Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

-40%

Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,80  18,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,8018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Badania nad stanem i nierównościami zdrowia oraz ekonomicznymi konsekwencjami złej kondycji zdrowotnej w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego prowadzone są od wielu lat. Analizy z tego zakresu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi statystyczno-ekonometrycznych dla warunków polskich podejmowane są sporadycznie i cechują się dużym rozproszeniem.


Realizacja zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga dysponowania wynikami badań wielu dyscyplin naukowych, w tym dyscyplin zajmujących się ilościowym pomiarem zjawisk społecznych i ekonomicznych.


Powstaje potrzeba poszukiwań bądź adaptacji już istniejących metod analiz i narzędzi badawczych, mogących wspierać proces racjonalnego podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem programów prowadzących do poprawy stanu zdrowia i redukcji nierówności.


„Autorka prezentuje tu nie tylko wyniki badań nierówności w zdrowiu, lecz także wyniki badania zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a zdrowiem (...) oraz pomiędzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym (...). Jej wyniki empiryczne stanowią cenny wkład do toczącej się dyskusji (...)”.
z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Macieja Kota


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-705-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  Część I. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne     15
  Rozdział 1. Zdrowie w procesach ekonomicznych     17
  1.1. Zdrowie jako element kapitału ludzkiego     17
  1.2. Potencjalne kanały wpływu zdrowia na efekty ekonomiczne – rozważania teoretyczne     20
  1.3. Makro- i mikroekonomiczne koszty złego stanu zdrowia     22
  1.3.1. Stan zdrowia osób pracujących i jego konsekwencje ekonomiczne     23
  1.3.2. Obciążenie budżetów gospodarstw domowych wydatkami na ochronę zdrowia     27
  1.4. Rola sektora ochrony zdrowia w gospodarce     28
  1.5. Wybrane problemy analiz empirycznych nad znaczeniem zdrowia dla rozwoju ekonomicznego     29
  1.5.1. Pomiar stanu zdrowia na potrzeby badań empirycznych     30
  1.5.1.1. Obiektywne mierniki stanu zdrowia     31
  1.5.1.2. Subiektywne oceny stanu zdrowia     35
  1.5.1.3. Indeksy stanu zdrowia     36
  1.5.2. Złożoność relacji pomiędzy stanem zdrowia a rozwojem ekonomicznym     37
  1.6. Wpływ stanu zdrowia na rozwój ekonomiczny – przegląd badań światowych     37
  1.6.1. Analizy makroekonomiczne     38
  1.6.1.1. Stan zdrowia w modelach wzrostu gospodarczego     38
  1.6.1.2. Stan zdrowia w modelach łącznej produktywności czynników produkcji     46
  1.7. Znaczenie zdrowia dla gospodarek regionalnych     47
  1.8. Zdrowie a efekty ekonomiczne wbadaniach mikroekonomicznych     48
  1.8.1. Zdrowie a osiągane dochody z pracy     49
  1.8.2. Zdrowie a podaż pracy     51
  1.8.3. Absencja chorobowa     52
  1.9. Stan badań w Polsce     52
  1.10. Przyczyny polaryzacji wyników badań     53
  1.11. Podsumowanie     55
  Rozdział 2. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad determinantami stanu zdrowia     57
  2.1. Uwagi wprowadzające     57
  2.2. Dynamiczna funkcja produkcji zdrowia     58
  2.3. Dane panelowe w empirycznych aplikacjach funkcji produkcji zdrowia     60
  2.3.1. Dynamiczne modele panelowe. Wybrane zagadnienia     62
  2.3.1.1. GMM pierwszych różnic Arellano-Bonda     63
  2.3.1.2. Systemowy estymator Blundella-Bonda (GMM-SYS)     65
  2.3.2. Weryfikacja statystyczna dynamicznych modeli panelowych     67
  2.3.2.1. Test Arellano-Bonda i test Sargana     67
  2.3.2.2. Testy pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych     68
  2.4. Funkcja produkcji zdrowia z uwzględnieniem zależności przestrzennych – modele regresji przestrzennej     68
  2.5. Modele zmiennych jakościowych w analizach indywidualnego stanu zdrowia     71
  2.6. Pozostałe koncepcje modelowania stanu zdrowia     73
  2.7. Makroekonomiczne determinanty i uwarunkowania stanu zdrowia     74
  2.7.1. Rola systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa     76
  2.7.2. Wpływ dostępności usług zdrowotnych na stan zdrowia     77
  2.7.3. Wybrane metody pomiaru dostępności usług zdrowotnych     80
  2.7.3.1. Klasyczne miary dostępności     80
  2.7.3.2. Modele grawitacji     80
  2.8. Mikroekonomiczne determinanty stanu zdrowia     82
  2.9. Podsumowanie     83
  Rozdział 3. Istota i problem pomiaru nierówności w zdrowiu     85
  3.1. Wprowadzenie     85
  3.2. Nierówności w zdrowiu jako element nierówności społecznych     86
  3.3. Pomiar nierówności     89
  3.3.1. Metodologia pomiaru nierówności     90
  3.3.1.1. Krzywa Lorenza i miary wywodzące się od niej     92
  3.3.1.2. Pomiar społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu     93
  3.3.1.2.1. Krzywe koncentracji     94
  3.3.1.2.2. Indeksy koncentracji     95
  3.4. Nierówność nie do uniknięcia i nierówność, której można uniknąć. Standaryzacja demograficzna indeksu koncentracji     99
  3.5. Dekompozycja indeksu koncentracji     101
  3.5.1. Dekompozycja zmian w indeksie koncentracji     102
  3.5.2. Dekompozycja indeksu koncentracji dla nieliniowych modeli stanu zdrowia     103
  3.6. Indeksy koncentracji dla danych panelowych     104
  3.7. Z badań światowych nad nierównościami w zdrowiu     104
  3.8. Nierówności w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych i ich pomiar     109
  3.9. Z badań nad społeczno-ekonomicznymi nierównościami w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych     113
  3.10. Podsumowanie     117
  Część II. Wyniki analiz empirycznych dla Polski     119
  Rozdział 4. Mikroekonomiczne determinanty stanu i nierówności zdrowia w Polsce. Rezultaty analiz empirycznych     121
  4.1. Wprowadzenie     121
  4.2. Metodologia badań i materiał statystyczny     122
  4.3. Wpływ pozycji ekonomicznej na indywidualne oceny stanu zdrowia – wyniki regresji logistycznej     127
  4.4. Związek stanu zdrowia z dochodami w wybranych subpopulacjach     135
  4.5. Ocena skali związanych z dochodami nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem indeksów i krzywych koncentracji     137
  4.6. Dekompozycja indeksu koncentracji stanu zdrowia     141
  4.7. Nierówności a wiek     143
  4.8. Regionalne zróżnicowanie związanych z dochodami nierówności w zdrowiu    145
  4.9. Związane z dochodami nierówności w wykorzystaniu świadczeń zdrowotnych     147
  4.10. Skala nierówności w Polsce na tle nierówności w innych krajach     154
  4.11. Rola polityki społecznej w niwelowaniu nierówności w zdrowiu     154
  4.12. Podsumowanie     157
  Rozdział 5. Stan zdrowia w ujęciu przestrzennym – nierówności, uwarunkowania     159
  5.1. Wprowadzenie     159
  5.2. Przestrzenne zróżnicowanie stanu zdrowia w Polsce w latach 1999–2008     160
  5.2.1. Stan zdrowia populacji w wieku produkcyjnym     161
  5.2.2. Syntetyczny miernik stanu zdrowia HSI     162
  5.3. Przestrzenne nierówności w zdrowiu w okresie 1999–2008     164
  5.4. Determinanty regionalnego zróżnicowania stanu zdrowia – weryfikacja empiryczna z zastosowaniem dynamicznej funkcji produkcji zdrowia     166
  5.4.1. Metodologia badań     166
  5.4.2. Dostępność świadczeń zdrowotnych i jej zróżnicowanie regionalne     168
  5.4.3. Pozostałe ekonomiczne i społeczne determinanty stanu zdrowia     172
  5.4.4. Rezultaty analizy empirycznej     172
  5.5. Wpływ dostępności świadczeń na przestrzenne nierówności stanu zdrowia     177
  5.6. Wpływ poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych na stan zdrowia osób w wieku produkcyjnym – analiza scenariuszowa     180
  5.7. Podsumowanie     184
  Rozdział 6. ekonomiczne implikacje stanu zdrowia – rezultaty analiz empirycznych dla Polski     185
  6.1. Wprowadzenie     185
  6.2. Mikroekonomiczne implikacje stanu zdrowia     187
  6.2.1. Zdrowie a osiągane dochody – oszacowania poszerzonego modelu Mincera     187
  6.2.2. Stan zdrowia a aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym     193
  6.3. Zdrowie jako potencjalny czynnik rozwoju regionalnego – wyniki regresji wzrostu z wykorzystaniem dynamicznych modeli panelowych     196
  6.4. Podsumowanie     205
  Zakończenie     207
  Bibliografia     211
  Spis tabel     225
  Spis rysunków     227
  Spis wykresów     229
  Od redakcji     231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia