W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

-20%

W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

78,72  98,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

78,7298,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka W kręgu historii, politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle to zbiór artykułów podnoszących istotne kwestie związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, transformacją systemową oraz przekształceniami myśli politycznej i edukacyjnej. Opracowanie podzielono na trzy tematyczne działy, w których zaprezentowano artykuły dotyczące wątków politologicznych, historycznych i edukacyjnych. Każdy z artykułów jest efektem indywidualnych preferencji badawczych. Ich autorami są pracownicy z różnych ośrodków naukowych.


Liczba stron1122
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2900-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Tabula gratulatoria /    5
  O Profesorze Witoldzie Wojdyle – człowieku, uczonym i mistrzu słów kilka /    17
  Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Wojdyły /    23
  O dojrzałości i mądrości w świecie współczesnym Profesorowi-Jubilatowi ad deliberandum /    43
  Chłopskie powstanie w Tambowskiej guberni 1918–1922 /    61
  Przygotowania do obrad Wiecu Dzielnicowego Nauczycieli Polaków w Poznaniu i utworzenia „Związku Dzielnicowego Stowarzyszeń Nauczycieli Szkół Ludowych Polaków dotychczasowego zaboru pruskiego” w grudniu 1918 r. /    77
  Sytuacja jeńców sowieckich przebywających w obozach w Polsce w latach 1919–1922 /    93
  Działalność oświatowa i kulturalna Kościołów protestanckich w Drugiej Rzeczypospolitej /    105
  Federacja Ewangelików Polskich – oblicze ideowe i główne kierunki działalności w Drugiej Rzeczypospolitej /    127
  Organizacja Monarchistów w województwie pomorskim w latach 1925–1927 – próby tworzenia struktur i działalności /    145
  Administracja ziemi dobrzyńskiej w latach 1918–1928 /    155
  Podziemne Wojsko Polskie a Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1945 /    185
  Niemcy w polskiej debacie politycznej oraz propagandzie (1944–1947) /    197
  Hiszpańska emigracja polityczna w Polsce Ludowej /    219
  Czy stan wojenny wprowadzony w Polsce w grudniu 1981 r. był konieczny? Głos w dyskusji /    233
  Feliks Dzierżyński latem 1920 r. Trzy miesiące z życia polskiego bolszewika /    259
  Udział Heleny Witkowskiej w tworzeniu programu „Nauki obywatelstwa” dla żeńskich szkół zawodowych w latach 1918–1932 /    285
  Ks. ppłk Józef Wrycza, działacz niepodległościowy, polityczny, społeczny /    309
  Maria Szczawińska (1901–1985) /    335
  Jerzy Turowicz w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych /    363
  Teoria mitów politycznych – kilka uwag /    389
  System dyktatorski i monopartyjny w polskim życiu politycznym /    397
  O konieczności zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Refleksje wokół toczącej się debaty konstytucyjnej /    427
  Media, think tanki i akademia w amerykańskich wojnach kulturowych /    443
  Pomoc społeczna jako element systemu polityki społecznej na przykładzie wybranych państw europejskich /    475
  W poszukiwaniu autorytetu... Cechy poznawcze, wartości edukacyjne oraz konsekwencje społeczne funkcjonowania wywiadu-wykładu obecnego w mediach drukowanych oraz w przestrzeni internetowej /    497
  Cywilizacja zachodnia a islamska – dialog czy konflikt? /    509
  Problematyka wychowania moralnego w myśli staropolskiej /    537
  Ruch narodowy na przełomie XIX–XX wieku wobec problemów etnicznych Białej Rusi /    569
  Kształtowanie się orientacji proniemieckiej Władysława Studnickiego /    589
  Idea wychowania obywatelskiego w polskiej myśli ludowej 1918–1939 /    609
  Wybór czy konieczność? Zaangażowanie polityczne duchowieństwa w okresie międzywojennym w opinii środowisk katolickich /    631
  Wychowanie dla narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji /    661
  Wychowanie „nowej Polki”. Kwestia kobieca w myśli społeczno- -politycznej narodowego radykalizmu w latach 30. XX w. /    687
  Działalność „Ojczyzny” a powojenny kształt polskich granic. Geopolityczne studium przypadku /    713
  Kilka refleksji o komunistycznym modelu wychowania /    745
  Inteligencji polskiej style myślenia politycznego. Przypadek PRL /    765
  O próbach restytucji idei parlamentaryzmu w Polsce w drugim okresie powojennym /    789
  Rola elit kombatanckich w kształtowaniu polskiej myśli politycznej /    805
  Jednoczenie przez podział. Nieudana próba ratowania dziedzictwa Ruchu Młodej Polski przez Koalicję Republikańską /    819
  Między Czwartą Rzeczypospolitą a IV RP. Przebudowa państwa według Koalicji Konserwatywnej i Prawa i Sprawiedliwości /    835
  Problem kompetencji obywatelskich w interpretacjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce /    855
  Opowiadając o sobie. Obraz dzieciństwa we wspomnieniach wybitnych ludzi /    889
  Proces samokształcenia w aktywności edukacyjnej Adama Mickiewicza /    913
  Znaczenie sporu między „starym” i „nowym” kierunkiem oświaty ludowej w Republice Weimarskiej dla andragogiki /    947
  Pedagogika chrześcijańska w Polsce. Podstawy, rozwój historyczny, nurty (zarys problematyki) /    965
  Refleksje nad teorią i praktyką edukacyjną /    989
  O celach, formach, warunkach oraz barierach i granicach integracyjnego systemu edukacyjnego raz jeszcze /    1003
  Od historii wychowania do „kosmicznej lekcji” /    1021
  Rola towarzystw naukowych w przestrzeni wychowania i edukacji /    1043
  Rozwój międzynarodowej polityki wobec edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego. Przykład światowych konferencji UNESCO /    1073
  Religia i etyka w polskiej szkole /    1087
  O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki i edukacji obywatelskiej /    1107
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia