Nauki Inżynierskie i Technologie 3

Nauki Inżynierskie i Technologie 3

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Oddajemy czytelnikom nowe wydanie czasopisma Nauki Inżynierskie i Technologie 3. Zaprezentowane prace tematycznie stanowią przegląd najważniejszych prac badawczych realizowanych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, a także po raz pierwszy wyników badań uzyskanych w trzech innych ośrodkach naukowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Propozycje tematów podporządkowano specyfice zeszytów naukowych wypracowanych przez poprzednich redaktorów naukowych (dr hab. inż. Elżbietę Balawejder-Kociołek, prof. UE, oraz dr. hab. inż. Zbigniewa Garncarka, prof. UE). Pewne novum stanowią prace, które w sposób interdyscyplinarny łączą nauki inżynierskie z funkcjonującymi systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, a także z efektywnością ekonomiczną przyjętych rozwiązań inżynierskich. Nowe podejście, w którym problem inżynierski jest postrzegany w wielu płaszczyznach, powinno zainteresować nie tylko specjalistów, techników, inżynierów, technologów, ale także towaroznawców, ekonomistów oraz studentów różnych wydziałów. W kilku pracach autorzy skoncentrowali uwagę na: doskonaleniu jakości produktu finalnego, np. piwa z wykorzystaniem metody QFD, możliwości wykrywania zafałszowań oliwy z oliwek poprzez użycie wybranych metod instrumentalnych czy też analizie wpływu działań poaudytowych dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów oraz na ocenie produktów rolnictwa ekologicznego na podstawie analizy raportów z audytów przeprowadzonych przez wybraną jednostkę certyfikującą. Kolejna grupa prac informuje o sytuacji wybranych branż w sektorze spożywczym, np. producentów roślin oleistych i przemysłu olejarskiego; o kierunkach zagospodarowania warzyw i owoców oraz produkcji przetworów owocowych i warzywnych; o zróżnicowaniu wielkości skupu żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w poszczególnych regionach Polski; o kierunkach rozwoju opakowań w przemyśle cukierniczym. Coraz większe wyczulenie społeczeństwa na spożywanie produktów żywnościowych korzystnie oddziałujących na zdrowie człowieka znajduje odzwierciedlenie w pracach, w których autorzy szczegółowo informują: o roli owsa w diecie bezglutenowej (ze względu na zawartość błonnika i innych bioaktywnych składników), o produktach zbożowych otrzymywanych z ziarna owsa (substancje przeciwutleniające: alfatokoferole, kwas fitynowy, flawonoidy oraz sterole), a także o wartości odżywczej różnego rodzaju jaj. Zapewnienie wysokich standardów jakościowych poprzez umiejętne połączenie technologii, systemów bezpieczeństwa żywności oraz czynnika ludzkiego podczas wytwarzania produktu powinno być prawidłowością. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Odstępstwa na przykład od wymaganego reżimu temperaturowego w okresie poprzedzającym przechowywanie wędlin homogenizowanych w temperaturze bliskiej krioskopowej skutkuje wzrostem zakwaszenia, co zostało przedstawiono w jednej z prac eksperymentalnych. Od producenta wymaga się dodatkowo przestrzegania zasad znakowania produktów żywnościowych oraz przedstawienia informacji na etykietach w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla konsumenta i utwierdzały go w przekonaniu, że produkt jest bezpieczny żywnościowo. Temu zagadnieniu poświęcona została odrębna praca przeglądowa. Do typowych prac eksperymentalnych można zaliczyć opracowania dotyczące wykorzystania makuchu rzepakowego podczas hodowli wgłębnej w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego do tworzenia enzymów celulolitycznych i ksylano-litycznych z wykorzystaniem szczepów pleśni Aspergillus Niger oraz możliwości zagospodarowania odpadowego glicerolu w przemyśle chemicznym i biotechnologicznym, a także w żywieniu zwierząt gospodarskich. Praktyczne znaczenia ma prezentowana w bieżącym numerze praca dotycząca aspektów przyrodniczych, technologicznych oraz ekonomicznych związanych z produkcją win w Polsce i na terenie Dolnego śląska.


Liczba stron257
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Artur Biernacki, Tomasz Lesiów: Zastosowanie metody QFD w procesie doskonalenia jakości piwa jasnego - aspekt technologiczny oraz innowacyjny    9
  Anna Dankowska, Maria Małecka: Instrumentalne metody wykrywania zafałszowań oliwy z oliwek    29
  Katarzyna Górska, Małgorzata Janczar-Smuga: Znakowanie produktów żywnościowych a ich bezpieczeństwo dla konsumentów    47
  Joanna Harasym: Obecny status owsa w diecie bezglutenowej    57
  Joanna Harasym, Remigiusz Olędzki, Jerzy J. Pietkiewicz: Substancje o działaniu przeciwutleniającym obecne w ziarnach owsa (Avena sativa L.)    71
  Piotr Kafel: Analiza raportów z audytów na przykładzie wybranej jednostki certyfikującej przetwórstwo i obrót produktów rolnictwa ekologicznego    90
  Franciszek Kapusta: Zmiany produkcji warzyw i owoców oraz ich przetwórstwa w Polsce    97
  Franciszek Kapusta: Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce    114
  Alina Niewelt, Tomasz Lesiów: Wpływ audytu dostawców na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego produktów na przykładzie produkcji mieszanek piekarniczo-cukierniczych    131
  Anna Olszańska: Ocena zróżnicowania wielkości skupu żywca wieprzowego, drobiowego i wołowego w Polsce w latach 1999-2008    152
  Tomasz Podeszwa, Małgorzata Janczar-Smuga: Kierunki zagospodarowania odpadowego glicerolu    165
  Tadeusz Szmańko, Justyna Górecka, Agnieszka Nowakowska: Właściwości fizykochemiczne wędlin homogenizowanych, przechowywanych w temperaturze bliskiej krioskopowej (badania modelowe)    185
  Stanisław Urban: Kierunki rozwoju opakowań na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu cukierniczego    201
  Monika Wereńska, Andrzej Okruszek: Wartość odżywcza różnego rodzaju jaj    212
  Karol Wilgosiewicz, Tomasz Lesiów: Aspekty przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne produkcji win gronowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska    225
  Marta Wilk, Elżbieta Gąsiorek, Dominik Marzec: Tworzenie celulaz i ksylanaz w procesie biosyntezy kwasu szczawiowego metodą hodowli w podłożu stałym z makuchu rzepakowego    245
  Artur Biernacki, Tomasz Lesiów: Application of QFD method in the process of light beer quality improvement - technological and innovative aspect    28
  Anna Dankowska, Maria Małecka: Instrumental methods of detection of olive oil adulteration    46
  Katarzyna Górska, Małgorzata Janczar-Smuga: Marking of food and consumer safety    56
  Joanna Harasym: Current status of oat in gluten free diet    70
  Joanna Harasym, Remigiusz Olędzki, Jerzy J. Pietkiewicz: Antioxidant activity substances present in oats (Avena sativa L.)    89
  Piotr Kafel: Audit reports analysis based on organic products certification    96
  Franciszek Kapusta: Changes in the production of fruit and vegetables and their processing in Poland    113
  Franciszek Kapusta: Production of oil plants and their processing in Poland    130
  Alina Niewelt, Tomasz Lesiów: Impact of audit of suppliers to ensure quality and safety of food products on the example of production of bakery- -confectionery compounds    151
  Anna Olszańska: Differentiation in the volume of poultry, pig and bovine for livestock purchase in Poland between 1999 and 2008    164
  Tomasz Podeszwa, Małgorzata Janczar-Smuga: Directions in the utilization of raw glycerol    184
  Tadeusz Szmańko, Justyna Górecka, Agnieszka Nowakowska: Physicochemical properties of homogenized sausages stored at near cryoscopic temperature (model research)    200
  Stanisław Urban: Trends in developing packaging described by an example of the chosen enterprise of confectionary products    211
  Monika Wereńska, Andrzej Okruszek: Nutritional value of different kinds of eggs    224
  Karol Wilgosiewicz, Tomasz Lesiów: Natural, technological and economic aspects of wine grape production in Poland with the emphasis on Lower Silesia    244
  Marta Wilk, Elżbieta Gęsiorek, Dominik Marzec: Production of cellulases and xylanases during oxalic acid biosynthesis by solid state fermentation from rapeseed meal    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia