Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

-20%

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00  45,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,0045,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa konstytucyjnego UE oraz dogmatyki prawa karnego.
Autorka nie tylko dokonuje analizy obowiązującego stanu prawnego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, lecz także prezentuje ewolucję podstaw prawnych harmonizacji prawa karnego materialnego, wykazując zmiany stanowisk państw członkowskich względem procesu harmonizacji tego prawa. Ponadto w rozprawie podejmowana jest problematyka związana z wykonywaniem kompetencji przez UE, w szczególności: identyfikacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego w UE, instrumentów prawnych służących tej harmonizacji, a także wzajemnych zależności między wykonywaniem kompetencji przez UE a zakresem kompetencji przysługujących nadal państwom członkowskim w dziedzinie prawa karnego.
Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób zaangażowanych w stanowienie prawa karnego w Polsce i Unii Europejskiej oraz jego sądowe stosowanie i interpretację.


Liczba stron321
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-522-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  prawo karne    17
  1. Kompetencje Unii Europejskiej    17
  1.1. Terminologia i defi nicja „kompetencji”    17
  Unii Europejskiej    19
  prawa karnego materialnego    24
  2. Prawo karne materialne    29
  2.1. Prawo karne – terminologia    29
  formalnego    33
  i wykonawczego    41
  pojęcie, cele, instrumenty    44
  1. Harmonizacja (zbliżanie ustawodawstw)    44
  1.1. Harmonizacja w ramach rynku wewnętrznego    45
  w sprawach karnych    48
  2. Cele harmonizacji prawa karnego materialnego    53
  2.1. Identyfi kacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego    53
  wspierający wzajemne uznawanie orzeczeń karnych    59
  Unii Europejskiej    69
  prawa karnego w Unii Europejskiej    80
  3. Instrumenty harmonizacji prawa karnego państw członkowskich    83
  w dziedzinie prawa karnego    85
  3.2. Wspólne działanie    87
  3.3. Konwencja    88
  3.4. Decyzja ramowa    91
  3.5. Dyrektywa    94
  4. Wybór podstawy prawnej    95
  4.1. Ogólne reguły wyboru podstawy prawnej    95
  między I a III fi larem Unii Europejskiej    97
  4.3. Po Traktacie z Lizbony – między art. ust. 1 a art.    83
  ust. 2 TFUE    100
  prawa karnego materialnego    108
  1. Uwagi wprowadzające    108
  karnego materialnego    109
  3. Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich    115
  materialnego    121
  Unii Europejskiej    121
  4.2. Treść zasady pomocniczości    125
  4.3. Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości    132
  szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym    138
  przed Traktatem z Lizbony    138
  (Traktat z Maastricht)    139
  (Traktat z Amsterdamu)    141
  przestępczości o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1 TFUE)    146
  2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji    146
  2.1.1. Katalog przestępstw objętych zakresem harmonizacji    147
  2.1.2. Poważna przestępczość o wymiarze transgranicznym    153
  Rady    165
  dotyczących znamion przestępstw i kar”)    167
  2.2.1. Harmonizacja minimalna    167
  2.2.2. Harmonizacja znamion przestępstw    171
  2.2.3. Harmonizacja sankcji karnych    174
  2.2.4. Harmonizacja części ogólnej Kodeksu karnego?    186
  prawa unijnego    196
  przed Traktatem z Lizbony    196
  materialnego w TWE    196
  prawa karnego    199
  materialnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE    206
  sankcji za naruszenie prawa unijnego    206
  członkowskich wprowadzenia odpowiedzialności karnej    208
  Unii Europejskiej (art. 83 ust. 2 TFUE)    222
  2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji    222
  2.1.1. Zakres pojęcia „polityki Unii…”    223
  środków harmonizujących…”    228
  jest wykluczona    228
  wewnętrznego    230
  harmonizację    234
  2.1.2.4. Klauzula kompetencji uzupełniających    251
  2.1.2.5. Pojęcie „środek harmonizujący”    252
  2.1.3. Wymóg uprzedniego przyjęcia środka harmonizującego    259
  skutecznego wprowadzania w życie    261
  2.1.4.1. Skuteczność polityki Unii    262
  2.1.4.2. Niezbędność zastosowania ochrony karnoprawnej    264
  do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie”)    275
  Zakończenie    281
  Bibliografia    289
  Spis źródeł    312
  Akty prawne    312
  Dokumenty    317
  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości    319
  Orzeczenia Sądu (Sądu Pierwszej Instancji)    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia