Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problem wyboru w ekonomii jest zagadnieniem niezmiernie ważnym. Bez wyboru ta dyscyplina naukowa utraciłaby rację bytu, sens istnienia. Patrząc na wielość kierunków w myśli ekonomicznej należy sobie uświadomić, że są one wynikiem różnych wyborów już na etapie przyjmowania założeń a priori, stanowiących bazę ich tworzenia i rozwoju. Kategoria wyboru jest zatem jedną z podstawo-wych kategorii ekonomicznego działania.


Niniejsza monografia została poświęcona problematyce wyboru w ekonomii, zaś dyskusja nad rolą i skutkami dokonywanych wyborów zarówno w różnych kierunkach myśli ekonomicznej, jak i praktyce życia gospodarczego stanowi główną oś rozważań zawartych w opracowaniu. Temat okazał się bardzo szeroki i zainteresował nie tylko ekonomistów, ale i praktyków gospodarczych. Przedmiotem wspólnych rozważań były następujące kwestie:


• wybór jako sens nauki ekonomii,


• znaczenie teorii wyboru społecznego we współczesnej myśli ekonomicznej,


• uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe kategorii wyboru,


• społeczno-ekonomiczne implikacje dokonanego wyboru w płaszczyźnie mikro-, mezo-, makro- i megaekonomicznej,


• kategoria wyboru w wizjach przyszłego ładu społeczno-gospodarczego,


• niewłaściwy wybór jako jedna z przyczyn współczesnego kryzysu finansowego


Tekst starano się usystematyzować według grup tematycznych związanych z wykorzystaniem kategorii wyboru, analizując ją w kontekście nauki ekonomii, kierunków w myśli ekonomicznej, poglądów minionych i współczesnych ekonomistów, jak również w ujęciu praktycznym, zwłaszcza związanym z polityką finansową. Różnorodność wykorzystania kategorii wyboru przez autorów poszczególnych tekstów pozwala na szerokie spojrzenie na jej rolę i znaczenie w ekonomii.


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-486-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Marek Ratajczak: WYBORY W EKONOMII JAKO NAUCE    11
  Wacław Stankiewicz: MIEJSCE KATEGORII WYBORU W EKONOMICE INSTYTUCJONALNEJ    26
  Elżbieta Kundera: PRZESZŁOŚĆ CZY PRZYSZŁOŚĆ JAKO DETERMINANTY WYBORU TERAŹNIEJSZEGO    37
  Zbigniew Gazda: O ZASTOSOWANIU KONCEPCJI „KUMULATYWNEJ, OKRĘŻNEJ PRZYCZYNOWOŚCI” DO KATEGORII WYBORU EKONOMICZNEGO    48
  Władysława Kiwak: WYBORY W „ZŁOTYCH KAJDANACH”    57
  Helena Przybyła: WYBÓR FILOZOFII GOSPODARCZEJ JAKO PODSTAWA EKONOMII    71
  Karol Lew Pogorzelski: UWARUNKOWANIA RACJONALNEGO WYBORU. SPÓR ISRAELA KIRZNERA Z GARYM BECKEREM    83
  Wojciech Giza: WYBÓR INDYWIDUALNY A WYBÓR SPOŁECZNY W ŚWIETLE PARADOKSU GŁOSOWANIA CONDORCETA    93
  Halina Zboroń: KONCEPTUALIZACJE IDEI RACJONALNEGO WYBORU    104
  Arkadiusz Graczyk: TEORIA PERSPEKTYWY I JEJ KONSEKWENCJE DLA WYBORÓW EKONOMICZNYCH    117
  Dariusz Grzybek: TEORIA DZIAŁANIA ZBIOROWEGO MANCURA OLSONA JAKO ZASTOSOWANIE EKONOMICZNEJ TEORII WYBORU - SUKCES CZY PORAŻKA?    130
  Karol Fjałkowski: KLUCZOWA ROLA EKONOMICZNEJ KONCEPCJI WYBORU W HISTORII GOSPODARCZEJ DOUGLASSA C. NORTHA    143
  Grażyna Wrzeszcz-Kamińska: SPOŁECZNO-EKONOMICZNE IMPLIKACJE DZIAŁAŃ ZBIOROWYCH    155
  Włodzimierz Puliński: PROBLEM WYBORU TECHNIKI W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH W PRACACH POLSKICH EKONOMISTÓW    168
  Marian Turek: WYBÓR PUBLICZNY W POCZĄTKACH POLITYKI DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ZIEMIĄ W USA    177
  Mirosław Jodko: KRYZYS GOSPODARCZY – KONIECZNOŚĆ CZY PRZYPADEK?    188
  Aleksandra Lityńska: IDEA SILNEGO PAŃSTWA EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO    200
  Tomasz Sobczak: WYBÓR EKONOMISTÓW AKADEMICKICH OBSZARÓW POTENCJALNEGO WPŁYWU NA POLITYKĘ GOSPODARCZĄ POLSKI MIĘDZYWOJENNEJ    207
  Mirosław Bochenek: WŁADYSŁAWA MARIANA ZAWADZKIEGO DYLEMATY WYBORU SZKOŁY EKONOMICZNEJ, METODY DOCIEKAŃ ORAZ REALIZOWANEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ    219
  Mirosław Czerwiński: IDEA SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO LEOPOLDA CARO DROGĄ DO TOTALITARYZMU    240
  Katarzyna Chojnacka: POLITYKA NAUKOWEGO WYBORU EKONOMICZNEGO WEDŁUG MICHAŁA KALECKIEGO    251
  Barbara Danowska-Prokop: STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE I ICH WPŁYW NA POLITYKĘ ETATYSTYCZNĄ MICHAŁA GRAŻYŃSKIEGO    262
  Beata Janik: PROBLEM WYBORU MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W ENCYKLICE PIUSA XI „QUADRAGESIMO ANNO”    276
  Sławomir Czech: POLITYKA GOSPODARCZA JAKO SZTUKA WYBORU. WKŁAD ERNSTA WIGFORSSA W FORMOWANIE SZWEDZKIEGO MODELU PAŃSTWA DOBROBYTU    295
  Piotr Ptak: POGLĄDY JAMESA BUCHANANA NA POLITYKĘ MONETARNĄ    310
  Mirosław Starzyński: DŁUGOOKRESOWE CYKLE EKONOMICZNE W UJĘCIU R. BATRY. ZASTOSOWANIE TEORII CYKLU SPOŁECZNEGO P.R. SARKARA W EKONOMII    323
  Marcin Brol: ZACHOWANIA KORUPCYJNE PODMIOTÓW EKONOMICZNYCH W WARUNKACH RYNKOWYCH    336
  Artur Roland Kozłowski: KREACYJNA FUNKCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KSZTAŁTOWANIU ALTERNATYWNYCH KONCEPCJI WYBORU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO    348
  Mikołaj Klimczak: KONWENCJE JAKOŚCIOWE W UNII EUROPEJSKIEJ – PODEJMOWANIE DECYZJI O STANDARDACH NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM    363
  Zbigniew Dokurno: EKONOMICZNE ZNACZENIE WYBORU KAPITAŁU LUDZKIEGO JAKO CZYNNIKA PRODUKCJI    373
  Izabela Bludnik: BEZROBOCIE W ŚWIETLE WSPÓŁZALEŻNOŚCI RYNKOWYCH - TEORIA RACJONOWANIA A MODELE NEOKEYNESOWSKIE    387
  Bartłomiej Jabłoński: ZNACZENIE WYBORU GRUP AKCJI DO PORTFELA INWESTYCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKIEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W LATACH 1991-2009    399
  Jolanta Szapiel: PORZĄDEK FORMALNY A DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE    412
  Wojciech Zembura: KONTRAKTY TERMINOWE JAKO ALTERNATYWNY WYBÓR FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU FINANSOWYM W WARUNKACH SPADKU I WZROSTU KONIUNKTURY    432
  INFORMACJE O AUTORACH    449
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia