Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki

Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce spopularyzował, dotychczas słabo rozpoznane, możliwości transferu korzyści dla właścicieli przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów transferu korzyści jest wykup akcji spółki. Ogłoszenie skupu akcji może być rezultatem podjętego przez zarząd działania restrukturyzacyjnego, próbą obrony spółki przed wrogim przejęciem, częścią większego programu transferu korzyści dla właścicieli itp. Spośród wielu wątków poruszanych w książce szczególną uwagę zwrócono na: nowy sposób klasyfikacji działań związanych z restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa; prezentację mechanizmów wykupu akcji przez przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego wpływu na efektywność transakcji; źródła wartości tworzonej przez wykup lewarowany; szacowanie skorygowanej wartości bieżącej (APV), która uwzględnia okresowe zmiany dystrybucji wolnych przepływów pieniężnych w czasie trwania transakcji wykupu lewarowanego; wpływ opcji realnych na wartość transakcji wykupu lewarowanego; listę czynników wpływających na maksymalną pojemność zadłużeniową przedsiębiorstwa oraz metody jej obliczania.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-234-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Wykaz skrótów    17
  
  1. Wykup akcji jako narzędzie restrukturyzacji finansowej spółki    21
  1.1. Restrukturyzacja finansowa    21
  1.2. Działania związane ze strategią rozwoju zewnętrznego    26
  1.2.1. Klasyfikacja działań w ramach strategii rozwoju zewnętrznego    26
  1.2.2. Rozwój zewnętrzny jako element finansowego cyklu rozwoju przedsiębiorstwa    28
  1.3. Działania restrukturyzacyjne zmieniające strukturę właścicielską    31
  1.3.1. Klasyfikacja i analiza działań związanych ze zmianą struktury właścicielskiej    31
  1.3.2. Działania zmieniające strukturę właścicielską na tle finansowego cyklu rozwoju przedsiębiorstwa    37
  1.4. Działania restrukturyzacyjne oddziałujące na mechanizm sprawowania kontroli nad spółką    39
  1.5. Analiza porównawcza działań restrukturyzacyjnych związanych z wykupem akcji    42
  1.6. Wpływ działań związanych z wykupem akcji na obszary zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz na jego wartość    45
  
  2. Mechanizm nabycia akcji w działaniach restrukturyzacji finansowych wspomaganych długiem    49
  2.1. Klasyfikacja działań związanych ze skupem własnych akcji oraz przejęciem spółki    49
  2.2. Przejęcie znaczących pakietów akcji w spółkach niepublicznych    50
  2.3. Przejęcie kontroli w spółkach publicznych    55
  2.4. Regulacje prawne dotyczące skupów akcji własnych spółek    59
  2.5. Charakterystyka trybów skupu akcji spółki    62
  2.5.1. Oferta skupu akcji po stałej cenie    62
  2.5.2. Oferta skupu akcji w trybie przetargu holenderskiego    64
  2.5.3. Skup akcji na wolnym rynku    69
  2.6. Instrumenty inżynierii finansowej ułatwiające skup akcji    73
  
  3. Źródła wartości w transakcjach wykupu lewarowanego    76
  3.1. Charakterystyka transakcji wykupu lewarowanego    76
  3.2. Sposób finansowania transakcji wykupu lewarowanego    79
  3.3. Specyfika działalności funduszy kapitału wysokiego ryzyka (private equity, PE) jako sponsorów transakcji wykupów lewarowanych    89
  3.3.1. Charakterystyka działalności funduszy wysokiego ryzyka    89
  3.3.2. Działania funduszu zmierzające do redukcji poziomu ryzyka transakcji    93
  3.3.3. Mechanizmy sprawowania kontroli nad spółką portfelową przez fundusz kapitału prywatnego (PE)    95
  3.3.4. Wymagana stopa zwrotu funduszy kapitału wysokiego ryzyka (PE) zaangażowanych w transakcję    100
  3.4. Identyfikacja źródeł wzrostu wartości w wykupach lewarowanych    102
  3.4.1. Klasyfikacja źródeł wzrostu wartości w wykupach lewarowanych    102
  3.4.2. Czynniki bezpośrednio wpływające na wartość spółki w transakcjach wykupu lewarowanego    103
  3.4.3. Czynniki pośrednio wpływające na wartość spółki w transakcji wykupu lewarowanego    111
  
  4. Pomiar wartości spółki w transakcjach wspomaganego długiem wykupu akcji    114
  4.1. Standardy wartości    114
  4.2. Mierniki wartości oraz podstawowe metody szacowania wartości spółki    118
  4.3. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych    121
  4.4. Wycena spółki metodą DCF przy zmieniającej się strukturze kapi- tału    123
  4.4.1. Podstawy teoretyczne metody skorygowanej wartości bieżącej    123
  4.4.2. Wartość kapitału własnego przy samofinansowaniu    126
  4.4.3. Wartość odsetkowych tarcz podatkowych    127
  4.4.3.1. Teoretyczne podstawy podziału metod ustalania wartości odsetkowych tarcz podatkowych    127
  4.4.3.2. Wartość odsetkowych tarcz podatkowych według Modiglianiego– –Millera (MM)    128
  4.4.3.3. Wielkość odsetkowych tarcz podatkowych przy stopie dyskontowej równej stopie kosztu długu oraz ich wpływ na korektę WACC    129
  4.4.3.4. Wielkość odsetkowych tarcz podatkowych przy stopie dyskontowej równej stopie kosztu przy samofinansowaniu    137
  4.4.4. Kalkulacja wartości odsetkowych tarcz podatkowych z uwzględnieniem sposobu redystrybucji przepływów pieniężnych    140
  4.5. Wykorzystanie rachunku opcyjnego w ocenie finansowej efektywności transakcji wykupu akcji wspomaganego długiem    145
  
  5. Wpływ pojemności zadłużeniowej spółki na transakcje wykupu akcji wspomaganych długiem    155
  5.1. Rodzaje pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa    155
  5.2. Czynniki kształtujące pojemność zadłużeniową przedsiębiorstwa    158
  5.3. Metody ustalania trwałej pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstwa    160
  5.3.1. Metody ustalania pojemności zadłużeniowej zgodnie z kryteriami subiektywnymi    160
  5.3.2. Metody ustalania trwałej pojemności zadłużeniowej zgodne z kryterium obiektywnym    165
  5.4. Trwała pojemność zadłużeniowa w procedurach planowania finansowego    175
  5.5. Sposób ujęcia pojemności zadłużeniowej w wycenie przedsiębiorstwa metodą DCF    178
  5.5.1. Trwała pojemność zadłużeniowa w podstawowym wariancie metody DCF    178
  5.5.2. Wpływ struktury finansowania na wartość przedsiębiorstwa w modelu APV    180
  5.6. Metody ustalania maksymalnej pojemności zadłużeniowej    184
  5.6.1. Charakterystyka maksymalnej pojemności zadłużeniowej    184
  5.6.2. Ustalenie maksymalnej pojemności zadłużeniowej na podstawie wskaźnika pokrycia odsetek EBITDA    185
  5.6.3. Ustalenie maksymalnej pojemności zadłużeniowej na podstawie zmienności wskaźnika ROE (stopy zwrotu z kapitału własnego)    186
  5.6.4. Analiza maksymalnej pojemności zadłużeniowej z uwzględnieniem podziału na wewnętrzne i zewnętrzne determinanty pojemności zadłużeniowej    191
  5.6.5. Analiza możliwości obsługi maksymalnej kwoty długu wolnymi przepływami pieniężnymi    192
  5.7. Wpływ maksymalnej pojemności zadłużeniowej na wartość przedmiotu transakcji wspomaganego długiem wykupu akcji    198
  
  Zakończenie    201
  Załącznik    207
  Bibliografia    210
  Spis rysunków    223
  Spis tabel    224
  Summary    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia