Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich

Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera wszechstronną i głęboką analizę teoretycznych aspektów równowagi bilansu płatniczego oraz wyniki badań empirycznych głównych determinant rachunków obrotów bieżących, finansowych i kapitałowych największych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zachodnich krajów Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 10 lat. Na tej podstawie autorzy formułują generalne oceny i wnioski na temat przyczyn i źródeł trwale utrzymujących się deficytów obrotów bieżących i pogłębiającej się nierównowagi bilansów płatniczych w grupie krajów wschodnioeuropejskich.


Do systematycznej obserwacji trendów w kształtowaniu sald podstawowych rachunków bilansu płatniczego i ewolucji równowagi płatniczej autorzy wykorzystują własne modele analityczne.


Publikacja jest przeznaczona głównie dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych uczelni ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe. Może być również przedmiotem zainteresowania osób profesjonalnie zajmujących się polityką monetarną, budżetem krajowym i zarządzaniem długiem zagranicznym w jednostkach administracji rządowej.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15299-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Bilans płatniczy a mechanizmy dostosowawcze    11
    1.1. Nierównowaga bilansu płatniczego w wyniku niedostatecznej elastyczności popytu    13
    1.2. Saldo obrotów bieżących w rachunku absorpcyjnym    17
    1.3. Bilans płatniczy a rezerwy dewizowe – ujęcie monetarne    21
    1.4. Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy    24
    1.5. Uwagi końcowe    27
  2. Nierównowaga obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej    30
    2.1. Bilans obrotów bieżących w krajach wysoko uprzemysłowionych Unii Europejskiej    31
    2.2. Deficyt obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej    34
    2.3. Działanie mechanizmu dostosowawczego w bilansie obrotów bieżących    36
    2.4. Uwagi końcowe    43
  3. Modelowe determinanty bilansu obrotów bieżących – wpływ fundamentalnych relacji makroekonomicznych    45
    3.1. Determinanty stopy oszczędności krajowych    46
    3.2. Funkcja stopy inwestycji krajowych    54
    3.3. Determinanty stopy wzrostu gospodarczego    59
    3.4. Równania stóp importu i eksportu krajowego    61
    3.5. Funkcja reakcji polityki monetarnej    64
    3.6. Równowaga bilansu obrotów bieżących    65
    3.7. Uwagi końcowe    65
  4. Teoretyczne koncepcje bezpiecznego i stabilnego deficytu obrotów bieżących    68
    4.1. Trwałość deficytu obrotów bieżących w warunkach stabilnego zadłużenia    69
    4.2. Koncepcja bezpiecznego deficytu w dynamicznym modelu równowagi płatniczej    73
    4.3. Stochastyczny charakter równowagi płatniczej a modelowanie salda bilansu płatniczego    77
    4.4. Uwagi końcowe    81
  5. Badania determinant bilansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej    83
    5.1. Weryfikacja determinant rachunku obrotów bieżących – wyniki międzynarodowych badań statystycznych    84
    5.2. Stabilność deficytów obrotów bieżących – kwestie metodyczne i oceny empiryczne    90
    5.3. Uwagi końcowe    95
  6. Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej    98
    6.1. Deficyt obrotów bieżących a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto    99
    6.2. Niestabilność deficytu a kryzysy walutowe w badaniach empirycznych    103
    6.3. Badanie statystyczne stabilności bilansu obrotów bieżących w krajach EŚW i UGiW    104
    6.4. Uwagi końcowe    112
  7. Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej    114
    7.1. Struktura i dynamika deficytów obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej    114
    7.2. Struktura i dynamika salda obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej    121
    7.3. Modelowe determinanty stóp oszczędności i inwestycji krajowych    127
    7.4. Statystyczna weryfikacja determinant stóp oszczędności i inwestycji krajowych    130
    7.5. Uwagi końcowe    134
  8. Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej    138
    8.1. Międzynarodowe przepływy finansowe i kapitałowe w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europy Środkowo-Wschodniej    138
    8.2. Modelowe determinanty bilansu przepływów finansowych i kapitałowych    150
    8.3. Wyniki analizy ekonometrycznej    153
    8.4. Uwagi końcowe    154
  9. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej    158
    9.1. Determinanty międzynarodowej pozycji inwestycyjnej    158
    9.2. Struktura i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej    163
    9.3. Empiryczna analiza współzależności determinant zmiany pozycji inwestycyjnej netto    179
    9.4. Uwagi końcowe    189
  Zakończenie    193
  Aneks    198
  Literatura    227
  Indeks rzeczowy    233
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia