Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne. SE 108

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

61,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

61,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problemy sfery finansów oddziałują na współczesne procesy gospodarcze na niespotykaną dotychczas skalę. Zarówno wcześniejszy kryzys zaufania do rynków finansowych, zapoczątkowany na rynku kredytów hipotecznych, jak i późniejszy kryzys finansów publicznych w krajach strefy euro, są powodem obarczania za niestabilność gospodarki szeroko rozumianych finansów.
Autorzy niniejszych opracowań przyjęli, iż niestabilność otoczenia powinno rozpatrywać się w szerokim zakresie, wykraczającym poza zjawiska ekonomiczne, związane z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym oraz finansowe, odzwierciedlające się w kryzysie instytucji finansowych. Źródłami zakłócającymi stabilność finansów publicznych są również rozwiązania instytucjonalne, dotyczące organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz procesy społeczne, determinujące równowagę finansów publicznych, w szczególności zjawiska demograficzne. Przedmiot przedstawionych opracowań przyporządkować można czterem głównym obszarom rozważań, dotyczącym w szczególności:
- ogólnych zagadnień finansów publicznych,
- finansowej aktywności władz samorządowych,
- problematyki podatkowej w aspektach teoretycznych i praktycznych,
- międzynarodowych aspektów finansów publicznych.
„Studia Ekonomiczne” nr 108 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron580
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Seria978-83-7875-007-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    13
  I Problematyka ogólna finansów publicznych    15
  Grażyna Ancyparowicz, Miłosz Stanisławski: KURS WALUTOWY I KREDYT A FENOMEN WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2009-2011    17
  Summary    28
  Tomasz M. Budzyński: REALIZACJA FUNKCJI STABILIZACYJNEJ FINANSÓW PUBLICZNYCH W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO    29
  Summary    39
  Jolanta Ciak: ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM W POLSCE – PRZEGLĄD DOTYCHCZAS STOSOWANYCH STRATEGII ZARZĄDZANIA    40
  Summary    51
  Sławomir Franek: KRYTERIA OCENY WIELOLETNIEGO PLANOWANIA BUDŻETOWEGO    52
  Summary    62
  Jolanta Gałuszka: KONSOLIDACJA FINANSÓW PUBLICZNYCH    63
  Summary    73
  Barbara Grabińska: POZIOM FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE    74
  Summary    81
  Krystyna Kietlińska: AKTYWNOŚĆ DOBROCZYNNA POLAKÓW W BADANIACH    82
  Summary    92
  Krzysztof Kocurek: ISTOTA RYZYKA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ W POLSCE    93
  Summary    102
  Paweł Kowalik: PODZIAŁ ZADAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH MIĘDZY RÓŻNYMI SZCZEBLAMI WŁADZY – ANALIZA PORÓWNAWCZA W DWÓCH ODMIENNYCH USTROJACH PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE POLSKI I NIEMIEC    103
  Summary    113
  Agnieszka Krzemińska: ZMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE PAŃSTWOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO W POLSCE W LATACH 2000-2010    114
  Summary    122
  Magdalena Ligus: ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW SPOŁECZNYCH PRODUKCJI ENERGII PRZEZ MORSKĄ ENERGETYKĘ WIATROWĄ ORAZ ENERGETYKĘ JĄDROWĄ W POLSCE    123
  Summary    132
  Joanna Marczakowska-Proczka: PROBLEM DŁUGU PUBLICZNEGO W STABILIZOWANIU FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE    133
  Summary    142
  Natalia Marska-Dzioba: OCENA SKUTECZNOŚCI GOSPODAROWANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI W PAŃSTWOWYM FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    143
  Summary    153
  Jarosław Mielcarek: STABILNOŚĆ POLSKIEGO DŁUGU PUBLICZNEGO    154
  Summary    164
  Anna Szelągowska: ROLA PAŃSTWA W ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH W NIESTABILNYM OTOCZENIU – WSPÓŁCZESNE DYLEMATY I WYZWANIA    165
  Summary    174
  Tomasz Uryszek: WYDATKI RZĄDOWE JAKO STYMULATOR ROZWOJU GOSPODARCZEGO – PRZYKŁAD TAJLANDII    175
  Summary    184
  II Finanse samorządowe    185
  Adam Adamczyk, Kamila Trojanowska: ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KSZTAŁTOWANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁEK KOMUNALNYCH    186
  Summary    195
  Krystyna Brzozowska: IDENTYFIKACJA PRZYCZYN SŁABEGO ROZWOJU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE NA TLE TENDENCJI EUROPEJSKICH    196
  Summary    206
  Paweł Galiński: SKUTECZNOŚĆ PLANOWANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE    207
  Summary    216
  Beata Guziejewska: WERYFIKACJA SYSTEMU DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA    217
  Summary    227
  Dagmara Hajdys: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO    228
  Summary    234
  Katarzyna Owsiak: O KONTROWERSJACH MIĘDZY RZĄDEM A SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO    235
  Summary    241
  Krzysztof Surówka: O POTRZEBIE ZMIAN W SYSTEMIE FINANSOWANIA POWIATÓW    242
  Summary    252
  Joanna Śmiechowicz: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NA PRZYKŁADZIE MIASTA LUBLINA)    253
  Summary    261
  Marcin Wiśniewski: ZADŁUŻENIE MIAST I ICH ZDOLNOŚĆ DO FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH – PRZYPADEK MIAST-GOSPODARZY MISTRZOSTW UEFA EURO 2012    262
  Summary    269
  Katarzyna Wójtowicz: O NOWE PODEJŚCIE DO FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH    270
  Summary    278
  Magdalena Zioło: RODZAJE ANALIZ I ICH FUNKCJE W PROCESIE DECYZYJNYM NA POZIOMIE JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ANALIZ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH)    279
  Summary    288
  III Zagadnienia podatkowe w teorii i praktyce    289
  Arkadiusz Bernal: NEGATYWNE KONSEKWENCJE WYBORU PRZEZ MAŁYCH PODATNIKÓW METODY KASOWEJ ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG    291
  Summary    301
  Tomasz Bojkowski: ZWOLNIENIE USŁUG KSZTAŁCENIA ORAZ PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG    303
  Summary    311
  Ryta Dziemianowicz: ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE JAKO FORMA POMOCY PUBLICZNEJ    312
  Summary    321
  Małgorzata Magdalena Hybka: SYSTEM ODWROTNEGO POBORU VAT W UNII EUROPEJSKIEJ – MOTYWY ZASTOSOWANIA I PODSTAWY FUNKCJONOWANIA    322
  Summary    330
  Anna Moździerz: BŁĘDNA POLITYKA PODATKOWA PRZYCZYNĄ WZRASTAJĄCYCH NIERÓWNOŚCI    331
  Summary    340
  Jakub Pachecka: INTERPRETACJE PODATKOWE W KONTEKŚCIE PEWNOŚCI SYSTEMU PODATKOWEGO    341
  Summary    352
  Monika Pasternak-Malicka: UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA JAKO REAKCJA PODATNIKÓW NA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD PODATKOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM    353
  Summary    365
  Jacek Połczyński: PODATEK LINIOWY W WARUNKACH KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ    366
  Summary    374
  Rafał Rosiński: OPODATKOWANIE DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ W POLSCE    375
  Summary    383
  Jolanta Szołno-Koguc: ISTOTA I CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYDAJNOŚĆ FISKALNĄ PODATKÓW I SYSTEMU PODATKOWEGO    384
  Summary    395
  Aleksander Werner: LEGISLACJA PODATKOWA W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT USŁUG BANKOWYCH    396
  Summary    405
  Adam Wyszkowski: PODEJŚCIA W DEFINIOWANIU TAX EXPENDITURES    406
  Summary    416
  IV Finanse publiczne – aspekty międzynarodowe    417
  Monika Banaszewska: DETERMINANTY ZMIAN DŁUGU PUBLICZNEGO PAŃSTW STREFY EURO W LATACH 2006-2010    419
  Summary    427
  Kamila Bielawska: EWOLUCJA REGUŁ FISKALNYCH W PREWENCYJNEJ CZĘŚCI PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU    428
  Summary    436
  Maciej Cieślukowski: WYDAJNOŚĆ FISKALNA NOWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ    437
  Summary    446
  Magdalena Kogut-Jaworska: POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH A REALIZACJA STRATEGII EUROPA 2020    447
  Summary    456
  Zofia Łękawa: ABSORPCJA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO    457
  Summary    466
  Grzegorz Matysek: CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE SYSTEM PODATKOWY – UNIJNA KOHERENCJA CZY NARODOWA RÓŻNORODNOŚĆ?    467
  Summary    476
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak: REALIZACJA FUNKCJI FISKALNEJ PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO – DOŚWIADCZENIA KRAJÓW OECD    477
  Summary    485
  Magdalena Mosionek-Schweda: WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2014-2020 – ZMIANY W FINANSOWANIU PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NOWE INSTRUMENTY WSPARCIA    486
  Summary    494
  Ewa Nastarowicz: WYKORZYSTANIE FINANSOWANIA STRUKTURALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    495
  Summary    503
  Piotr Podsiadło: „KRYZYSOWA” POMOC PUBLICZNA DLA REALNEJ GOSPODARKI – PERSPEKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ    504
  Summary    515
  Katarzyna Stabryła-Chudzio: W KIERUNKU HARMONIZACJI PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH – PROPOZYCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ    516
  Summary    525
  Sławomir Stężewski: ZALECENIA RADY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO FORMA ODDZIAŁYWANIA NA RZECZ REFORMY FISKALNEJ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ    526
  Summary    536
  Ryszard Wierzba, Juliusz Giżyński: KONSOLIDACJA FISKALNA W STREFIE EURO WARUNKIEM UTRZYMANIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA    537
  Summary    551
  Iwona Wojciechowska-Toruńska: WYPEŁNIANIE POSTANOWIEŃ PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU W NIESTABILNYM OTOCZENIU GOSPODARCZYM    552
  Summary    562
  Wiesława Ziółkowska: KRYZYS A SEKTOR GENERAL GOVERNMENT W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ    563
  Summary    578
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia