Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa

Płuca i śródpiersie

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

159,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.
Pierwszy tom dotyczy diagnostyki obrazowej narządów klatki piersiowej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów klatki piersiowej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki. Każda jednostka chorobowa omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Każdy temat jest bogato ilustrowany.
Seria wydawana jest pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego


Liczba stron628
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3688-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW     1
  1. Konwencjonalne zdjęcia klatki piersiowej – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     2
  Wprowadzenie     2
  Technika i warunki badania     2
  Ocena jakości zdjęć     5
  Wskazania do badania     5
  Zalety i ograniczenia metody     6
  Metoda AMBER i radiografia cyfrowa     6
  2. Tomografia komputerowa – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     7
  Ogólne wskazania do stosowania metody     7
  Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna płucnego     7
  Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna śródpiersiowego     8
  Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości     8
  Tomografia komputerowa o obniżonej dawce promieni X     8
  Tomografia komputerowa naczyń płucnych     9
  Najczęściej stosowane techniki rekonstrukcji i przetwarzania obrazu     9
  Zalety i ograniczenia metody     13
  3. Rezonans magnetyczny – Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk     14
  Ogólna charakterystyka metody     14
  Wskazania do badania     14
  Technika badania     15
  Zalety i ograniczenia metody     15
  4. Ultrasonografia – Alicja Drygalska-Pozorońska     16
  Wprowadzenie     16
  Ultrasonografia transtorakalna     16
  Ogólna charakterystyka metody     16
  Wskazania do badania     16
  Technika badania     16
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób opłucnej     17
  Płyn w jamie opłucnej     17
  Zrosty opłucnowe     19
  Międzybłoniak opłucnej     19
  Przerzuty do opłucnej     20
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian płucnych     20
  Niedodma     20
  Zmiany zapalne     21
  Guzy płuca     21
  Przerzuty do płuc     21
  Ropień płuca     22
  Zawały płuc     22
  Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian w ścianie klatki piersiowej     23
  Zmiany w węzłach chłonnych     23
  Zmiany pourazowe i jatrogenne     24
  5. Badania radioizotopowe – Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki     25
  Scyntygrafia perfuzyjna płuc     25
  Ogólna charakterystyka metody     25
  Technika badania     25
  Zasady interpretacji wyników badania     28
  Znaczenie kliniczne metody     29
  Badania wentylacyjne płuc     29
  Ogólna charakterystyka metody     29
  Technika badania     29
  Zasady interpretacji wyników badania     30
  Znaczenie kliniczne metody     30
  Badania stanów zapalnych     30
  Ogólna charakterystyka metody     30
  Technika badania     30
  Zasady interpretacji wyników badania     30
  Znaczenie kliniczne metody     31
  Diagnostyka zmian nowotworowych     31
  Ogólna charakterystyka metody     31
  Technika badania     31
  Zasady interpretacji wyników badania     31
  Znaczenie kliniczne metody     36
  Pozytonowa tomografia emisyjna     36
  Ogólna charakterystyka metody     36
  Technika badania     36
  Zasady interpretacji wyników badania     38
  Znaczenie kliniczne metody     39
  6. Anatomia radiologiczna płuc i śródpiersia – Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński     40
  Prawidłowe obrazy radiologiczne i rezonansu magnetycznego     40
  Ważne elementy topograficzne i wartości pomiarów     49
  Elementy topograficzne płuc i oskrzeli     49
  Topografia śródpiersia     51
  Klasyfikacja i wielkość węzłów chłonnych śródpiersia     51
  Wymiary serca i tchawicy     52
  Wymiary struktur naczyniowych śródpiersia     54
  Wymiary grasicy     54
  7. Semiologia radiologiczna linii, pasm i zachyłków śródpiersia – Stanisław Leszczyński     56
  Wprowadzenie     56
  Linie i pasma śródpiersia     56
  Efekt Macha     56
  Linie górnego otworu klatki piersiowej     58
  Objaw szyjno-piersiowy (Felsona)     59
  Linie śródpiersia przedniego     59
  Linie i pasma śródpiersia środkowego     61
  8. Nazewnictwo i patomorfologia zmian płucnych – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Małgorzata Żukowska     69
  9. Epidemiologia chorób układu oddechowego i rola badań radiologicznych w ich wykrywaniu – Tadeusz M. Zielonka     88
  Wprowadzenie     88
  Choroby infekcyjne układu oddechowego     89
  Zapalenie oskrzeli     89
  Zapalenie płuc     90
  Gruźlica     91
  Choroby układu naczyniowego     92
  Zatorowość płucna     92
  Nowotwory     92
  Rak płuca     92
  Choroby śródmiąższowe płuc     94
  Choroby obturacyjne     95
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc     95
  Astma     95
  Obturacyjny bezdech podczas snu     96
  Choroby oskrzeli     97
  Rozstrzenie oskrzeli     97
  Mukowiscydoza     97
  Choroby opłucnej     98
  Odma     98
  Płyn w jamie opłucnej     98
  Nowotwory opłucnej     98
  Podsumowanie     99
  Część II. Szczegółowa diagnostyka chorób płuc, opłucnej i śródpiersia     101
  Wady rozwojowe płuc i śródpiersia     102
  Wprowadzenie – Michał Brzewski     102
  10. Niedorozwój płuca – Michał Brzewski     103
  11. Torbiele oskrzelopochodne płuc – Michał Brzewski     106
  12. Torbielowatość płuc – Michał Brzewski     108
  13. Sekwestracja płuca – Michał Brzewski     110
  14. Wady układu naczyniowego – Michał Brzewski     112
  Wprowadzenie     112
  Prawostronny łuk aorty     112
  Podwójny łuk aorty     112
  Nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej prawej     113
  Przetoki tętniczo-żylne płuc     114
  Nieprawidłowy odpływ żylny     116
  Infekcje płucne     117
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     117
  15. Infekcje płuc u dzieci – Tadeusz Biegański, Dobromiła Barańska     118
  16. Zapalenia płuc u dorosłych – Jakub Ptak, Bogdan Pruszyński     130
  17. Gruźlica płuc – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh     145
  18. Mikobakteriozy płuc – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Karina Oniszh     160
  19. Grzybice płuc – Bogdan Pruszyński     165
  Wprowadzenie     165
  Kandydoza     165
  Grzybica kropidlakowa     167
  Histoplazmoza     171
  20. Choroby pasożytnicze płuc – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry     175
  21. Zmiany płucne u chorych z obniżoną odpornością – Rafał Ubysz, Stanisław Leszczyński     179
  22. Zmiany płucne w przypadkach zakażenia HIV i w AIDS – Stanisław Leszczyński, Beata Wojtycha-Kwaśnica     184
  Wprowadzenie     184
  Zakażenia bakteryjne układu oddechowego     185
  Zapalenie tchawiczo-oskrzelowe     186
  Bakteryjne zapalenie płuc     186
  Zakażenie pneumokokowe     189
  Malakoplakia płuc     190
  Zoonozy (choroby odzwierzęce)     192
  Bakteryjne zapalenie naczyń     192
  Pastereloza     195
  Krztusiec     195
  Gruźlica     196
  Mikobakteriozy     199
  Zakażenia grzybicze     200
  Zapalenie płuc na tle zakażenia Pneumocystis jiroveci (carinii)     200
  Kryptokokoza     204
  Aspergiloza     205
  Aspergiloza tchawiczo-oskrzelowa     207
  Kandydoza     207
  Zakażenia wirusowe     208
  Zakażenia pasożytnicze     211
  Toksoplazmoza     211
  Zmiany złośliwe     212
  Mięsak Kaposiego     212
  Chłoniak     213
  Rak płuca     214
  Rozedma płuc     215
  Nowotwory płuc     216
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     216
  23. Rak płuca – Urszula Grzesiakowska     217
  24. Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze – Bohdan Daniel     229
  25. Znaczenie badań obrazowych we wczesnym rozpoznawaniu raka płuc – Bogdan Pruszyński     236
  26. Chłoniaki płuc i śródpiersia – Bogdan Pruszyński, Małgorzata Tacikowska     238
  27. Przerzuty nowotworowe do płuc – Urszula Grzesiakowska     248
  28. Nowotwory łagodne płuc – Małgorzata Tacikowska     252
  Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych    260
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     260
  29. Choroby tchawicy – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     261
  30. Choroby tchawicy i oskrzeli – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     266
  Rozszerzenie tchawicy     266
  Zwężenie tchawicy     267
  Wiotkość tchawicy     268
  Kostnienie chrząstek tchawicy i oskrzeli     269
  31. Choroby oskrzeli – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     271
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc     271
  Astma oskrzelowa     274
  Rozstrzenie oskrzeli     277
  Mukowiscydoza     281
  Zapalenie oskrzelików     285
  32. Rozedma płuc – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     291
  Choroby śródmiąższowe płuc    296
  Wprowadzenie – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     296
  33. Samoistne włóknienie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     297
  34. Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc i choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     305
  35. Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     311
  36. Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     314
  37. Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     320
  38. Limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     325
  39. Sarkoidoza – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     330
  40. Histiocytoza z komórek Langerhansa – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     339
  41. Limfangioleiomiomatoza – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     343
  42. Proteinoza pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Barbara Burakowska     347
  43. Amyloidoza układu oddechowego – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     351
  44. Mikrolitiaza pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     358
  Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej     362
  Wprowadzenie – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     362
  45. Reumatoidalne zapalenie stawów – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     364
  46. Toczeń układowy rumieniowaty – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     367
  47. Twardzina – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     370
  48. Zapalenie skórno-mięśniowe – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     373
  49. Zespół Sjögrena – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     375
  50. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     377
  51. Mieszana choroba tkanki łącznej – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     379
  Choroby układu naczyniowego płuc     383
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     383
  52. Nadciśnienie płucne – Olgierd Kapuściński     384
  Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne     384
  Nadciśnienie płucne wtórne (bierne)     387
  Nadciśnienie płucne obturacyjne     390
  Nadciśnienie płucne pierwotne     392
  53. Zastój żylny – Olgierd Kapuściński     394
  Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc     396
  Pęcherzykowy obrzęk płuc     397
  54. Zmniejszone ukrwienie płuc – Olgierd Kapuściński     400
  Zwężenie zastawkowe pnia płucnego     400
  Zwężenie podzastawkowe     402
  Zwężenie nadzastawkowe     402
  Choroba Ebsteina     403
  Zarośnięcie zastawki trójdzielnej     404
  Niedorozwój płuca     405
  Zmniejszony przepływ płucny w chorobach nabytych serca, płuc i naczyń     405
  55. Zatorowość płucna – Ryszard Pacho, Piotr Pruszczyk     407
  56. Rozlane krwawienie pęcherzykowe – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska, Jakub Ptak     416
  57. Samoistna hemosyderoza płucna – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     420
  58. Zespół Goodpasture’a – Ewa Rowińska-Zakrzewska, Iwona Bestry     423
  59. Pierwotne układowe zapalenia naczyń – Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry     427
  Wprowadzenie     427
  Ziarniniakowatość Wegenera     427
  Zespół Churga-Strauss     436
  Mikroskopowe zapalenie naczyń     441
  Zapalenie tętnic Takayasu     445
  Choroba Behçeta     448
  Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego     452
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     452
  60. Pylice płuc – Jacek Heciak     453
  Pylica krzemowa     454
  Pylica azbestowa     456
  Pylica węglowa (pylica górników kopalń węgla)     457
  61. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     460
  62. Niezamierzone reakcje polekowe w układzie oddechowym – Elżbieta Wiatr, Iwona Bestry     470
  Wprowadzenie     470
  Zarostowe zapalenie oskrzelików     471
  Zmiany w miąższu płuc – śródmiąższowa choroba płuc     471
  Przewlekłe zapalenie/włóknienie płuc     472
  Organizujące się zapalenie płuc     475
  Alergiczne zapalenie płuc     476
  Niekardiogenny obrzęk płuc     477
  Zmiany naczyniowe     478
  Nadciśnienie płucne     478
  Zatorowość płucna     479
  Krwawienie pęcherzykowe     479
  Reakcja zwężenia żyłek płucnych     480
  Zmiany opłucnowe     480
  Płyn w jamie opłucnej     480
  Zwłóknienie opłucnej     480
  Zespół opłucnowo-płucny toczniopodobny     481
  Poszerzenie śródpiersia     482
  Popromienne zapalenie płuc     484
  63. Eozynofilie płucne – Iwona Bestry, Ewa Rowińska-Zakrzewska     487
  Choroby opłucnej     499
  Wprowadzenie – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     499
  64. Płyn w jamie opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     500
  65. Zgrubienia i zrosty opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     507
  66. Nowotwory opłucnej – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     509
  Wprowadzenie     509
  Złośliwy międzybłoniak opłucnej     509
  Nowotwory opłucnej o charakterze łagodnym     511
  Przerzuty nowotworowe do opłucnej     512
  67. Odma opłucnowa – Lilia Pawlicka, Barbara Burakowska     514
  Choroby śródpiersia     517
  Wprowadzenie – Lilia Pawlicka     517
  68. Guzy śródpiersia przedniego – Lilia Pawlicka     519
  Torbiele oskrzelopochodne     519
  Torbiele celomatyczne     520
  Potworniaki i torbiele skórzaste     520
  Patologie grasicy     523
  Przerost grasicy     523
  Guzy grasicy     524
  Wole zamostkowe     526
  69. Zmiany chorobowe śródpiersia środkowego – Lilia Pawlicka     530
  Powiększenie węzłów chłonnych     530
  70. Guzy śródpiersia tylnego – Lilia Pawlicka     534
  Guzy pochodzenia neurogennego     534
  71. Guzy mezenchymalne – Lilia Pawlicka     537
  72. Tętniaki aorty piersiowej – Lilia Pawlicka     539
  73. Zapalenie śródpiersia – Lilia Pawlicka     544
  74. Odma śródpiersiowa – Lilia Pawlicka     546
  Choroby przepony     548
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     548
  75. Przepukliny przeponowe – Bogdan Pruszyński     551
  76. Nieprawidłowe położenie i zaburzenia ruchomości przepony – Bogdan Pruszyński     555
  77. Nowotwory przepony – Bogdan Pruszyński     559
  Urazy klatki piersiowej     561
  Wprowadzenie – Bogdan Pruszyński     561
  78. Urazy ściany klatki piersiowej – Bogdan Pruszyński     562
  Złamanie żeber     562
  Złamanie mostka     563
  Urazy obręczy kończyny górnej     564
  Urazy kręgosłupa piersiowego     565
  Odma podskórna     566
  79. Zmiany pourazowe opłucnej – Bogdan Pruszyński     567
  Krwiak opłucnej     567
  Wynaczynienie chłonki do jamy opłucnej     568
  Odma opłucnowa     569
  80. Urazowe uszkodzenia płuc – Bogdan Pruszyński     570
  Stłuczenie płuca     570
  Pęknięcie płuca     571
  Pourazowa niedodma     573
  81. Urazowe uszkodzenia śródpiersia – Bogdan Pruszyński     574
  Odma śródpiersiowa     574
  Urazowe uszkodzenia tchawicy i dużych oskrzeli     574
  Urazowe uszkodzenia dużych naczyń śródpiersia     576
  Urazowe uszkodzenia serca     579
  Urazowe uszkodzenia przełyku     579
  82. Urazowe uszkodzenia przepony – Bogdan Pruszyński     580
  Badania obrazowe układu oddechowego u chorych po operacjach oraz leczonych na oddziałach intensywnej terapii     582
  Wprowadzenie – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki     582
  83. Ocena wprowadzonych do ustroju cewników, drenów i rurek – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki     583
  84. Powikłania płucne u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki     593
  85. Zespół ostrej niewydolności oddechowej – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki     598
  86. Diagnostyka obrazowa po operacjach klatki piersiowej – Mariusz Furmanek, Bogdan Pruszyński, Jerzy Walecki     602
  Całkowita lub częściowa resekcja płuca     602
  Operacje serca     604
  87. Diagnostyka obrazowa związana z przeszczepianiem płuc – Tadeusz Orłowski, Iwona Bestry, Bogdan Pruszyński     605
  Zestawienie obserwowanych na zdjęciach rentgenowskich i obrazach tomografii komputerowej zmian oraz chorób związanych z ich występowaniem – Bogdan Pruszyński, Iwona Bestry     611
  Skróty I
  Skorowidz III
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia