uwzględniającej różne podsystemy normatywne, tj. przepisy prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego procesowego oraz ustawowego porządku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (…) Kolejnym istotnym zagadnieniem w płaszczyźnie analizy prawno-kryminologicznej są rozważania Autora prezentującego pogląd, iż instytucja postępowań incydentalnych modyfikujących sposób wykonywania kary pozbawienia wolności jest klasycznym środkiem indywidualnego oddziaływania na sprawcę czynu inkryminowanego. (…) praca ta zmusza uważnego czytelnika do stawiania fundamentalnych dla prawa karnego i kryminologii pytań-kluczy, pytań z dziedziny podstawowych paradygmatów naukowych. Jednym z podstawowych pytań jest tożsamość prawa, która zawiera się w dyskursie na temat podmiotowości osoby sprawcy i granic odpowiedzialności za czyn, a tym samym z pojęciem winy.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza


Liczba stron525
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-768-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  
  ROZDZIAŁ I. Kara pozbawienia wolności w świetle jej kodeksowych celów oraz funkcji     25
  1. Dyrektywy i cele wymiaru kary     35
  2. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności     57
  
  ROZDZIAŁ II. Postępowania incydentalne związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności jako przesłanka jej modyfikacji w postępowaniu wykonawczym     77
  1. Podstawy orzekania w przedmiocie odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności     94
  1.1. Przesłanki obligatoryjnego udzielenia odroczenia i przerwy wykonania kary     102
  1.1.1. Choroba psychiczna     104
  1.1.2. Inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonanie kary     113
  1.2. Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności     120
  1.2.1. Skutki zbyt ciężkie dla skazanego lub jego rodziny wynikające z natychmiastowego wykonania kary     125
  1.2.2. Przeludnienie zakładów karnych     134
  1.3. Fakultatywne przesłanki przerwy wykonania kary pozbawienia wolności    147
  1.3.1. Ważne względy zdrowotne     154
  1.3.2. Ważne względy rodzinne     156
  1.3.3. Ważne względy osobiste     158
  1.3.4. Przerwa w karze wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego     160
  1.3.4.1. Ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste     165
  1.3.4.2. Skutki zbyt ciężkie dla skazanego lub jego rodziny     169
  2. Prognozowanie kryminologiczne w związku z odroczeniem albo przerwą w karze pozbawienia wolności    171
  3. Czas trwania odroczenia oraz przerwy wykonania kary pozbawienia wolności     181
  3.1. Forma obligatoryjna     184
  3.2. Forma fakultatywna     187
  3.2.1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności     188
  3.2.2. Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności     189
  3.3. Problem kolejnego odroczenia albo przerwy w karze     191
  3.3.1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności     191
  3.3.2. Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności     193
  4. Nadzór sprawowany w okresie odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności     198
  5. Podstawy zakończenia odroczenia oraz przerwy wykonania kary pozbawienia wolności     207
  5.1. Ustanie przyczyn będących podstawą orzeczenia     211
  5.2. Niekorzystanie z odroczenia albo przerwy zgodnie z założonym celem     214
  5.3. Rażące naruszenie przez skazanego porządku prawnego     216
  5.4. Odwołanie przerwy w karze w związku z niewykonywaniem nałożonych przez sąd obowiązków     220
  5.5. Wygaśnięcie przerwy z mocy prawa     224
  5.6. Odwołanie przerwy w karze wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego     226
  6. Zawieszenie postępowania wykonawczego ze względów zdrowotnych jako przesłanka modyfikacji kary na podstawie art. 152 k.k.w. i 155 k.k.w.     229
  
  ROZDZIAŁIII. Środki probacyjne orzekane w związku z odroczeniem albo przerwą wykonania kary pozbawienia wolności     245
  1. Prognoza kryminologiczna w prawie karnym     249
  1.1. Rodzaje i metody prognozowania kryminologicznego     262
  1.2. Prognoza kryminologiczna jako przesłanka stosowania art. 152 k.k.w. i 155 k.k.w.     280
  2. Przesłanki formalne warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności     310
  2.1. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.)     316
  2.2. Ograniczenia przy stosowaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności     329
  2.3. Warunkowe zawieszenie reszty kary wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego     334
  3. Postępowanie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.)     339
  3.1. Wszczęcie postępowania w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności     340
  3.2. Orzekanie w sprawie zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności     342
  3.3. Postępowanie odwoławcze w sprawie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności     344
  3.4. Orzekanie w systemie dozoru elektronicznego     348
  4. Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności     353
  4.1. Szczególne zasady warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności     368
  4.1.1. Warunkowe zwolnienie stosowane w oparciu o art. 95 § 2 k.k. oraz art. 98 k.k.     369
  4.1.2. Orzekanie warunkowego zwolnienia po okresie przerwy wykonania kary pozbawienia wolności (art. 155 k.k.w.)     374
  5. Postępowanie w przedmiocie udzielenia warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności     382
  5.1. Wszczęcie postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia     384
  5.2. Orzekanie warunkowego przedterminowego zwolnienia     389
  5.3. Postępowanie odwoławcze w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia     398
  6. Okres próby i jego znaczenie w programie probacji     402
  6.1. Obowiązki okresu próby     413
  6.2. Dozór     431
  6.3. Orzekanie grzywny w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności     447
  7. Zakończenie okresu próby – weryfikacja trafności prognozy kryminologicznej     452
  7.1. Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej     457
  7.1.1. Przesłanki obligatoryjne     461
  7.1.2. Przesłanki fakultatywne     465
  7.1.3. Zagadnienia problematyki procesowej     469
  7.2. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności     473
  7.2.1. Przesłanki obligatoryjne     478
  7.2.2. Przesłanki fakultatywne     482
  7.2.3. Zagadnienia problematyki procesowej     487
  
  Zakończenie     493
  Bibliografia     505
  Od Redakcji     525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia