X

  Wstęp 9
  CZĘŚĆ I . Podstawy teoretyczne gospodarki regionalnej i lokalnej 13
    ROZDZIAŁ 1. Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego (Tadeusz Markowski) 13
      1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego 13
      1.2. Rynkowe podstawy rozwoju w świetle teorii efektów zewnętrznych 15
      1.3. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym 17
      1.4. Rozwój lokalny a gospodarka sieciowa 18
      1.5. Klastry jako instrumenty prokonkurencyjnego rozwoju lokalnego 20
      1.6. Koncepcja regionalnego systemu innowacyjnego w praktyce 22
      1.7. Istota gospodarczej konkurencyjności regionów 23
      1.8. Kapitał społeczny a zdolność do polityki innowacyjnej ze strony samorządu terytorialnego 24
      1.9. Warunki sprawnego zarządzania współczesnym rozwojem regionalnym i lokalnym 26
      Literatura 28
    ROZDZIAŁ 2. Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna (Joachim Osiński) 29
      2.1. Uwarunkowania prawne aktywności gospodarczej administracji publicznej 29
      2.2. Istota oddziaływania administracji samorządowej na gospodarkę regionalną i lokalną 36
      2.3. Bariery i dylematy w aktywności gospodarczej samorządowej administracji regionalnej i lokalnej 43
      2.4. Zakończenie 46
      Literatura 46
    ROZDZIAŁ 3. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej (Mirosława Klamut) 47
      3.1. Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów 47
        3.1.1. Poziom konkurencyjności a zdolność do konkurowania 47
        3.1.2. Potrzeba systemowego wsparcia konkurencyjności 51
      3.2. Wspieranie rozwoju konkurencyjności regionów w procesie integracji w Europie Zachodniej 53
        3.2.1. Konwersja w warunkach rozwoju relatywnie scentralizowanego 54
        3.2.2. Zmiana istoty interwencji w układach terytorialnych 56
        3.2.3. Polityka konwersji strukturalnej w warunkach rozwoju zdecentralizowanego 58
      3.3. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna a konkurencyjność regionów w polityce UE 63
        3.3.1. Uwarunkowania systemowe sprawnej konwergencji i trwałego wzrostu 63
        3.3.2. Osiąganie realnej spójności na poziomie regionalnym 67
        3.3.3. Instytucjonalne uwarunkowania działań na rzecz wzrostu innowacyjności i koherencyjności regionów w Unii Europejskiej po 2007 r 69
        3.3.4. Trudności w realizacji makroekonomicznych kryteriów konwergencji 73
      Literatura 76
    ROZDZIAŁ 4. Polityka regionalna (Zbigniew Strzelecki) 78
      4.1. Wstęp 78
      4.2. Polityka regionalna w teorii 78
        4.2.1. Region, zasoby i rozwój regionalny. Definicje 78
        4.2.2. Podstawowe koncepcje rozwoju regionalnego 81
      4.3. Polityka regionalna w praktyce 91
        4.3.1. Modele polityki regionalnej 91
        4.3.2. Polityka regionalna Unii Europejskiej 94
        4.3.3. Polityka regionalna w Polsce 116
      4.4. Zakończenie 119
      Literatura 119
  CZĘŚĆ II. Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej 123
    ROZDZIAŁ 5. Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego (Tadeusz Kudłacz) 123
      5.1. Miejsce programowania w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego 123
        5.1.1. Rynkowy i interwencyjny mechanizm regulowania procesów rozwoju jednostek terytorialnych 123
        5.1.2. Programowość - podstawowa składowa polityki rozwoju regionalnego i lokalnego 124
      5.2. Programowanie jako forma przewidywania przyszłości 127
        5.2.1. Ogólne problemy 127
        5.2.2. Istota i funkcje prognozowania 128
        5.2.3. Programowanie jako faza aktywnego kształtowania rozwoju jednostki terytorialnej 129
        5.2.4. Programowanie a planowanie rozwoju 130
        5.2.5. Programowanie rozwoju w przewidywaniu oraz aktywnym kształtowaniu przyszłości 131
      5.3. Rodzaje programów rozwoju jednostki terytorialnej 132
      5.4. Funkcje programowania rozwoju 134
        5.4.1. Funkcje efektywnościowe 134
        5.4.2. Funkcje instrumentalne 136
      5.5. Problemy metodyczne programowania 137
        5.5.1. Dwa podejścia metodyczne do budowy programu rozwoju 137
        5.5.2. Zarys struktury programowania 138
        5.5.3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej 139
Gospodarka regionalna i lokalna
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

332

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-15451-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Zbigniew Strzelecki
4.7 / 5 (3 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach.

Książka składa się z 3 części, w których omówiono:

- teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki regionalnej i lokalnej, rolę administracji publicznej, zagadnienia konkurencyjności i polityki regionalnej i lokalnej,
- programowanie rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej, planowanie przestrzenne oraz metodykę przygotowywania programów i projektów w celu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
- podstawowe zagadnienia zarządzania gospodarką regionalna i lokalną począwszy od zarządzania rozwojem, poprzez finanse jednostek samorządu terytorialnego i marketing terytorialny, po współpracę międzynarodową i przygraniczną.

Podręcznik do przedmiotów: gospodarka regionalna, rozwój regionów w Unii Europejskiej, programowanie rozwoju regionów oraz jako lektura uzupełniająca do przedmiotu integracja europejska. Jest również pożyteczną publikacją dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 3 )
2
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!