Wybrane aspekty przemian strukturalnych

-25%

Wybrane aspekty przemian strukturalnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,63  35,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,6335,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozważania dotyczące przyczyn, kierunków i tempa przemian struktur gospodarczych są podejmowane na wielu płaszczyznach. Szczególnie istotne w kontekście identyfikowanych sprzężeń zwrotnych między specyfiką struktury gospodarki a osiąganym poziomem rozwoju gospodarczego wydaje się zwrócenie bacznej uwagi na te elementy struktur lub występujących między nimi relacji, które mogą stanowić przeszkody hamujące bądź uniemożliwiające wzrost i rozwój. Problemy strukturalne i niedostateczne zmiany instytucjonalne stanowią także konkluzję analiz przyczyn relatywnie wolnego wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej – co skutkuje zaleceniami w ramach Strategii 2020, a także podnoszone jest w „Rocznej wizji wzrostu gospodarczego” w UE. W tym ostatnim dokumencie wśród najważniejszych zmian strukturalnych na poziomie unijnym wymienia się m.in.: konsolidację finansów publicznych, reformy rynku pracy, restrukturalizację sektora bankowego, reformę systemów emerytalnych oraz wyważenie bezpieczeństwa i elastyczności na rynku pracy.
Niniejsza publikacja to efekt podjętej przez ekonomistów z wielu ośrodków akademickich interdyscyplinarnej dyskusji nad stanem gospodarki i kierunkami jej rozwoju w kontekście identyfikacji strukturalnych barier rozwojowych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym oraz działań ograniczających lub/i likwidujących rozpoznane bariery w perspektywie roku 2020. W związku ze złożonością podejmowanej problematyki autorzy podjęli się analizy szeregu zagadnień i zastosowali zróżnicowany wachlarz metod badawczych.


Liczba stron322
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-740-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    9
  
  Część I. PRZEMIANY STRUKTURALNE – POZIOM MAKROEKONOMICZNY    11
  
  Andrzej Raszkowski: WYBRANE CZYNNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO    13
  
  Iwona Pawlas: STAN POLSKIEJ GOSPODARKI NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 ROKU W KONTEKŚCIE STRATEGII „EUROPA 2020”    23
  
  Adam Oleksiuk, Mykola Vashchenko: BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE A PROCESY PRYWATYZACYJNE W OKRESIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH NA UKRAINIE    33
  
  Łukasz Furman: WYZWANIA DLA POLITYKI FISKALNEJ W POLSCE    44
  
  Kazimierz Orzechowski: FISKALNE DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA SIĘ STRUKTUR GOSPODARCZYCH W POLSCE    52
  
  Ryta Dziemianowicz: ZASADY OPODATKOWANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W UE-15: WNIOSKI DLA POLSKI    61
  
  Jolanta Ciak: ROLA BONÓW SKARBOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W POLSCE W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU    71
  
  Rafał Nagaj: PROCESY INFLACYJNE W POLSCE W KONTEKŚCIE KRYZYSU NA RYNKACH ŚWIATOWYCH    80
  
  Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz: ZNACZENIE MAREK NARODOWYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM JAPONII I FINLANDII    90
  
  Tadeusz Kowalewski: ETYCZNE ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POPRZEZ KSZTAŁCENIE PERMANENTNE    99
  
  Część II. PRZEMIANY STRUKTURALNE – POZIOM MEZOEKONOMICZNY    111
  
  Dorota Wyszkowska: STRUKTURA GOSPODARKI REGIONU A POZIOM JEGO ROZWOJU    113
  
  Aneta Tylman, Tomasz Uryszek, Magdalena Ślebocka: PRIORYTETY W AKTYWNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH W DZIAŁANIACH NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU    123
  
  Marcin Kardas: UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ    132
  
  Radosław Jeż: ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROMUJĄCY WYSOKIE KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW A ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU PŁAC I ZATRUDNIENIA - IMPLIKACJE DLA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POLSCE    140
  
  Lilianna Jodkowska: AKTYWIZACJA I REINTEGRACJA BEZROBOTNYCH W WYNIKU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC    149
  
  Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Przemysław Kotowski: MODELOWANIE ZACHOWAŃ ŚWIADCZENIODAWCY SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W OPARCIU O METODOLOGIĘ FORESIGHT    162
  
  Piotr Szkudlarek: EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI REGULACYJNEJ NA RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM W POLSCE    171
  
  Anna Bisaga: ŚRODOWISKO INSTYTUCJONALNE I STRUKTURY WSPÓŁZARZĄDZANIA ROLNICTWEM W STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO    179
  
  Marcin Komańda: PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY WĘGLA KAMIENNEGO A GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY: OPOZYCJA CZY INTEGRACJA?    188
  
  Dorota Niedziółka: ENERGETYKA WIATROWA A ROZWÓJ REGIONALNY    197
  
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: STRATEGIA ENERGETYCZNA DOLNEGO ŚLĄSKA – METODYKA BADAŃ FORESIGHTOWYCH    207
  
  Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: STRATEGIA ENERGETYCZNA DOLNEGO ŚLĄSKA – KIERUNKI ROZWOJU    216
  
  Część III. PRZEMIANY STRUKTURALNE – POZIOM MIKROEKONOMICZNY    225
  
  Piotr Siemiątkowski: EKSPANSJA ZAGRANICZNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW    227
  
  Joanna Żukowska, Mikołaj Pindelski: GROWTH STRATEGIES – CASE STUDY    237
  
  Ewa Stawicka: ZARZĄDZANIE POPRZEZ WARTOŚCI – NAJPOPULARNIEJSZE WARTOŚCI W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ    246
  
  Agnieszka Baruk: RELACJE WERTYKALNE I HORYZONTALNE W OPINIACH POLSKICH PRACOWNIKÓW – WYNIKI BADAŃ    255
  
  Jarema Batorski: OCENA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH    265
  
  Barbara Grzybowska: ZRÓŻNICOWANIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE    275
  
  Rafał Mazur: INNOWACJE PRACOWNICZE JAKO ELEMENT BUDOWY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY    284
  
  Barbara Kamińska: PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W MSP - WYBRANE WYNIKI BADAŃ    294
  
  Bogdan Piątkowski, Małgorzata Sebzda: NADANIE ZRÓWNOWAŻONEGO CHARAKTERU ŁAŃCUCHOWI WARTOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEPRACY    303
  
  Elżbieta Nosal-Szczygieł: ANALIZA WIELKOŚCI OSZCZĘDNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 1998-2008    311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia