X

  Słowo wstępne 5
  KODEKS PRACY. Projekt 15
    Księga pierwsza. Przepisy ogólne 15
    Księga druga. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy 24
    Księga trzecia. Obowiązki i prawa stron stosunku pracy 49
    Księga czwarta. Ochrona pracy 79
    Księga piąta. Gwarancje przestrzegania prawa pracy 109
    Księga szósta. Nietypowe stosunki pracy 119
    Księga siódma. Zatrudnienie niepracownicze 133
  UZASADNIENIE PROJEKTU KODEKSU PRACY 139
    Uwagi wstępne 139
    I. Założenia kodyfikacji prawa pracy 139
      1. Potrzeba kompleksowej reformy prawa pracy 139
      2. Rekodyfikacja prawa pracy 141
      3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu pracy 143
      4. Źródła prawa pracy 144
      5. Podstawowe zasady prawa pracy 146
      6. Dyferencjacja prawa pracy 146
      7. Mali pracodawcy 146
      8. Ochrona trwałości zatrudnienia 147
      9. Gwarancja przestrzegania prawa w stosunkach pracy 148
      10. Nietypowe stosunki pracy i zatrudnienia niepracownicze 150
      11. Dostosowanie polskiego prawa pracy do standardów europejskich i międzynarodowych 150
      12. Poprawność legislacyjna Kodeksu 151
    II. Uzasadnienie szczegółowe 151
      Księga pierwsza. Przepisy ogólne 151
      Księga druga. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy 154
      Księga trzecia. Obowiązki i prawa stron stosunku pracy 158
      Księga czwarta. Ochrona pracy 162
      Księga piąta. Gwarancje przestrzegania prawa pracy 163
      Księga szósta. Nietypowe stosunki pracy 165
      Księga siódma. Zatrudnienie niepracownicze 169
  ZBIOROWY KODEKS PRACY. Projekt 177
    Tytuł pierwszy. Przepisy ogólne 177
    Tytuł drugi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców 181
    Tytuł trzeci. Dialog i współpraca pracowników z pracodawcami 191
    Tytuł czwarty. Układy zbiorowe pracy i zakładowe świadczenia socjalne 206
    Tytuł piąty. Zbiorowe spory pracy 215
    Tytuł szósty. Zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwach europejskich 223
    Tytuł siódmy. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Kodeksu 274
  UZASADNIENIE PROJEKTU ZBIOROWEGO KODEKSU PRACY 277
    I. Założenia kodyfikacji zbiorowego prawa pracy 277
      1. Wyodrębnienie i konsolidacja zbiorowego prawa pracy 277
      2. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do zasad ustroju demokratycznego 279
      3. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do warunków gospodarki społeczno-rynkowej 280
      4. Dostosowanie zbiorowego prawa pracy do standardów międzynarodowych 280
      5. Wzmocnienie praworządności oraz pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy 281
      6. Pełne zrównanie pozycji pracowników i pracodawców 282
      7. Wzmocnienie roli dialogu i współpracy pracowników z pracodawcami 283
      8. Systematyka Kodeksu 284
    II. Uzasadnienie szczegółowe 284
      Tytuł pierwszy. Przepisy ogólne 284
      Tytuł drugi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców 290
      Tytuł trzeci. Dialog i współpraca pracowników z pracodawcami 292
      Tytuł czwarty. Układy zbiorowe pracy i zakładowe świadczenia socjalne 294
      Tytuł piąty. Zbiorowe spory pracy 296
      Tytuł szósty. Zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwach europejskich 300
      Tytuł siódmy. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Kodeksu 300
Kodeks pracy. Zbiorowy kodeks pracy. Projekty

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

301

Kategoria

Prawo pracy

ISBN-13

978-83-7246-630-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Praca zbiorowa
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Projekty Kodeksu pracy i Zbiorowego kodeksu pracy zostały opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, powołaną na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 roku na okres czterech lat. Założenia obu kodyfikacji oraz koncepcje poszczególnych instytucji prawa pracy były dyskutowane jeszcze przed powołaniem Komisji, w toku wcześniejszych prac nad reformą prawa pracy. Po upływie okresu działalności Komisji wyznaczonego przez rozporządzenie Rady Ministrów projekty kodeksów zostały przedstawione rządowi w kwietniu 2007 roku.


Projekty kodeksów nie przybrały wprawdzie formy projektów ustaw, ale spotkały się z dużym zainteresowaniem partnerów społecznych i opinii publicznej, zwłaszcza po ich opublikowaniu w Internecie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008 rok). Wynika ono zapewne stąd, że projekty zawierają kompleksową regulację indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, obejmując wiele nowych spraw, jak np. zatrudnienie niepracownicze czy telepracę. Przepisy dotyczące tej ostatniej zostały zresztą już wykorzystane w nowych przepisach o telepracy, wprowadzonych do kodeksu pracy w roku 2007.


Zainteresowanie projektami jest szczególnie żywe w środowisku nauki prawa, ponieważ znajdują w nich odbicie nowe koncepcje teoretyczne prawa pracy, wyrosłe w warunkach transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej, dokonującej się w Polsce po 1989 roku, a także w następstwie integracji europejskiej i globalizacji gospodarki. Można też oczekiwać, że udostępnione opinii publicznej i środowisku naukowemu w tej formie będą one nie tylko dokumentować pewien etap prac legislacyjnych nad reformą prawa pracy w Polsce, lecz staną się także ważnym punktem odniesienia w dalszych pracach zmierzających w tym kierunku.


Wszystkie te względy przemawiają za opublikowaniem projektów kodeksów, pomimo upływu pewnego czasu od ich opracowania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!