Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne

Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

39,95

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom toksykologicznym w chemii i biochemii. Poprowadzony w nim wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw z zakresu chemii ogólnej i organicznej, a także chemii środowiskowej i biochemii, niezbędnych do zrozumienia prezentowanych tematów związanych z toksykologią. Dalej autor przechodzi do zagadnień bezpośrednio związanych z toksykologią, takich jak: ekotoksykologia, podstawy toksykologii, chemia toksykologiczna, genetyczne aspekty toksykologii, toksyczność pierwiastków oraz związków chemicznych, toksyczne związki pochodzenia naturalnego.


Szerokie spektrum tematów z zakresu toksykologii w połączeniu z przystępnym językiem wykładu, bibliografią uzupełniającą oraz zestawem pytań na końcu każdego rozdziału, sprawiają, że książka posiada wszelkie atuty by stać się podstawowym podręcznikiem dla studentów mających w swych programach nauczania toksykologię.


Pozycja przeznaczona dla studentów chemii, biologii, geografii, ochrony środowiska, farmacji i medycyny na różnych uczelniach wyższych, wykładowców, pracowników naukowych, osób zajmujących się ochroną środowiska.


Rok wydania2010
Liczba stron530
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14841-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XXIII
  O Autorze XXVI
  1. CHEMIA A CHEMIA ORGANICZNA     1
   .1. Wstęp     1
   1.2. Pierwiastki     2
   1.2.1. Cząstki subatomowe i atomy     2
   1.2.2. Cząstki subatomowe     3
   1.2.3. Jądro atomowe i chmura elektronowa     3
   1.2.4. Izotopy     4
   1.2.5. Ważne pierwiastki     4
   1.2.6. Układ okresowy pierwiastków     5
   1.2.6.1. Cechy charakterystyczne układu okresowego     7
   1.2.7. Elektrony w atomach     7
   1.2.7.1. Symbole Lewisa     7
   1.2.8. Metale, niemetale i metaloidy     8
   1.3. Wiązania chemiczne     8
   1.3.1. Związki chemiczne     9
   1.3.2. Struktura cząsteczek     10
   1.3.3. Wiązania jonowe     10
   1.3.4. Podsumowanie: Związki chemiczne i wiązanie jonowe     12
   1.3.5. Masa cząsteczkowa     12
   1.3.6. Stopień utlenienia     12
   1.4. Reakcje i równania chemiczne     13
   1.4.1. Szybkość reakcji     14
   1.5. Roztwory     14
   1.5.1. Stężenie roztworu     15
   1.5.2. Woda jako rozpuszczalnik     15
   1.5.3. Roztwory kwasów i zasad     16
   1.5.3.1. Kwasy, zasady i reakcje zobojętnienia     16
   1.5.3.2. Stężenie jonów H+ oraz pH     17
   1.5.3.3. Jony metali rozpuszczone w wodzie     17
   1.5.3.4. Jony kompleksowe rozpuszczone w wodzie     18
   1.5.4. Zawiesiny koloidalne     18
   1.6. Chemia organiczna     19
   1.6.1. Geometria cząsteczkowa w chemii organicznej     20
   1.7. Węglowodory     20
   1.7.1. Alkany     21
   1.7.1.1. Wzory alkanów     22
   1.7.1.2. Alkany i grupy alkilowe     22
   1.7.1.3. Nazwy alkanów i nomenklatura związków organicznych     22
   1.7.1.4. Podsumowanie reguł nomenklatury organicznej alkanów     24
   1.7.1.5. Reakcje alkanów     24
   1.7.2. Alkeny i alkiny     26
   1.7.2.1. Reakcje addycji     26
   1.7.3. Alkeny oraz izomeryzacja cis-trans     27
   1.7.4. Skrócone wzory strukturalne     28
   1.7.5. Węglowodory aromatyczne     29
   1.7.5.1. Benzen i naftalen     30
   1.7.5.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne     30
   1.8. Grupy funkcyjne i klasy związków organicznych     31
   1.8.1. Związki organiczne zawierające tlen     31
   1.8.2. Związki organiczne zawierające azot     34
   1.8.3. Związki organiczne zawierające fluorowce     35
   1.8.3.1. Halogenki alkilowe     35
   1.8.3.2. Halogenki alkenylowe     37
   1.8.3.3. Halogenki arylowe     37
   1.8.3.4. Halogenowe pochodne naftalenu i bifenylu     38
   1.8.3.5. Chlorofluorowe˛gle, halony oraz chlorofluorowe˛glowodory     38
   1.8.3.6. Chlorowane fenole     40
   1.8.4. Związki organiczne zawierające siarkę     40
   1.8.4.1. Tiole i tioetery     40
   1.8.4.2. Związki siarkoorganiczne zawierające azot     42
   1.8.4.3. Sulfotlenki i sulfony     42
   1.8.4.4. Kwasy sulfonowe, ich sole i estry     42
   1.8.4.5. Estry organiczne kwasu siarkowego     43
   1.8.5. Związki fosforoorganiczne     43
   1.8.5.1. Fosfany alkilowe i aromatyczne     43
   1.8.5.2. Estry organofosforanowe     43
   1.8.5.3. Estry tiofosforanowe     44
   1.9. Izomeria optyczna     45
   1.10. Polimery syntetyczne     45
   Literatura dodatkowa     47
   Pytania i problemy     48
  2. CHEMIA ŚRODOWISKA     51
   2.1. Nauki o środowisku i chemia środowiska     51
   2.1.1. Środowisko     51
   2.1.2. Chemia środowiska     54
   2.2. Woda     55
   2.3. Chemia ekosystemów wodnych     57
   2.3.1. Procesy utleniania–redukcji     58
   2.3.2. Kompleksowanie i chelatowanie     58
   2.3.3. Oddziaływanie fazy wodnej z innymi fazami     59
   2.3.4. Czynniki zanieczyszczające wodę     59
   2.3.5. Uzdatnianie wody     60
   2.4. Geosfera     60
   2.4.1. Minerały w geosferze     61
   2.5. Gleba     61
   2.6. Geochemia i chemia gleby     64
   2.6.1. Fizyczne i chemiczne aspekty wietrzenia skał     64
   2.6.2. Chemia gleby     65
   2.7. Atmosfera     67
   2.8. Chemia atmosfery     68
   2.8.1. Gazowe tlenki w atmosferze     70
   2.8.2. Węglowodory oraz smog fotochemiczny     70
   2.8.3. Pyły materii     71
   2.9. Biosfera     72
   2.10. Antrosfera i „zielona chemia”     73
   2.10.1. „Zielona chemia”     73
   Literatura     74
   Literatura uzupełniająca     74
   Pytania i problemy     74
  3. BIOCHEMIA     77
   3.1. Biochemia     77
   3.1.1. Biocząsteczki     78
   3.2. Biochemia i komórka     79
   3.2.1. Podstawowe cechy komórki     79
   3.3. Białka     80
   3.3.1. Struktura białek     84
   3.3.2. Denaturacja białek     85
   3.4. Węglowodany     85
   3.5. Lipidy     88
   3.6. Enzymy     90
   3.7. Kwasy nukleinowe     95
   3.7.1. Kwasy nukleinowe w syntezie białek     97
   3.7.2. Modyfikowane DNA     98
   3.8. Rekombinacyjne DNA i inżynieria genetyczna     98
   3.9. Procesy metaboliczne     99
   3.9.1. Procesy dostarczające energii     99
   Literatura uzupełniająca     100
   Pytania i problemy     100
  4. PROCESY METABOLICZNE     102
   4.1. Metabolizm w biochemii środowiska     10
   4.1.1. Procesy metaboliczne w komórkach     102
   4.1.2. Drogi przemian substancji chemicznych i ich metabolitów w organizmie     103
   4.2. Trawienie     103
   4.2.1. Trawienie węglowodanów     105
   4.2.2. Trawienie tłuszczów     106
   4.2.3. Trawienie białek     107
   4.3. Metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek     108
   4.3.1. Przegląd procesów katabolicznych     108
   4.3.2. Metabolizm węglowodanów     109
   4.3.3. Metabolizm tłuszczów     110
   4.3.4. Metabolizm białek     110
   4.4. Wykorzystanie energii przez procesy metaboliczne     112
   4.4.1. Wysokoenergetyczne indywidua chemiczne     112
   4.4.2. Glikoliza     114
   4.4.3. Cykl kwasu cytrynowego     115
   4.4.4. Przeniesienie elektronu w łańcuchu przeniesienia elektronu     117
   4.4.5. Czynniki przenoszące elektrony     117
   4.4.6. Ogólna reakcja dla oddychania aerobowego     118
   4.4.7. Fermentacja     118
   4.5. Wykorzystanie energii do budowy nowych cząsteczek: reakcje anaboliczne     120
   4.6. Metabolizm a toksyczność     121
   4.6.1. Stereochemia i metabolizm ksenobiotyków     122
   Literatura uzupełniająca     122
   Pytania i problemy     122
  5. ŚRODOWISKOWE PROCESY BIOLOGICZNE I EKOTOKSYKOLOGIA     123
   5.1. Wstęp     123
   5.2. Substancje toksyczne (toksykanty)     124
   5.3. Szlaki substancji toksycznych prowadzące do ekosystemów     126
   5.3.1. Przenoszenie substancji toksycznych między sferami środowiska     128
   5.3.2. Przenoszenie się substancji toksycznych do organizmów     129
   5.4. Biostężenie     130
   5.4.1. Parametry biostężenia     131
   5.4.2. Przenoszenie z osadów     132
   5.5. Współczynniki biostężenia i bioprzeniesienia     132
   5.5.1. Współczynnik biostężenia     132
   5.5.2. Współczynnik bioprzeniesienia     133
   5.5.3. Biostężenie w wyniku procesu wegetacji     133
   5.6. Biodegradacja     135
   5.6.1. Biochemiczne aspekty biodegradacji     135
   5.6.2. Kometabolizm     136
   5.6.3. Ogólne czynniki wpływające na biodegradację     137
   5.6.4. Biodegradowalność     138
   5.7. Bioznaczniki (biomarkery)     138
   5.8. Substancje zakłócające wydzielanie wewnętrzne i toksykanty rozwojowe     140
   5.9. Wpływ toksykantów na populacje     140
   5.10. Wpływy substancji toksycznych na ekosystemy     141
   Literatura uzupełniająca     144
   Pytania i problemy     144
  6. TOKSYKOLOGIA     146
   6.1. Wstęp     146
   6.1.1. Substancje toksyczne i toksykologia     146
   6.1.2. Historia toksykologii     146
   6.1.3. Przyszłość toksykologii     147
   6.1.4. Szczególne obszary toksykologii     148
   6.1.5. Chemia toksykologiczna     148
   6.2. Rodzaje substancji toksycznych     148
   6.3. Czynniki oddziałujące toksycznie     149
   6.3.1. Klasyfikacja czynników     149
   6.3.2. Postać substancji toksycznej i jej podłoże     149
   6.3.3. Okoliczności ekspozycji     151
   6.3.4. Osobnik poddany ekspozycji     152
   6.4. Ekspozycja na substancje toksyczne     152
   6.4.1. Ekspozycja przezskórna     154
   6.4.1.1. Przepuszczalność skóry     154
   6.4.2. Bariery dla absorpcji przez skórę     155
   6.4.2.1. Ekspozycja płuc     155
   6.4.3. Układ pokarmowy     156
   6.4.4. Usta, przełyk i żołądek     156
   6.4.5. Jelita     157
   6.4.6. Szlak jelitowy i wątroba     157
   6.5. Zależność dawka–reakcja organizmu     158
   6.5.1. Progi toksyczności     159
   6.6. Toksyczności względne     160
   6.6.1. Efekty niecałkowicie śmiertelne     161
   6.7. Odwracalność i wrażliwość     162
   6.7.1. Nadwrażliwość i wrażliwość obniżona     163
   6.8. Substancje ksenobiotyczne i endogenne     163
   6.8.1. Przykłady substancji endogennych     164
   6.9. Toksykologia kinetyczna i niekinetyczna     164
   6.9.1. Toksykologia kinetyczna     165
   6.10. Receptory i substancje toksyczne     165
   6.10.1. Receptory     165
   6.11. Fazy toksyczności     167
   6.12. Zatrucia i odtrucia     168
   6.12.1. Synergizm, potencjalność i antagonizm     168
   6.13. Reakcje behawioralne i fizjologiczne     169
   6.13.1. Sygnały życiowe     169
   6.13.2. Objawy skórne     171
   6.13.3. Zapachy     171
   6.13.4. Oczy     172
   6.13.5. Jama ustna     173
   6.13.6. Układ pokarmowy     173
   6.13.7. Centralny układ nerwowy     173
   6.14. Efekty reprodukcyjne i rozwojowe     173
   Literatura     174
   Literatura uzupełniająca     174
   Pytania i problemy     175
  7. CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA     177
   7.1. Wstęp     177
   7.1.1. Chemiczna natura substancji toksycznych     177
   7.1.2. Przekształcenia biochemiczne     179
   7.2. Reakcje metaboliczne związków ksenobiotycznych     179
   7.2.1. Reakcje fazy I i fazy II     181
   7.3. Reakcje fazy I     182
   7.3.1. Reakcje utlenienia     182
   7.3.2. Hydroksylowanie     183
   7.3.3. Uwodnienie epoksydu     184
   7.3.4. Utlenianie pierwiastków innych niż węgiel     185
   7.3.5. Dehydrogenacja alkoholi     185
   7.3.6. Metaboliczne reakcje redukcji     187
   7.3.7. Metaboliczne reakcje hydrolizy     187
   7.3.8. Metaboliczne dealkilowanie     189
   7.3.9. Usuwanie atomu fluorowca     189
   7.4. Reakcje fazy II związków toksycznych     190
   7.4.1. Sprzężenie przez glukuronidy     191
   7.4.2. Sprzężenie z glutationem     193
   7.4.3. Sprzężenie z siarczanem     195
   7.4.4. Acetylowanie     196
   7.4.5. Sprzężenie z aminokwasami     197
   7.4.6. Metylowanie     198
   7.5. Biochemiczne mechanizmy toksyczności     199
   7.6. Wpływ na działanie enzymów     201
   7.6.1. Inhibicja metaloenzymów     202
   7.6.2. Inhibicja przez związki organiczne     202
   7.7. Biochemia mutagenezy     203
   7.8. Biochemia powstawania nowotworu     205
   7.8.1. Czynniki alkiluja˛ce w kancerogenezie     207
   7.8.2. Testowanie kancerogenów     208
   7.9. Promieniowanie jonizujące     208
   Literatura     209
   Pytania i problemy     209
  8. GENETYCZNE ASPEKTY TOKSYKOLOGII     211
   8.1. Wstęp     211
   8.1.1. Chromosomy     213
   8.1.2. Geny i synteza białka     213
   8.1.3. Toksykologiczne znaczenie kwasów nukleinowych     214
   8.2. Destrukcyjne zmiany genetyczne     214
   8.2.1. Mutacje genowe     215
   8.2.2. Zmiany strukturalne chromosomu, aneuploidy i poliploidy     216
   8.2.3. Zmiany genetyczne gamet i komórek somatycznych     216
   8.3. Uszkodzenia DNA przez toksyny     217
   8.4. Przewidywanie właściwości i testowanie substancji genotoksycznych     219
   8.4.1. Testy dla efektów mutagennych     219
   8.4.2. Test Bruce’a Amesa i testy pokrewne     221
   8.4.3. Testy cytogenetyczne     222
   8.4.4. Organizmy testowane transgenicznie     222
   8.5. Genetyczna podatność i odporność na substancje toksyczne     223
   8.6. Toksykogenomika     225
   8.6.1. Genetyczna podatność na działanie toksyczne środków farmaceutycznych     226
   Literatura     228
   Literatura uzupełniająca     229
   Pytania i problemy     229
  9. REAKCJA ORGANIZMU NA SUBSTANCJE TOKSYCZNE     230
   9.1. Wstęp     230
   9.2. Układ oddechowy     232
   9.3. Skóra     234
   9.3.1. Odpowiedzi skóry na działania toksyn     235
   9.3.2. Fototoksyczne reakcje skóry     237
   9.3.3. Zniszczenie struktury skóry oraz pigmentacja     238
   9.3.4. Rak skóry     239
   9.4. Wątroba     239
   9.5. Krew i układ sercowo-naczyniowy     243
   9.5.1. Krew     244
   9.5.2. Hipoksja     246
   9.5.3. Leukocyty i białaczka (leukemia)     247
   9.5.4. Substancje kardiotoksyczne     247
   9.5.5. Substancje toksyczne dla naczyń krwionośnych     248
   9.6. Układ immunologiczny     249
   9.7. Układ hormonalny     251
   9.8. Układ nerwowy     255
   9.9. Układ rozrodczy     259
   9.10. Toksykologia rozwojowa i teratologia     262
   9.10.1. Thalidomid     262
   9.10.2. Akutan     263
   9.10.3. Zespół płodowy poalkoholowy     263
   9.11. Nerki i pęcherz     263
   Literatura     265
   Literatura uzupełniająca     265
   Pytania i problemy     266
  10. PIERWIASTKI TOKSYCZNE     267
   10.1. Wstęp     267
   10.2. Pierwiastki toksyczne a układ okresowy pierwiastków     267
   10.3. Pierwiastki podstawowe     268
   10.4. Metale w organizmie     268
   10.4.1. Kompleksy jonowe i kompleksy chelatowe (chelaty)     269
   10.4.2. Toksyczność metali     270
   10.4.3. Lit     271
   10.4.4. Beryl     272
   10.4.5. Wanad     273
   10.4.6. Chrom     274
   10.4.7. Kobalt     275
   10.4.8. Nikiel     275
   10.4.9. Kadm     276
   10.4.10. Rtęć     277
   10.4.10.1. Absorpcja i transport rtęci pierwiastkowej i nieorganicznej     278
   10.4.10.2. Metabolizm, efekty biologiczne i wydalanie     278
   10.4.10.3. Zatoka Minimata     279
   10.4.11. Ołów     279
   10.4.11.1. Ekspozycja i absorpcja nieorganicznych związków ołowiu     280
   10.4.11.2. Transport i metabolizm ołowiu     280
   10.4.11.3. Objawy zatrucia ołowiem     281
   10.4.11.4. Odwracalne zatrucie ołowiem i terapia     282
   10.4.12. Ochrona przed zatruciem metalami ciężkimi     282
   10.5. Metaloidy: arsen     284
   10.5.1. Źródła i zastosowania     284
   10.5.2. Ekspozycja na arsen i jego absorpcja     284
   10.5.3. Metabolizm, transport i toksyczne działanie arsenu     285
   10.6. Niemetale     286
   10.6.1. Tlen i ozon     286
   10.6.2. Fosfor     290
   10.6.3. Fluorowce (halogeny)     290
   10.6.3.1. Fluor     291
   10.6.3.2. Chlor     291
   10.6.3.3. Brom     292
   10.6.3.4. Jod     292
   10.6.4. Nuklidy promieniotwórcze     292
   10.6.4.1. Radon     292
   10.6.4.2. Rad     29
   10.6.4.3. Produkty rozszczepienia     293
   Literatura     294
   Literatura dodatkowa     294
   Pytania i zadania     294
  11. TOKSYCZNE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE     297
   11.1. Wstęp     297
   11.1.1. Układ rozdziału     297
   11.2. Toksyczne nieorganiczne związki węgla     298
   11.2.1. Cyjanki     298
   11.2.1.1. Biochemiczne działanie cyjanku     299
   11.2.2. Monotlenek węgla     300
   11.2.3. Biochemiczne działanie monotlenku węgla     300
   11.2.4. Cyjan, cyjanamid i cyjaniany     301
   11.3. Toksyczne nieorganiczne związki azotu     301
   11.3.1. Amoniak     301
   11.3.2. Hydrazyna     302
   11.3.3. Tlenki azotu     302
   11.3.4. Skutki zatrucia NO2     303
   11.3.5. Tlenek azotu(I) (podtlenek azotu)     303
   11.4. Kwasy halogenowe     303
   11.4.1. Fluorowodór     303
   11.4.2. Chlorowodór     304
   11.4.3. Bromowodór i jodowodór     304
   11.5. Związki międzyhalogenowe i tlenki fluorowców     305
   11.5.1. Związki międzyflurowcowe (międzyhalogenowe)     305
   11.5.2. Tlenki fluorowców     306
   11.5.3. Kwas chlorowy(I) (kwas podchlorawy) i podchloryny     307
   11.5.4. Chlorany(VII) (nadchlorany)     307
   11.6. Azotowe związki fluorowców     307
   11.6.1. Halogenki azotu     307
   11.6.2. Azydki     308
   11.6.3. Monochloroamina i dichloroamina     308
   11.7. Nieorganiczne związki krzemu     308
   11.7.1. Krzemionka, ditlenek krzemu     309
   11.7.2. Azbest     309
   11.7.3. Silany     310
   11.7.4. Halogenki i halogenowodorki krzemu     310
   11.8. Nieorganiczne związki fosforu     310
   11.8.1. Fosfan     310
   11.8.2. Pentatlenek fosforu     311
   11.8.3. Halogenki fosforu     311
   11.8.4. Tlenohalogenki fosforu     312
   11.9. Nieorganiczne związki siarki     312
   11.9.1. Siarkowodór     312
   11.9.2. Ditlenek siarki i siarczyny     314
   11.9.3. Kwas siarkowy(VI)     314
   11.9.4. Disiarczek węgla     315
   11.9.5. Różnorodne nieorganiczne związki siarki     316
   Literatura     316
   Pytania i problemy     317
  12. ZWIĄZKI METALOORGANICZNE I METALOIDOORGANICZNE     319
   12.1. Właściwości związków metaloorganicznych i metaloidoorganicznych     319
   12.2. Klasyfikacja związków metaloorganicznych     320
   12.2.1. Grupy organiczne związane jonowo     320
   12.2.2. Grupy organiczne połączone wiązaniami atomowymi z metalami     321
   12.2.3. Związki metaloorganiczne z wiązaniami koordynacyjnymi     323
   12.2.4. Związki metaloorganiczne zawierające donory elektronów     324
   12.3. Mieszane związki metaloorganiczne     325
   12.4. Toksyczność związków metaloorganicznych     326
   12.5. Związki metali grupy 1 (IA)     326
   12.5.1. Związki litu     326
   12.5.2. Związki metali grupy 1 innych niż lit     327
   12.6. Związki metali grupy 2 (IIA)     328
   12.6.1. Magnez     328
   12.6.2. Wapń , stront i bar     329
   12.7. Związki metali grupy 12 (IIB)     329
   12.7.1. Cynk     329
   12.7.2. Kadm     331
   12.7.3. Rtęć     332
   12.8. Związki cynoorganiczne i germanoorganiczne     334
   12.8.1. Toksyczność związków cynoorganicznych     335
   12.8.2. Związki germanoorganiczne     335
   12.9. Związki ołowioorganiczne     336
   12.9.1. Toksyczność związków ołowioorganicznych     336
   12.10. Związki arsenoorganiczne     337
   12.10.1. Związki arsenoorganiczne otrzymane w wyniku procesów biologicznych     337
   12.10.2. Syntetyczne związki arsenoorganiczne     339
   12.10.3. Toksyczność związków arsenoorganicznych     340
   12.11. Związki selenoorganiczne i telluroorganiczne     340
   12.11.1. Związki selenoorganiczne     341
   12.11.2. Związki telluroorganiczne     341
   Literatura     342
   Literatura uzupełniająca     342
   Pytania i problemy     342
  13. TOKSYCZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE I WĘGLOWODORY     344
   13.1. Wstęp     344
   13.2. Klasyfikacja węglowodorów     344
   13.2.1. Alkany     344
   13.2.2. Niearomatyczne węglowodory nienasycone     346
   13.2.3. Węglowodory aromatyczne     347
   13.3. Toksyczność alkanów     348
   13.3.1. Metan i etan     349
   13.3.2. Propan i butan     349
   13.3.3. Alkany od pentanu do oktanu     350
   13.3.4. Alkany powyżej oktanu     351
   13.3.5. Stałe i półstałe alkany     351
   13.3.6. Cykloheksan     351
   13.4. Toksyczność niearomatycznych węglowodorów nienasyconych     352
   13.4.1. Propylen     354
   13.4.2. Buta-1,3-dien     354
   13.4.3. Buteny     356
   13.4.4. Alfa-alkeny (alfa-olefiny)     356
   13.4.5. Cyklopentadien i dicyklopentadien     357
   13.4.6. Acetylen     357
   13.5. Benzen i jego pochodne     357
   13.5.1. Benzen     357
   13.5.1.1 .Ostre działania toksyczne benzenu     358
   13.5.1.2. Przewlekłe objawy zatrucia benzenem     358
   13.5.1.3. Metabolizm benzenu     359
   13.5.2. Toluen, ksyleny i etylobenzen     361
   13.5.3. Styren     362
   13.6. Naftalen     363
   13.6.1. Metabolizm naftalenu     363
   13.6.2. Działania toksyczne naftalenu     364
   13.7. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)     364
   13.7.1. Metabolizm WWA     365
   Literatura     366
   Pytania i problemy     366
  14. ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE TLEN     369
   14.1. Wstęp     369
   14.1.1. Grupy funkcyjne zawierające atom tlenu     369
   14.2. Alkohole     370
   14.2.1. Metanol     370
   14.2.2. Etanol     371
   14.2.3. Glikol etylenowy     373
   14.2.4. Wyższe alkohole     374
   14.3. Fenole     375
   14.3.1. Właściwości i wykorzystanie fenoli     375
   14.3.2. Toksyczność fenoli     376
   14.4. Tlenki     377
   14.5. Formaldehyd     378
   14.5.1. Właściwości i zastosowania formaldehydu     378
   14.5.2. Toksyczność formaldehydu i formaliny     379
   14.6. Aldehydy i ketony     379
   14.6.1. Toksyczność aldehydów i ketonów     380
   14.7. Kwasy karboksylowe     381
   14.7.1. Toksyczność kwasów karboksylowych     382
   14.8. Etery     383
   14.8.1. Przykłady i zastosowania eterów     383
   14.8.2. Toksyczność eterów     384
   14.9. Bezwodniki kwasowe     385
   14.9.1. Aspekty toksykologiczne     385
   14.10. Estry     385
   14.10.1. Toksyczność estrów     387
   Literatura     387
   Pytania i problemy     388
  15. ORGANICZNE ZWIĄZKI AZOTU     390
   15.1. Wstęp     390
   15.2. Aminy niearomatyczne     390
   15.2.1. Proste aminy alifatyczne     390
   15.2.2. Aminy tłuszczowe     392
   15.2.3. Poliaminy alkilowe     392
   15.2.4. Aminy cykliczne     393
   15.3. Karbocykliczne aminy aromatyczne     394
   15.3.1. Anilina     394
   15.3.2. Benzydyna     396
   15.3.3. Naftyloaminy     396
   15.4. Pirydyna i jej pochodne     396
   15.5. Nitryle     397
   15.6. Nitrozwiązki     399
   15.6.1. Nitroalkohole i nitrofenole     400
   15.6.2. Dinoseb     400
   15.7. Nitrozoaminy     401
   15.8. Izocyjaniany i izocyjanian metylu     402
   15.9. Pestycydy     404
   15.9.1. Karbaminiany     404
   15.9.2. Związki bipirydyliowe     406
   15.10. Alkaloidy     407
   Literatura     408
   Pytania i problemy     409
  16. HALOGENKI ORGANICZNE     412
   16.1. Wstęp     412
   16.1.1. Halogenki biogenne     413
   16.2. Halogenki alkilowe     413
   16.2.1. Toksyczność halogenków alkilowych     414
   16.2.2. Objawy toksycznego zatrucia wątroby tetrachlorkiem węgla     414
   16.2.3. Inne halogenki alkilowe     416
   16.2.4. Hydrochlorofluorowęgle     417
   16.2.5. Halotan     417
   16.3. Halogenki alkenylowe     419
   16.3.1. Zastosowanie halogenków alkenylowych     419
   16.3.2. Właściwości toksyczne halogenków alkenylowych     420
   16.3.3. Heksachlorocyklopentadien     422
   16.4. Halogenki arylowe (aromatyczne)     423
   16.4.1. Właściwości i zastosowania halogenków arylowych     423
   16.4.2. Właściwości toksyczne halogenków arylowych     425
   16.5. Insektycydy halogenoorganiczne     426
   16.5.1. Toksyczność insektycydów halogenoorganicznych     428
   16.5.2. Heksachlorocykloheksan     429
   16.5.3. Toksafen     429
   16.6. Nieinsektycydowe pestycydy halogenoorganiczne     430
   16.6.1. Toksyczność herbicydów chlorofenoksylowych     430
   16.6.2. Toksyczność TCDD     431
   16.6.3. Alachlor     432
   16.6.4. Fenole chlorowane     433
   16.6.5. Heksachlorofen     433
   Literatura     433
   Pytania i problemy     434
  17. ZWIĄZKI SIARKOORGANICZNE     436
   17.1. Wstęp     436
   17.1.1. Podział związków siarkoorganicznych     436
   17.1.2. Reakcje siarki organicznej     437
   17.2. Tiole, sulfidy i disulfidy     438
   17.2.1. Tiole     438
   17.2.2. Tiole jako odtrutki w przypadkach zatrucia metalami ciężkimi     440
   17.2.3. Sulfidy i disulfidy     440
   17.2.4. Związki siarkoorganiczne w oprysku skunksa     441
   17.2.5. Disulfid węgla i oksysulfid węgla     441
   17.3. Związki siarkoorganiczne zawierające atom azotu lub fosforu     443
   17.3.1. Pochodne tiomocznika     443
   17.3.2. Tiocyjaniany     444
   17.3.3. Disulfiram     445
   17.3.4. Cykliczne związki organiczne zawierające siarkę i azot     445
   17.3.5. Ditiokarbaminiany     446
   17.3.6. Sulfidy fosfanowe     447
   17.3.7. Estry fosforotionianowe i fosforoditionianowe     448
   17.4. Sulfotlenki i sulfony     448
   17.5. Kwasy sulfonowe, sole i estry     449
   17.6. Estry organiczne kwasu siarkowego     450
   17.7. Różne związki siarkoorganiczne     451
   17.7.1. Siarkowe analogi gazów musztardowych (iperytu siarkowego)     451
   17.7.2. Siarka w pestycydach     452
   17.7.3. Sulfonamidy     452
   17.8. Organicznie związany selen     453
   Literatura     453
   Pytania i odpowiedzi     454
  18. ZWIĄZKI FOSFOROORGANICZNE     456
   18.1. Wstęp     456
   18.1.1. Fosfan     457
   18.2. Fosfany alkilowe i arylowe     457
   18.3. Tlenki i sulfidy fosfanu     458
   18.4. Estry kwasów fosfonowego i fosforowego     458
   18.5. Estry fosforanoorganiczne     460
   18.5.1. Ortofosforany i polifosforany     460
   18.5.2. Estry ortofosforanowe     461
   18.5.3. Aromatyczne estry fosforanowe     462
   18.5.4. Pirofosforan tetraetylu     463
   18.6. Estry fosforotionianowe i fosforoditionianowe     463
   18.7. Insektycydy fosforanoorganiczne     464
   18.7.1. Wzory chemiczne i właściwości     464
   18.7.2. Insektycydy będące estrami fosforanowymi     465
   18.7.3. Insektycydy fosforotionianowe     466
   18.7.4. Insektycydy fosforoditionianowe     468
   18.7.5. Toksyczne działanie insektycydów fosforanoorganicznych     470
   18.7.5.1. Inhibicja acetylocholinoesterazy     470
   18.7.5.2. Aktywacja metaboliczna     471
   18.7.5.3. Toksyczność w stosunku do ssaków     471
   18.7.5.4. Dezaktywacja fosforanów organicznych     472
   18.8. Trucizny fosforoorganiczne stosowane przez wojsko     474
   Literatura     476
   Literatura uzupełniająca     476
   Pytania i problemy     476
  19. TOKSYCZNE ZWIĄZKI POCHODZENIA NATURALNEGO     479
   19.1. Wstęp     479
   19.2. Substancje toksyczne z bakterii     480
   19.2.1. Bakteryjne toksyny in vivo     481
   19.2.1.1. Zespół (syndrom) szoku toksycznego     481
   19.2.2. Bakteryjne toksyny wytworzone poza organizmem     482
   19.3. Mikotoksyny     482
   19.3.1. Aflatoksyny     484
   19.3.2. Inne mikotoksyny     484
   19.3.3. Toksyny grzybowe     484
   19.4. Toksyny z pierwotniaków     485
   19.5. Toksyczne substancje z roślin     486
   19.5.1. Toksyny roślinne atakujące układ nerwowy     488
   19.5.1.1. Piretryny i piretroidy     489
   19.5.2. Toksyny roślinne atakujące organy wewnętrzne     491
   19.5.3. Substancje drażniące oczy i skórę     491
   19.5.4. Alergeny     492
   19.5.5. Kumulatory nieorganiczne     492
   19.5.6. Toksyczne algi     493
   19.6. Toksyny owadzie     493
   19.6.1. Jad pszczół     494
   19.6.2. Jady os i szerszeni     494
   19.6.3. Toksyczność jadów owadzich     494
   19.7. Toksyny pająków     495
   19.7.1. Brązowy pająk pustelnik     495
   19.7.2. Wdowie pająki     495
   19.7.3. Inne pająki     495
   19.8. Toksyny gadzie     496
   19.8.1. Skład chemiczny jadu wężowego     496
   19.8.2. Objawy zatrucia jadem węży     496
   19.9. Toksyny zwierząt innych niż gady     497
   Literatura     499
   Literatura uzupełniająca     499
   Pytania i problemy     500
  20. ANALIZA KSENOBIOTYKÓW     501
   20.1. Wstęp     501
   20.2. Wskaźniki opisujące ekspozycję ksenobiotyków     502
   20.3. Oznaczanie metali     503
   20.3.1. Bezpośrednia analiza metali     503
   20.3.2. Metale w spopielanych na mokro krwi i moczu     504
   20.3.3. Ekstrakcja metali do analizy metodą absorpcji atomowej     504
   20.4. Oznaczanie niemetali i związków nieorganicznych     505
   20.5. Oznaczanie macierzystych związków organicznych     505
   20.6. Pomiar produktów reakcji fazy I oraz reakcji fazy II     506
   20.6.1. Produkty reakcji fazy I     506
   20.6.2. Produkty reakcji fazy II     508
   20.6.3. Merkaptomoczany     509
   20.7. Oznaczanie adduktów     511
   20.8. Perspektywy metod immunologicznych     511
   Literatura     512
   Literatura uzupełniająca     513
   Pytania i problemy     513
   Skorowidz     515
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia