Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

-40%

Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,80  18,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,8018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Badania nad stanem i nierównościami zdrowia oraz ekonomicznymi konsekwencjami złej kondycji zdrowotnej w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego prowadzone są od wielu lat. Analizy z tego zakresu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi statystyczno-ekonometrycznych dla warunków polskich podejmowane są sporadycznie i cechują się dużym rozproszeniem.


Realizacja zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga dysponowania wynikami badań wielu dyscyplin naukowych, w tym dyscyplin zajmujących się ilościowym pomiarem zjawisk społecznych i ekonomicznych.


Powstaje potrzeba poszukiwań bądź adaptacji już istniejących metod analiz i narzędzi badawczych, mogących wspierać proces racjonalnego podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem programów prowadzących do poprawy stanu zdrowia i redukcji nierówności.


„Autorka prezentuje tu nie tylko wyniki badań nierówności w zdrowiu, lecz także wyniki badania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a zdrowiem (...) oraz pomiędzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym (...). Jej wyniki empiryczne stanowią cenny wkład do toczącej się dyskusji (...)”.
z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Macieja Kota


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-705-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Część I. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne    15
  Rozdział 1. Zdrowie w procesach ekonomicznych    17
  1.1. Zdrowie jako element kapitału ludzkiego    17
  1.2. Potencjalne kanały wpływu zdrowia na efekty ekonomiczne – rozważania teoretyczne    20
  1.3. Makro- i mikroekonomiczne koszty złego stanu zdrowia    22
  1.3.1. Stan zdrowia osób pracujących i jego konsekwencje ekonomiczne    23
  1.3.2. Obciążenie budżetów gospodarstw domowych wydatkami na ochronę zdrowia    27
  1.4. Rola sektora ochrony zdrowia w gospodarce    28
  1.5. Wybrane problemy analiz empirycznych nad znaczeniem zdrowia dla rozwoju ekonomicznego    29
  1.5.1. Pomiar stanu zdrowia na potrzeby badań empirycznych    30
  1.5.1.1. Obiektywne mierniki stanu zdrowia    31
  1.5.1.2. Subiektywne oceny stanu zdrowia    35
  1.5.1.3. Indeksy stanu zdrowia    36
  1.5.2. Złożoność relacji pomiędzy stanem zdrowia a rozwojem ekonomicznym    37
  1.6. Wpływ stanu zdrowia na rozwój ekonomiczny – przegląd badań światowych    37
  1.6.1. Analizy makroekonomiczne    38
  1.6.1.1. Stan zdrowia w modelach wzrostu gospodarczego    38
  1.6.1.2. Stan zdrowia w modelach łącznej produktywności czynników produkcji    46
  1.7. Znaczenie zdrowia dla gospodarek regionalnych    47
  1.8. Zdrowie a efekty ekonomiczne wbadaniach mikroekonomicznych    48
  1.8.1. Zdrowie a osiągane dochody z pracy    49
  1.8.2. Zdrowie a podaż pracy    51
  1.8.3. Absencja chorobowa    52
  1.9. Stan badań w Polsce    52
  1.10. Przyczyny polaryzacji wyników badań    53
  1.11. Podsumowanie    55
  Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad determinantami stanu zdrowia    57
  2.1. Uwagi wprowadzające    57
  2.2. Dynamiczna funkcja produkcji zdrowia    58
  2.3. Dane panelowe w empirycznych aplikacjach funkcji produkcji zdrowia    60
  2.3.1. Dynamiczne modele panelowe. Wybrane zagadnienia    62
  2.3.1.1. GMM pierwszych różnic Arellano-Bonda    63
  2.3.1.2. Systemowy estymator Blundella-Bonda (GMM-SYS)    65
  2.3.2. Weryfikacja statystyczna dynamicznych modeli panelowych    67
  2.3.2.1. Test Arellano-Bonda i test Sargana    67
  2.3.2.2. Testy pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych    68
  2.4. Funkcja produkcji zdrowia z uwzględnieniem zależności przestrzennych – modele regresji przestrzennej    68
  2.5. Modele zmiennych jakościowych w analizach indywidualnego stanu zdrowia    71
  2.6. Pozostałe koncepcje modelowania stanu zdrowia    73
  2.7. Makroekonomiczne determinanty i uwarunkowania stanu zdrowia    74
  2.7.1. Rola systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa    76
  2.7.2. Wpływ dostępności usług zdrowotnych na stan zdrowia    77
  2.7.3. Wybrane metody pomiaru dostępności usług zdrowotnych    80
  2.7.3.1. Klasyczne miary dostępności    80
  2.7.3.2. Modele grawitacji    80
  2.8. Mikroekonomiczne determinanty stanu zdrowia    82
  2.9. Podsumowanie    83
  Rozdział 3. Istota i problem pomiaru nierówności w zdrowiu    85
  3.1. Wprowadzenie    85
  3.2. Nierówności w zdrowiu jako element nierówności społecznych    86
  3.3. Pomiar nierówności    89
  3.3.1. Metodologia pomiaru nierówności    90
  3.3.1.1. Krzywa Lorenza i miary wywodzące się od niej    92
  3.3.1.2. Pomiar społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu    93
  3.3.1.2.1. Krzywe koncentracji    94
  3.3.1.2.2. Indeksy koncentracji    95
  3.4. Nierówność nie do uniknięcia i nierówność, której można uniknąć. Standaryzacja demograficzna indeksu koncentracji    99
  3.5. Dekompozycja indeksu koncentracji    101
  3.5.1. Dekompozycja zmian w indeksie koncentracji    102
  3.5.2. Dekompozycja indeksu koncentracji dla nieliniowych modeli stanu zdrowia    103
  3.6. Indeksy koncentracji dla danych panelowych    104
  3.7. Z badań światowych nad nierównościami w zdrowiu    104
  3.8. Nierówności w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych i ich pomiar    109
  3.9. Z badań nad społeczno-ekonomicznymi nierównościami w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych    113
  3.10. Podsumowanie    117
  Część II. Wyniki analiz empirycznych dla Polski    119
  Rozdział 4. Mikroekonomiczne determinanty stanu i nierówności zdrowia w Polsce. Rezultaty analiz empirycznych    121
  4.1. Wprowadzenie    121
  4.2. Metodologia badań i materiał statystyczny    122
  4.3. Wpływ pozycji ekonomicznej na indywidualne oceny stanu zdrowia – wyniki regresji logistycznej    127
  4.4. Związek stanu zdrowia z dochodami w wybranych subpopulacjach    135
  4.5. Ocena skali związanych z dochodami nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem indeksów i krzywych koncentracji    137
  4.6. Dekompozycja indeksu koncentracji stanu zdrowia    141
  4.7. Nierówności a wiek    143
  4.8. Regionalne zróżnicowanie związanych z dochodami nierówności w zdrowiu    145
  4.9. Związane z dochodami nierówności w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych    147
  4.10. Skala nierówności w Polsce na tle nierówności w innych krajach    154
  4.11. Rola polityki społecznej w niwelowaniu nierówności w zdrowiu    154
  4.12. Podsumowanie    157
  Rozdział 5. Stan zdrowia w ujęciu przestrzennym – nierówności, uwarunkowania    159
  5.1. Wprowadzenie    159
  5.2. Przestrzenne zróżnicowanie stanu zdrowia w Polsce w latach 1999–2008    160
  5.2.1. Stan zdrowia populacji w wieku produkcyjnym    161
  5.2.2. Syntetyczny miernik stanu zdrowia HSI    162
  5.3. Przestrzenne nierówności w zdrowiu w okresie 1999–2008    164
  5.4. Determinanty regionalnego zróżnicowania stanu zdrowia – weryfikacja empiryczna z zastosowaniem dynamicznej funkcji produkcji zdrowia    166
  5.4.1. Metodologia badań    166
  5.4.2. Dostępność świadczeń zdrowotnych i jej zróżnicowanie regionalne    168
  5.4.3. Pozostałe ekonomiczne i społeczne determinanty stanu zdrowia    172
  5.4.4. Rezultaty analizy empirycznej    172
  5.5. Wpływ dostępności świadczeń na przestrzenne nierówności stanu zdrowia    177
  5.6. Wpływ poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych na stan zdrowia osób w wieku produkcyjnym – analiza scenariuszowa    180
  5.7. Podsumowanie    184
  Rozdział 6. ekonomiczne implikacje stanu zdrowia – rezultaty analiz empirycznych dla Polski    185
  6.1. Wprowadzenie    185
  6.2. Mikroekonomiczne implikacje stanu zdrowia    187
  6.2.1. Zdrowie a osiągane dochody – oszacowania poszerzonego modelu Mincera    187
  6.2.2. Stan zdrowia a aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym    193
  6.3. Zdrowie jako potencjalny czynnik rozwoju regionalnego – wyniki regresji wzrostu z wykorzystaniem dynamicznych modeli panelowych    196
  6.4. Podsumowanie    205
  Zakończenie    207
  Bibliografia    211
  Spis tabel    225
  Spis rysunków    227
  Spis wykresów    229
  Od redakcji    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia