Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne,koncentracja produkcji i wahania podaży

Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne,koncentracja produkcji i wahania podaży

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca stanowi próbę syntezy podstawowych zmian, jakie nastąpiły w produkcji żywca rzeźnego w Polsce w okresie powojennym. Badania dotyczyły rynku żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w Polsce oraz gospodarstw prowadzących chów zwierząt rzeźnych. Głównym celem pracy było określenie podstawowych kierunków zmian zachodzących na rynkach bydła, trzody chlewnej i drobiu na różnych etapach rozwoju agrobiznesu w Polsce.


Liczba stron265
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-281-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Problemy organizacji rynków żywca rzeźnego     13
  1.1. Uwarunkowania prowadzenia produkcji zwierzęcej     13
  1.2. Baza surowcowa przemysłu mięsnego     18
  1.3. Integracja w produkcji żywca rzeźnego     20
  1.4. Ekonomia instytucjonalna w gospodarce mięsnej     25
  1.5. Skup żywca i jego formy     31
  
  2. Wpływ przetwórstwa, handlu i spożycia mięsa na produkcję żywca rzeźnego     36
  2.1. Przetwórstwo żywca rzeźnego     36
  2.2. Problemy rozwoju przemysłu mięsnego i handlu     39
  2.3. Zmiany w spożyciu mięsa     44
  2.4. Rola handlu zagranicznego w kształtowaniu podaży i rozwoju produkcji żywca na rynku krajowym     51
  
  3. Rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce, organizacja i funkcjonowanie podstawowych rynków żywca     57
  3.1. Pogłowie zwierząt rzeźnych w latach 1955–2010     57
  3.2. Produkcja zwierząt rzeźnych według wybranych cech gospodarstw     64
  3.3. Zmiany w koncentracji produkcji zwierząt rzeźnych     73
  
  4. Tendencje i prawidłowości w funkcjonowaniu rynku żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego     80
  4.1. Analiza szeregów czasowych     80
  4.2. Tendencje w produkcji i skupie żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego     81
  4.3. Cykliczność produkcji i skupu na rynkach żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w latach 1955–2010     86
  4.3.1. Podstawy teoretyczne analizy wahań cyklicznych     86
  4.3.2. Elementy określające morfologię wahań cyklicznych     88
  4.3.3. Procedury retrospektywnych analiz wahań koniunkturalnych     90
  4.4. Wahania cykliczne na rynkach żywca w latach 1955–2010     93
  4.4.1. Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego     93
  4.4.2. Wahania cykliczne na rynku żywca wołowego     96
  4.4.3. Wahania cykliczne na rynku żywca drobiowego     99
  4.5. Sezonowość produkcji i skupu analizowanych rodzajów żywca     102
  4.5.1. Uwagi wstępne     102
  4.5.2. Sezonowość skupu trzody chlewnej     103
  4.5.3. Sezonowość skupu żywca wołowego     106
  4.5.4. Sezonowość skupu drobiu     108
  4.6. Wpływ zdarzeń losowych na wielkość produkcji i skupu poszczególnych rodzajów żywca     109
  4.6.1. Uwagi wstępne     109
  4.6.2. Rynek żywca wieprzowego     111
  4.6.3. Rynek żywca wołowego     113
  4.6.4. Rynek żywca drobiowego     114
  
  5. Wzajemne relacje pomiędzy podstawowymi rynkami żywca i mięsa     115
  5.1. Uwagi wstępne     115
  5.2. Zmiany strukturalne w długim okresie     116
  5.3. Wzajemne relacje pomiędzy rynkami w ramach cykli produkcji     119
  5.4. Relacje pomiędzy poziomami skupu w poszczególnych miesiącach roku     122
  5.5. Wpływ zdarzeń losowych na wahania podaży żywca mięsnego w Polsce     127
  
  6. Ceny skupu żywca     130
  6.1. Uwagi wstępne     130
  6.2. Dostawy obowiązkowe żywca w latach 1955–1971     133
  6.3. Średnie ceny skupu żywca w latach 1955–1989     136
  6.4. Sezonowość i cykliczność cen skupu żywca po 1990 roku     138
  6.4.1. Ogólny poziom i cykliczność cen skupu żywca     138
  6.4.2. Sezonowość cen skupu żywca     140
  6.4.3. Przewidywalność wystąpienia odchyleń sezonowych cen skupu żywca     147
  6.5. Relacje cen skupu podstawowych rodzajów żywca     152
  6.6. Wpływ cen podstawowych surowców paszowych na wielkość produkcji poszczególnych rodzajów żywca     155
  
  7. Zróżnicowanie regionalne w produkcji żywca – obszary koncentracji produkcji poszczególnych rodzajów żywca     159
  7.1. Uwagi wstępne     159
  7.2. Zmiany przestrzenne w wielkości skupu żywca wieprzowego     161
  7.3. Zróżnicowanie w skali skupu bydła rzeźnego w poszczególnych regionach kraju     171
  7.4. Zróżnicowanie w skali skupu żywca drobiowego     179
  7.5. Zróżnicowanie rozwoju produkcji zwierzęcej w kraju     185
  7.6. Zróżnicowanie przestrzenne produkcji zwierzęcej a cykliczność produkcji żywca     191
  
  8. Czynniki kształtujące produkcję żywca w opinii prowadzących chów zwierząt rzeźnych     197
  8.1. Proces podejmowania decyzji w rolnictwie     197
  8.1.1. Ryzyko i niepewność w rolnictwie     197
  8.1.2. Rola wiedzy w podejmowaniu decyzji oraz wpływ wybranych elementów otoczenia rynkowego na decyzje dotyczące skali produkcji     199
  8.1.3. Podejmowanie decyzji produkcyjnych     203
  8.2. Czynniki determinujące decyzje w perspektywie kilku lat     205
  8.3. Czynniki decydujące o skali produkcji żywca w ciągu roku     221
  
  Podsumowanie i wnioski     231
  Bibliografia     236
  Spis rysunków     250
  Spis tabel     255
  Summary     257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia