Nauki Inżynierskie i Technologie 4(7)

Nauki Inżynierskie i Technologie 4(7)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Czwarty numer NIT otwiera praca, w której przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem węgli aktywnych o różnych właściwościach powierzchniowych do oczyszczania zużytego medium smażalniczego. W kolejnych publikacjach autorzy skoncentrowali uwagę na: możliwości syntezy lipidów przez mikroalgi oraz wykorzystania oleju z alg w przemysłowej produkcji biodiesla, eksperymentalnym doborze najbardziej odpowiedniego układu do selektywnej ekstrakcji kwasu jabłkowego, analizie wybranych ogniw łańcucha logistycznego mleka i jego przetworów w Polsce, nowych formach bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych na przykładzie coraz bardziej popularnych „mlekomatów”, próbach znaczącego zwiększenie zawartości wapnia w serach twarogowych, matematycznym modelowaniu kinetyki suszenia konwekcyjnego, mikrofalowo-konwekcyjnego oraz dwustopniowego (hybrydowego) miąższu jabłka i wyboru modelu najlepiej opisującego proces suszenia oraz ocenie jakości owoców pochodzących z województwa podkarpackiego pod względem zawartości kadmu i ołowiu.


Całość kończy krótka relacja z 58 Międzynarodowego Kongresu Nauki i Technologii Mięsa (ICoMST, Montreal, Canada 2012) sporządzona przez dra Y. Xionga, profesora wchodzącego w skład Rady Naukowej NIT.


Liczba stron118
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Bronisław Buczek: Improvement of quality of used frying oil by means of active carbons    9
  Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski: Perspektywy zastosowania oleju z alg w produkcji biodiesla    19
  Paulina Duma, Marek Zin: Ocena zanieczyszczenia ołowiem i kadmem wybranych owoców pochodzących z województwa podkarpackiego    35
  Zbigniew Garncarek, Barbara Garncarek: Ocena przydatności wielkocząsteczkowych amin alifatycznych do ekstrakcji kwasów jabłkowego i fumarowego    41
  Franciszek Kapusta: Logistyczny łańcuch mleka i jego przetworów w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku    54
  Małgorzata Kosiorowska: Mlekomaty – nowy sposób bezpośredniej sprzedaży mleka surowego w Polsce    72
  Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski: Możliwości zwiększania za- wartości wapnia w serach twarogowych w świetle dotychczasowych badań    83
  Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: Kinetyka suszenia konwekcyjnego wspomaganego ogrzewaniem mikrofalowym miąższu jabłka – dobór modelu matematycznego    99
  Youling Xiong: The 58th ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology), Montreal, Canada 2012    112
  Bronisław Buczek: Poprawa jakości zużytego oleju smażalniczego za pomocą węgli aktywnych    18
  Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski: Perspectives of the use of algal oil for biodiesel production    34
  Paulina Duma, Marek Zin: Assessment of lead and cadmium pollution of chosen fruit from Podkarpackie voivodship    40
  Zbigniew Garncarek, Barbara Garncarek: Extraction of malic and fumaric acids with high molecular amine extractants    53
  Franciszek Kapusta: Logistics chain of milk and dairy products in Poland in the first decade of the 21st century    71
  Małgorzata Kosiorowska: Milkomats – a new form of direct sales of raw milk in Poland    82
  Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski: Possibilities of tvarog cheeses enrichment with calcium in the light of hitherto existing research    98
  Artur Wiktor, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert: Kinetics of microwave-assisted drying of apple – selection of suitable mathematical model    111
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia