Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze

-25%

Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,38  40,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,3840,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowania przedstawione w niniejszej publikacji są autorstwa przedstawicieli sektora nauki, jaki i samorządów lokalnych i przemysłu. Została ona podzielona na trzy grupy tematyczne:
1. Zagadnienia związane ze współpracą gmin i powiatów w realizacji lokalnych projektów rozwojowych.
2. Zagadnienia związane ze współpracą samorządów lokalnych z biznesem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Zagadnienia znaczenia realizacji projektów infrastrukturalnych dla rozwoju lokalnego i regionalnego.
Publikacja ta powinna zainteresować wszystkich aktorów lokalnego i regionalnego rozwoju: praktyków-menedżerów, przedstawicieli władz samorządowych lokalnych i regionalnych, pracowników sektora nauki odpowiedzialnych za planowanie i realizację lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Ze względu na przedstawione w niej rozważania teoretyczne i studia przypadków może być również wykorzystana w procesie dydaktycznym studentów zarówno szkół ekonomicznych, jak i technicznych.


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-778-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  
  CZĘŚĆ I. WSPÓŁPRACA GMIN I POWIATÓW    15
  
  Krzysztof Malik: UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE PROJEKTÓW ROZWOJU – PRZYKŁAD FORESIGHTU REGIONALNEGO    17
  Wstęp    17
  1. Rozwój regionu, polityka rozwoju, projekty lokalne i regionalne    17
  2. Oddziaływanie projektów na rozwój i politykę rozwoju regionu    21
  3. Istota i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania foresightu    25
  Podsumowanie    31
  
  Rafał Adamczyk: DOŚWIADCZENIA MAŁEGO MIASTA W REALIZACJI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH W LATACH 2007-2010 WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (PRZYKŁAD MIASTA SŁAWKÓW)    34
  Wstęp    34
  1. Główne kierunki rozwoju miasta Sławków    35
  2. Doświadczenia Sławkowa w realizacji projektów rozwojowych finansowanych ze środków UE przed 2007 r.     36
  3. Realizacja projektów rozwojowych w Sławkowie finansowanych ze środków UE w latach 2007-2010    38
  Podsumowanie    43
  
  Małgorzata Adamska: KAPITAŁ INNOWACJI W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO    44
  Wstęp    44
  1. Kapitał intelektualny i jego struktura    45
  2. Kapitał innowacji - przegląd zagadnienia    48
  3. Z badań nad stanem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego    53
  4. Wybrane obszary innowacyjności poddane badaniu i ocenie    54
  Podsumowanie    60
  
  Adam Drobniak: PROJEKTY NA RZECZ TRANSFORMACJI MIASTA POPRZEMYSŁOWEGO    62
  Wstęp    62
  1. Typy projektów na rzecz transformacji miasta poprzemysłowego    62
  Podsumowanie    73
  
  Mirosława Szewczyk, Agnieszka Tłuczak: REALIZACJA WYBRANYCH DZIAŁAŃ RPO WO MAJĄCYCH WPŁYW NA POPRAWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM    74
  Wstęp    74
  1. Charakterystyka województwa opolskiego    74
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego    76
  3. Wybrane działania RPO WO 2007-2013 mające na celu poprawę infrastruktury w województwie opolskim    80
  4. Stan infrastruktury w województwie opolskim    82
  5. Poziom wdrażania RPO WO 2007-2013    84
  Podsumowanie    91
  
  CZĘŚĆ II. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z BIZNESEM    93
  
  Henryk Brandenburg: ROLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMIN W PLANOWANIU I REALIZACJI LOKALNYCH PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH    95
  Wstęp    95
  1. Pojęcie „lokalnego rozwoju” i specyfika projektu lokalnego    97
  2. Uczestnicy procesu projektowania    100
  3. Koordynacja prac projektowych przez samorządy lokalne (kierownika dzieła)    103
  4. Rola i obszary współpracy sektora nauki z samorządami w dziedzinie planowania i realizacji lokalnych projektów rozwojowych    109
  Podsumowanie    111
  
  Franciszek Łapecki: GRUPY ZAKUPOWE JAKO SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ    113
  Wstęp    113
  1. Efektywność w zamówieniach publicznych    113
  2. Zamówienia na energię elektryczną    114
  3. Efektywność w zamówieniach na energię elektryczną    115
  4. Grupy zakupowe    116
  5. Grupy zakupowe w zamówieniach energii elektrycznej – analiza przypadków    117
  Podsumowanie    121
  
  Magdalena Majchrzak: WPŁYW WYBORU MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA POZIOM ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERÓW    123
  Wstęp    123
  1. Geneza współpracy sektora publicznego i prywatnego    124
  2. Interpretacja partnerstwa publiczno-prywatnego    126
  3. Główne modele partnerstwa publiczno-prywatnego    132
  4. Zaangażowanie i odpowiedzialność partnerów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego    139
  Podsumowanie    141
  
  Tomasz Ochwat: IDENTYFIKACJA RYZYKA W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ FIRM SEKTORA MŚP    144
  Wstęp    144
  1. Ramy teoretyczne tematu    144
  2. Właściwości ryzyka występującego w projektach badawczo-rozwojowych    147
  3. Kategorie ryzyka w projektach współpracy B+R firm sektora MŚP    150
  4. Proces zarządzania ryzykiem projektu    153
  Podsumowanie    157
  
  Agnieszka Piętak: KONSTRUKCJA I CHARAKTER PRAWNY UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM    159
  Wstęp    159
  1. Specyfika partnerstwa publiczno-prywatnego    159
  2. Charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym    160
  3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym a inne umowy związane z przedsięwzięciem    167
  Podsumowanie    168
  
  Katarzyna Szara: PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO FORMA WSPÓŁPRACY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z SEKTOREM PRYWATNYM    169
  Wstęp    169
  1. Istota PPP    170
  2. Charakter współpracy w ramach PPP    172
  3. Dobre praktyki w obszarze PPP    178
  Podsumowanie    183
  
  Gabriel Tobor: BARIERY W PROCESACH WDRAŻANIA PPP ORAZ SPOSOBY ICH POKONYWANIA    184
  Wstęp    184
  1. Ustawowy zakres regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce    185
  2. Bariery wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego    187
  3. Metodyka przezwyciężania barier w procesach wdrażania PPP    198
  Podsumowanie    204
  
  CZĘŚĆ III. PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE    205
  
  Justyna Łukomska-Szarek: OPERACYJNA I CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ DO ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    207
  Wstęp    207
  1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju jednostek samorządów terytorialnych    207
  2. Kwantyfikacja operacyjnej i całkowitej zdolności do rozwoju samorządów terytorialnych    214
  3. Analiza i ocena zdolności do rozwoju samorządów terytorialnych w latach 2004-2009    216
  Podsumowanie    221
  
  Andrzej Majorczyk: WPŁYW INFRASTRUKTURY LOKALNEJ NA POBUDZANIE INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH W GMINACH    222
  Wstęp    222
  1. Definicja, podział i charakterystyka infrastruktury    222
  2. Region, polityka regionalna i inwestycje bezpośrednie    224
  3. Udział infrastruktury lokalnej w rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej    234
  Podsumowanie    240
  
  Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz, Monika Murzyn Kupisz: CZYNNIKI POWODZENIA PUBLICZNYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH W ZAKRESIE KULTURY I TURYSTYKI, DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM    241
  Wstęp    241
  1. Projekty zrealizowane w województwie śląskim w ramach ZPORR i INTERREG – krótka charakterystyka    242
  2. Endogeniczne czynniki powodzenia analizowanych projektów    246
  3. Czynniki i trendy zewnętrzne    253
  Podsumowanie    256
  
  Mirosława Szewczyk, Agnieszka Tłuczak: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W WOJEWÓDZTWACH ŚLĄSKIM I OPOLSKIM - ANALIZA POROWNAWCZA    259
  Wstęp    259
  1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko    260
  2. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Polsce    262
  3. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie śląskim    264
  4. Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie opolskim    269
  5. Analiza porównawcza wykorzystania środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwach śląskim i opolskim    273
  Podsumowanie    277
  
  Aleksandra Zygmunt: WYDATKI INWESTYCYJNE JAKO WYZNACZNIK ROZWOJU REGIONALNEGO NA PODSTAWIE POWIATU BRZESKIEGO    279
  Wstęp    279
  1. Kategoria rozwoju regionalnego – podstawowe pojęcia    279
  2. Determinanty rozwoju regionalnego    282
  3. Znaczenie wydatków inwestycyjnych w procesie rozwoju regionalnego    283
  4. Metody umożliwiające ocenę rozwoju regionalnego w aspekcie wydatków inwestycyjnych    289
  5. Charakterystyka powiatu brzeskiego    290
  6. Analiza wydatków majątkowych oraz inwestycyjnych poszczególnych gmin powiatu brzeskiego w latach 2001-2009    292
  Podsumowanie    297
  
  Justyna Zygmunt: FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PRZEZ SAMORZĄD GMINNY    298
  Wstęp    298
  1. Inwestycje infrastrukturalne jako instrument rozwoju lokalnego    299
  2. Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych    304
  Podsumowanie    310
  
  LITERATURA    313
  Wydawnictwa zwarte    313
  Wydawnictwa ciągłe    326
  Akty prawne    326
  Strony internetowe    327
  
  INFORMACJA O AUTORACH    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia