X

  Wstęp 9
  ROZDZIAŁ 1. Patologia społeczna 11
    1.1. Próba definicji 11
    1.2. Relatywizm czy rygoryzm moralny – dylematy współczesności 19
  ROZDZIAŁ 2. Wybrane teorie dewiacji 27
    2.1. Teoria anomii 27
      2.1.1. Czynniki wysokiego ryzyka anomii 28
    2.2. Potęga strategii neutralizacji 32
    2.3. Symboliczny interakcjonizm 35
    2.4. Teoria stygmatyzacji 37
      2.4.1. Czynniki warunkujące dewiacyjną stygmatyzację 38
      2.4.2. Kształtowanie się statusu dewiacyjnego jednostki 39
      2.4.3. Skuteczność procesu stygmatyzacji 41
    2.5. Teoria zróżnicowanych powiązań 42
    2.6. Teoria kontroli Hirscha 44
    2.7. Dewiacja jako akt wyboru 46
  ROZDZIAŁ 3. Stereotypy i uprzedzenia 50
    3.1. Stereotypy 50
      3.1.1. Cechy stereotypów 51
      3.1.2. Funkcje stereotypów 51
    3.2. Uprzedzenia społeczne 53
      3.2.1. Relacje między stereotypami a uprzedzeniami 53
      3.2.2. Cechy uprzedzeń 55
      3.2.3. Geneza uprzedzeń 55
      3.2.4. Możliwość modyfikacji postaw opartych na uprzedzeniach 65
  ROZDZIAŁ 4. Przestępstwa z nienawiści – terroryzm 66
    4.1. Podstawowe cechy terroryzmu 67
    4.2. Rodzaje terroryzmu 68
    4.3. Zarys historii terroryzmu 70
    4.4. Skala zjawiska terroryzmu 73
    4.5. Uwarunkowania terroryzmu 76
      4.5.1. Terroryzm jako broń słabych 76
      4.5.2. Terroryzm jako odpowiedź na nierówności ekonomiczne 78
      4.5.3. Koncepcja Marcuse’a 78
      4.5.4. Terroryzm jako sposób wymiany władzy 80
      4.5.5. Terroryzm jako skutek naruszenia równowagi w świecie idei 81
      4.5.6. Terroryzm jako efekt zderzenia cywilizacji 83
    4.6. Przeciwdziałanie terroryzmowi 88
      4.6.1. Naiwny protekcjonizm, czyli państwo socjalne 88
      4.6.2. Demokracja aktywna jako forma obrony przed terroryzmem 89
      4.6.3. Wymuszona asymilacja, czyli liberalny paternalizm 91
      4.6.4. Prawne możliwości obrony przed terroryzmem w Polsce 92
  ROZDZIAŁ 5. Dewiacja samotnicza – samobójstwo 94
    5.1. Skala oraz przejawy zjawiska 95
    5.2. Rys kulturowy 99
    5.3. Uwarunkowania samobójstw 102
      5.3.1. Typologia samobójstw 103
      5.3.2. Efekt Wertera 104
      5.3.3. Syndrom presuicydalny – zachowanie suicydalne 105
  ROZDZIAŁ 6. Agresja wśród dzieci i młodzieży 107
    6.1. Skala zjawiska 107
    6.2. Przyczyny zachowań agresywnych młodzieży 109
      6.2.1. Agresja jako zachowanie wyuczone 110
      6.2.2. Znaczenie mediów w kreowaniu agresji 111
      6.2.3. Agresja młodzieży jako sposób rozwiązywania problemów własnej tożsamości 114
      6.2.4. Agresja jako efekt poczucia wykluczenia społecznego 119
      6.2.5. Agresja jako przejaw zaburzenia więzi międzyludzkich 122
  ROZDZIAŁ 7. Uzależnienia 124
    7.1. Alkoholizm 126
      7.1.1. Diagnoza uzależnienia 128
      7.1.2. Typologie alkoholizmu 130
      7.1.3. Fazy rozwoju uzależnienia 133
      7.1.4. Skala zjawiska 134
      7.1.5. Uwarunkowania choroby alkoholowej 138
      7.1.6. Problemy związane z alkoholem 150
      7.1.7. Doktor Jekyll i mister Hyde, czyli współuzależnienie 153
    7.2. Narkomania 157
      7.2.1. Historia narkomanii 157
      7.2.2. Skala używania środków odurzających 170
      7.2.3. Rodzaje narkotyków 173
      7.2.4. Fazy rozwoju uzależnienia 181
      7.2.5. Uwarunkowania narkomanii 184
      7.2.6. Społeczne skutki stosowania narkotyków 185
      7.2.7. Prawny aspekt narkomanii 185
    7.3. Uzależnienie od elektronicznych środków przekazu 186
      7.3.1. Kryteria diagnozy uzależnienia 187
      7.3.2. Fazy rozwoju uzależnienia 190
      7.3.3. Skala zjawiska 193
      7.3.4. Uwarunkowania 196
      7.3.5. Skutki uzależnienia 196
    7.4. Hazard 197
      7.4.1. Kryteria oceny uzależnień 198
      7.4.2. Fazy rozwoju uzależnienia 200
      7.4.3. Skala uzależnienia 202
      7.4.4. e-hazard 204
      7.4.5. Uwarunkowania hazardu 204
      7.4.6. Przyczyny uzależnienia 205
      7.4.7. Prawne regulacje hazardu w Polsce 208
  ROZDZIAŁ 8. Nietypowe zachowania seksualne – homoseksualizm 209
    8.1. Regulacje systemowe dotyczące homoseksualizmu 210
    8.2. Definicja 211
    8.3. Skala zjawiska 212
    8.4. Typologie homoseksualistów 214
    8.5. Uwarunkowania homoseksualizmu 215
    8.6. Społeczne postawy wobec homoseksualistów 220
    8.7. Problem legalizacji związków homoseksualnych 221
  ROZDZIAŁ 9. Patologie seksualne 224
    9.1. Prostytucja 224
      9.1.1. Prawne regulacje prostytucji 225
      9.1.2. Charakterystyka środowiska prostytutek w Polsce 228
      9.1.3. Typologia prostytutek 232
      9.1.4. Prostytucja dzieci i młodzieży 234
      9.1.5. Prostytucja homoseksualna 237
      9.1.6. Uwarunkowania prostytucji 239
    9.2. Pedofilia 245
      9.2.1. Rys historyczny 249
      9.2.2. Skala zjawiska 251
      9.2.3. Sprawcy pedofilii 252
      9.2.4. Uwarunkowania 252
      9.2.5. Skutki seksualnego wykorzystywania dziecka 254
    9.3. Dziecięca pornografia 256
      9.3.1. Prawne regulacje pornografii dziecięcej 258
    9.4. Kazirodztwo 259
      9.4.1. Kazirodztwo jako tabu kulturowe 260
      9.4.2. Skala zjawiska 263
      9.4.3. Typologia zachowań kazirodczych 263
      9.4.4. Uwarunkowania 264
  ROZDZIAŁ 10. Handel ludźmi 270
    10.1. Regulacje prawne 271
    10.2. Skala zjawiska 271
    10.3. Zasady działania sprawców 273
    10.4. Skutki dla ofiar 275
  ROZDZIAŁ 11. Wykluczenie społeczne 277
    11.1. Mobbing 278
      11.1.1. Przejawy mobbingu 280
      11.1.2. Typy relacji ofiar i sprawców 282
      11.1.3. Skala zjawiska 283
      11.1.4. Mobbing w szkole 284
      11.1.5. Uwarunkowania mobbingu 285
      11.1.6. Ofiary mobbingu 286
      11.1.7. Sprawcy mobbingu 289
      11.1.8. Skutki mobbingu 291
      11.1.9. Prawna ochrona jednostki przed mobbingiem 293
    11.2. Bezdomność 294
      11.2.1. Rys historyczny 294
      11.2.2. Fazy rozwoju bezdomności 295
      11.2.3. Skala zjawiska i grupy wysokiego ryzyka 297
      11.2.4. Bezdomność kobiet 300
      11.2.5. Uwarunkowania bezdomności 300
      11.2.6. Skutki bezdomności 301
      11.2.7. Wyjście z bezdomności 303
      11.2.8. Bezdomność jako wybór jednostki 303
    11.3. Dzieci ulicy 304
      11.3.1. Typologia dzieci ulicy 305
      11.3.2. Fazy rozwoju przystosowania do życia na ulicy 309
      11.3.3. Umiejętności przystosowawcze dzieci ulicy 310
      11.3.4. Skala zjawiska 311
      11.3.5. Uwarunkowania 312
      11.3.6. Pomoc i możliwość zapobiegania zjawisku 314
  ROZDZIAŁ 12. Kreowanie kozła ofiarnego 315
    12.1. Przyczyny zjawiska 316
    12.2. Stereotypy oskarżycielskie 319
    12.3. Cechy ofiarnicze kozła ofiarnego 320
    12.4. Trwałość statusu kozła ofiarnego 322
  ROZDZIAŁ 13. Patologia instytucji – korupcja 327
    13.1. Prawne regulacje i skala zjawiska 327
    13.2. Uwarunkowania 330
    13.3. Przeciwdziałanie 332
  Bibliografia 334
  Indeks nazwisk 348
  Indeks rzeczowy 355
Patologie społeczne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

362

Kategoria

Resocjalizacja

ISBN-13

978-83-01-15327-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.3 / 5 (12 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i uprzedzenia oraz mawia takie zjawiska społeczne jak:- przestępstwa z nienawiści
- rasizm, terroryzm
- samobójstwa
- uzależnienia
- alkoholizm, narkomania, uzależnienie od komputera, hazard
- patologie seksualne
- prostytucja, pedofilia, dziecięca pornografia, kazirodztwo
- agresja
- szczególnie wśród dzieci i młodzieży
- wykluczenie społeczne
- bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie, mobbing
- patologia instytucji.

Autorka odwołuje się do głównych teorii socjologicznych i psychologicznych w wyjaśnianiu mechanizmów zachowań dewiacyjnych (np. teorii stygmatyzacji Beckera, konfliktu kultur Cohena, agresywności młodzieży Clowarda i Ohlina).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 12 )
10
0
0
0
2
Oceń:  
Opinie użytkowników
Nieściłości
luk
są pewne nieprawdziwe informacje w tej książce. np. na stronie 163 z wydania z roku 2008 jest informacja że po śmierci Boba Dylana z przedawkowania LSD przestano przyznawać się do zażywania tego narkotyku. Dziwnie to brzmi ponieważ Bob Dylan żyje i ma się dobrze nawet w tym roku wydał płytę.  Pokaż więcej
polecam
K2
To tylko przykład. W każdej książce znajdziesz coś takiego. Poza tym książka jest super. Rozległa wiedza i normalny język. Nie znajdziesz lepszej na rynku  Pokaż więcej