Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie dyskusji naukowej prowadzonej w gronie specjalistów różnych dyscyplin naukowych na temat wpływu dynamicznie zmieniających się procesów demograficznych na coraz szersze dziedziny życia. Autorzy poszczególnych opracowań dostrzegli nie tylko zmieniające się w różnym tempie i z różną intensywnością, zależną od rozkładu terytorialnego, procesy czysto demograficzne, takie jak urodzenia czy zgony lub zmiana struktury wieku populacji, ale zwrócili również uwagę na coraz bardziej widoczne wpływy tych zmian na gospodarkę, rynek pracy czy zagospodarowanie przestrzenne różnych jednostek terytorialnych. Szerokie spektrum metod badawczych wykorzystane w poszczególnych analizach, poczynając od najprostszych metod opisu analitycznego, poprzez metody statystyczne wykorzystujące miary struktury, po bardzo finezyjne metody matematyczne, pozwalające na precyzyjne analizy i konstrukcje prognoz zmian poszczególnych procesów demograficznych lub procesów gospodarczych z nimi związanych.
Analizy prowadzone są nie tylko w zawężeniu do Polski i jej problemów, ale rozszerzają się na inne jednostki terytorialne. Pozwala to na przeprowadzenie licznych porównań, co w przypadku szerokich analiz demograficznych jest jak najbardziej wskazane. Również określenie coraz szerszych związków procesów demograficznych i ich wpływu na inne dziedziny jest cennym elementem prezentowanych opracowań.
„Studia Ekonomiczne” nr 95 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Liczba stron335
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-728-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  Ewa Soja: KONWERGENCJA PŁODNOŚCI KRAJÓW EUROPEJSKICH    13
  Summary    19
  Krzysztof Szwarc: PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE DZIETNOŚCI W POLSCE    21
  Summary    30
  Joanna Krupowicz: CYKLICZNOŚĆ ZMIAN ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH PROCES URODZEŃ    31
  Summary    41
  Małgorzata Wróbel: WPŁYW CZYNNIKA EKONOMICZNEGO NA DZIETNOŚĆ W MIASTACH 100-TYSIĘCZNYCH I WIĘKSZYCH W POLSCE WEDŁUG REGIONÓW STATYSTYCZNYCH W LATACH 1998-2009    43
  Summary    53
  Anna Ojrzyńska: ESTYMACJA ODPORNA W MODELOWANIU UMIERALNOŚCI    55
  Summary    63
  Ewa Wędrowska, Marcin Forkiewicz: WYKORZYSTANIE MIAR DYWERGENCJI CSISZÁRA DO OCENY PODOBIEŃSTWA STRUKTURY LUDNOŚCI KRAJÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO    65
  Summary    72
  Aneta Ptak-Chmielewska: POTENCJALNE WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY HISTORII ZDARZEŃ DO ANALIZY PRZEŻYWALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – ADDYTYWNE I MULTIPLIKATYWNE MODELE RELATYWNYCH WSKAŹNIKÓW PRZEŻYCIA    73
  Summary    81
  Monika Papież: WYKORZYSTANIE MODELU LEE-CARTERA DO PROGNOZOWANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW W POLSCE    83
  Summary    92
  Sławomir Kurek, Milena Lange: PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ZACHOWAŃ PROKREACYJNYCH W POLSCE    93
  Summary    101
  Witold Śmigielski: PREFERENCJE W WYBORZE PRZYSZŁYCH MODELI ŻYCIA RODZINNEGO ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ    103
  Summary    109
  Milena Lange: ZMIANY W ZACHOWANIACH PROKREACYJNYCH ŁODZIANEK – URODZENIA POZAMAŁŻEŃSKIE    111
  Summary    117
  Urszula Grzega: DOCHODY I WYDATKI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH JAKO DETERMINANTA ROZWOJU RODZIN    119
  Summary    127
  Małgorzata Podogrodzka: RYNEK PRACY DETERMINANTĄ PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA PROCESU ZAWIERANIA MAŁŻEŃSTW W POLSCE W LATACH 1990-2009    129
  Summary    138
  Monika Wesołowska: WYLUDNIANIE SIĘ I ZANIK WSI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM    139
  Summary    146
  Małgorzata Krywult-Albańska, Monika Wałaszek: PROCESY REPRODUKCJI LUDNOŚCI W EUROPIE    147
  Summary    154
  Anna Majdzińska: PROCESY DEMOGRAFICZNE W ŚREDNICH I DUŻYCH MIASTACH POLSKI – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE ORAZ PRÓBY KLASYFIKACJI    155
  Summary    166
  Marcin Łuszczyk: GLOBALIZACYJNE I DEMOGRAFICZNE ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO – IMPLIKACJE DLA POLSKI    167
  Summary    173
  Katarzyna Warzecha: PORÓWNANIE POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI W WYBRANYCH MIASTACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO    175
  Summary    184
  Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek: POLITYKA PAŃSTWA NA RYNKACH REGULOWANYCH W ASPEKCIE NIWELOWANIA BARIER WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO    185
  Summary    193
  Patrycja Zwiech: ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI KOBIET I MĘŻCZYZN W OBSZARZE ZATRUDNIENIA    195
  Summary    202
  Wiktoria Pantylej: SYTUACJA ZDROWOTNO-DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI UKRAINY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO I TRANSFORMACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ    203
  Summary    209
  Elżbieta Grzelak-Kostulska: TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE OBCIĄŻEŃ CHOROBAMI W POPULACJI WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH NA TLE CZASU TRWANIA ŻYCIA    211
  Summary    218
  Katarzyna Dembicz: WYSPY STAROŚCI NA MORZU DEMOGRAFICZNYM AMERYKI ŁACIŃSKIEJ    219
  Summary    226
  Paweł Najman, Marta Szklarska: ANALIZA PORÓWNAWCZA WPŁYWU ZMIAN PŁODNOŚCI I UMIERALNOŚCI NA STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH    227
  Summary    233
  Adam Rossmanith: STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI W BIESZCZADACH I KARKONOSZACH    235
  Summary    243
  Marcin Forkiewicz, Anita Richert-Kaźmierska, Ewa Wędrowska: UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB STARSZYCH W OCENIE SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU    245
  Summary    254
  Marzena Lilianna Pytel: RÓWNOWAGA PRACA - ŻYCIE A WSPÓŁCZESNE PROBLEMY DEMOGRAFICZNE W DOBIE GLOBALIZACJI    255
  Summary    261
  Marek Ręklewski: WPŁYW ZMIENNYCH RYNKU PRACY NA DZIETNOŚĆ KOBIET W POLSCE - ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM MODELI PANELOWYCH    263
  Summary    270
  Wioletta Grzenda: WYKORZYSTANIE MODELI DRZEW DECYZYJNYCH ORAZ REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO ANALIZY CZYNNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH ORAZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA SZANSE ZNALEZIENIA PRACY    271
  Summary    277
  Dorota Strózik: PROCESY DEZINTEGRACJI MAŁŻEŃSTW A SKALA DZIETNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ    279
  Summary    288
  Katarzyna Maruszewska: TERYTORIALNE ZRÓŻNICOWANIE NATĘŻENIA I STRUKTURY EMIGRACJI Z POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI    289
  Summary    296
  Irena Kin-Dittmann, Ewa Mika: PRZEDWCZESNA UMIERALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI    297
  Summary    306
  Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: MIERNIKI ANTYCYPACJI PEŁNOSPRAWNOŚCI W ZNACZENIU OCENY LAT ŻYCIA W STANIE PEŁNOSPRAWNYM    307
  Summary    320
  Monika Dyduch: PRÓBA ZASTOSOWANIA MODELI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA LICZBY URODZEŃ ŻYWYCH    321
  Summary    328
  Joanna Szczepaniak: DEINSTYTUCJONALIZACJA RODZINY W POLSCE NA TLE EUROPY    329
  Summary    335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia