ECDL na skróty. Edycja 2012

ECDL na skróty. Edycja 2012

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka napisana została z myślą o osobach planujących uzyskanie certyfikatu ECDL - Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Dzięki książce i certyfikatowi można przygotować się do każdej pracy, która w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym wymaga umiejętności sprawnego radzenia sobie z komputerem.
Książka składa się z 7 modułów:
- Podstawy technik informatycznych
- Użytkowanie komputerów
- Przetwarzanie tekstu
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menedżerska i prezentacyjna
- Usługi w sieciach informatycznych


Do większości zagadnień dołączone są ćwiczenia praktyczne, a rozdziały zakończone są przykładowym testem pozwalającym sprawdzić swoje umiejętności. Stopień trudności każdego testu jest adekwatny do poziomu testu ECDL.


Moduł 1 poświęcony jest teorii komputerowej i stanowi swoiste abecadło informatyczne.
Moduł 2 jest instrukcją obsługi komputera i zarządzania oprogramowaniem. Może być traktowany jako poradnik dla osób początkujących.
Moduły 3-6 obejmują treści z pakietu MS Office 2003 i MS Office 2007, książka może więc być podręcznikiem dla osób chcących poznać pakiet oprogramowania biurowego MS Office. W modułach tych pokazane są różnice między wersją MS Office 2003 a MS Office 2007, a zadania praktyczne uwzględniają obie wersje.
Moduł 7 skupia się głównie na korzystaniu z przeglądarek internetowych i programu pocztowego. Poruszone są w nim również zagadnienia teoretyczne: pojęcia i terminy stosowane w Technologii Informacyjnej i Telekomunikacyjnej (ICT).


Dążenie do ujednolicenia standardów w dziedzinie ICT w Europie i na świecie powoduje, że certyfikat ECDL staje się wyznacznikiem dla osób tworzących programy szkolne. Dlatego ta książka, która może być traktowana również jako podręcznik do Technologii Informacyjnej w szkołach średnich.


Liczba stron656
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16735-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych     9
  
  1.1. Systemy liczbowe     9
  1.2. Jednostki     10
  1.3. Sprzęt     11
  1.3.1. Pojęcia     11
  1.3.2. Wydajność komputera     14
  1.3.3. Pamięć w komputerze     25
  1.3.4. Urządzenia wejścia/wyjścia     34
  1.4. Oprogramowanie     48
  1.4.1. Pojęcia     48
  1.4.2. Oprogramowanie użytkowe     53
  1.5. Sieci komputerowe     56
  1.5.1. Typy sieci komputerowych     59
  1.5.2. Transfer danych     63
  1.6. Techniki informatyczne i komunikacyjne w życiu codziennym     64
  1.6.1. Świat elektroniki – usługi w sieciach teleinformatycznych     64
  1.6.2. Komunikacja     66
  1.6.3. Społeczności wirtualne     67
  1.6.4. Zagadnienia ochrony zdrowia     68
  1.6.5. Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego     69
  1.7. Zagadnienia bezpieczeństwa ochrony danych     69
  1.7.1. Tożsamość/Autoryzacja     69
  1.7.2. Bezpieczeństwo danych     70
  1.7.3. Wirusy komputerowe     73
  1.8. Zagadnienia prawne     75
  1.8.1. Prawa autorskie     75
  1.8.2. Ochrona danych     76
  Przykładowy test do modułu 1     77
  
  2. Użytkowanie komputera     83
  
  2.1. System operacyjny     83
  2.1.1. Pierwsze kroki w pracy z systemem operacyjnym     83
  2.1.2. Pomoc w systemie Windows     91
  2.1.3. Ustawienia systemu operacyjnego     96
  2.1.4. Panel sterowania     102
  2.1.5. Konta użytkowników     102
  2.1.6. Pulpit     111
  2.1.7. Ekran, zasilanie     115
  2.1.8. Ustawienia klawiatury, regionu, języka     125
  2.2. Zarządzanie plikami     127
  2.2.1. Podstawowe pojęcia     127
  2.2.2. Użycie okien     128
  2.2.3. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej – dyski sieciowe, drukarki     136
  2.2.4. Pliki i foldery     145
  2.2.5. Udostępnianie i zabezpieczanie plików i folderów     146
  2.2.6. Praca z plikami, sortowanie plików     152
  2.2.7. Kopiowanie, przenoszenie     154
  2.2.8. Usuwanie, odzyskiwanie     155
  2.2.9. Wyszukiwanie plików     156
  2.3. Programy narzędziowe     159
  2.3.1. Instalacja programu     159
  2.3.2. Kompresja i dekompresja plików i folderów     161
  2.3.3. Programy antywirusowe     166
  2.3.4. Programy ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych     169
  2.3.5. Narzędzia systemowe     170
  2.3.6. Konserwacja     176
  2.4. Drukowanie     182
  2.4.1. Opcje drukowania     183
  2.4.2. Drukowanie do pliku prn i pdf     185
  2.5. Linux, MacOS     189
  2.5.1. Linux     189
  2.5.2. Mac OS X     189
  Przykładowy test do modułu 2     190
  
  3. Przetwarzanie tekstów     194
  
  3.1. Praca z aplikacją     194
  3.1.1. Praca z dokumentami     197
  3.1.2. Zwiększenie wydajności pracy     210
  3.2. Tworzenie dokumentu     215
  3.2.1. Wprowadzanie tekstu     215
  3.2.2. Zaznaczenie, edycja     221
  3.3. Formatowanie     230
  3.3.1. Tekst     230
  3.3.2. Akapity     238
  3.3.3. Style     258
  3.4. Obiekty     262
  3.4.1. Tworzenie tabel     262
  3.4.2. Formatowanie tabeli     271
  3.4.3. Obiekty graficzne     274
  3.5. Korespondencja seryjna     285
  3.5.1. Przygotowanie     285
  3.5.2. Wydruki     289
  3.6. Przygotowanie wydruków     289
  3.6.1. Ustawienia     290
  3.6.2. Sprawdzenie dokumentu i drukowanie     296
  Przykładowy test do modułu trzeciego     302
  
  4. Arkusze kalkulacyjne     304
  
  4.1. Użycie aplikacji     304
  4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi     304
  4.1.2. Udoskonalenie jakości i wydajności pracy     310
  4.2. Komórki     315
  4.2.1. Wprowadzanie danych, zaznaczanie komórek     315
  4.2.2. Edycja i sortowanie danych     321
  4.2.3. Kopiowanie, przesuwanie, usuwanie danych     325
  4.3. Zarządzanie arkuszami     328
  4.3.1. Wiersze i kolumny     328
  4.3.2. Arkusze     333
  4.4. Reguły i funkcje     336
  4.4.1. Reguły arytmetyczne     336
  4.4.2. Funkcje     341
  4.5. Formatowanie danych     349
  4.5.1. Liczby i daty     349
  4.5.2. Formatowanie zawartości komórek     352
  4.5.3. Wyrównanie zawartości komórek, obramowanie komórek     355
  4.6. Wykresy     358
  4.6.1. Tworzenie wykresów     359
  4.6.2. Edycja wykresów     362
  4.7. Formatowanie arkusza     367
  4.7.1. Ustawienia arkusza     367
  4.7.2. Sprawdzenie i drukowanie     371
  Przykładowy test do modułu czwartego     374
  
  5. Bazy Danych     376
  
  5.1. Rozumienie istoty baz danych     376
  5.1.1. Kluczowe pojęcia     376
  5.1.2. Organizacja baz danych     379
  5.1.3. Relacje     380
  5.1.4. Wprowadzanie danych i administracja bazą danych     381
  5.2. Obsługa aplikacji     382
  5.2.1. Praca z bazami danych     382
  5.2.2. Typowe zadania     385
  5.3. Tabele     390
  5.3.1. Rekordy     390
  5.3.2. Projekt tabeli     391
  5.4. Wybieranie informacji z bazy     412
  5.4.1. Podstawowe operacje     412
  5.4.2. Kwerendy (zapytania)     414
  5.5. Obiekty     421
  5.5.1. Formularze     421
  5.6. Wydruki     434
  5.6.1. Raporty, wysyłka danych     434
  5.6.2. Drukowanie     448
  Przykładowy test do modułu piątego     455
  
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna     457
  
  6.1. Używanie aplikacji     457
  6.1.1. Praca z prezentacjami     457
  6.1.2. Zwiększanie wydajności pracy     463
  6.2. Tworzenie prezentacji     467
  6.2.1. Widoki prezentacji     468
  6.2.2. Slajdy     471
  6.2.3. Wzorzec slajdu     477
  6.3. Tekst     482
  6.3.1. Posługiwanie się tekstem     482
  6.3.2. Formatowanie     487
  6.3.3. Listy     491
  6.3.4. Tabele     495
  6.4. Wykresy     503
  6.4.1. Praca z wykresami     503
  6.4.2. Schemat organizacyjny     508
  6.5. Obiekty graficzne     511
  6.5.1. Wprowadzanie, manipulacja     512
  6.5.2. Rysowanie     516
  6.6. Przygotowanie pokazu slajdów     524
  6.6.1. Przygotowanie prezentacji     527
  6.6.2. Sprawdzanie i uruchamianie prezentacji     532
  Przykładowy test do modułu szóstego     536
  
  7. Usługi w sieciach informatycznych     538
  
  7. Część pierwsza – Przeglądanie stron internetowych     539
  7.1. Internet – podstawowe pojęcia     539
  7.1.1. Podstawowe pojęcia i terminy     539
  7.1.2. Bezpieczeństwo w sieci WWW     545
  7.2. Przeglądarki     547
  7.2.1. Internet Explorer     547
  7.2.2. Mozilla Firefox     559
  7.2.3. Google Chrome     571
  7.3. Korzystanie z sieci     580
  7.3.1. Formularze     580
  7.3.2. Wyszukiwanie     582
  7.3.3. Obsługa programu – klienta ftp     593
  7.4. Wydruk z sieci     595
  7.4.1. Zapisywanie plików     595
  7.4.2. Drukowanie strony internetowej     597
  7. Część druga – Komunikacja     601
  7.5. Komunikacja elektroniczna     601
  7.5.1. Podstawowe pojęcia i terminy     601
  7.5.2. Względy bezpieczeństwa     602
  7.5.3. Teoria e-mail     602
  7.6. Korzystanie z e-mail     603
  7.6.1. Zakładanie konta e-mail     603
  7.6.2. Konfiguracja programu pocztowego     606
  7.6.3. Windows Live Mail 2011     618
  7.6.4. Kontakty systemu Windows     620
  7.6.5. Wysyłanie poczty e-mail     623
  7.7. Sieci lokalne – materiały dodatkowe     628
  7.7.1. Technologie komunikacyjne w sieciach LAN i PAN     628
  7.7.2. Komunikacja w sieci lokalnej - podstawowe pojęcia     631
  7.7.3. Komunikacja w sieci lokalnej komputerów z systemem operacyjnym Windows 7     633
  7.7.4. Udostępnianie plików i folderów w sieci lokalnej     641
  Przykładowy test do modułu siódmego – pytania teoretyczne     645
  
  Odpowiedzi do testów     648
  Odpowiedzi do testu z modułu pierwszego     648
  Odpowiedzi do pytania 1. z testu do modułu piątego     648
  Odpowiedzi do testu z modułu siódmego     648
  Indeks     649
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia