Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

-25%

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,88  34,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,8834,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie dyskusji naukowej prowadzonej w gronie specjalistów różnych dyscyplin naukowych na temat wpływu dynamicznie zmieniających się procesów demograficznych na coraz szersze dziedziny życia. Autorzy poszczególnych opracowań dostrzegli nie tylko zmieniające się w różnym tempie i z różną intensywnością, zależną od rozkładu terytorialnego, procesy czysto demograficzne, takie jak urodzenia czy zgony lub zmiana struktury wieku populacji, ale zwrócili również uwagę na coraz bardziej widoczne wpływy tych zmian na gospodarkę, rynek pracy czy zagospodarowanie przestrzenne różnych jednostek terytorialnych. Szerokie spektrum metod badawczych wykorzystane w poszczególnych analizach, poczynając od najprostszych metod opisu analitycznego, poprzez metody statystyczne wykorzystujące miary struktury, po bardzo finezyjne metody matematyczne, pozwalające na precyzyjne analizy i konstrukcje prognoz zmian poszczególnych procesów demograficznych lub procesów gospodarczych z nimi związanych.
Analizy prowadzone są nie tylko w zawężeniu do Polski i jej problemów, ale rozszerzają się na inne jednostki terytorialne. Pozwala to na przeprowadzenie licznych porównań, co w przypadku szerokich analiz demograficznych jest jak najbardziej wskazane. Również określenie coraz szerszych związków procesów demograficznych i ich wpływu na inne dziedziny jest cennym elementem prezentowanych opracowań.
„Studia Ekonomiczne” nr 95 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron335
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-728-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     11
  
  Ewa Soja: KONWERGENCJA PŁODNOŚCI KRAJÓW EUROPEJSKICH     13
  Summary    19
  
  Krzysztof Szwarc: PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE DZIETNOŚCI W POLSCE     21
  Summary    30
  
  Joanna Krupowicz: CYKLICZNOŚĆ ZMIAN ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PROCES URODZEŃ     31
  Summary    41
  
  Małgorzata Wróbel: WPŁYW CZYNNIKA EKONOMICZNEGO NA DZIETNOŚĆ W MIASTACH 100-TYSIĘCZNYCH I WIĘKSZYCH W POLSCE WEDŁUG REGIONÓW STATYSTYCZNYCH W LATACH 1998-2009     43
  Summary    53
  
  Anna Ojrzyńska: ESTYMACJA ODPORNA W MODELOWANIU UMIERALNOŚCI     55
  Summary    63
  
  Ewa Wędrowska, Marcin Forkiewicz: WYKORZYSTANIE MIAR DYWERGENCJI CSISZÁRA DO OCENY PODOBIEŃSTWA STRUKTURY LUDNOŚCI KRAJÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO     65
  Summary    72
  
  Aneta Ptak-Chmielewska: POTENCJALNE WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY HISTORII ZDARZEŃ DO ANALIZY PRZEŻYWALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – ADDYTYWNE I MULTIPLIKATYWNE MODELE RELATYWNYCH WSKAŹNIKÓW PRZEŻYCIA     73
  Summary    81
  
  Monika Papież: WYKORZYSTANIE MODELU LEE-CARTERA DO PROGNOZOWANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW W POLSCE     83
  Summary    92
  
  Sławomir Kurek, Milena Lange: PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE     93
  Summary    101
  
  Witold Śmigielski: PREFERENCJE W WYBORZE PRZYSZŁYCH MODELI ŻYCIA RODZINNEGO ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ     103
  Summary    109
  
  Milena Lange: ZMIANY W ZACHOWANIACH PROKREACYJNYCH ŁODZIANEK – URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE     111
  Summary    117
  
  Urszula Grzega: DOCHODY I WYDATKI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH JAKO DETERMINANTA ROZWOJU RODZIN     119
  Summary    127
  
  Małgorzata Podogrodzka: RYNEK PRACY DETERMINANTĄ PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA PROCESU ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE W LATACH 1990-2009     129
  Summary    138
  
  Monika Wesołowska: WYLUDNIANIE SIĘ I ZANIK WSI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM     139
  Summary    146
  
  Małgorzata Krywult-Albańska, Monika Wałaszek: PROCESY REPRODUKCJI LUDNOŚCI W EUROPIE     147
  Summary    154
  
  Anna Majdzińska: PROCESY DEMOGRAFICZNE W ŚREDNICH I DUŻYCH MIASTACH POLSKI – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE ORAZ PRÓBY KLASYFIKACJI     155
  Summary    166
  
  Marcin Łuszczyk: GLOBALIZACYJNE I DEMOGRAFICZNE ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO – IMPLIKACJE DLA POLSKI     167
  Summary    173
  
  Katarzyna Warzecha: PORÓWNANIE POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI W WYBRANYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO     175
  Summary    184
  
  Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek: POLITYKA PAŃSTWA NA RYNKACH REGULOWANYCH W ASPEKCIE NIWELOWANIA BARIER WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO     185
  Summary    193
  
  Patrycja Zwiech: ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI KOBIET I MĘŻCZYZN W OBSZARZE ZATRUDNIENIA     195
  Summary    202
  
  Wiktoria Pantylej: SYTUACJA ZDROWOTNO-DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI UKRAINY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO I TRANSFORMACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ     203
  Summary    209
  
  Elżbieta Grzelak-Kostulska: TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE OBCIĄŻEŃ CHOROBAMI W POPULACJI WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH NA TLE CZASU TRWANIA ŻYCIA     211
  Summary    218
  
  Katarzyna Dembicz: WYSPY STAROŚCI NA MORZU DEMOGRAFICZNYM AMERYKI ŁACIŃSKIEJ     219
  Summary    226
  
  Paweł Najman, Marta Szklarska: ANALIZA PORÓWNAWCZA WPŁYWU ZMIAN PŁODNOŚCI I UMIERALNOŚCI NA STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH     227
  Summary    233
  
  Adam Rossmanith: STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI W BIESZCZADACH I KARKONOSZACH     235
  Summary    243
  
  Marcin Forkiewicz, Anita Richert-Kaźmierska, Ewa Wędrowska: UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH W OCENIE SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU     245
  Summary    254
  
  Marzena Lilianna Pytel: RÓWNOWAGA PRACA - ŻYCIE A WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DEMOGRAFICZNE W DOBIE GLOBALIZACJI     255
  Summary    261
  
  Marek Ręklewski: WPŁYW ZMIENNYCH RYNKU PRACY NA DZIETNOŚĆ KOBIET W POLSCE - ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM MODELI PANELOWYCH     263
  Summary    270
  
  Wioletta Grzenda: WYKORZYSTANIE MODELI DRZEW DECYZYJNYCH ORAZ REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO ANALIZY CZYNNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH ORAZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA SZANSE ZNALEZIENIA PRACY     271
  Summary    277
  
  Dorota Strózik: PROCESY DEZINTEGRACJI MAŁŻEŃSTW A SKALA DZIETNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ     279
  Summary    288
  
  Katarzyna Maruszewska: TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA I STRUKTURY EMIGRACJI Z POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI     289
  Summary    296
  
  Irena Kin-Dittmann, Ewa Mika: PRZEDWCZESNA UMIERALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI     297
  Summary    306
  
  Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: MIERNIKI ANTYCYPACJI PEŁNOSPRAWNOŚCI W ZNACZENIU OCENY LAT ŻYCIA W STANIE PEŁNOSPRAWNYM     307
  Summary    320
  
  Monika Dyduch: PRÓBA ZASTOSOWANIA MODELI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA LICZBY URODZEŃ ŻYWYCH     321
  Summary    328
  
  Joanna Szczepaniak: DEINSTYTUCJONALIZACJA RODZINY W POLSCE NA TLE EUROPY     329
  Summary    335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia