Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy

Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

194,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to trzecia w serii publikacja. Tematyka obejmuje diagnostykę obrazową chorób i zmian ośrodkowego układu nerwowego. Książka omawia obrazowanie i diagnozowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W początkowych rozdziałach szeroko zostały przedstawione najnowsze metody obrazowania zmian struktur neurologicznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, neurologów i onkologów.


Liczba stron744
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3837-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. WYBRANE ZAGADNIENIA PODSTAW FIZYCZNYCH NEUROOBRAZOWANIA    1
  
  Wprowadzenie – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk     2
  
  1. Tomografia komputerowa – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk     3
  Wielorzędowa tomografia komputerowa     4
  Aplikacje wielorzędowej tomografii komputerowej w neuroradiologii     5
  
  2. Rezonans magnetyczny – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk     7
  Obrazowanie czynnościowe w rezonansie magnetycznym     7
  Procesy zachodzące podczas aktywacji ośrodków mózgowych     8
  Sygnał w czynnościowym rezonansie magnetycznym     9
  Metody badania czynnościowego rezonansu magnetycznego     9
  Analiza statystyczna     11
  Funkcje mózgu i najważniejsze paradygmaty służące do uzyskiwania aktywacji stosowane w badaniach czynnościowego rezonansu magnetycznego     11
  Aktywacje motoryczne i somatosensoryczne     11
  Aktywacje słuchowe     12
  Funkcje językowe     12
  Plastyczność mózgu     13
  Wykorzystanie czynnościowego rezonansu magnetycznego w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych     13
  Monitorowanie leczenia farmakologicznego za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego     15
  Sieć stanu spoczynkowego     15
  Ograniczenia czynnościowego rezonansu magnetycznego     16
  Obrazowanie dyfuzji w rezonansie magnetycznym     19
  Badanie perfuzji mózgu metodą rezonansu magnetycznego     23
  Obrazowanie podatności magnetycznej     25
  Spektroskopia rezonansu magnetycznego     26
  Spektroskopia protonowa     31
  Spektroskopia fosforowa     33
  
  3. Środki cieniujące i kontrastowe stosowane w neuroradiologii – Katarzyna Sklinda     35
  Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce i tomografii komputerowej     35
  Podział środków cieniujących     35
  Wskazania do podania środka cieniującego     36
  Farmakokinetyka     36
  Działania niepożądane     37
  Środki kontrastowe stosowane w diagnostyce metodą rezonansu magnetycznego     38
  Podział środków kontrastowych pod kątem podatności na działanie pola magnetycznego     38
  Podział środków kontrastowych ze względu na obszar działania na poziomie komórkowym     39
  Zewnątrzkomórkowe środki kontrastowe     39
  Wewnątrzkomórkowe środki kontrastowe.    40
  Metody aplikacji środków cieniujących i kontrastowych     41
  Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO    43
  Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego    44
  Wprowadzenie – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     44
  
  4. Embriogeneza – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     45
  
  5. Zaburzenia indukcji grzbietowej – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     46
  Wady dysraficzne mózgowia i czaszki     46
  Przepuklina oponowa czaszki     46
  Przepuklina oponowo-mózgowa     46
  Malformacje Chiariego     47
  Wady dysraficzne rdzenia i kanału kręgowego     55
  Przepuklina oponowa kręgosłupa     55
  Przepuklina oponowo-rdzeniowa     56
  Przepuklina rdzeniowa     61
  Przepuklina tłuszczowo-oponowo-rdzeniowa.    62
  Przepuklina tłuszczowo-rdzeniowa     64
  Przepuklina torbieli hydromielicznej     65
  Wodordzenie     65
  Jamistość rdzenia kręgowego przedłużonego     66
  Rozszczepienie rdzenia     69
  Grzbietowa zatoka skórna, torbiel skórzasta i torbiel naskórkowa     75
  Zaburzenia rozwojowe nici końcowej     78
  Tłuszczak podtwardówkowy     79
  Torbiel neurenteryczna     81
  Zespół regresji ogonowej     82
  
  6. Zaburzenia indukcji brzusznej – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     83
  Przodomózgowie jednokomorowe     83
  Dysplazja przegrodowo-wzrokowa     87
  Anomalie przegrody przezroczystej i sklepienia     88
  Malformacja Chiariego typu IV     90
  Zespół Dandy’ego–Walkera     91
  Odmiana zespołu Dandy’ego–Walkera     92
  Torbiel pajęczynówki wewnątrzczaszkowa     93
  Powiększenie zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego.    96
  Torbiele oponowe kanału kręgowego     96
  Dysplazje opony twardej     101
  
  7. Zaburzenia podziału i różnicowania komórek – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     103
  Małomózgowie prawdziwe     103
  Wielkomózgowie     103
  Niedrożność i zwężenie wodociągu mózgu     104
  Fakomatozy     105
  Nerwiakowłókniakowatość     105
  Stwardnienie guzowate     110
  Naczyniakowatość twarzowo-mózgowa     112
  Naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa.    114
  Ataksja-teleangiektazja     114
  Naczyniakowatość skórno-oponowo-rdzeniowa     115
  Melanoza nerwowo-skórna     115
  
  8. Zaburzenia migracji neuronalnej i rozwoju bruzd – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     117
  Bezzakrętowość     117
  Szerokozakrętowość     119
  Drobnozakrętowość     121
  Heterotopia istoty szarej     122
  Dziurowatość mózgu prawdziwa     128
  Agenezja ciała modzelowatego     131
  
  9. Inne zaburzenia związane z rozwojem czaszki i kręgosłupa – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska     135
  Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych     135
  Wady pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego     136
  Wady segmentacji kręgosłupa     137
  Wrodzona stenoza kanału kręgowego     139
  Połączenie korzeni nerwowych     140
  Choroby istoty białej    143
  Wprowadzenie – Monika Bekiesińska-Figatowska     143
  
  10. Leukodystrofia metachromatyczna – Monika Bekiesińska-Figatowska     144
  
  11. Leukodystrofia globoidalna – Monika Bekiesińska-Figatowska     145
  
  12. Mukopolisacharydozy – Monika Bekiesińska-Figatowska     146
  
  13. Ceroidolipofuscynozy neuronalne – Monika Bekiesińska-Figatowska     148
  
  14. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X – Monika Bekiesińska-Figatowska     149
  
  15. Encefalopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi – Monika Bekiesińska-Figatowska     151
  
  16. Zespół Leigha – Monika Bekiesińska-Figatowska     153
  
  17. Zespół Cockayne’a – Monika Bekiesińska-Figatowska     155
  
  18. Choroba Pelizaeusa–Merzbachera – Monika Bekiesińska-Figatowska     156
  
  19. Zespół 18q- – Monika Bekiesińska-Figatowska     157
  
  20. Kwasica glutarowa typu I – Monika Bekiesińska-Figatowska     158
  
  21. Hiperglicynemia nieketotyczna – Monika Bekiesińska-Figatowska     159
  
  22. Choroba Canavan – Monika Bekiesińska-Figatowska     160
  
  23. Choroba Wilsona – Monika Bekiesińska-Figatowska     161
  
  24. Choroba Menkesa – Monika Bekiesińska-Figatowska     163
  
  25. Choroba Alexandra – Monika Bekiesińska-Figatowska     164
  
  26. Leukoencefalopatia ze znikającą istotą białą – Monika Bekiesińska-Figatowska     166
  
  27. Leukoencefalopatia z zajęciem pnia mózgu i rdzenia kręgowego oraz zwiększeniem stężenia mleczanów – Monika Bekiesińska-Figatowska     167
  
  28. Angiopatia amyloidowa – Monika Bekiesińska-Figatowska     169
  
  29. Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – Monika Bekiesińska-Figatowska     170
  
  30. Stwardnienie rozsiane – Monika Bekiesińska-Figatowska     172
  Stwardnienie koncentryczne     173
  
  31. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia. Ostre krwotoczne zapalenie mózgu i rdzenia – Monika Bekiesińska-Figatowska     175
  
  32. Centralna mielinoliza mostu i mielinoliza pozamostowa – Monika Bekiesińska-Figatowska     176
  
  33. Zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej – Monika Bekiesińska-Figatowska     177
  
  34. Niedotlenieniowo-niedokrwienna leukoencefalopatia noworodków – Monika Bekiesińska-Figatowska     178
  
  35. Zapalenie naczyń – Monika Bekiesińska-Figatowska     180
  
  36. Zmiany w istocie białej po napromienianiu i chemioterapii – Monika Bekiesińska-Figatowska     181
  
  37. Rozlany uraz aksonalny – Monika Bekiesińska-Figatowska     183
  Zespoły otępienne    185
  
  38. Otępienie – Marek Gołębiowski     186
  
  39. Obraz starzejącego się mózgu – Marek Gołębiowski     190
  
  40. Łagodne zaburzenia poznawcze – Marek Gołębiowski     191
  
  41. Choroba Alzheimera – Marek Gołębiowski     194
  
  42. Otępienie z ciałami Lewy’ego – Marek Gołębiowski     196
  
  43. Otępienie naczyniopochodne – Marek Gołębiowski     197
  
  44. Zwyrodnienie czołowo-skroniowe – Marek Gołębiowski     200
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego    202
  Wprowadzenie – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     202
  
  45. Cechy guzów ośrodkowego układu nerwowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     203
  Cechy guzów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych     203
  Tomografia komputerowa     203
  Rezonans magnetyczny     203
  Spektroskopia rezonansu magnetycznego.    204
  Mapowanie czynności mózgowia – funkcjonalne badanie rezonansu magnetycznego     205
  Obrazowanie tensora dyfuzji     205
  Badanie perfuzji mózgowej     205
  Klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego     209
  
  46. Nowotwory szeregu astrocytarnego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     210
  Gwiaździaki rozlane     210
  Gwiaździak włókienkowy     210
  Gwiaździak anaplastyczny     215
  Glejak wielopostaciowy     221
  Glejak wielopostaciowy olbrzymiokomórkowy     222
  Glejakomięsak     222
  Glejaki mostu lub rdzenia przedłużonego     225
  Glejaki nerwów wzrokowych     228
  
  47. Gwiaździaki o wzroście ograniczonym – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     232
  Gwiaździak włosowatokomórkowy     232
  Żółtakogwiaździak pleomorficzny     234
  Gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy     236
  
  48. Nowotwory gleju skąpowypustkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     239
  Skąpodrzewiak     239
  Skąpodrzewiak anaplastyczny     240
  
  49. Nowotwory gleju wyściółkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     244
  Wyściółczak     244
  Inne nowotwory gleju wyściółkowego     246
  Wyściółczak anaplastyczny     246
  Wyściółczak śluzowobrodawkowaty     246
  Podwyściółczak     246
  
  50. Nowotwory pochodzenia zarodkowego (prymitywne nowotwory neuroektodermalne – PNET) – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     247
  Rdzeniak płodowy     247
  
  51. Nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     251
  Glejakowatość mózgu     251
  Naczyniak płodowy     253
  
  52. Nowotwory splotu naczyniówkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     257
  Brodawczak splotu naczyniówkowego     257
  Rak splotu naczyniówkowego     258
  
  53. Guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     260
  Zwojak     260
  Nowotwór dysembrioplastyczny neuroepitelialny.    261
  Zwojakoglejak     264
  Nerwiak komórkowy ośrodkowy     267
  Inne guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe     268
  Zwojak móżdżku dysplastyczny     268
  Zwojakoglejak desmoplastyczny wieku dziecięcego     268
  
  54. Guzy wywodzące się z miąższu szyszynki – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     269
  Szyszyniak     269
  Szyszyniak zarodkowy     270
  
  55. Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     273
  Nerwiak osłonkowy     273
  
  56. Nowotwory opon mózgowych wywodzące się z komórek meningotelialnych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     276
  Oponiak     276
  
  57. Chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     286
  Chłoniaki złośliwe     286
  
  58. Guzy z komórek rozrodczych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     290
  Zarodczak     290
  
  59. Przerzuty nowotworowe do mózgu i móżdżku – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska     293
  
  60. Popromienne uszkodzenie mózgu – Jerzy Walecki     296
  Guzy i zmiany guzopodobne podstawy czaszki    298
  Wprowadzenie – Barbara Bobek-Billewicz     298
  
  61. Badania obrazowe stosowane w diagnostyce guzów podstawy czaszki – Barbara Bobek-Billewicz     299
  
  62. Guzy i zmiany guzopodobne występujące w każdej części podstawy czaszki – Barbara Bobek-Billewicz     300
  Oponiak     300
  Nerwiak osłonkowy     308
  Przerzuty     309
  Dysplazja włóknista     315
  Tłuszczak     317
  Sarkoidoza     318
  
  63. Guzy podstawy przedniego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz     319
  Nerwiak węchowy zarodkowy     319
  Torbiel śluzowa zatoki     321
  Brodawczak odwrócony     321
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy     321
  Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy     323
  Kostniak     326
  
  64. Guzy podstawy środkowego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz     327
  Czaszkogardlak     327
  Struniak     330
  Torbiel skórzasta     331
  Procesy patologiczne w zatoce jamistej     332
  
  65. Guzy podstawy tylnego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz     333
  Nerwiak nerwu VIII     333
  Torbiel naskórkowa     337
  
  66. Zmiany szczytu piramidy kości skroniowej – Barbara Bobek-Billewicz     342
  Torbiel cholesterolowa     343
  Tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej     344
  Procesy zapalne szczytu piramidy kości skroniowej     345
  
  67. Zmiany otworu żyły szyjnej – Barbara Bobek-Billewicz     346
  Przyzwojak     346
  Nerwiak nerwów IX, X, XI     349
  
  68. Procesy patologiczne w otworze wielkim – Barbara Bobek-Billewicz     350
  
  69. Nerwy czaszkowe – Barbara Bobek-Billewicz     351
  Guzy przysadki i okolicy okołosiodłowej    356
  
  70. Gruczolaki przysadki – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek     357
  
  71. Inne guzy okolicy siodła tureckiego – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek     370
  Czaszkogardlak     370
  Torbiel kieszonki Rathkego     373
  Oponiak     375
  Gwiaździak włosowatokomórkowy     377
  Rozrodczak     379
  Torbiele pajęczynówki     379
  Odpryskowiec     380
  Struniak     381
  
  72. Zmiany nienowotworowe przysadki – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek     384
  Zmiany wrodzone     384
  Zmiany infekcyjne, ziarniniakowe i naciekowe     384
  Tętniaki     384
  Patologia lejka przysadki     384
  Zespół pustego siodła     384
  Patologiczna hiperintensywność przysadki     384
  
  73. Diagnostyka pooperacyjna okolicy siodła tureckiego – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek     389
  Diagnostyka różnicowa guza resztkowego     389
  Obraz materiałów wypełnieniowych     391
  Ocena pozostałego po zabiegu gruczołu przysadki     393
  Zmiany pooperacyjne w zatoce klinowej     394
  Guzy kanału kręgowego i kręgosłupa    400
  Wprowadzenie – Elżbieta Jurkiewicz     400
  
  74. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej wewnątrzrdzeniowe – Elżbieta Jurkiewicz     401
  Wyściółczak     401
  Gwiaździak     404
  Naczyniak płodowy     408
  Wewnątrzrdzeniowe zmiany przerzutowe     412
  
  75. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej zewnątrzrdzeniowe – Elżbieta Jurkiewicz     414
  Wyściółczak śluzowo-brodawkowaty nici końcowej i ogona końskiego     414
  Nerwiak osłonkowy     418
  Oponiak     421
  Nerwiakowłókniak     425
  Wewnątrzoponowe zmiany przerzutowe     428
  Tłuszczak nici końcowej     431
  Tłuszczak wewnątrzoponowy     432
  Torbiel naskórkowa     434
  Torbiel skórzasta     438
  Torbiel neuroenterogenna     440
  
  76. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni zewnątrzoponowej – Elżbieta Jurkiewicz     443
  Nadmierne nadoponowe gromadzenie tkanki tłuszczowej     443
  
  77. Guzy kręgosłupa – Elżbieta Jurkiewicz     445
  Naczyniak     445
  Kostniak kostninowy     448
  Kostniak zarodkowy     450
  Guz olbrzymiokomórkowy     452
  Wyrośl chrzęstno-kostna     455
  Torbiel tętniakowata     457
  Ziarniniak kwasochłonny     461
  Chrzęstniakomięsak     463
  Mięsak Ewinga     466
  Mięsak kościopochodny     469
  Struniak     470
  Szpiczak mnogi     472
  Chłoniak     474
  Białaczka     477
  Nerwiak zarodkowy współczulny     480
  Zewnątrzoponowe zmiany przerzutowe     483
  Choroby kręgosłupa    487
  
  78. Techniki głównych metod obrazowania kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska     488
  Obrazowanie diagnostyczne w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa     488
  Badanie rentgenowskie     488
  Tomografia komputerowa     488
  Rezonans magnetyczny     488
  Obrazowanie diagnostyczne urazów kręgosłupa     491
  Badanie rentgenowskie     491
  Tomografia komputerowa     491
  Rezonans magnetyczny     491
  
  79. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska     492
  Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego     497
  Zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych     506
  Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych     512
  Zmiany zwyrodnieniowe więzadeł kręgosłupa     513
  Kręgozmyk zwyrodnieniowy     514
  Stenoza kanału kręgowego     515
  Zmiany w rdzeniu kręgowym     517
  Stan po operacji przepukliny krążka międzykręgowego     518
  
  80. Urazy kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska     520
  
  81. Zmiany naczyniopochodne, zapalne i demielinizacyjne kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska     532
  Zmiany naczyniopochodne     533
  Zmiany zapalne     538
  Zmiany demielinizacyjne     543
  Urazy czaszkowo-mózgowe    549
  Wprowadzenie – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     549
  
  82. Złamania kości czaszki – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     550
  
  83. Wstrząśnienie mózgu – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     554
  
  84. Stłuczenie mózgu – Romana Bogusławska--Walecka, Agnieszka Piliszek     555
  
  85. Rozlany uraz aksonalny – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     559
  
  86. Krwiak śródmózgowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     563
  
  87. Krwiak nadtwardówkowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     568
  
  88. Krwiak podtwardówkowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     571
  
  89. Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     575
  
  90. Obrzęk i ostre pourazowe obrzmienie mózgu – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     577
  
  91. Powikłania urazów czaszkowo-mózgowych – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek     580
  Wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego    586
  Wprowadzenie – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska     586
  
  92. Tętniaki tętnic mózgowych – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska     587
  
  93. Malformacje naczyniowe – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska     596
  Malformacje tętniczo-żylne     596
  Tętniakowata malformacja żyły Galena     603
  Malformacje (przetoki) tętniczo-żylne opony twardej     606
  Przetoka szyjno-jamista     609
  Naczyniaki jamiste     612
  Naczyniaki włośniczkowe     615
  Rozwojowe malformacje żylne     616
  
  94. Zespół Sturge’a–Webera – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska     619
  
  95. Choroba moyamoya – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska     621
  Choroby naczyniopochodne ośrodkowego układu nerwowego    626
  
  96. Udar mózgu – Jerzy Walecki, Tomasz Bulski, Cezary Szary     627
  Szczególne typy udaru     652
  Udar żylny     652
  Udar lakunarny     654
  Udar „ostatniej łączki” (hemodynamiczny)     654
  Udar w mechanizmie zatorowym     654
  Zwyrodnienie Wallera     660
  Leukoarajoza     662
  Wybrane udary o innej etiologii     663
  Zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej     663
  Przewlekła encefalopatia nadciśnieniowa     663
  Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią     664
  Zespół MELAS     664
  
  97. Krwawienie śródczaszkowe – Jerzy Walecki, Tomasz Bulski, Cezary Szary     666
  Krwawienie śródmózgowe     667
  Krwawienie podpajęczynówkowe     673
  Krwawienie dokomorowe     676
  Mikrokrwawienia     676
  Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego    679
  Wprowadzenie – Eugeniusz Tarasów     679
  
  98. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Eugeniusz Tarasów     680
  Ropniak podtwardówkowy     683
  
  99. Ropień mózgu – Eugeniusz Tarasów     686
  
  100. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów     690
  
  101. Neuroborelioza – Eugeniusz Tarasów     694
  
  102. Opryszczkowe zapalenie mózgu – Eugeniusz Tarasów     696
  
  103. Parazytozy ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów     699
  Toksoplazmoza     699
  Wągrzyca     702
  Bąblowica     705
  
  104. Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów     708
  Kandydoza     708
  Aspergiloza     709
  Kryptokokoza     709
  
  105. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zakażenia HIV – Eugeniusz Tarasów     712
  HIV-encephalitis     712
  Zakażenia oportunistyczne     715
  Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia     715
  Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego     717
  
  Skróty I
  Skorowidz III
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia