Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne,koncentracja produkcji i wahania podaży

Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne,koncentracja produkcji i wahania podaży

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca stanowi próbę syntezy podstawowych zmian, jakie nastąpiły w produkcji żywca rzeźnego w Polsce w okresie powojennym. Badania dotyczyły rynku żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w Polsce oraz gospodarstw prowadzących chów zwierząt rzeźnych. Głównym celem pracy było określenie podstawowych kierunków zmian zachodzących na rynkach bydła, trzody chlewnej i drobiu na różnych etapach rozwoju agrobiznesu w Polsce.


Liczba stron265
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-281-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Problemy organizacji rynków żywca rzeźnego    13
  1.1. Uwarunkowania prowadzenia produkcji zwierzęcej    13
  1.2. Baza surowcowa przemysłu mięsnego    18
  1.3. Integracja w produkcji żywca rzeźnego    20
  1.4. Ekonomia instytucjonalna w gospodarce mięsnej    25
  1.5. Skup żywca i jego formy    31
  2. Wpływ przetwórstwa, handlu i spożycia mięsa na produkcję żywca rzeźnego    36
  2.1. Przetwórstwo żywca rzeźnego    36
  2.2. Problemy rozwoju przemysłu mięsnego i handlu    39
  2.3. Zmiany w spożyciu mięsa    44
  2.4. Rola handlu zagranicznego w kształtowaniu podaży i rozwoju produkcji żywca na rynku krajowym    51
  3. Rozwój produkcji zwierzęcej w Polsce, organizacja i funkcjonowanie podstawowych rynków żywca    57
  3.1. Pogłowie zwierząt rzeźnych w latach 1955–2010    57
  3.2. Produkcja zwierząt rzeźnych według wybranych cech gospodarstw    64
  3.3. Zmiany w koncentracji produkcji zwierząt rzeźnych    73
  4. Tendencje i prawidłowości w funkcjonowaniu rynku żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego    80
  4.1. Analiza szeregów czasowych    80
  4.2. Tendencje w produkcji i skupie żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego    81
  4.3. Cykliczność produkcji i skupu na rynkach żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w latach 1955–2010    86
  4.3.1. Podstawy teoretyczne analizy wahań cyklicznych    86
  4.3.2. Elementy określające morfologię wahań cyklicznych    88
  4.3.3. Procedury retrospektywnych analiz wahań koniunkturalnych    90
  4.4. Wahania cykliczne na rynkach żywca w latach 1955–2010    93
  4.4.1. Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego    93
  4.4.2. Wahania cykliczne na rynku żywca wołowego    96
  4.4.3. Wahania cykliczne na rynku żywca drobiowego    99
  4.5. Sezonowość produkcji i skupu analizowanych rodzajów żywca    102
  4.5.1. Uwagi wstępne    102
  4.5.2. Sezonowość skupu trzody chlewnej    103
  4.5.3. Sezonowość skupu żywca wołowego    106
  4.5.4. Sezonowość skupu drobiu    108
  4.6. Wpływ zdarzeń losowych na wielkość produkcji i skupu poszczególnych rodzajów żywca    109
  4.6.1. Uwagi wstępne    109
  4.6.2. Rynek żywca wieprzowego    111
  4.6.3. Rynek żywca wołowego    113
  4.6.4. Rynek żywca drobiowego    114
  5. Wzajemne relacje pomiędzy podstawowymi rynkami żywca i mięsa    115
  5.1. Uwagi wstępne    115
  5.2. Zmiany strukturalne w długim okresie    116
  5.3. Wzajemne relacje pomiędzy rynkami w ramach cykli produkcji    119
  5.4. Relacje pomiędzy poziomami skupu w poszczególnych miesiącach roku    122
  5.5. Wpływ zdarzeń losowych na wahania podaży żywca mięsnego w Polsce    127
  6. Ceny skupu żywca    130
  6.1. Uwagi wstępne    130
  6.2. Dostawy obowiązkowe żywca w latach 1955–1971    133
  6.3. Średnie ceny skupu żywca w latach 1955–1989    136
  6.4. Sezonowość i cykliczność cen skupu żywca po 1990 roku    138
  6.4.1. Ogólny poziom i cykliczność cen skupu żywca    138
  6.4.2. Sezonowość cen skupu żywca    140
  6.4.3. Przewidywalność wystąpienia odchyleń sezonowych cen skupu żywca    147
  6.5. Relacje cen skupu podstawowych rodzajów żywca    152
  6.6. Wpływ cen podstawowych surowców paszowych na wielkość produkcji poszczególnych rodzajów żywca    155
  7. Zróżnicowanie regionalne w produkcji żywca – obszary koncentracji produkcji poszczególnych rodzajów żywca    159
  7.1. Uwagi wstępne    159
  7.2. Zmiany przestrzenne w wielkości skupu żywca wieprzowego    161
  7.3. Zróżnicowanie w skali skupu bydła rzeźnego w poszczególnych regionach kraju    171
  7.4. Zróżnicowanie w skali skupu żywca drobiowego    179
  7.5. Zróżnicowanie rozwoju produkcji zwierzęcej w kraju    185
  7.6. Zróżnicowanie przestrzenne produkcji zwierzęcej a cykliczność produkcji żywca    191
  8. Czynniki kształtujące produkcję żywca w opinii prowadzących chów zwierząt rzeźnych    197
  8.1. Proces podejmowania decyzji w rolnictwie    197
  8.1.1. Ryzyko i niepewność w rolnictwie    197
  8.1.2. Rola wiedzy w podejmowaniu decyzji oraz wpływ wybranych elementów otoczenia rynkowego na decyzje dotyczące skali produkcji    199
  8.1.3. Podejmowanie decyzji produkcyjnych    203
  8.2. Czynniki determinujące decyzje w perspektywie kilku lat    205
  8.3. Czynniki decydujące o skali produkcji żywca w ciągu roku    221
  Podsumowanie i wnioski    231
  Bibliografia    236
  Spis rysunków    250
  Spis tabel    255
  Summary    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia