Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Śmieja

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się we wrześniu 2008 roku w Książu. Katedra Prawa Gospodarczego ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała wówczas Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych, poświęcony cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych wyższych szkół ekonomicznych w Polsce. Wygłoszono wiele ciekawych referatów, które wzbudziły żarliwe dyskusje. Tematyka wystąpień było bardzo szeroka, czego dowodem jest niniejsza książka. Dzisiaj – po trzech latach możecie bowiem Państwo zapoznać się z artykułami, stanowiącymi pisemne wersje najciekawszych wystąpień. Znaczny odstęp czasowy między datą konferencji a terminem opublikowania referatów sprawił, że niektóre wystąpienia trzeba było zweryfikować, gdyż nie wytrzymały próby czasu. Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze zależało to od Autorów. W większości przypadków wpływ na taką sytuację miała zmienność prawa. To zagadnienie samo w sobie stanowi interesujący aspekt funkcjonowania społeczeństwa w obrębie państwa prawa. Zaskoczeniem jest bowiem okoliczność, że w okresie zaledwie trzech lat nastąpiła tak daleko idąca zmiana prawa, iż referaty wygłaszane i omawiane we wrześniu 2008 roku dzisiaj są już po części opracowaniami historycznymi, a wiele wystąpień opublikowanych w niniejszym opracowaniu wymagało gruntownej aktualizacji. Za podjęty trud wprowadzania zmian dziękuję Autorom, którzy tego zadania się podjęli. W ten sposób połączono w jednym opracowaniu przeszłość i teraźniejszość, co mam nadzieję będzie stanowić osobne pole do refleksji dla Czytelnika.


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-170-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Dorota Benduch: Obowiązek dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez członków zarządu a badanie due diligence w procesie łączenia się spółek kapitałowych     9
  Piotr Cybula: O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną     19
  Bogusława Gnela: Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny     39
  Jerzy Gospodarek: Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień     60
  Monika Kalina-Nowaczyk: Solidarna odpowiedzialność wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego     106
  Jan Lic: Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy – wspólnika spółki cywilnej     119
  Jolanta Loranc-Borkowska: Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej     136
  Katarzyna Marak: Odpowiedzialność cywilnoprawna hotelarzy     156
  Kinga Michałowska: Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy     176
  Sławomir Pasieka: Przedawnienie roszczeń do ubezpieczyciela wynikających z umowy ubezpieczenia     193
  Jerzy Sawiłow: Odpowiedzialność za szkodę a odpowiedzialność cywilna w refleksji nad prawem upadłościowym     202
  Tomasz M. Szczurowski: Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy budowlanemu     228
  Iwona Szymczak: Odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku znajdujące się w części stanowiącej nieruchomość wspólną     241
  Andrzej Śmieja: Stosunek odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 435 k.c. i art. 436 §2 k.c.     258
  Dorota Benduch: Obligation of keeping secret of an enterprise by board of directors versus due diligence analysis in the process of capital companies’ merger     18
  Piotr Cybula: The evolution of principles of organizer liability for non-performance or improper performace of package travel contract     38
  Bogusława Gnela: Entrepreneurs’ liability for damages caused by dangerous products     59
  Jerzy Gospodarek: Principles and scope of civil liability of tourist entrepreneur. An attempt of generalisations     105
  Monika Kalina-Nowaczyk: Joint liability of economic operators with regard to the non performance or improper performance of the contract on public procurement     118
  Jan Lic: Civil liability of an entrepreneur - partner of a civil partnership     135
  Jolanta Loranc-Borkowska: The extent of liability of the seller for the non- -conformity of goods with a consumer sales contract     155
  Katarzyna Marak: Civil liability of the hoteliers     175
  Kinga Michałowska: Hidden advertising and its results against an act of unfair competition in the aspect of civil and legal liability of an entrepreneur     191
  Sławomir Pasieka: Limitation of claims against the insurer resulted from insurance contracts     201
  Jerzy Sawiłow: Liability for damages and civil liability in the reflection on bankruptcy law     226
  Tomasz M. Szczurowski: Scope of liability for remuneration payment to a building subcontractor     240
  Iwona Szymczak: Liability of entrepreneur for defects of building construction revealed in a common part of the building under the statutory warranty     257
  Andrzej Śmieja: Compensation liability ratio of the article 435 of the civil code and the article 436 §2 of the civil code     274
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia