X

  Słowo wstępne 11
  Przedmowa do wydania trzeciego 12
  
  Rozdział 1. Wprowadzenie: zrozumieć ideologię 15
    Rola idei 16
    Czym jest ideologia? 19
      Koncepcje ideologii 19
      Ideologia, prawda i władza 25
    Lewica, prawica i centrum 30
    Ideologie polityczne w XXI wieku 33
      Zmieniający się porządek światowy 33
      Postmodernizm 35
      Globalizacja 36
    Lektury uzupełniające 37
  
  Rozdział 2. Liberalizm 39
    Źródła i rozwój 39
    Dominacja jednostki – zasadnicze zagadnienia 42
      Jednostka 43
      Wolność 44
      Rozum 47
      Sprawiedliwość 48
      Tolerancja i różnorodność 50
    Liberalizm, rząd i demokracja 52
      Państwo liberalne 52
      Rząd konstytucyjny 54
      Demokracja 56
    Liberalizm współczesny 60
      Teoria praw naturalnych 61
      Utylitaryzm 63
      Liberalizm gospodarczy 64
      Darwinizm społeczny 66
      Neoliberalizm 67
    Liberalizm współczesny 70
      Indywidualność 70
      Wolność pozytywna 71
      Liberalizm społeczny 73
      Zarządzanie ekonomiczne 75
    Liberalizm w XXI wieku 78
    Lektury uzupełniające 80
  
  Rozdział 3. Konserwatyzm 83
    Źródła i rozwój 83
    Chęć zachowywania – zasadnicze zagadnienia 85
      Tradycja 87
      Ludzka niedoskonałość 88
      Społeczeństwo organiczne 90
      Hierarchia i władza 94
      Własność 95
    Konserwatyzm autorytarny 97
    Konserwatyzm paternalistyczny 98
      Konserwatyzm jednego narodu 99
      Chrześcijańska demokracja 101
    Konserwatyzm libertariański 103
    Nowa Prawica 105
      Liberalna Nowa Prawica 106
      Konserwatywna Nowa Prawica 110
      Napięcia w Nowej Prawicy 113
    Konserwatyzm w XXI wieku 114
    Lektury uzupełniające 116
  
  Rozdział 4. Socjalizm 119
    Źródła i rozwój 119
    Nikt nie jest samotną wyspą – zasadnicze zagadnienia 121
      Wspólnota 122
      Współpraca 124
      Równość 125
      Kasa społeczna 126
      Wspólna własność 128
    Drogi do socjalizmu 130
      Socjalizm rewolucyjny 131
      Socjalizm ewolucyjny 133
      Nieuchronność gradualizmu? 134
    Marksizm 137
      Marksizm klasyczny 137
      Komunizm ortodoksyjny 142
      Marksizm współczesny 146
    Socjaldemokracja 150
      Socjalizm etyczny 151
      Socjalizm rewizjonistyczny 153
      Kryzys socjaldemokracji 156
      Neorewizjonizm i trzecia droga 158
    Socjalizm w XXI wieku 161
    Lektury uzupełniające 163
  
  Rozdział 5. Nacjonalizm 165
    Źródła i rozwój 165
    Z miłości do ojczyzny – zasadnicze zagadnienia 168
      Naród 169
      Wspólnota organiczna 172
      Samostanowienie 174
      Polityka tożsamości 176
    Nacjonalizm i polityka 178
      Nacjonalizm liberalny 179
      Nacjonalizm konserwatywny 181
      Nacjonalizm ekspansjonistyczny 183
      Nacjonalizm antykolonialny i postkolonialny 186
    Poza nacjonalizmem 188
      Internacjonalizm liberalny 189
      Internacjonalizm socjalistyczny 191
    Nacjonalizm w XXI wieku 192
    Lektury uzupełniające 194
  
  Rozdział 6. Anarchizm 195
    Źródła i rozwój 195
    Przeciw państwu – zasadnicze zagadnienia 197
      Antyetatyzm 198
      Porządek naturalny 201
      Antyklerykalizm 203
      Wolność gospodarcza 203
    Anarchizm kolektywistyczny 205
      Mutualizm 206
      Anarchosyndykalizm 207
      Anarchokomunizm 208
    Anarchizm indywidualistyczny 210
      Egoizm 211
      Libertarianizm 211
      Anarchokapitalizm 212
    Drogi do anarchii 214
      Rewolucyjna przemoc 214
      Działanie bezpośrednie 216
      Sprzeciw wobec stosowania przemocy 216
    Anarchizm w XXI wieku 217
    Lektury uzupełniające 219
  
  Rozdział 7. Faszyzm 221
    Źródła i rozwój 221
    Siła dzięki jedności – zasadnicze zagadnienia 224
      Antyracjonalizm 225
      Walka 227
      Przywództwo i elitaryzm 229
      Socjalizm 231
      Ultranacjonalizm 232
    Faszyzm i państwo 233
      Totalitarny ideał 234
      Korporacjonizm 235
      Modernizacja 236
    Faszyzm i rasizm 237
      Polityka rasy 237
      Nazistowskie teorie rasy 239
      Ideologia ludowa 241
    Faszyzm w XXI wieku 242
    Lektury uzupełniające 245
  
  Rozdział 8. Feminizm 247
    Źródła i rozwój 247
    Polityka związana z tym co osobiste – zasadnicze zagadnienia 250
      Podział na publiczne i prywatne 251
      Patriarchat 252
      Płeć i płeć kulturowa 254
      Równość i różnice 256
    Płeć i polityka 258
      Feminizm liberalny 259
      Feminizm socjalistyczny 262
      Feminizm radykalny 264
      Nowe tradycje feministyczne 268
    Feminizm w XXI wieku 269
    Lektury uzupełniające 271
  
  Rozdział 9. Ekologizm 273
    Źródła i rozwój 273
    Powrót do natury – zasadnicze zagadnienia 275
      Ekologia 276
      Holizm 279
      Zrównoważenie 282
      Etyka środowiska naturalnego 286
      Samorealizacja 288
    Natura i polityka 289
      Ekologizm prawicowy 290
      Ekosocjalizm 291
      Ekoanarchizm 293
      Ekofeminizm 294
    Ekologizm w XXI wieku 295
    Lektury uzupełniające 297
  
  Rozdział 10. Fundamentalizm religijny 299
    Źródła i rozwój 299
    Powrót do korzeni – zasadnicze zagadnienia 301
      Religia i polityka 302
      Impuls fundamentalistyczny 305
      Antymodernizm 306
      Wojowniczość 308
    Rodzina fundamentalizmów 310
      Fundamentalizm islamski 310
      Fundamentalizm chrześcijański 315
      Inne fundamentalizmy 318
    Fundamentalizm religijny w XXI wieku 321
    Lektury uzupełniające 322
  
  Rozdział 11. Zakończenie: ideologia bez końca? 323
    Koniec ideologii? 324
    Koniec historii? 325
    Postmodernizm jako ideologia 326
    Globalizm jako ideologia 328
    Lektury uzupełniające 330
  
  Słownik terminów 331
  Bibliografia 342
  Indeks nazwisk 352
  Indeks rzeczowy 357
  Źródła ilustracji 371
Ideologie polityczne
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

372

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-01-15249-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Jeden z najbardziej popularnych anglosaskich podręczników wprowadzających w zagadnienia ideologii politycznych, ich wpływu na zasadnicze kwestie polityczne (władzę, demokrację, gospodarkę, problemy społeczne). Autor opisuje i wyjaśnia wpływy ideologii na porządek świata po zimnej wojnie, przedstawia wyzwania postmodernizmu, rozprzestrzenianie się globalizacji i nadejście terroryzmu. Dodatkowo książka zawiera rozważania na temat przyszłości ideologii politycznych w XXI wieku.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
4
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!