O religii

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,9619,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera przekład pierwszego tomu 5-tomowego dzieła Benjamina Constanta zatytułowanego De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développements (O religii z punktu widzenia jej źródła, jej form i rozwinięć). Dzieło francuskiego arystokraty, polityka, pisarza oraz myśliciela ukazało się w Paryżu w latach 1824-1831. Zdaniem wielu znawców tematu Constanta należy uznawać za prefenomenologa (G. van der Leeuw w swej Fenomenologii religii nazywa Constanta "największym i najbardziej wpływowym uczonym" wśród uczonych Oświecenia zajmujących się religią), a jego dzieło za zapowiedź pojawienia się poważnej, metodycznej i obiektywnej refleksji nad fenomenem religii.


 


Liczba stron568
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15400-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP (Sabina Kruszyńska) XV
  OD TŁUMACZKI (Sabina Kruszyńska) LXIII
  O RELIGII    1
    Przedmowa    3
    Słowo wstępne do tomu II    19
    Słowo wstępne do tomu IV    21
    Trzecie słowo wstępne    24
  Księga I WPROWADZENIE OGÓLNE    27
    Rozdział I O czuciu religijnym    27
    Rozdział II O konieczności odróżniania czucia religijnego od religijnych form w celu zrozumienia rozwoju religii    48
    Rozdział III Wpływ mitologii na moralność potwierdza ustanowione rozróżnienie    64
    Rozdział IV O tym, że jedynie wprowadzone rozróżnienie wyjaśnia, dlaczego wiele religijnych form zdaje się być wrogami wolności, podczas gdy czucie religijne zawsze wolności sprzyja    76
    Rozdział V O tym, że zwycięstwo rodzących się wierzeń nad wierzeniami starymi świadczy o różnicy, jaka istnieje między czuciem religijnym a religijnymi formami    83
    Rozdział VI O sposobie, w jaki dotąd przedstawiano religię    87
    Rozdział VII Zamysł niniejszej pracy    111
    Rozdział VIII O zagadnieniach, które stanowiłyby niezbędną część historii religii, a które nie są jednakże konieczne w niniejszych badaniach    119
    Rozdział IX Warunki, do spełnienia których zmusza nas charakter badań    126
  Księga II O NAJBARDZIEJ PRYMITYWNEJ FORMIE, JAKĄ MOGĄ PRZYWDZIEWAĆ IDEE RELIGIJNE    159
    Rozdział I Metoda zastosowana w księdze    159
    Rozdział II Forma, jaką czucie religijne przybiera u Dzikich    161
    Rozdział III Wysiłki religijnego czucia zmierzające do wzniesienia się ponad formę prymitywną    189
    Rozdział IV O wyobrażeniach życia przyszłego w religii Dzikich    199
    Rozdział V O błędach, w które popadło wielu pisarzy, nie dostrzegając w omawianej epoce religii walki czucia religijnego z formą    215
    Rozdział VI O wpływie, jaki w stanie dzikości mają kapłani    220
    Rozdział VII Skutki wpływu czarowników na religię Dzikich    233
    Rozdział VIII Dlaczego uznaliśmy, że należy szczegółowo opisać kult Dzikich    246
  Księga III PRZYCZYNY, KTÓRE OD PIERWSZEGO KROKU LUDZKOŚCI KU CYWILIZACJI SPRZYJAJĄ WZRASTANIU WŁADZY KAPŁAŃSKIEJ    251
    Rozdział I Przedmiot księgi    251
    Rozdział II O stanie społecznym najbliższym stanowi dzikiemu (...)    253
    Rozdział III O przyczynach, które jedynie wtórnie przyczyniły się do powiększenia władzy kapłańskiej (...)    253
    Rozdział IV O przyczynie, która, ilekroć się pojawi, daje klerowi wielką władzę    254
    Rozdział V Fakty potwierdzające wcześniejsze twierdzenia (...)    260
    Rozdział VI O dwóch oczywistych wyjątkach (...)    260
    Rozdział VII O różnorodności organizacji i form władzy kapłańskiej (...)    260
    Rozdział VIII O podziale na kasty (...)    260
    Rozdział IX O korporacjach kapłańskich zastępujących kasty (...)    260
    Rozdział X O kompetencjach kleru w zdominowanych przez niego nacjach (...)    261
  Księga IV O WPŁYWIE PRZYCZYN DRUGORZĘDNYCH NA ZASIĘG WŁADZY KAPŁAŃSKIEJ    265
    Rozdział I Wyliczenie przyczyn (...)    265
    Rozdział II Klimat (...)    265
    Rozdział III Żyzność lub jałowość gleby (...)    265
    Rozdział IV O wykonywaniu prac fizycznych jako koniecznym warunku przetrwania społeczeństwa (...)    265
    Rozdział V O zjawiskach, które mogą wywołać zdziwienie lub strach (...)    266
    Rozdział VI O wpływie, jaki ma usposobienie ludów oraz ich zwyczajowe zajęcia (...)    266
    Rozdział VII Skutek wielkich nieszczęść politycznych (...)    266
    Rozdział VIII Skutek migracji (...)    266
    Rozdział IX O walce władzy politycznej i wojskowej z władzą kapłańską    267
    Rozdział X Kontynuacja powyższego tematu (...)    269
    Rozdział XI Konieczne wyjaśnienia do tego, co powyżej powiedzieliśmy o Żydach (...)    269
    Rozdział XII O tym, że walka kapłanów z władzą świecką musi zakończyć się zwycięstwem kapłanów, z chwilą, gdy prawo do władzy raz już zostało im przyznane    270
    Rozdział XIII Podsumowanie całości    286
  Księga V O SŁABEJ WŁADZY KAPŁANÓW U LUDÓW, KTÓRE NIGDY NIE CZCIŁY ANI GWIAZD, ANI ŻYWIOŁÓW    291
    Rozdział I O słabości władzy kapłanów u ludów, którym obca była astrolatria, czego dowodzi historia pierwszych wieków Grecji    291
    Rozdział II O tym, iż jest wszak możliwe, że w czasach wcześniejszych niż czasy heroiczne, Grecy byli zniewoleni przez korporacje kapłańskie (...)    303
    Rozdział III Co o greckiej religii oraz greckim klerze czasów pierwotnych mówią świadectwa greckich historyków (...)    303
    Rozdział IV Wpływ kolonii na społeczeństwo i religię Grecji (...)    303
    Rozdział V O zmianach, które niezależny duch Grecji zawsze wnosił w to, co przychodziło z zewnątrz (...)    304
    Rozdział VI Rzeczywiste części greckiego politeizmu (...)    304
    Rozdział VII Wniosek    305
  Księga VI CZĘŚCI SKŁADOWE POLITEIZMU KAPŁAŃSKIEGO    329
    Rozdział I O połączeniu kultu żywiołów i gwiazd z kultem fetyszów (...)    329
    Rozdział II O tej części politeizmu kapłańskiego, która jest przeznaczona dla ludu (...)    329
    Rozdział III O tajnej doktrynie korporacji kapłańskich w starożytności    330
    Rozdział IV Przykład powyższego złożenia u Egipcjan (...)    357
    Rozdział V Przykład tego samego złożenia w religii Indii (...)    357
    Rozdział VI O przyczynach, które w Indiach zmieniły rzeczone złożenie, nie wpływając jednakże na sposób oddziaływania kleru (...)    357
    Rozdział VII O tym, że przykłady omawianego złożenia można by było znaleźć u wszystkich ludów podporządkowanych klerowi (...)    357
  Księga VII ELEMENTY USTANAWIAJĄCE POLITEIZM, NIEZALEŻNY OD PRZEWODNICTWA KAPŁANÓW    361
    Rozdział I O tym, że złożenie opisane w poprzedniej księdze nie dotyczy politeizmu niezależnego od władzy kapłanów    361
    Rozdział II O położeniu Greków w czasach barbarzyństwa, zwanych inaczej czasami heroicznymi (...)    363
    Rozdział III Kilka kwestii, które należy rozstrzygnąć, zanim pójdziemy dalej w naszych poszukiwaniach (...)    363
    Rozdział IV Punkt widzenia, z którego przedstawiamy politeizm czasów heroicznych (...)    363
    Rozdział V Upiększanie form bogów w politeizmie homeryckim (...)    363
    Rozdział VI Usposobienie bogów w politeizmie homeryckim (...)    364
    Rozdział VII O greckich wyobrażeniach, które dotyczą przeznaczenia (...)    364
    Rozdział VIII Sposoby, których Grecy używali, aby przeniknąć tajemnice losu (...)    364
    Rozdział IX Greckie wyobrażenia o życiu przyszłym (...)    364
    Rozdział X O tym, jak czucie religijne usiłuje wznieść się ponad opisaną formę religijną    365
  Księga VIII KONIECZNA DYGRESJA O POEMATACH PRZYPISYWANYCH HOMEROWI    377
    Rozdział I O tym, że religia Odysei pochodzi z innego okresu niż religia Iliady (...)    377
    Rozdział II Kwestia wynikająca z poprzednich obserwacji (...).    377
    Rozdział III O tym, że ułożenie Odysei, a w konsekwencji także jej mitologii, nastąpiło w okresie późniejszym niż ułożenie Iliady (...)    377
    Rozdział IV Konkluzja    378
  Księga IX PORÓWNANIE RELIGII KAPŁAŃSKICH Z POLITEIZMEM NIEZALEŻNYM    381
    Rozdział I Przedmiot księgi    381
    Rozdział II O postaci bogów w religiach kapłańskich (...)    382
    Rozdział III O usposobieniu bogów w religiach kapłańskich (...)    382
    Rozdział IV O pewnym szczególnym wyobrażeniu, które jedynie w postaci szczątkowej można zauważyć w religii greckiej, a które w religiach kapłańskich napotyka się w formie rozwiniętej oraz sprowadzone do dogmatu (...)    382
    Rozdział V O wyobrażeniach kapłańskich dotyczących przeznaczenia (...)    382
    Rozdział VI O sposobach komunikowania się kapłanów z bogami w religiach kapłańskich (...)    383
    Rozdział VII O wyobrażeniach życia przyszłego w religiach zdominowanych przez kapłanów (...)    383
    Rozdział VIII O miejscach pobytu zmarłych oraz opisie mąk piekielnych w religiach kapłańskich (...)    383
    Rozdział IX O metempsychozie (...)    383
  Księga X DOGMATY WŁAŚCIWE POLITEIZMOWI KAPŁAŃSKIEMU    387
    Rozdział I Przedmiot księgi    387
    Rozdział II O wyższości, w religiach kapłańskich, jednego wybranego boga nad bogami innymi (...)    388
    Rozdział III O bogach podrzędnych albo o kapłańskiej demonologii (...)    388
    Rozdział IV O bóstwach wyrządzających zło (...)    388
    Rozdział V Następstwa powyższego dogmatu dla religii kapłańskich (...)    388
    Rozdział VI Pojęcie pierwotnego upadku    389
    Rozdział VII O bóstwie pośredniczącym (...)    393
    Rozdział VIII Bóstwa potrójne albo troiste (...)    393
    Rozdział IX Dogmat o zniszczeniu świata (...)    393
    Rozdział X O Fallusie, o Linga oraz o bóstwach hermafrodycznych (...)    393
  Księga XI O PODSTAWOWEJ ZASADZIE RELIGII KAPŁAŃSKICH    397
    Rozdział I Wyłożenie zasady    397
    Rozdział II O ofiarach z ludzi (...)    401
    Rozdział III O niezgodnych z naturą wyrzeczeniach (...)    401
    Rozdział IV O gorszących rytuałach (...)    401
    Rozdział V O uświęceniu cierpienia (...)    401
    Rozdział VI O kilku dogmatach, które mogły wkroczyć do religii kapłańskich jako następstwa wyżej omówionych dogmatów (...)    402
    Rozdział VII Udokumentowania powyższych twierdzeń wzięte ze złożenia politeizmu starożytnego Rzymu (...)    402
  Księga XII O MARSZU POLITEIZMU NIEZALEŻNEGO OD KAPŁANÓW KU NAJWYŻSZEMU STOPNIOWI DOSKONAŁOŚCI    405
    Rozdział I Jak rozwój społeczeństwa wprowadza do religii moralność    405
    Rozdział II O sprzecznościach charakterystycznych dla omawianej epoki politeizmu i o tym, w jaki sposób sprzeczności te zaniknęły    410
    Rozdział III O tym, że poematy Hezjoda pochodzą z czasów, w których dokonał się opisany przewrót (...)    413
    Rozdział IV O Pindarze (...)    413
    Rozdział V Porównanie piekieł Pindara z piekłami Homera i Hezjoda (...)    413
    Rozdział VI O tym, że taki sam postęp można zauważyć u historyków (...)    413
    Rozdział VII O tymże postępie u greckich tragików (...)    414
    Rozdział VIII O Eurypidesie (...)    414
    Rozdział IX Kilka słów o Arystofanesie (...)    414
    Rozdział X Dlaczego w ogóle nie mówimy o greckich filozofach    415
    Rozdział XI O związkach moralności z obiema formami religijnymi    416
    Rozdział XII O prawdziwych związkach religii z moralnością    434
  Księga XIII O TYM, ŻE MISTERIA GRECKIE BYŁY INSTYTUCJAMI ZAPOŻYCZONYMI OD OBCEGO KLERU I ŻE MISTERIA TE, STOJĄC W CAŁKOWITEJ SPRZECZNOŚCI Z RELIGIĄ PUBLICZNĄ, W NICZYM NIE ZMIENIŁY LUDOWEJ CZĘŚCI RELIGII    443
    Rozdział I O tym, iloma trudnościami najeżony jest przedmiot niniejszej księgi    443
    Rozdział II O tym, czym były misteria u narodów podporządkowanych kapłanom (...)    444
    Rozdział III Jak misteria zostały przeniesione do Grecji oraz o tym, czym się tam stały (...)    444
    Rozdział IV Zgodność sekretnych dogmatów Grecji z rytuałami i dogmatami kapłańskimi (...)    444
    Rozdział V O duchu panującym w misteriach (...)    445
    Rozdział VI Podsumowanie dotyczące struktury misteriów greckich (...)    445
    Rozdział VII Stopniowe wtajemniczanie jako naśladownictwo kapłańskiej hierarchii (...)    445
    Rozdział VIII Rzeczywisty przedmiot tajemnicy misteriów (...)    446
    Rozdział IX O tym, jak wyjaśniano misteria (...)    446
    Rozdział X O tym, że jedynie nasz sposób przedstawienia misteriów wyjaśnia, niejednokrotnie niezgodne, nastawienie Greków do wymienionych instytucji (...)    446
  Księga XIV O RELIGII SKANDYNAWSKIEJ I PRZEWROCIE, KTÓRY ZASTĄPIŁ BYŁ W SKANDYNAWII POLITEIZM NIEZALEŻNY RELIGIĄ KAPŁAŃSKĄ    449
    Rozdział I Uwagi wstępne (...)    449
    Rozdział II Jak Skandynawowie przeszli od fetyszyzmu do politeizmu (...)    449
    Rozdział III Przewrót w politeizmie skandynawskim (...)    449
    Rozdział IV O tym, że kwestia, czy w Skandynawii dokonał się trzeci przewrót religijny, nie jest ważna dla przedmiotu naszych rozważań    449
    Rozdział V O tym, że dwa przełomy w politeizmie skandynawskim potwierdzają nasze twierdzenia o naturze dwóch rodzajów politeizmu oraz różnicach między nimi (...)    450
  Księga XV PODSUMOWANIE    453
    Rozdział I Kwestia wymagająca rozstrzygnięcia    453
    Rozdział II O wadach, jakie ma zasada zachowawcza nawet w tych religiach, które przyznają kapłaństwu jedynie władzę ograniczoną    463
    Rozdział III O tym, że doskonałość doktryny w niczym nie zmniejsza zagrożeń biorących się w religii z zasady zachowawczej    469
    Rozdział IV Jak zgubna jest dla religii każda przeszkoda przeciwna jej stopniowemu doskonaleniu    474
  SKOROWIDZ OSÓB    479
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia