Nauki Inżynierskie i Technologie 2(5)

Nauki Inżynierskie i Technologie 2(5)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

23 maja 2012 roku Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Dolnośląski Oddział Wojewódzki SITSpoż zorganizowali konferencję pt. „Innowacje w gospodarce żywnościowej – nowe formy współpracy nauki i biznesu”. Podobne tematy konferencji pojawiają się coraz częściej, albowiem konieczność stałego zacieśniania współpracy kadry naukowej i praktyków staje się wymogiem dynamicznie zmieniającej się sytuacji w przemyśle żywnościowym. Chodzi o to, aby kadra naukowa mająca umiejętność rozwiązywania problemów i praktycznego wykorzystania swoich pomysłów znajdowała odbiorców wśród praktyków, a ci, chcąc, by ich zakłady były postrzegane jako innowacyjne, częściej podejmowali współpracę z jednostkami naukowymi. Wizje współpracy sfery nauki i biznesu powinny być podbudowane rzetelną informacją naukową na temat realizowanych prac badawczych w poszczególnych ośrodkach naukowych, wyników badań projektów naukowych o charakterze aplikacyjnym realizowanych w konkretnych zakładach przemysłu spożywczego, jak też badań podstawowych oraz opracowaniami o charakterze przeglądowym obrazującymi stan wiedzy na dany temat. Temu celowi mają także służyć prace zamieszczone w kolejnym numerze NIT przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kadry naukowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tematykę zamieszczonych prac pokrótce omówiono poniżej.


W zarządzaniu jakością istotną rolę w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności odgrywają audyty wewnętrzne. Na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu przedstawiono korzyści wynikające z wdrożonego i sprawnie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością oraz podejmowanych działań służących jego doskonaleniu na bazie przeprowadzanych audytów. Przedstawiono także rolę analizy SWOT w ocenie przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W kolejnej pracy starano się określić zależność wpływu zróżnicowanej wydajności polędwicy sopockiej poprzez zastosowanie czterech poziomów nastrzyku mięśni Ld świń rasy Wielka Biała Polska solanką: 15, 30, 45 i 60%, na jej ocenę właściwości fizykochemicznych, analizę sensoryczną oraz konsumencką akceptowalność. Autorzy kolejnego artykułu postawili sobie za cel możliwość wykorzystania, w stopniu większym niż do tej pory, miodu w przemyśle. Miód stosowany był początkowo jako substancja słodząca (należy pamiętać, że zachowuje on swoje właściwości czynne w temperaturze poniżej 40 st. C), po czym został wyparty przez cukier, a jego wykorzystanie na skalę przemysłową jest utrudnione, gdyż cechuje się on lepką konsystencją i ulega procesowi krystalizacji. Dlatego wysuszenie miodu lub wyprodukowanie z niego proszku stanowiłoby duże udogodnienie. O ile zastosowanie substancji nośnikowych umożliwia podwyższenie temperatury przemiany szklistej i wysuszenie miodu, o tyle wytworzenie miodu w proszku o dobrych właściwościach funkcjonalnych, z małym dodatkiem nośników i niewielką utratą związków biologicznie aktywnych jest wyzwaniem dla autorów zamieszczonego w tym wydaniu opracowania; jest to też wyzwanie dla wielu laboratoriów badawczych. Ciekawe rozwiązanie wykorzystania produktu odpadowego, tj. frakcji glicerolowej w procesie mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z wykorzystaniem bakterii z rodzaju Clostridium, zaproponowano w następnym artykule. Na podstawie uzyskanych wyników badań dla 45 izolatów testowanych na różnych pożywkach produkcyjnych, które okazały się wydajne w konwersji glicerolu do 1,3 propanodiolu, autorzy uważają, że zagadnienie wykorzystania surowców odpadowych w procesach biokonwersji jest przyszłościowe oraz że zintegrowane procesy biotechnologiczne w niedługim czasie staną się konkurencyjne dla produktów frakcjonowania ropy naftowej.


Profil składu kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka pozyskanego od krów pochodzących z małych indywidualnych gospodarstw regionu Warmii i Mazur jest ciekawym kompendium wiedzy umożliwiającym czytelnikowi wypracowanie własnej opinii o tym, czy spożywać mleko, czy raczej produkty mleczne przetworzone. Intrygujące pozostaje pytanie, dlaczego mleko z tego samego regionu, ale pochodzące od różnych dostawców, ma tak bardzo zróżnicowany skład kwasów tłuszczowych. Kolejne dwie prace dotyczą bezpieczeństwa żywności. W pierwszej przedstawiono systemy i instytucje kontrolujące jakość i bezpieczeństwo żywności, instytucje nadzorujące bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i na świecie oraz najważniejsze, obecnie występujące zagrożenia bezpieczeństwa żywności i sposoby walki z nimi w całym łańcuchu żywnościowym. W drugiej zaś przedstawiono ocenę zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców rolnych i spożycia żywności uzyskiwanej na ich bazie w województwie dolnośląskim w latach 2000-2009. Zwrócono uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego wynikające m.in. ze stale pogłębiającej się nierównowagi bilansowej żywności i rosnącego „importu” żywności spoza regionu oraz na konieczność stworzenia systemu monitorowania bezpieczeństwa żywnościowego Dolnego Śląska.


W ostatnim artykule autorzy przebadali podstawowy skład chemiczny wysłodków buraczanych i referują możliwość wykorzystania tego produktu odpadowego nie tylko jako paszy dla zwierząt, ale także jako surowca w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.


Podobnie jak w poprzednim opracowaniu, tak i w prezentowanym zeszycie zamieszczono recenzje jednej książki oraz jednego podręcznika, zalecanych dla studentów specjalizujących się w zagadnieniach zarówno chemii środowiska (Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska, Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012), jak też zarządzania jakością (Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska, Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011).


Liczba stron123
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Marta Byrka-Siewieja, Tomasz Lesiów: Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu    9
  Justyna Górecka, Marlena Gregorczyk, Tadeusz Szmańko: Wpływ zróżnicowanej wydajności polędwic sopockich na ich właściwości fizykochemiczne i jakość sensoryczną (badania modelowe)    27
  Aleksandra Jedlińska, Katarzyna Samborska, Dorota Witrowa-Rajchert: Aspekty techniczno-technologiczne suszenia miodu    35
  Dorota Orczyk, Daria Szymanowska-Powałowska: Izolacja bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu i wybór pożywki produkcyjnej do ich hodowli    44
  Renata Pietrzak-Fiećko, Sylwia Kacprzak: Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka krowiego pochodzącego z małych, indywidualnych gospodarstw z regionu Warmii i Mazur    60
  Sławomir Sitarz, Małgorzata Janczar-Smuga: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji    68
  Krystyna Szybiga, Tadeusz Miśkiewicz: Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywnościowego województwa dolnośląskiego    94
  Paweł Wolak, Adrianna Złocińska: Badanie składu chemicznego wysłodków buraczanych – produktu ubocznego przemysłu cukrowniczego    109
  Zbigniew Garncarek: Recenzja książki pt. „Chemia środowiska”    120
  Katarzyna Szczepańska: Opinia o książce pt. „Zarządzanie jakością żywności. Systemy, koncepcje, instrumenty”    122
  
  Marta Byrka-Siewieja, Tomasz Lesiów: The role of internal audits in the improvement of the Quality Management System on the example of the Regional Dairy Cooperative in Kalisz    26
  Justyna Górecka, Tadeusz Szmańko, Marlena Gregorczyk: Effect of differentiation yield on the physicochemical properties and sensory quality of smoked pork loin (model research)    34
  Aleksandra Jedlińska, Katarzyna Samborska, Dorota Witrowa-Rajchert: Technical and technological aspects of honey drying    43
  Dorota Orczyk, Daria Szymanowska-Powałowska: Isolation of bacteria of the genus Clostridium and the choice of the media conversion glycerol to 1,3-propanediol    59
  Renata Pietrzak-Fiećko, Sylwia Kacprzak: Fatty acid composition of the cow’s milk fat from small, individual farms from Warmia and Mazury region    67
  Sławomir Sitarz, Małgorzata Janczar-Smuga: Contemporary food safety hazards, possibilities of their control and elimination    93
  Krystyna Szybiga, Tadeusz Miśkiewicz: Some aspects of food security in Lower Silesia voivodeship    108
  Paweł Wolak, Adrianna Złocińska: Examination of chemical composition of sugar beet pulp – a by-product of sugar industry    119
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia