Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość. SE 105

-25%

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość. SE 105

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,50  58,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

43,5058,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowany tom Studiów Ekonomicznych dotyczy tematyki bankowości. Globalny kryzys finansowy, którego skutki stały się bezpośrednią przyczyną obserwowanej współcześnie niestabilności, jak powszechnie wiadomo rozpoczął się na rynku kredytów hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych. Poprzez mechanizm zarażania przeniósł się na wszystkie obszary funkcjonowania światowego systemu finansowego. Dlatego też w Studiach określenie obecnych i przyszłych źródeł niestabilności systemu bankowego, jak też identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych ze sferą realną stanowią zasadniczy przedmiot analizy i oceny.
Studia dotyczą wielu złożonych problemów współczesnego systemu bankowego, czasami wykraczających poza jego ścisłe ramy. Ich przypisanie do problematyki bankowości wynikało głównie z treści artykułów i zgłoszonych intencji autorskich. Należy zgodzić się, że osiągnięty w tym względzie kompromis może nie znaleźć pełnego uznania Czytelnika, ale wzajemne przenikanie się współczesnych problemów finansowych, ich złożoność i niepodzielność administracyjna wydają się stanowić uzasadnienie przyjętego rozwiązania.
„Studia Ekonomiczne” nr 105 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron518
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Seria978-83-7875-004-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  
    SYSTEM BANKOWY W NIESTABILNYM OTOCZENIU    15
  
  Jan L. Bednarczyk: INFLACJA NEUTRALNA (NDEGRI) CZY APRIORYCZNIE OKREŚLONY CEL INFLACYJNY?    17
  Summary    24
  
  Iwona Dorota Czechowska: ZNACZENIE SPOŁECZNEGO ASPEKTU BANKOWOŚCI DLA FUNKCJONOWANIA BANKÓW W NIESTABILNYM OTOCZENIU    25
  Summary    32
  
  Ewa Dziwok: EWOLUCJA ROLI OCZEKIWAŃ W POLITYCE PIENIĘŻNEJ    33
  Summary    38
  
  Stanisław Flejterski: NIESTABILNE EQUILIBRIUM – W POSZUKIWANIU NOWEGO PARADYGMATU W BANKOWOŚCI    39
  Summary    45
  
  Marta Karaś: MONETARY POLICY FACING GLOBAL FINANCIAL CRISIS: UNCONVENCIONAL MEASURES    47
  Streszczenie    55
  
  Paweł Marszałek: PAŃSTWO W SYSTEMACH PIENIĘŻNYCH    57
  Summary    63
  
  Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko: SYGNALIZOWANIE INTENCJI W SYSTEMIE KOMUNIKACJI BANKU CENTRALNEGO Z RYNKIEM    65
  Summary    72
  
  Magdalena Swacha-Lech: PROBLEM GROMADZENIA OSZCZĘDNOŚCI W ŚWIETLE DOROBKU FINANSÓW BEHAWIORALNYCH    73
  Summary    80
  
  Emil Ślązak: BANKI W MODELU RÓWNOWAGI OGÓLNEJ ARROW–DEBREU–MCKENZIE    81
  Summary    91
  
    DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W NIESTABILNYM OTOCZENIU    93
  
  Andrzej Buszko: ZNACZENIE KONCEPCJI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONEGO W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH    95
  Summary    105
  
  Janusz Cichy: STABILNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW GIEŁDOWYCH W POLSCE    107
  Summary    116
  
  Witold Gradoń: ZAUFANIE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA STABILNOŚCI RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO    117
  Summary    126
  
  Anna Iwańczuk: BANKI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM W SKALI GLOBALNEJ – METODY IDENTYFIKACJI I DODATKOWE WYMAGANIA KAPITAŁOWE    127
  Summary    135
  
  Krzysztof Jackowicz, Oskar Kowalewski, Łukasz Kozłowski: DO DEPOSITORS REACT TO THE CONDITIONS OF BANKS’ FOREIGN OWNERS? THE UNIVARIATE EVIDENCE FROM CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES    137
  Streszczenie    144
  
  Zbigniew Korzeb: CZYNNIKI KREOWANIA WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM    145
  Summary    153
  
  Grzegorz Kotliński: ZMIANY W POSTRZEGANIU MARKETINGU W BANKOWOŚCI    155
  Summary    163
  
  Monika Marcinkowska: WYMOGI STAWIANE BANKOM PRZEZ ICH OTOCZENIE    165
  Summary    172
  
  Ewa Miklaszewska: DUŻE BANKI W ŚWIETLE POKRYZYSOWEJ ARCHITEKTURY REGULACYJNEJ    173
  Summary    181
  
  Katarzyna Mikołajczyk: STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORACH BANKOWYCH W KRAJACH ESW    183
  Summary    192
  
  Adam Nosowski: BANK JAKO ORGANIZACJA STEROWANA MODELAMI    193
  Summary    201
  
  Ilona Romiszewska: UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW W NIESTABILNYM OTOCZENIU. CASUS NIEMIEC    203
  Summary    213
  
  Marek Zwolankowski: WŁAŚCIWOŚCI BANKÓW WAŻNYCH SYSTEMOWO    215
  Summary    223
  
    NIESTABILNOŚĆ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH    225
  
  Tamara Anna Galbarczyk: EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO FORMA POWIĘKSZANIA FUNDUSZY WŁASNYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH    227
  Summary    236
  
  Maria Magdalena Golec: DETERMINANTY ZMIAN STÓP PROCENTOWYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH    237
  Summary    246
  
  Michał Buszko, Bożena Kołosowska: OBLIGACJE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE INSTRUMENTÓW NOTOWANYCH NA RYNKU CATALYST    247
  Summary    255
  
  Tomasz Pawlonka: EMISJA OBLIGACJI PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE – DOŚWIADCZENIA Z OBECNOŚCI NA RYNKU CATALYST    257
  Summary    264
  
  Anna Rosa: AKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE NA TLE WYBRANYCH EUROPEJSKICH SPÓŁDZIELCZYCH GRUP BANKOWYCH    265
  Summary    272
  
    REGULACJE BANKOWE. SKUTKI NIESTABILNOŚCI OTOCZENIA    273
  
  Dariusz Garczyński: BION JAKO ELEMENT NADZORU BANKOWEGO    275
  Summary    281
  
  Stanisław Kasiewicz: PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA METOD OCENY WPŁYWU REGULACJI NA FUNKCJONOWANIE SEKTORA BANKOWEGO    283
  Summary    291
  
  Lech Kurkliński: REKOMENDACJE KNF JAKO NARZĘDZIE NADZORU NAD SEKTOREM BANKOWYM. REKOMENDACJE T I S    293
  Summary    300
  
  Agnieszka Ostalecka: RYZYKO SYSTEMOWE I JEGO OGRANICZANIE. ROLA NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO    301
  Summary    308
  
  Bogusław Półtorak: ANALIZA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM W ŚWIETLE REGULACJI NADZORCZYCH    309
  Summary    320
  
    KRYZYS FINANSOWY W SYSTEMIE BANKOWYM    321
  
  Jerzy Gwizdała: RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WARUNKACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO    323
  Summary    331
  
  Aleksandra Jurkowska: KRYZYS FINANSOWY LAT 2008-2009 A KONDYCJA FINANSOWA BANKÓW ISLAMSKICH    333
  Summary    340
  
  Magdalena Markiewicz: WPŁYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ZMIANĘ POZYCJI BANKÓW DZIAŁAJĄCYCH W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ    341
  Summary    347
  
  Grażyna Szustak: THE FINANCIAL CRISIS AND CHANGES IN POLISH BANKING PROCEDURES OF RETAIL BORROWER EVALUATION    349
  Streszczenie    356
  
    USŁUGI, INSTRUMENTY I PRODUKTY BANKOWE W NIESTABILNYM OTOCZENIU    357
  
  Piotr Karaś, Tomasz Kutrzeba: PORÓWNANIE WYBRANYCH ISLAMSKICH I ZACHODNICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W ARABII SAUDYJSKIEJ I POLSCE    359
  Summary    367
  
  Katarzyna Kochaniak: NOWA USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM I JEJ WPŁYW NA UCZESTNIKÓW RYNKU    369
  Summary    381
  
  Dorota Korenik: FAKTORING W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNEGO BANKU    383
  Summary    389
  
  Andrzej Paliński: WPŁYW WARTOŚCI LIKWIDACYJNEJ NA WYSOKOŚĆ REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ OD KREDYTU BANKOWEGO    391
  Summary    397
  
  Michał Polasik: ROZWÓJ RYNKU PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWYCH W POLSCE    399
  Summary    408
  
  Małgorzata Solarz: KONCEPCJA RACHUNKU BANKOWEGO DLA KAŻDEGO SPOSOBEM NA OGRANICZENIE WYKLUCZENIA FINANSOWEGO    409
  Summary    417
  
  Grażyna Woźniewska: KONKURENCJA NA RYNKU POŚREDNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PŁATNICZE    419
  Summary    429
  
  Justyna Zabawa: ROLA I ZNACZENIE INSTYTUCJI KREDYTOWYCH W FINANSOWANIU INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII    431
  Summary    439
  
    OCENA BANKÓW DZIAŁAJĄCYCH W NIESTABILNYM OTOCZENIU    441
  
  Joanna Cichorska: ZNACZENIE RATINGÓW KREDYTOWYCH W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW    443
  Summary    449
  
  Romuald Hanisz: AKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO W WARUNKACH OGÓLNEJ AWERSJI DO RYZYKA. PRÓBA OCENY    451
  Summary    459
  
  Grzegorz Paluszak: ANALIZA POTENCJAŁU FINANSOWEGO NAJWIĘKSZYCH BANKÓW W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSICH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2004-2009    461
  Summary    467
  
  Igor Styn: WPŁYW PLANOWANYCH ZMIAN ZAWARTYCH W MSSF 9 NA WYNIKI FINANSOWE NAJWIĘKSZYCH BANKÓW DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE    469
  Summary    477
  
  Krzysztof Waliszewski: EUROPEJSKIE STANDARDY DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE    479
  Summary    490
  
  Mariusz Zygierewicz: PODATEK OD TRANSAKCJI FINANSOWYCH A PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ    491
  Summary    505
  
  Marian Żukowski: OCENA DZIAŁALNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W KONTEKŚCIE JEGO ZADAŃ I POTRZEB POLSKIEJ GOSPODARKI    507
  Summary    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia