X

  WSTĘP 9
  ROZDZIAŁ 1. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 13
    1.1. Pojęcie i klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw 13
    1.2. Specyfika przepływu produktów w łańcuchach dostaw współtworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa 19
    1.3. Procesy produkcyjne jako część przepływu fizycznego produktów 29
      1.3.1. Znaczenie procesów logistycznych w zapewnianiu ciągłości procesów produkcyjnych 29
      1.3.2. Wsparcie logistyczne procesów przepływu w sferze produkcji, w zależności od organizacji oraz programu produkcji 38
    1.4. Znaczenie informacji o popycie w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchu dostaw 44
    1.5. Znaczenie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchach dostaw 51
  ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE REGULOWANIA PRZEPŁYWU PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW 56
    2.1. Koncepcja materiałowego punktu rozdziału w procesach przepływu produktów 56
    2.2. Istota zasady odraczania w łańcuchu dostaw 64
      2.2.1. Zasada odraczania jako istotna reguła określająca prawidłowości w organizacji przepływu dóbr w łańcuchu dostaw 64
      2.2.2. Warunki aplikacji zasady odraczania 66
      2.2.3. Formy zasady odraczania 69
      2.2.4. Znaczenie zasady odraczania 76
    2.3. Determinanty wyboru strategii odraczania w małych i średnich firmach produkcyjnych 78
  ROZDZIAŁ 3. RELACJE FIRM PRODUKCYJNYCH SEKTORA MSP Z UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW 87
    3.1. Międzyorganizacyjne relacje w łańcuchach dostaw 87
    3.2. Regulacja powiązań małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w łańcuchu dostaw 92
      3.2.1. Koncepcja rozwoju relacji małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw 92
      3.2.2. Teoretyczne podstawy współdziałania firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw 97
      3.2.3. Formy współdziałania małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw 102
    3.3. Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych na kompleksowość relacji międzyorganizacyjnych w łańcuchu dostaw 109
  ROZDZIAŁ 4. OUTSOURCING W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 118
    4.1. Znaczenie outsourcingu w kontekście działalności małych i średnich przedsiębiorstw 118
    4.2. Outsourcing w sferze logistyki i produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach 128
    4.3. Outsourcing w sferze logistyki w MSP produkcyjnych 135
  ROZDZIAŁ 5. ROLA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 144
    5.1. Integracyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w MSP w łańcuchach dostaw 144
    5.2. Specyfika kompetencji pracowników uczestniczących w zarządzaniu łańcuchem dostaw 147
    5.3. Zasoby ludzkie MSP produkcyjnych, a wymogi ich funkcjonowania w łańcuchach dostaw 151
    5.4. Wybrane aspekty gospodarowania zasobami pracy w MSP produkcyjnych dla potrzeb sprawnego łańcucha dostaw 154
  ROZDZIAŁ 6. ASPEKTY NIEPEWNOŚCI I RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 159
    6.1. Podatność współczesnych łańcuchów dostaw na zagrożenia 159
    6.2. Ryzyko i niepewność w kontekście łańcucha dostaw 165
    6.3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw a problem ryzyka 173
  BIBLIOGRAFIA 177
  SPIS RYSUNKÓW 193
  SPIS TABEL 195
Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

195

Kategoria

Logistyka

ISBN-13

978-83-7246-438-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Rozwój małych i średnich firm produkcyjnych (MSP) jest coraz większy i stale zwiększa się liczba osób znajdujących w nich zatrudnienie. Małe i średnie firmy uzupełniają rynek w zakresie produkcji wyrobów i świadczenia usług, a także ożywiają lokalną gospodarkę. Te przesłanki oraz rezultaty procesów transformacji polskiej gospodarki sprawiają, że małe i średnie firmy produkcyjne wymagają nowego spojrzenia, a także bardziej profesjonalnego zarządzania tym sektorem przedsiębiorstw.


Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonujące w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw. Jeżeli firma produkcyjna ma odnieść sukces, musi uwzględniać zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw we wszystkich swoich aspektach zarządzania operacjami. Polega ono na planowaniu, ustalaniu harmonogramów oraz kontrolowaniu czynności pozwalających na przekształcenie nakładów w gotowe produkty. Dobrze rozwinięta wewnętrzna funkcja operacyjna firm produkcyjnych jest bardzo ważna dla ich istnienia, ale nie jest dla nich wystarczająca. Menedżerowie firm produkcyjnych, zwłaszcza tych z sektora MSP, muszą zrozumieć, w jaki sposób połączyć swoje operacje z partnerami z łańcucha dostaw.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!