Nauki o Zarządzaniu 4(13)

Nauki o Zarządzaniu 4(13)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Kolejny numer naszego czasopisma stanowi połączenie dwóch wyodrębnionych obszarów badawczych. Pierwszy tworzą opracowania dotyczące różnych obszarów zarządzania, drugi zaś stanowią publikacje dotyczące problematyki marketingu.


Celowo eksponujemy specyfikę obu tych nurtów badawczych, a jednocześnie łączymy je w jednym zeszycie. Wydaje się, iż każda dziedzina wśród nauk o zarządzaniu powinna rozwijać swe specyficzne metody badawcze, zgłębiać problemy dzięki specjalizacji i wewnętrznej współpracy. Dotyczy to marketingu i każdej pozostałej nauki o zarządzaniu. Z drugiej strony niezbędne jest łączenie różnych punktów widzenia. Interdyscyplinarność podejść, czerpanie z doświadczeń innych nauk daje szanse na lepsze rozumienie rzeczywistości gospodarczej, a zarazem służy rozwojowi specjalistycznych dyscyplin naukowych.


Dziś szczególnie ważne wydaje się budowanie pomostów między klasycznym zarządzaniem a marketingiem. W końcu marketing stanowi jedynie element nauk o zarządzaniu. Nie może funkcjonować w oderwaniu od problematyki zarządzania w organizacjach. Podobnie nie można sobie wyobrazić zarządzania przedsiębiorstwem pozbawionego wymiaru marketingowego, a nauk o zarządzaniu bez marketingu.


Proponujemy zatem publikacje stosunkowo zróżnicowane. Łączą one problematykę analiz marketingowych z podejściem procesowym, problemy polityki cenowej z zasadami polityki płacowej, analizę rynku z koncepcją przedsiębiorstwa społecznego. Sądzimy, że tak wszechstronna propozycja stanowi wartościowy przegląd kluczowych problemów zarządzania i dobrze wpisuje się we współczesną koncepcję nauk o zarządzaniu łączącą różne aspekty problematyki zarządczej.


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Część I. Zarządzanie w organizacjach    11
  
  Marcin Gałuszka: Metodyka ITIL jako przykład procesowego podejścia do doskonalenia organizacji usługowej    11
  Anita Bartniak: Ewolucja przedsiębiorstwa społecznego – próba nakreślenia perspektyw rozwoju i ekspansji    21
  Maciej Czarnecki: Kryzys kontroli w przedsiębiorstwie: próba przezwyciężenia na przykładzie studium przypadku    37
  Krzysztof Ćwik: Podmioty zależne grupy kapitałowej a przedsiębiorczość organizacyjna – ujęcie teoretyczne    49
  Sylwia Przytuła: Zasady i formuły wynagradzania ekspatriantów    60
  Witold Szumowski: Koncepcja good governance w doskonaleniu systemu zarządzania urzędu administracji samorządowej    75
  Stanisław Urban: Rozwój działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych    85
  
  Część II. Marketing    99
  
  Słowo wstępne    99
  Grażyna Golik-Górecka: Wykorzystywanie metodyki case study research podczas stosowania analiz marketingowych w procesie budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa    101
  Waldemar Piotr Gil: Wpływ ceny na optymalizację sprzedaży w kontekście potencjału finansowego marketing mix    110
  Witold Kowal: Zmienność kontroli skuteczności marketingowej w świetle wyników badań przedsiębiorstw    125
  Marta Kańska-Klonowska: Wykorzystanie strategii marketingowej social media w kreowaniu sprzedaży marki Frugo    135
  Błażej Żak, Anita Zbieg: Symulacja upodabniania się postaw w sieci relacji społecznych    151
  Małgorzata Patrzałek: Zachowania młodych konsumentów podczas zakupów za pośrednictwem Internetu    169
  Ryszard Żabiński: Monopolizacja rynku prasowego w Polsce po roku 20091    181
  
  Part I. Management in Organizations    20
  
  Marcin Gałuszka: ITIL methodology as an example of a process oriented approach for the improvement of service organization    20
  Anita Bartniak: Evolution of social enterprises – perspective of development and expansion    36
  Maciej Czarnecki: Overcoming control crisis: a case study    48
  Krzysztof Ćwik: Business group’s subsidiaries and corporate entrepreneurship – theoretical aspects    59
  Sylwia Przytuła: Rules and formulas for remunerating expatriate managers    74
  Witold Szumowski: Good governance concept in the improvement of man- agement system of local administration office    84
  Stanisław Urban: The development of the innovative activity in industrial enterprises    95
  
  Part II. Marketing    109
  
  Grażyna Golik-Górecka: The use of case study research methodology in marketing analysis in the construction and implementation of business strategy    109
  Waldemar Gil: Sales price by unit as a tool of optimization of marketing mix    124
  Witold Kowal: Variability of marketing effectiveness control in respect of the results of companies research    134
  Marta Kańska-Klonowska: The use of social media marketing strategy in creating Frugo brand sale    150
  Błażej Żak, Anita Zbieg: Model for simulating spread of attitudes in the networks of social relationships    168
  Małgorzata Patrzałek: Behaviour of young consumers while purchasing via the Internet    180
  Ryszard Żabiński: Monopolization of the press market in Poland after 2009    194
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia