Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

-20%

Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00  45,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,0045,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa konstytucyjnego UE oraz dogmatyki prawa karnego.
Autorka nie tylko dokonuje analizy obowiązującego stanu prawnego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, lecz także prezentuje ewolucję podstaw prawnych harmonizacji prawa karnego materialnego, wykazując zmiany stanowisk państw członkowskich względem procesu harmonizacji tego prawa. Ponadto w rozprawie podejmowana jest problematyka związana z wykonywaniem kompetencji przez UE, w szczególności: identyfikacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego w UE, instrumentów prawnych służących tej harmonizacji, a także wzajemnych zależności między wykonywaniem kompetencji przez UE a zakresem kompetencji przysługujących nadal państwom członkowskim w dziedzinie prawa karnego.
Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób zaangażowanych w stanowienie prawa karnego w Polsce i Unii Europejskiej oraz jego sądowe stosowanie i interpretację.


Liczba stron321
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-522-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  Rozdział pierwszy. Zagadnienia wstępne: kompetencje Unii,
  prawo karne     17
  1. Kompetencje Unii Europejskiej     17
  1.1. Terminologia i defi nicja „kompetencji”     17
  1.2. Zasady regulujące przyznanie i wykonywanie kompetencji
  Unii Europejskiej     19
  1.3. Charakter kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji
  prawa karnego materialnego     24
  2. Prawo karne materialne     29
  2.1. Prawo karne – terminologia     29
  2.2. Prawo karne państw członkowskich – przyjęcie kryterium
  formalnego     33
  2.3. Wyłączenie z zakresu badań prawa karnego procesowego
  i wykonawczego     41
  Rozdział drugi. Harmonizacja prawa karnego materialnego w UE:
  pojęcie, cele, instrumenty     44
  1. Harmonizacja (zbliżanie ustawodawstw)     44
  1.1. Harmonizacja w ramach rynku wewnętrznego     45
  1.2. Harmonizacja w ramach współpracy wymiarów sprawiedliwości
  w sprawach karnych     48
  2. Cele harmonizacji prawa karnego materialnego     53
  2.1. Identyfi kacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego     53
  2.2. Harmonizacja prawa karnego materialnego jako proces
  wspierający wzajemne uznawanie orzeczeń karnych     59
  2.3. Dobra prawne wymagające ochrony na poziomie
  Unii Europejskiej     69
  2.4. Cel gwarancyjny i sprawiedliwościowy harmonizacji
  prawa karnego w Unii Europejskiej     80
  3. Instrumenty harmonizacji prawa karnego państw członkowskich     83
  3.1. Ogólna charakterystyka aktów prawa pochodnego
  w dziedzinie prawa karnego     85
  3.2. Wspólne działanie     87
  3.3. Konwencja     88
  3.4. Decyzja ramowa     91
  3.5. Dyrektywa     94
  4. Wybór podstawy prawnej     95
  4.1. Ogólne reguły wyboru podstawy prawnej     95
  4.2. Wybór podstawy prawnej przed Traktatem z Lizbony –
  między I a III fi larem Unii Europejskiej     97
  4.3. Po Traktacie z Lizbony – między art. ust. 1 a art.    83
  ust. 2 TFUE     100
  Rozdział trzeci. Kompetencje Unii Europejskiej a kompetencje
  państw członkowskich w dziedzinie harmonizacji
  prawa karnego materialnego     108
  1. Uwagi wprowadzające     108
  2. Konstytucyjne problemy związane z przekazaniem na rzecz UE
  wykonywania kompetencji w dziedzinie harmonizacji prawa
  karnego materialnego     109
  3. Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich     115
  4. Rola zasady pomocniczości w procesie harmonizacji prawa karnego
  materialnego     121
  4.1. Podstawy prawne zasady pomocniczości w prawie
  Unii Europejskiej     121
  4.2. Treść zasady pomocniczości     125
  4.3. Kontrola przestrzegania zasady pomocniczości     132
  Rozdział czwarty. Kompetencja Unii Europejskiej do harmonizacji
  prawa karnego materialnego w ramach zapobiegania i zwalczania
  szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym     138
  1. Kompetencje do harmonizacji prawa karnego materialnego
  przed Traktatem z Lizbony     138
  1.1. Zwalczanie poważnych form międzynarodowej przestępczości
  (Traktat z Maastricht)     139
  1.2. Zwalczanie „przestępczości zorganizowanej lub innej”
  (Traktat z Amsterdamu)     141
  2. Kompetencja w dziedzinie zwalczania szczególnie poważnej
  przestępczości o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1 TFUE)     146
  2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji     146
  2.1.1. Katalog przestępstw objętych zakresem harmonizacji     147
  2.1.2. Poważna przestępczość o wymiarze transgranicznym     153
  2.1.3. Rozszerzenie zakresu kryminalizacji na podstawie decyzji
  Rady     165
  2.2. Intensywność harmonizacji („do przyjmowania norm minimalnych
  dotyczących znamion przestępstw i kar”)     167
  2.2.1. Harmonizacja minimalna     167
  2.2.2. Harmonizacja znamion przestępstw     171
  2.2.3. Harmonizacja sankcji karnych     174
  2.2.4. Harmonizacja części ogólnej Kodeksu karnego?     186
  Rozdział piąty Kompetencja Unii Europejskiej do harmonizacji
  prawa karnego materialnego w celu zapewnienia efektywności
  prawa unijnego     196
  1. Ewolucja kompetencji Wspólnoty Europejskiej
  przed Traktatem z Lizbony     196
  1.1. Brak wyraźnych kompetencji do harmonizacji prawa karnego
  materialnego w TWE     196
  1.2. Spór o kompetencje dorozumiane do harmonizacji
  prawa karnego     199
  1.3. Dorozumiana kompetencja do harmonizacji prawa karnego
  materialnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE     206
  1.3.1. Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia
  sankcji za naruszenie prawa unijnego     206
  1.3.2. Dorozumiana kompetencja do wymagania od państw
  członkowskich wprowadzenia odpowiedzialności karnej     208
  2. Kompetencja w celu zapewnienia skuteczności politykom
  Unii Europejskiej (art. 83 ust. 2 TFUE)     222
  2.1. Zakres przedmiotowy harmonizacji     222
  2.1.1. Zakres pojęcia „polityki Unii…”     223
  2.1.2. Zakres pojęcia „w dziedzinie, która była przedmiotem
  środków harmonizujących…”     228
  2.1.2.1. Dziedziny, w których harmonizacja
  jest wykluczona     228
  2.1.2.2. Ogólne przepisy kompetencyjne umożliwiające
  harmonizację dla urzeczywistnienia rynku
  wewnętrznego     230
  2.1.2.3. Szczególne przepisy kompetencyjne umożliwiające
  harmonizację     234
  2.1.2.4. Klauzula kompetencji uzupełniających     251
  2.1.2.5. Pojęcie „środek harmonizujący”     252
  2.1.3. Wymóg uprzedniego przyjęcia środka harmonizującego     259
  2.1.4. Przesłanka niezbędności działania w celu zapewnienia
  skutecznego wprowadzania w życie     261
  2.1.4.1. Skuteczność polityki Unii     262
  2.1.4.2. Niezbędność zastosowania ochrony karnoprawnej     264
  2.2. Intensywność harmonizacji („normy minimalne odnoszące się
  do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie”)     275
  Zakończenie     281
  Bibliografia     289
  Spis źródeł     312
  Akty prawne     312
  Dokumenty     317
  Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości     319
  Orzeczenia Sądu (Sądu Pierwszej Instancji)     321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia