Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

-25%

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,13  61,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

46,1361,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problemy sfery finansów oddziałują na współczesne procesy gospodarcze na niespotykaną dotychczas skalę. Zarówno wcześniejszy kryzys zaufania do rynków finansowych, zapoczątkowany na rynku kredytów hipotecznych, jak i późniejszy kryzys finansów publicznych w krajach strefy euro, są powodem obarczania za niestabilność gospodarki szeroko rozumianych finansów.
Autorzy niniejszych opracowań przyjęli, iż niestabilność otoczenia powinno rozpatrywać się w szerokim zakresie, wykraczającym poza zjawiska ekonomiczne, związane z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym oraz finansowe, odzwierciedlające się w kryzysie instytucji finansowych. Źródłami zakłócającymi stabilność finansów publicznych są również rozwiązania instytucjonalne, dotyczące organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz procesy społeczne, determinujące równowagę finansów publicznych, w szczególności zjawiska demograficzne. Przedmiot przedstawionych opracowań przyporządkować można czterem głównym obszarom rozważań, dotyczącym w szczególności:
- ogólnych zagadnień finansów publicznych,
- finansowej aktywności władz samorządowych,
- problematyki podatkowej w aspektach teoretycznych i praktycznych,
- międzynarodowych aspektów finansów publicznych.
„Studia Ekonomiczne” nr 108 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron580
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Seria978-83-7875-007-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     13
  
  I Problematyka ogólna finansów publicznych    15
  
  Grażyna Ancyparowicz, Miłosz Stanisławski: KURS WALUTOWY I KREDYT A FENOMEN WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2009-2011     17
  Summary     28
  
  Tomasz M. Budzyński: REALIZACJA FUNKCJI STABILIZACYJNEJ FINANSÓW PUBLICZNYCH W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO     29
  Summary     39
  
  Jolanta Ciak: ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM W POLSCE – PRZEGLĄD DOTYCHCZAS STOSOWANYCH STRATEGII ZARZĄDZANIA     40
  Summary     51
  
  Sławomir Franek: KRYTERIA OCENY WIELOLETNIEGO PLANOWANIA BUDŻETOWEGO     52
  Summary     62
  
  Jolanta Gałuszka: KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH     63
  Summary     73
  
  Barbara Grabińska: POZIOM FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE     74
  Summary     81
  
  Krystyna Kietlińska: AKTYWNOŚĆ DOBROCZYNNA POLAKÓW W BADANIACH     82
  Summary     92
  
  Krzysztof Kocurek: ISTOTA RYZYKA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ W POLSCE     93
  Summary     102
  
  Paweł Kowalik: PODZIAŁ ZADAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY RÓŻNYMI SZCZEBLAMI WŁADZY – ANALIZA PORÓWNAWCZA W DWÓCH ODMIENNYCH USTROJACH PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I NIEMIEC     103
  Summary     113
  
  Agnieszka Krzemińska: ZMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE PAŃSTWOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO W POLSCE W LATACH 2000-2010     114
  Summary     122
  
  Magdalena Ligus: ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW SPOŁECZNYCH PRODUKCJI ENERGII PRZEZ MORSKĄ ENERGETYKĘ WIATROWĄ ORAZ ENERGETYKĘ JĄDROWĄ W POLSCE     123
  Summary     132
  
  Joanna Marczakowska-Proczka: PROBLEM DŁUGU PUBLICZNEGO W STABILIZOWANIU FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE     133
  Summary     142
  
  Natalia Marska-Dzioba: OCENA SKUTECZNOŚCI GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI W PAŃSTWOWYM FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH     143
  Summary     153
  
  Jarosław Mielcarek: STABILNOŚĆ POLSKIEGO DŁUGU PUBLICZNEGO     154
  Summary     164
  
  Anna Szelągowska: ROLA PAŃSTWA W ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH W NIESTABILNYM OTOCZENIU – WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA     165
  Summary     174
  
  Tomasz Uryszek: WYDATKI RZĄDOWE JAKO STYMULATOR ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PRZYKŁAD TAJLANDII     175
  Summary     184
  
  II Finanse samorządowe    185
  
  Adam Adamczyk, Kamila Trojanowska: ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KSZTAŁTOWANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁEK KOMUNALNYCH     186
  Summary     195
  
  Krystyna Brzozowska: IDENTYFIKACJA PRZYCZYN SŁABEGO ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE NA TLE TENDENCJI EUROPEJSKICH     196
  Summary     206
  
  Paweł Galiński: SKUTECZNOŚĆ PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE     207
  Summary     216
  
  Beata Guziejewska: WERYFIKACJA SYSTEMU DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA     217
  Summary     227
  
  Dagmara Hajdys: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO     228
  Summary     234
  
  Katarzyna Owsiak: O KONTROWERSJACH MIĘDZY RZĄDEM A SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO     235
  Summary     241
  
  Krzysztof Surówka: O POTRZEBIE ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA POWIATÓW     242
  Summary     252
  
  Joanna Śmiechowicz: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NA PRZYKŁADZIE MIASTA LUBLINA)     253
  Summary     261
  
  Marcin Wiśniewski: ZADŁUŻENIE MIAST I ICH ZDOLNOŚĆ DO FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH – PRZYPADEK MIAST-GOSPODARZY MISTRZOSTW UEFA EURO 2012     262
  Summary     269
  
  Katarzyna Wójtowicz: O NOWE PODEJŚCIE DO FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH     270
  Summary     278
  
  Magdalena Zioło: RODZAJE ANALIZ I ICH FUNKCJE W PROCESIE DECYZYJNYM NA POZIOMIE JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH)     279
  Summary     288
  
  III Zagadnienia podatkowe w teorii i praktyce    289
  
  Arkadiusz Bernal: NEGATYWNE KONSEKWENCJE WYBORU PRZEZ MAŁYCH PODATNIKÓW METODY KASOWEJ ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG     291
  Summary     301
  
  Tomasz Bojkowski: ZWOLNIENIE USŁUG KSZTAŁCENIA ORAZ PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG     303
  Summary     311
  
  Ryta Dziemianowicz: ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE JAKO FORMA POMOCY PUBLICZNEJ     312
  Summary     321
  
  Małgorzata Magdalena Hybka: SYSTEM ODWROTNEGO POBORU VAT W UNII EUROPEJSKIEJ – MOTYWY ZASTOSOWANIA I PODSTAWY FUNKCJONOWANIA     322
  Summary     330
  
  Anna Moździerz: BŁĘDNA POLITYKA PODATKOWA PRZYCZYNĄ WZRASTAJĄCYCH NIERÓWNOŚCI     331
  Summary     340
  
  Jakub Pachecka: INTERPRETACJE PODATKOWE W KONTEKŚCIE PEWNOŚCI SYSTEMU PODATKOWEGO     341
  Summary     352
  
  Monika Pasternak-Malicka: UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA JAKO REAKCJA PODATNIKÓW NA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PODATKOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM     353
  Summary     365
  
  Jacek Połczyński: PODATEK LINIOWY W WARUNKACH KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ     366
  Summary     374
  
  Rafał Rosiński: OPODATKOWANIE DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ W POLSCE     375
  Summary     383
  
  Jolanta Szołno-Koguc: ISTOTA I CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYDAJNOŚĆ FISKALNĄ PODATKÓW I SYSTEMU PODATKOWEGO     384
  Summary     395
  
  Aleksander Werner: LEGISLACJA PODATKOWA W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT USŁUG BANKOWYCH     396
  Summary     405
  
  Adam Wyszkowski: PODEJŚCIA W DEFINIOWANIU TAX EXPENDITURES     406
  Summary     416
  
  IV Finanse publiczne – aspekty międzynarodowe    417
  
  Monika Banaszewska: DETERMINANTY ZMIAN DŁUGU PUBLICZNEGO PAŃSTW STREFY EURO W LATACH 2006-2010     419
  Summary     427
  
  Kamila Bielawska: EWOLUCJA REGUŁ FISKALNYCH W PREWENCYJNEJ CZĘŚCI PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU     428
  Summary     436
  
  Maciej Cieślukowski: WYDAJNOŚĆ FISKALNA NOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ     437
  Summary     446
  
  Magdalena Kogut-Jaworska: POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH A REALIZACJA STRATEGII EUROPA 2020     447
  Summary     456
  
  Zofia Łękawa: ABSORPCJA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO     457
  Summary     466
  
  Grzegorz Matysek: CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYSTEM PODATKOWY – UNIJNA KOHERENCJA CZY NARODOWA RÓŻNORODNOŚĆ?     467
  Summary     476
  
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak: REALIZACJA FUNKCJI FISKALNEJ PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO – DOŚWIADCZENIA KRAJÓW OECD     477
  Summary     485
  
  Magdalena Mosionek-Schweda: WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2014-2020 – ZMIANY W FINANSOWANIU PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NOWE INSTRUMENTY WSPARCIA     486
  Summary     494
  
  Ewa Nastarowicz: WYKORZYSTANIE FINANSOWANIA STRUKTURALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO     495
  Summary     503
  
  Piotr Podsiadło: „KRYZYSOWA” POMOC PUBLICZNA DLA REALNEJ GOSPODARKI – PERSPEKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ     504
  Summary     515
  
  Katarzyna Stabryła-Chudzio: W KIERUNKU HARMONIZACJI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – PROPOZYCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ     516
  Summary     525
  
  Sławomir Stężewski: ZALECENIA RADY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO FORMA ODDZIAŁYWANIA NA RZECZ REFORMY FISKALNEJ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ     526
  Summary     536
  
  Ryszard Wierzba, Juliusz Giżyński: KONSOLIDACJA FISKALNA W STREFIE EURO WARUNKIEM UTRZYMANIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA     537
  Summary     551
  
  Iwona Wojciechowska-Toruńska: WYPEŁNIANIE POSTANOWIEŃ PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU W NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM     552
  Summary     562
  
  Wiesława Ziółkowska: KRYZYS A SEKTOR GENERAL GOVERNMENT W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ     563
  Summary     578
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia