Nauki Społeczne 2(6)

Nauki Społeczne 2(6)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Czasopismo jest półrocznikiem, publikuje teksty w językach polskim i angielskim.


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Adam Kubów: Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej    7
  Karina Kaczmarczyk: Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży (na przykładzie województwa dolnośląskiego)    23
  Bogumiła Mączyńska: Problemy gminnej oświaty na przykładzie gminy Ruja    43
  Stanisław Kamiński: Partnerstwo publiczno-prywatne a ochrona zdrowia    65
  Dawid Kościewicz: Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu państwa dobrobytu – na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy    74
  Łukasz Polniak: Bezpieczeństwo energetyczne państwa w programach polskich partii politycznych    89
  Tomasz Dyczkowski: Kapitał ludzki w polskich organizacjach pozarządowych – znaczenie i pomiar    105
  Zbigniew Antczak: Społeczeństwo wiedzy versus inne typy społeczeństw (rozważania nad relacjami)    119
  Janusz Łukaszyński: Trzy koncepcje wzajemności    134
  Krzysztof Popiński: Uwarunkowania, funkcje i znaczenie zamiejscowych ośrodków nauczania wrocławskich szkół wyższych przed 1989 r.    149
  Adam Czmuchowski, Mateusz Rak: Inwigilacja zakładów dolnośląskich w świetle dokumentów władz bezpieczeństwa na przykładzie załogi pracowniczej przedsiębiorstwa Pafawag w latach 1945-1952    180
  Adam Kubów: Parenting as a barrier to economic activity    22
  Karina Kaczmarczyk: Role of active instruments of the labour market policy adopted in order to prevent the youth from being unemployed (on the example of Lower Silesia    42
  Bogumiła Mączyńska: Problems of community education on the example of Ruja community    64
  Stanisław Kamiński: Public-private partnership and healthcare    73
  Dawid Kościewicz: Idea of solidarity and equality as a base of the Swedish welfare state model – on the example of pension system and labor market.    88
  Łukasz Polniak: Energy security in the programmes of Polish political parties    104
  Tomasz Dyczkowski: Human capital in Polish non-governmental organisations – its significance and quantification    118
  Zbigniew Antczak: Society of knowledge versus different types of societies (reflections on relationship)    133
  Janusz Łukaszyński: Three conceptions of reciprocity    148
  Krzysztof Popiński: Conditions, functions and importance of non-resident teaching centres of Wroclaw higher education institutions before 1989    179
  Adam Czmuchowski, Mateusz Rak: Surveillance of Lower Silesian plants in view of protection authorities documents on the example of Pafawag company staff in years 1945-1952    198
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia