Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy

Diagnostyka obrazowa. Układ nerwowy ośrodkowy

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

194,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to trzecia w serii publikacja. Tematyka obejmuje diagnostykę obrazową chorób i zmian ośrodkowego układu nerwowego. Książka omawia obrazowanie i diagnozowanie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W początkowych rozdziałach szeroko zostały przedstawione najnowsze metody obrazowania zmian struktur neurologicznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy radiologów, neurologów i onkologów.


Liczba stron744
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3837-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Część I. WYBRANE ZAGADNIENIA PODSTAW FIZYCZNYCH NEUROOBRAZOWANIA    1
  Wprowadzenie – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk    2
  1. Tomografia komputerowa – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk    3
  Wielorzędowa tomografia komputerowa    4
  Aplikacje wielorzędowej tomografii komputerowej w neuroradiologii    5
  2. Rezonans magnetyczny – Jerzy Walecki, Mariusz I. Furmanek, Tomasz Bulski, Michał Adamczyk    7
  Obrazowanie czynnościowe w rezonansie magnetycznym    7
  Procesy zachodzące podczas aktywacji ośrodków mózgowych    8
  Sygnał w czynnościowym rezonansie magnetycznym    9
  Metody badania czynnościowego rezonansu magnetycznego    9
  Analiza statystyczna    11
  Funkcje mózgu i najważniejsze paradygmaty służące do uzyskiwania aktywacji stosowane w badaniach czynnościowego rezonansu magnetycznego    11
  Aktywacje motoryczne i somatosensoryczne    11
  Aktywacje słuchowe    12
  Funkcje językowe    12
  Plastyczność mózgu    13
  Wykorzystanie czynnościowego rezonansu magnetycznego w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych    13
  Monitorowanie leczenia farmakologicznego za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego    15
  Sieć stanu spoczynkowego    15
  Ograniczenia czynnościowego rezonansu magnetycznego    16
  Obrazowanie dyfuzji w rezonansie magnetycznym    19
  Badanie perfuzji mózgu metodą rezonansu magnetycznego    23
  Obrazowanie podatności magnetycznej    25
  Spektroskopia rezonansu magnetycznego    26
  Spektroskopia protonowa    31
  Spektroskopia fosforowa    33
  3. Środki cieniujące i kontrastowe stosowane w neuroradiologii – Katarzyna Sklinda    35
  Środki cieniujące stosowane w rentgenodiagnostyce i tomografii komputerowej    35
  Podział środków cieniujących    35
  Wskazania do podania środka cieniującego    36
  Farmakokinetyka    36
  Działania niepożądane    37
  Środki kontrastowe stosowane w diagnostyce metodą rezonansu magnetycznego    38
  Podział środków kontrastowych pod kątem podatności na działanie pola magnetycznego    38
  Podział środków kontrastowych ze względu na obszar działania na poziomie komórkowym    39
  Zewnątrzkomórkowe środki kontrastowe    39
  Wewnątrzkomórkowe środki kontrastowe.    40
  Metody aplikacji środków cieniujących i kontrastowych    41
  Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO    43
  Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego    44
  Wprowadzenie – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    44
  4. Embriogeneza – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    45
  5. Zaburzenia indukcji grzbietowej – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    46
  Wady dysraficzne mózgowia i czaszki    46
  Przepuklina oponowa czaszki    46
  Przepuklina oponowo-mózgowa    46
  Malformacje Chiariego    47
  Wady dysraficzne rdzenia i kanału kręgowego    55
  Przepuklina oponowa kręgosłupa    55
  Przepuklina oponowo-rdzeniowa    56
  Przepuklina rdzeniowa    61
  Przepuklina tłuszczowo-oponowo-rdzeniowa.    62
  Przepuklina tłuszczowo-rdzeniowa    64
  Przepuklina torbieli hydromielicznej    65
  Wodordzenie    65
  Jamistość rdzenia kręgowego przedłużonego    66
  Rozszczepienie rdzenia    69
  Grzbietowa zatoka skórna, torbiel skórzasta i torbiel naskórkowa    75
  Zaburzenia rozwojowe nici końcowej    78
  Tłuszczak podtwardówkowy    79
  Torbiel neurenteryczna    81
  Zespół regresji ogonowej    82
  6. Zaburzenia indukcji brzusznej – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    83
  Przodomózgowie jednokomorowe    83
  Dysplazja przegrodowo-wzrokowa    87
  Anomalie przegrody przezroczystej i sklepienia    88
  Malformacja Chiariego typu IV    90
  Zespół Dandy’ego–Walkera    91
  Odmiana zespołu Dandy’ego–Walkera    92
  Torbiel pajęczynówki wewnątrzczaszkowa    93
  Powiększenie zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego.    96
  Torbiele oponowe kanału kręgowego    96
  Dysplazje opony twardej    101
  7. Zaburzenia podziału i różnicowania komórek – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    103
  Małomózgowie prawdziwe    103
  Wielkomózgowie    103
  Niedrożność i zwężenie wodociągu mózgu    104
  Fakomatozy    105
  Nerwiakowłókniakowatość    105
  Stwardnienie guzowate    110
  Naczyniakowatość twarzowo-mózgowa    112
  Naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa.    114
  Ataksja-teleangiektazja    114
  Naczyniakowatość skórno-oponowo-rdzeniowa    115
  Melanoza nerwowo-skórna    115
  8. Zaburzenia migracji neuronalnej i rozwoju bruzd – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    117
  Bezzakrętowość    117
  Szerokozakrętowość    119
  Drobnozakrętowość    121
  Heterotopia istoty szarej    122
  Dziurowatość mózgu prawdziwa    128
  Agenezja ciała modzelowatego    131
  9. Inne zaburzenia związane z rozwojem czaszki i kręgosłupa – Jolanta Sikorska, Agnieszka Pomianowska    135
  Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych    135
  Wady pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego    136
  Wady segmentacji kręgosłupa    137
  Wrodzona stenoza kanału kręgowego    139
  Połączenie korzeni nerwowych    140
  Choroby istoty białej    143
  Wprowadzenie – Monika Bekiesińska-Figatowska    143
  10. Leukodystrofia metachromatyczna – Monika Bekiesińska-Figatowska    144
  11. Leukodystrofia globoidalna – Monika Bekiesińska-Figatowska    145
  12. Mukopolisacharydozy – Monika Bekiesińska-Figatowska    146
  13. Ceroidolipofuscynozy neuronalne – Monika Bekiesińska-Figatowska    148
  14. Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X – Monika Bekiesińska-Figatowska    149
  15. Encefalopatia mitochondrialna z kwasicą mleczanową i epizodami udaropodobnymi – Monika Bekiesińska-Figatowska    151
  16. Zespół Leigha – Monika Bekiesińska-Figatowska    153
  17. Zespół Cockayne’a – Monika Bekiesińska-Figatowska    155
  18. Choroba Pelizaeusa–Merzbachera – Monika Bekiesińska-Figatowska    156
  19. Zespół 18q- – Monika Bekiesińska-Figatowska    157
  20. Kwasica glutarowa typu I – Monika Bekiesińska-Figatowska    158
  21. Hiperglicynemia nieketotyczna – Monika Bekiesińska-Figatowska    159
  22. Choroba Canavan – Monika Bekiesińska-Figatowska    160
  23. Choroba Wilsona – Monika Bekiesińska-Figatowska    161
  24. Choroba Menkesa – Monika Bekiesińska-Figatowska    163
  25. Choroba Alexandra – Monika Bekiesińska-Figatowska    164
  26. Leukoencefalopatia ze znikającą istotą białą – Monika Bekiesińska-Figatowska    166
  27. Leukoencefalopatia z zajęciem pnia mózgu i rdzenia kręgowego oraz zwiększeniem stężenia mleczanów – Monika Bekiesińska-Figatowska    167
  28. Angiopatia amyloidowa – Monika Bekiesińska-Figatowska    169
  29. Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią – Monika Bekiesińska-Figatowska    170
  30. Stwardnienie rozsiane – Monika Bekiesińska-Figatowska    172
  Stwardnienie koncentryczne    173
  31. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia. Ostre krwotoczne zapalenie mózgu i rdzenia – Monika Bekiesińska-Figatowska    175
  32. Centralna mielinoliza mostu i mielinoliza pozamostowa – Monika Bekiesińska-Figatowska    176
  33. Zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej – Monika Bekiesińska-Figatowska    177
  34. Niedotlenieniowo-niedokrwienna leukoencefalopatia noworodków – Monika Bekiesińska-Figatowska    178
  35. Zapalenie naczyń – Monika Bekiesińska-Figatowska    180
  36. Zmiany w istocie białej po napromienianiu i chemioterapii – Monika Bekiesińska-Figatowska    181
  37. Rozlany uraz aksonalny – Monika Bekiesińska-Figatowska    183
  Zespoły otępienne    185
  38. Otępienie – Marek Gołębiowski    186
  39. Obraz starzejącego się mózgu – Marek Gołębiowski    190
  40. Łagodne zaburzenia poznawcze – Marek Gołębiowski    191
  41. Choroba Alzheimera – Marek Gołębiowski    194
  42. Otępienie z ciałami Lewy’ego – Marek Gołębiowski    196
  43. Otępienie naczyniopochodne – Marek Gołębiowski    197
  44. Zwyrodnienie czołowo-skroniowe – Marek Gołębiowski    200
  Guzy ośrodkowego układu nerwowego    202
  Wprowadzenie – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    202
  45. Cechy guzów ośrodkowego układu nerwowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    203
  Cechy guzów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych    203
  Tomografia komputerowa    203
  Rezonans magnetyczny    203
  Spektroskopia rezonansu magnetycznego.    204
  Mapowanie czynności mózgowia – funkcjonalne badanie rezonansu magnetycznego    205
  Obrazowanie tensora dyfuzji    205
  Badanie perfuzji mózgowej    205
  Klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego    209
  46. Nowotwory szeregu astrocytarnego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    210
  Gwiaździaki rozlane    210
  Gwiaździak włókienkowy    210
  Gwiaździak anaplastyczny    215
  Glejak wielopostaciowy    221
  Glejak wielopostaciowy olbrzymiokomórkowy    222
  Glejakomięsak    222
  Glejaki mostu lub rdzenia przedłużonego    225
  Glejaki nerwów wzrokowych    228
  47. Gwiaździaki o wzroście ograniczonym – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    232
  Gwiaździak włosowatokomórkowy    232
  Żółtakogwiaździak pleomorficzny    234
  Gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy    236
  48. Nowotwory gleju skąpowypustkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    239
  Skąpodrzewiak    239
  Skąpodrzewiak anaplastyczny    240
  49. Nowotwory gleju wyściółkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    244
  Wyściółczak    244
  Inne nowotwory gleju wyściółkowego    246
  Wyściółczak anaplastyczny    246
  Wyściółczak śluzowobrodawkowaty    246
  Podwyściółczak    246
  50. Nowotwory pochodzenia zarodkowego (prymitywne nowotwory neuroektodermalne – PNET) – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    247
  Rdzeniak płodowy    247
  51. Nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    251
  Glejakowatość mózgu    251
  Naczyniak płodowy    253
  52. Nowotwory splotu naczyniówkowego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    257
  Brodawczak splotu naczyniówkowego    257
  Rak splotu naczyniówkowego    258
  53. Guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    260
  Zwojak    260
  Nowotwór dysembrioplastyczny neuroepitelialny.    261
  Zwojakoglejak    264
  Nerwiak komórkowy ośrodkowy    267
  Inne guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe    268
  Zwojak móżdżku dysplastyczny    268
  Zwojakoglejak desmoplastyczny wieku dziecięcego    268
  54. Guzy wywodzące się z miąższu szyszynki – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    269
  Szyszyniak    269
  Szyszyniak zarodkowy    270
  55. Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    273
  Nerwiak osłonkowy    273
  56. Nowotwory opon mózgowych wywodzące się z komórek meningotelialnych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    276
  Oponiak    276
  57. Chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    286
  Chłoniaki złośliwe    286
  58. Guzy z komórek rozrodczych – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    290
  Zarodczak    290
  59. Przerzuty nowotworowe do mózgu i móżdżku – Jerzy Walecki, Ewa Kluczewska    293
  60. Popromienne uszkodzenie mózgu – Jerzy Walecki    296
  Guzy i zmiany guzopodobne podstawy czaszki    298
  Wprowadzenie – Barbara Bobek-Billewicz    298
  61. Badania obrazowe stosowane w diagnostyce guzów podstawy czaszki – Barbara Bobek-Billewicz    299
  62. Guzy i zmiany guzopodobne występujące w każdej części podstawy czaszki – Barbara Bobek-Billewicz    300
  Oponiak    300
  Nerwiak osłonkowy    308
  Przerzuty    309
  Dysplazja włóknista    315
  Tłuszczak    317
  Sarkoidoza    318
  63. Guzy podstawy przedniego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz    319
  Nerwiak węchowy zarodkowy    319
  Torbiel śluzowa zatoki    321
  Brodawczak odwrócony    321
  Naczyniakowłókniak młodzieńczy    321
  Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy    323
  Kostniak    326
  64. Guzy podstawy środkowego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz    327
  Czaszkogardlak    327
  Struniak    330
  Torbiel skórzasta    331
  Procesy patologiczne w zatoce jamistej    332
  65. Guzy podstawy tylnego dołu czaszki – Barbara Bobek-Billewicz    333
  Nerwiak nerwu VIII    333
  Torbiel naskórkowa    337
  66. Zmiany szczytu piramidy kości skroniowej – Barbara Bobek-Billewicz    342
  Torbiel cholesterolowa    343
  Tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej    344
  Procesy zapalne szczytu piramidy kości skroniowej    345
  67. Zmiany otworu żyły szyjnej – Barbara Bobek-Billewicz    346
  Przyzwojak    346
  Nerwiak nerwów IX, X, XI    349
  68. Procesy patologiczne w otworze wielkim – Barbara Bobek-Billewicz    350
  69. Nerwy czaszkowe – Barbara Bobek-Billewicz    351
  Guzy przysadki i okolicy okołosiodłowej    356
  70. Gruczolaki przysadki – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek    357
  71. Inne guzy okolicy siodła tureckiego – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek    370
  Czaszkogardlak    370
  Torbiel kieszonki Rathkego    373
  Oponiak    375
  Gwiaździak włosowatokomórkowy    377
  Rozrodczak    379
  Torbiele pajęczynówki    379
  Odpryskowiec    380
  Struniak    381
  72. Zmiany nienowotworowe przysadki – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek    384
  Zmiany wrodzone    384
  Zmiany infekcyjne, ziarniniakowe i naciekowe    384
  Tętniaki    384
  Patologia lejka przysadki    384
  Zespół pustego siodła    384
  Patologiczna hiperintensywność przysadki    384
  73. Diagnostyka pooperacyjna okolicy siodła tureckiego – Joanna Bladowska, Marek J. Sąsiadek    389
  Diagnostyka różnicowa guza resztkowego    389
  Obraz materiałów wypełnieniowych    391
  Ocena pozostałego po zabiegu gruczołu przysadki    393
  Zmiany pooperacyjne w zatoce klinowej    394
  Guzy kanału kręgowego i kręgosłupa    400
  Wprowadzenie – Elżbieta Jurkiewicz    400
  74. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej wewnątrzrdzeniowe – Elżbieta Jurkiewicz    401
  Wyściółczak    401
  Gwiaździak    404
  Naczyniak płodowy    408
  Wewnątrzrdzeniowe zmiany przerzutowe    412
  75. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni wewnątrzoponowej zewnątrzrdzeniowe – Elżbieta Jurkiewicz    414
  Wyściółczak śluzowo-brodawkowaty nici końcowej i ogona końskiego    414
  Nerwiak osłonkowy    418
  Oponiak    421
  Nerwiakowłókniak    425
  Wewnątrzoponowe zmiany przerzutowe    428
  Tłuszczak nici końcowej    431
  Tłuszczak wewnątrzoponowy    432
  Torbiel naskórkowa    434
  Torbiel skórzasta    438
  Torbiel neuroenterogenna    440
  76. Guzy kanału kręgowego położone w przestrzeni zewnątrzoponowej – Elżbieta Jurkiewicz    443
  Nadmierne nadoponowe gromadzenie tkanki tłuszczowej    443
  77. Guzy kręgosłupa – Elżbieta Jurkiewicz    445
  Naczyniak    445
  Kostniak kostninowy    448
  Kostniak zarodkowy    450
  Guz olbrzymiokomórkowy    452
  Wyrośl chrzęstno-kostna    455
  Torbiel tętniakowata    457
  Ziarniniak kwasochłonny    461
  Chrzęstniakomięsak    463
  Mięsak Ewinga    466
  Mięsak kościopochodny    469
  Struniak    470
  Szpiczak mnogi    472
  Chłoniak    474
  Białaczka    477
  Nerwiak zarodkowy współczulny    480
  Zewnątrzoponowe zmiany przerzutowe    483
  Choroby kręgosłupa    487
  78. Techniki głównych metod obrazowania kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska    488
  Obrazowanie diagnostyczne w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa    488
  Badanie rentgenowskie    488
  Tomografia komputerowa    488
  Rezonans magnetyczny    488
  Obrazowanie diagnostyczne urazów kręgosłupa    491
  Badanie rentgenowskie    491
  Tomografia komputerowa    491
  Rezonans magnetyczny    491
  79. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska    492
  Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego    497
  Zmiany zwyrodnieniowe trzonów kręgowych    506
  Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych    512
  Zmiany zwyrodnieniowe więzadeł kręgosłupa    513
  Kręgozmyk zwyrodnieniowy    514
  Stenoza kanału kręgowego    515
  Zmiany w rdzeniu kręgowym    517
  Stan po operacji przepukliny krążka międzykręgowego    518
  80. Urazy kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska    520
  81. Zmiany naczyniopochodne, zapalne i demielinizacyjne kręgosłupa – Marek J. Sąsiadek, Joanna Bladowska    532
  Zmiany naczyniopochodne    533
  Zmiany zapalne    538
  Zmiany demielinizacyjne    543
  Urazy czaszkowo-mózgowe    549
  Wprowadzenie – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    549
  82. Złamania kości czaszki – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    550
  83. Wstrząśnienie mózgu – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    554
  84. Stłuczenie mózgu – Romana Bogusławska--Walecka, Agnieszka Piliszek    555
  85. Rozlany uraz aksonalny – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    559
  86. Krwiak śródmózgowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    563
  87. Krwiak nadtwardówkowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    568
  88. Krwiak podtwardówkowy – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    571
  89. Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    575
  90. Obrzęk i ostre pourazowe obrzmienie mózgu – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    577
  91. Powikłania urazów czaszkowo-mózgowych – Romana Bogusławska-Walecka, Agnieszka Piliszek    580
  Wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego    586
  Wprowadzenie – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska    586
  92. Tętniaki tętnic mózgowych – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska    587
  93. Malformacje naczyniowe – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska    596
  Malformacje tętniczo-żylne    596
  Tętniakowata malformacja żyły Galena    603
  Malformacje (przetoki) tętniczo-żylne opony twardej    606
  Przetoka szyjno-jamista    609
  Naczyniaki jamiste    612
  Naczyniaki włośniczkowe    615
  Rozwojowe malformacje żylne    616
  94. Zespół Sturge’a–Webera – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska    619
  95. Choroba moyamoya – Jan Baron, Katarzyna Gruszczyńska    621
  Choroby naczyniopochodne ośrodkowego układu nerwowego    626
  96. Udar mózgu – Jerzy Walecki, Tomasz Bulski, Cezary Szary    627
  Szczególne typy udaru    652
  Udar żylny    652
  Udar lakunarny    654
  Udar „ostatniej łączki” (hemodynamiczny)    654
  Udar w mechanizmie zatorowym    654
  Zwyrodnienie Wallera    660
  Leukoarajoza    662
  Wybrane udary o innej etiologii    663
  Zespół odwracalnej leukoencefalopatii tylnej    663
  Przewlekła encefalopatia nadciśnieniowa    663
  Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią    664
  Zespół MELAS    664
  97. Krwawienie śródczaszkowe – Jerzy Walecki, Tomasz Bulski, Cezary Szary    666
  Krwawienie śródmózgowe    667
  Krwawienie podpajęczynówkowe    673
  Krwawienie dokomorowe    676
  Mikrokrwawienia    676
  Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego    679
  Wprowadzenie – Eugeniusz Tarasów    679
  98. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – Eugeniusz Tarasów    680
  Ropniak podtwardówkowy    683
  99. Ropień mózgu – Eugeniusz Tarasów    686
  100. Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów    690
  101. Neuroborelioza – Eugeniusz Tarasów    694
  102. Opryszczkowe zapalenie mózgu – Eugeniusz Tarasów    696
  103. Parazytozy ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów    699
  Toksoplazmoza    699
  Wągrzyca    702
  Bąblowica    705
  104. Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego – Eugeniusz Tarasów    708
  Kandydoza    708
  Aspergiloza    709
  Kryptokokoza    709
  105. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu zakażenia HIV – Eugeniusz Tarasów    712
  HIV-encephalitis    712
  Zakażenia oportunistyczne    715
  Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia    715
  Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego    717
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia