Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa

Płuca i śródpiersie

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

159,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.
Pierwszy tom dotyczy diagnostyki obrazowej narządów klatki piersiowej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów klatki piersiowej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki. Każda jednostka chorobowa omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Każdy temat jest bogato ilustrowany.
Seria wydawana jest pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego


Liczba stron628
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3688-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW    1
  1. Konwencjonalne zdjęcia klatki piersiowej – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk    2
  Wprowadzenie    2
  Technika i warunki badania    2
  Ocena jakości zdjęć    5
  Wskazania do badania    5
  Zalety i ograniczenia metody    6
  Metoda AMBER i radiografia cyfrowa    6
  2. Tomografia komputerowa – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk    7
  Ogólne wskazania do stosowania metody    7
  Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna płucnego    7
  Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna śródpiersiowego    8
  Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości    8
  Tomografia komputerowa o obniżonej dawce promieni X    8
  Tomografia komputerowa naczyń płucnych    9
  Najczęściej stosowane techniki rekonstrukcji i przetwarzania obrazu    9
  Zalety i ograniczenia metody    13
  3. Rezonans magnetyczny – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk    14
  Ogólna charakterystyka metody    14
  Wskazania do badania    14
  Technika badania    15
  Zalety i ograniczenia metody    15
  4. Ultrasonografia – Alicja Drygalska-Pozorońska    16
  Wprowadzenie    16
  Ultrasonografia transtorakalna    16
  Ogólna charakterystyka metody    16
  Wskazania do badania    16
  Technika badania    16
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób opłucnej    17
  Płyn w jamie opłucnej    17
  Zrosty opłucnowe    19
  Międzybłoniak opłucnej    19
  Przerzuty do opłucnej    20
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian płucnych    20
  Niedodma    20
  Zmiany zapalne    21
  Guzy płuca    21
  Przerzuty do płuc    21
  Ropień płuca    22
  Zawały płuc    22
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian w ścianie klatki piersiowej    23
  Zmiany w węzłach chłonnych    23
  Zmiany pourazowe i jatrogenne    24
  5. Badania radioizotopowe – Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki    25
  Scyntygrafia perfuzyjna płuc    25
  Ogólna charakterystyka metody    25
  Technika badania    25
  Zasady interpretacji wyników badania    28
  Znaczenie kliniczne metody    29
  Badania wentylacyjne płuc    29
  Ogólna charakterystyka metody    29
  Technika badania    29
  Zasady interpretacji wyników badania    30
  Znaczenie kliniczne metody    30
  Badania stanów zapalnych    30
  Ogólna charakterystyka metody    30
  Technika badania    30
  Zasady interpretacji wyników badania    30
  Znaczenie kliniczne metody    31
  Diagnostyka zmian nowotworowych    31
  Ogólna charakterystyka metody    31
  Technika badania    31
  Zasady interpretacji wyników badania    31
  Znaczenie kliniczne metody    36
  Pozytonowa tomografia emisyjna    36
  Ogólna charakterystyka metody    36
  Technika badania    36
  Zasady interpretacji wyników badania    38
  Znaczenie kliniczne metody    39
  6. Anatomia radiologiczna płuc i śródpiersia – Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński    40
  Prawidłowe obrazy radiologiczne i rezonansu magnetycznego    40
  Ważne elementy topograficzne i wartości pomiarów    49
  Elementy topograficzne płuc i oskrzeli    49
  Topografia śródpiersia    51
  Klasyfikacja i wielkość węzłów chłonnych śródpiersia    51
  Wymiary serca i tchawicy    52
  Wymiary struktur naczyniowych śródpiersia    54
  Wymiary grasicy    54
  7. Semiologia radiologiczna linii, pasm i zachyłków śródpiersia – Stanisław Leszczyński    56
  Wprowadzenie    56
  Linie i pasma śródpiersia    56
  Efekt Macha    56
  Linie górnego otworu klatki piersiowej    58
  Objaw szyjno-piersiowy (Felsona)    59
  Linie śródpiersia przedniego    59
  Linie i pasma śródpiersia środkowego    61
  8. Nazewnictwo i patomorfologia zmian płucnych – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Małgorzata Żukowska    69
  9. Epidemiologia chorób układu oddechowego i rola badań radiologicznych w ich wykrywaniu – Tadeusz M. Zielonka    88
  Wprowadzenie    88
  Choroby infekcyjne układu oddechowego    89
  Zapalenie oskrzeli    89
  Zapalenie płuc    90
  Gruźlica    91
  Choroby układu naczyniowego    92
  Zatorowość płucna    92
  Nowotwory    92
  Rak płuca    92
  Choroby śródmiąższowe płuc    94
  Choroby obturacyjne    95
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc    95
  Astma    95
  Obturacyjny bezdech podczas snu    96
  Choroby oskrzeli    97
  Rozstrzenie oskrzeli    97
  Mukowiscydoza    97
  Choroby opłucnej    98
  Odma    98
  Płyn w jamie opłucnej    98
  Nowotwory opłucnej    98
  Podsumowanie    99
  Część II. Szczegółowa diagnostyka chorób płuc, opłucnej i śródpiersia    101
  Wady rozwojowe płuc i śródpiersia    102
  Wprowadzenie – Michał Brzewski    102
  10. Niedorozwój płuca – Michał Brzewski    103
  11. Torbiele oskrzelopochodne płuc – Michał Brzewski    106
  12. Torbielowatość płuc – Michał Brzewski    108
  13. Sekwestracja płuca – Michał Brzewski    110
  14. Wady układu naczyniowego – Michał Brzewski    112
  Wprowadzenie    112
  Prawostronny łuk aorty    112
  Podwójny łuk aorty    112
  Nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej prawej    113
  Przetoki tętniczo-żylne płuc    114
  Nieprawidłowy odpływ żylny    116
  Infekcje płucne    117
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    117
  15. Infekcje płuc u dzieci – Tadeusz Biegański, Dobromiła Barańska    118
  16. Zapalenia płuc u dorosłych – Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński    130
  17. Gruźlica płuc – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh    145
  18. Mikobakteriozy płuc – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh    160
  19. Grzybice płuc – Bogdan Pruszyński    165
  Wprowadzenie    165
  Kandydoza    165
  Grzybica kropidlakowa    167
  Histoplazmoza    171
  20. Choroby pasożytnicze płuc – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry    175
  21. Zmiany płucne u chorych z obniżoną odpornością – Rafał Ubysz, Stanisław Leszczyński    179
  22. Zmiany płucne w przypadkach zakażenia HIV i w AIDS – Stanisław Leszczyński, Beata Wojtycha-Kwaśnica    184
  Wprowadzenie    184
  Zakażenia bakteryjne układu oddechowego    185
  Zapalenie tchawiczo-oskrzelowe    186
  Bakteryjne zapalenie płuc    186
  Zakażenie pneumokokowe    189
  Malakoplakia płuc    190
  Zoonozy (choroby odzwierzęce)    192
  Bakteryjne zapalenie naczyń    192
  Pastereloza    195
  Krztusiec    195
  Gruźlica    196
  Mikobakteriozy    199
  Zakażenia grzybicze    200
  Zapalenie płuc na tle zakażenia Pneumocystis jiroveci (carinii)    200
  Kryptokokoza    204
  Aspergiloza    205
  Aspergiloza tchawiczo-oskrzelowa    207
  Kandydoza    207
  Zakażenia wirusowe    208
  Zakażenia pasożytnicze    211
  Toksoplazmoza    211
  Zmiany złośliwe    212
  Mięsak Kaposiego    212
  Chłoniak    213
  Rak płuca    214
  Rozedma płuc    215
  Nowotwory płuc    216
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    216
  23. Rak płuca – Urszula Grzesiakowska    217
  24. Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze – Bohdan Daniel    229
  25. Znaczenie badań obrazowych we wczesnym rozpoznawaniu raka płuc – Bogdan Pruszyński    236
  26. Chłoniaki płuc i śródpiersia – Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska    238
  27. Przerzuty nowotworowe do płuc – Urszula Grzesiakowska    248
  28. Nowotwory łagodne płuc – Małgorzata Tacikowska    252
  Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych    260
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    260
  29. Choroby tchawicy – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    261
  30. Choroby tchawicy i oskrzeli – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    266
  Rozszerzenie tchawicy    266
  Zwężenie tchawicy    267
  Wiotkość tchawicy    268
  Kostnienie chrząstek tchawicy i oskrzeli    269
  31. Choroby oskrzeli – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    271
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc    271
  Astma oskrzelowa    274
  Rozstrzenie oskrzeli    277
  Mukowiscydoza    281
  Zapalenie oskrzelików    285
  32. Rozedma płuc – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    291
  Choroby śródmiąższowe płuc    296
  Wprowadzenie – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    296
  33. Samoistne włóknienie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    297
  34. Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc i choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    305
  35. Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    311
  36. Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    314
  37. Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    320
  38. Limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    325
  39. Sarkoidoza – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    330
  40. Histiocytoza z komórek Langerhansa – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    339
  41. Limfangioleiomiomatoza – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    343
  42. Proteinoza pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Barbara Burakowska    347
  43. Amyloidoza układu oddechowego – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    351
  44. Mikrolitiaza pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    358
  Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej    362
  Wprowadzenie – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    362
  45. Reumatoidalne zapalenie stawów – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    364
  46. Toczeń układowy rumieniowaty – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    367
  47. Twardzina – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    370
  48. Zapalenie skórno-mięśniowe – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    373
  49. Zespół Sjögrena – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    375
  50. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    377
  51. Mieszana choroba tkanki łącznej – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    379
  Choroby układu naczyniowego płuc    383
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    383
  52. Nadciśnienie płucne – Olgierd Kapuściński    384
  Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne    384
  Nadciśnienie płucne wtórne (bierne)    387
  Nadciśnienie płucne obturacyjne    390
  Nadciśnienie płucne pierwotne    392
  53. Zastój żylny – Olgierd Kapuściński    394
  Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc    396
  Pęcherzykowy obrzęk płuc    397
  54. Zmniejszone ukrwienie płuc – Olgierd Kapuściński    400
  Zwężenie zastawkowe pnia płucnego    400
  Zwężenie podzastawkowe    402
  Zwężenie nadzastawkowe    402
  Choroba Ebsteina    403
  Zarośnięcie zastawki trójdzielnej    404
  Niedorozwój płuca    405
  Zmniejszony przepływ płucny w chorobach nabytych serca, płuc i naczyń    405
  55. Zatorowość płucna – Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk    407
  56. Rozlane krwawienie pęcherzykowe – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Jakub Ptak    416
  57. Samoistna hemosyderoza płucna – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    420
  58. Zespół Goodpasture’a – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry    423
  59. Pierwotne układowe zapalenia naczyń – Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry    427
  Wprowadzenie    427
  Ziarniniakowatość Wegenera    427
  Zespół Churga-Strauss    436
  Mikroskopowe zapalenie naczyń    441
  Zapalenie tętnic Takayasu    445
  Choroba Behçeta    448
  Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego    452
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    452
  60. Pylice płuc – Jacek Heciak    453
  Pylica krzemowa    454
  Pylica azbestowa    456
  Pylica węglowa (pylica górników kopalń węgla)    457
  61. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    460
  62. Niezamierzone reakcje polekowe w układzie oddechowym – Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry    470
  Wprowadzenie    470
  Zarostowe zapalenie oskrzelików    471
  Zmiany w miąższu płuc – śródmiąższowa choroba płuc    471
  Przewlekłe zapalenie/włóknienie płuc    472
  Organizujące się zapalenie płuc    475
  Alergiczne zapalenie płuc    476
  Niekardiogenny obrzęk płuc    477
  Zmiany naczyniowe    478
  Nadciśnienie płucne    478
  Zatorowość płucna    479
  Krwawienie pęcherzykowe    479
  Reakcja zwężenia żyłek płucnych    480
  Zmiany opłucnowe    480
  Płyn w jamie opłucnej    480
  Zwłóknienie opłucnej    480
  Zespół opłucnowo-płucny toczniopodobny    481
  Poszerzenie śródpiersia    482
  Popromienne zapalenie płuc    484
  63. Eozynofilie płucne – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska    487
  Choroby opłucnej    499
  Wprowadzenie – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska    499
  64. Płyn w jamie opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska    500
  65. Zgrubienia i zrosty opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska    507
  66. Nowotwory opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska    509
  Wprowadzenie    509
  Złośliwy międzybłoniak opłucnej    509
  Nowotwory opłucnej o charakterze łagodnym    511
  Przerzuty nowotworowe do opłucnej    512
  67. Odma opłucnowa – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska    514
  Choroby śródpiersia    517
  Wprowadzenie – Lilia Pawlicka    517
  68. Guzy śródpiersia przedniego – Lilia Pawlicka    519
  Torbiele oskrzelopochodne    519
  Torbiele celomatyczne    520
  Potworniaki i torbiele skórzaste    520
  Patologie grasicy    523
  Przerost grasicy    523
  Guzy grasicy    524
  Wole zamostkowe    526
  69. Zmiany chorobowe śródpiersia środkowego – Lilia Pawlicka    530
  Powiększenie węzłów chłonnych    530
  70. Guzy śródpiersia tylnego – Lilia Pawlicka    534
  Guzy pochodzenia neurogennego    534
  71. Guzy mezenchymalne – Lilia Pawlicka    537
  72. Tętniaki aorty piersiowej – Lilia Pawlicka    539
  73. Zapalenie śródpiersia – Lilia Pawlicka    544
  74. Odma śródpiersiowa – Lilia Pawlicka    546
  Choroby przepony    548
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    548
  75. Przepukliny przeponowe – Bogdan Pruszyński    551
  76. Nieprawidłowe położenie i zaburzenia ruchomości przepony – Bogdan Pruszyński    555
  77. Nowotwory przepony – Bogdan Pruszyński    559
  Urazy klatki piersiowej    561
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński    561
  78. Urazy ściany klatki piersiowej – Bogdan Pruszyński    562
  Złamanie żeber    562
  Złamanie mostka    563
  Urazy obręczy kończyny górnej    564
  Urazy kręgosłupa piersiowego    565
  Odma podskórna    566
  79. Zmiany pourazowe opłucnej – Bogdan Pruszyński    567
  Krwiak opłucnej    567
  Wynaczynienie chłonki do jamy opłucnej    568
  Odma opłucnowa    569
  80. Urazowe uszkodzenia płuc – Bogdan Pruszyński    570
  Stłuczenie płuca    570
  Pęknięcie płuca    571
  Pourazowa niedodma    573
  81. Urazowe uszkodzenia śródpiersia – Bogdan Pruszyński    574
  Odma śródpiersiowa    574
  Urazowe uszkodzenia tchawicy i dużych oskrzeli    574
  Urazowe uszkodzenia dużych naczyń śródpiersia    576
  Urazowe uszkodzenia serca    579
  Urazowe uszkodzenia przełyku    579
  82. Urazowe uszkodzenia przepony – Bogdan Pruszyński    580
  Badania obrazowe układu oddechowego u chorych po operacjach oraz leczonych na oddziałach intensywnej terapii    582
  Wprowadzenie – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki    582
  83. Ocena wprowadzonych do ustroju cewników, drenów i rurek – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki    583
  84. Powikłania płucne u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki    593
  85. Zespół ostrej niewydolności oddechowej – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki    598
  86. Diagnostyka obrazowa po operacjach klatki piersiowej – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki    602
  Całkowita lub częściowa resekcja płuca    602
  Operacje serca    604
  87. Diagnostyka obrazowa związana z przeszczepianiem płuc – Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński    605
  Zestawienie obserwowanych na zdjęciach rentgenowskich i obrazach tomografii komputerowej zmian oraz chorób związanych z ich występowaniem – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry    611
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia