X

  WSTĘP 7
  CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU W ŚWIETLE CELÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 9
    Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec: EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ POLITYKI TRANSPORTOWEJ MIAST I REGIONÓW 11
    Emilia Kuciaba, Agnieszka Wysocka: EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA TRANSPORTU W ŚWIETLE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 23
    Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Renata Krajewska: EFEKTYWNOŚĆ EKOLOGICZNA TRANSPORTU I JEJ ZNACZENIE DLA PROCESU INTEGRACJI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ 34
    Stanisław Miecznikowski: WYBRANE PROBLEMY ZMNIEJSZENIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ 48
    Tomasz Kwarciński: DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU 58
    Magdalena Jażdżewska-Gutta: MOŻLIWOŚCI REALIZACJI KORYTARZA TRANSPORTOWEGO WSCHÓD-ZACHÓD II W ŚWIETLE POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 64
    Przemysław Borkowski: RYZYKO A EFEKTYWNOŚĆ GWARANCJI PUBLICZNYCH W TRANSPORCIE 73
  CZĘŚĆ II. DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU 85
    Anna Mężyk: EFEKTYWNOŚĆ TRANSPORTU KOLEJOWEGO JAKO CEL RESTRUKTURYZACJI 87
    Alina Lipińska-Słota: ZMIANY JAKOŚCIOWE W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM 94
    Mariusz Ogłoziński: CZYNNIKI WZROSTU EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO W OBECNYCH WARUNKACH PRAWNO-EKONOMICZNYCH 101
    Joanna Hawlena: EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA TABORU LOTNICZEGO 105
    Dawid Milewski: TRANSPORT LOTNICZY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO – ANALIZA ZALEŻNOŚCI I PROGNOZA ZMIAN NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 117
    Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek: PROBLEMY METODYCZNE OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ KOLEJOWYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 129
    Anita Mutwil: JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W ASPEKCIE EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU 142
    Teresa Gądek-Hawlena: WYBRANE KORZYŚCI Z ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE W ASPEKCIE PRZEKSZTAŁCEŃ W INFRASTRUKTURZE TRANSPORTU 152
    Bożena Pogan: USŁUGI POŚREDNICTWA CELNEGO W POLSCE A EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE OBSŁUGI TSL 165
    Marek Wróbel: EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA TRANSPORTU POCZTOWEGO NA PRZYKŁADZIE CENTRUM LOGISTYKI, ODDZIAŁ REGIONALNY W KATOWICACH, POCZTA POLSKA S.A. 177
  CZĘŚĆ III. METODY I NARZĘDZIA USPRAWNIENIA PROCESÓW NA RYNKU TSL 191
    Mirosław Antonowicz: ROLA CROSS-DOCKINGU W LOGISTYCE I TRANSPORCIE 193
    Joanna Schomburg, Adam Mytlewski: PROCESY INTEGRACYJNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW NAWOZÓW FOSFOROWYCH W POLSCE 205
    Maciej Stajniak: WYKORZYSTANIE TEORII MAPOWANIA BPMN W DOSKONALENIU PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 215
    Artur Kierzkowski: MODEL OCENY PROCESU EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH ZE STANAMI OPÓŹNIENIA 225
    Dariusz Grzesica: ZASTOSOWANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO OPTYMALIZACJI KOSZTÓW TRANSPORTU 234
    Grzegorz Dydkowski: ROZWÓJ PŁATNOŚCI ZA USŁUGI KOMUNALNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ŚLĄSKIEJ KARTY USŁUG PUBLICZNYCH 243
    Jakub Halor: PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI PRZEWOZÓW W KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI KATOWICKIEJ 254
    Łukasz Ziob: PRZYCHODY POZABILETOWE – ISTOTNY ELEMENT ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI NISKOKOSZTOWYCH LINII LOTNICZYCH 270
    Katarzyna Hebel, Dariusz Tłoczyński: TRANSPORT PUBLICZNY W OBSŁUDZE POLSKICH PORTÓW LOTNICZYCH 278
  INFORMACJE O AUTORACH 295
Efektywność transportu w teorii i w praktyce

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

296

Kategoria

Logistyka

ISBN-13

978-83-7246-583-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Maria Michałowska
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Publikacja dotyczy ekonomicznej problematyki transportu i stanowi formę prezentacji rezultatów badań, konfrontacji opinii oraz doświadczeń przedstawicieli różnych zespołów i ośrodków badawczych na temat teoretycznych i praktycznych aspektów efektywności transportu. Zawiera 26 opracowań, których treść jest różnorodna pod względem ich charakteru i przedmiotu badań. Poszczególne opracowania zgrupowano w trzech częściach odpowiadających wątkom, wokół których koncentrują się rozważania ich autorów. Część pierwsza publikowanych prac zawiera wyniki rozpoznań naukowych, związanych z zagadnieniem efektywności i skuteczności kształtowania systemów transportowych w nawiązaniu do celów polityki transportowej Unii Europejskiej. Przedstawione prace dotyczą między innymi zagadnień: monitorowania realizacji polityki transportowej miast i regionów, efektywności społecznej transportu i jej istotnej części składowej, jaką jest efektywność ekologiczna, dostępności transportowej, określenia możliwości realizacji Korytarza Transportowego Wschód-Zachód II, gwarancji publicznych w transporcie wobec ryzyka.


Autorzy opracowań zawartych w drugiej części zbioru podejmują następujące kwestie: poprawy efektywności kolei, decyzji i działań instytucji wspólnotowych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania transportu drogowego na obszarze Unii Europejskiej, uwarunkowań i możliwości zwiększenia efektywności lotniczego transportu pasażerskiego, metodyki szacowania strumieni finansowych, przeznaczonych na realizację kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, znaczenia infrastruktury transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym, identyfikacji aktualnej roli pośrednictwa celnego w Polsce, systemu logistyki pocztowej.


Tematyka rozważań zawartych w trzeciej części publikacji to zagadnienia: procesów usprawniających funkcjonowanie łańcuchów dostaw, metod i narzędzi stosowanych w doskonaleniu procesów transportowych i logistycznych, płatności za usługi przewozowe w kontekście efektywności transportu publicznego.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!