Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne

Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom toksykologicznym w chemii i biochemii. Poprowadzony w nim wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw z zakresu chemii ogólnej i organicznej, a także chemii środowiskowej i biochemii, niezbędnych do zrozumienia prezentowanych tematów związanych z toksykologią. Dalej autor przechodzi do zagadnień bezpośrednio związanych z toksykologią, takich jak: ekotoksykologia, podstawy toksykologii, chemia toksykologiczna, genetyczne aspekty toksykologii, toksyczność pierwiastków oraz związków chemicznych, toksyczne związki pochodzenia naturalnego.


Szerokie spektrum tematów z zakresu toksykologii w połączeniu z przystępnym językiem wykładu, bibliografią uzupełniającą oraz zestawem pytań na końcu każdego rozdziału, sprawiają, że książka posiada wszelkie atuty by stać się podstawowym podręcznikiem dla studentów mających w swych programach nauczania toksykologię.


Pozycja przeznaczona dla studentów chemii, biologii, geografii, ochrony środowiska, farmacji i medycyny na różnych uczelniach wyższych, wykładowców, pracowników naukowych, osób zajmujących się ochroną środowiska.


Liczba stron530
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14841-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. CHEMIA A CHEMIA ORGANICZNA    1
[] .. Wstęp    1
   1.. Pierwiastki    2
   1..1. Cząstki subatomowe i atomy    2
   1.2.2. Cząstki subatomowe    3
   1.2.. Jądro atomowe i chmura elektronowa    3
   1.2.. Izotopy    4
   1.2.5. Ważne pierwiastki    4
   1.2.6. Układ okresowy pierwiastków    5
   1.2.6.1. Cechy charakterystyczne układu okresowego    7
   1.2.. Elektrony w atomach    7
   1.2..1. Symbole Lewisa    7
   1.2.. Metale, niemetale i metaloidy    8
   1.3. Wiązania chemiczne    8
   1.3.1. Związki chemiczne    9
   1.3.2. Struktura cząsteczek    10
   1.3.3. Wiązania jonowe    10
   1.3.4. Podsumowanie: Związki chemiczne i wiązanie jonowe    12
   1.3.5. Masa cząsteczkowa    12
   1.3.6. Stopień utlenienia    12
   1.4. Reakcje i równania chemiczne    13
   1.4.1. Szybkość reakcji    14
   1.5. Roztwory    14
   1.5.1. Stężenie roztworu    15
   1.5.2. Woda jako rozpuszczalnik    15
   1.5.3. Roztwory kwasów i zasad    16
   1.5.3.1. Kwasy, zasady i reakcje zobojętnienia    16
   1.5.3.2. Stężenie jonów H+ oraz pH    17
   1.5.3.3. Jony metali rozpuszczone w wodzie    17
   1.5.3.4. Jony kompleksowe rozpuszczone w wodzie    18
   1.5.4. Zawiesiny koloidalne    18
   1.6. Chemia organiczna    19
   1.6.1. Geometria cząsteczkowa w chemii organicznej    20
   1.7. Węglowodory    20
   1.7.1. Alkany    21
   1.7.1.1. Wzory alkanów    22
   1.7.1.2. Alkany i grupy alkilowe    22
   1.7.1.3. Nazwy alkanów i nomenklatura związków organicznych    22
   1.7.1.4. Podsumowanie reguł nomenklatury organicznej alkanów    24
   1.7.1.5. Reakcje alkanów    24
   1.7.2. Alkeny i alkiny    26
   1.7.2.1. Reakcje addycji    26
   1.7.3. Alkeny oraz izomeryzacja cis-trans    27
   1.7.4. Skrócone wzory strukturalne    28
   1.7.5. Węglowodory aromatyczne    29
   1.7.5.1. Benzen i naftalen    30
   1.7.5.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne    30
   1.8. Grupy funkcyjne i klasy związków organicznych    31
   1.8.1. Związki organiczne zawierające tlen    31
   1.8.2. Związki organiczne zawierające azot    34
   1.8.3. Związki organiczne zawierające fluorowce    35
   1.8.3.1. Halogenki alkilowe    35
   1.8.3.2. Halogenki alkenylowe    37
   1.8.3.3. Halogenki arylowe    37
   1.8.3.4. Halogenowe pochodne naftalenu i bifenylu    38
   1.8.3.5. Chlorofluorowe˛gle, halony oraz chlorofluorowe˛glowodory    38
   1.8.3.6. Chlorowane fenole    40
   1.8.4. Związki organiczne zawierające siarkę    40
   1.8.4.1. Tiole i tioetery    40
   1.8.4.2. Związki siarkoorganiczne zawierające azot    42
   1.8.4.3. Sulfotlenki i sulfony    42
   1.8.4.4. Kwasy sulfonowe, ich sole i estry    42
   1.8.4.5. Estry organiczne kwasu siarkowego    43
   1.8.5. Związki fosforoorganiczne    43
   1.8.5.1. Fosfany alkilowe i aromatyczne    43
   1.8.5.2. Estry organofosforanowe    43
   1.8.5.3. Estry tiofosforanowe    44
   1.9. Izomeria optyczna    45
   1.10. Polimery syntetyczne    45
   Literatura dodatkowa    47
   Pytania i problemy    48
  2. CHEMIA ŚRODOWISKA    51
   2.1. Nauki o środowisku i chemia środowiska    51
   2.1.1. Środowisko    51
   2.1.2. Chemia środowiska    54
   2.2. Woda    55
   2.3. Chemia ekosystemów wodnych    57
   2.3.1. Procesy utleniania–redukcji    58
   2.3.2. Kompleksowanie i chelatowanie    58
   2.3.3. Oddziaływanie fazy wodnej z innymi fazami    59
   2.3.4. Czynniki zanieczyszczające wodę    59
   2.3.5. Uzdatnianie wody    60
   2.4. Geosfera    60
   2.4.1. Minerały w geosferze    61
   2.5. Gleba    61
   2.6. Geochemia i chemia gleby    64
   2.6.1. Fizyczne i chemiczne aspekty wietrzenia skał    64
   2.6.2. Chemia gleby    65
   2.7. Atmosfera    67
   2.8. Chemia atmosfery    68
   2.8.1. Gazowe tlenki w atmosferze    70
   2.8.2. Węglowodory oraz smog fotochemiczny    70
   2.8.3. Pyły materii    71
   2.9. Biosfera    72
   2.10. Antrosfera i „zielona chemia”    73
   2.10.1. „Zielona chemia”    73
   Literatura    74
   Literatura uzupełniająca    74
   Pytania i problemy    74
  3. BIOCHEMIA    77
   3.1. Biochemia    77
   3.1.1. Biocząsteczki    78
   3.2. Biochemia i komórka    79
   3.2.1. Podstawowe cechy komórki    79
   3.3. Białka    80
   3.3.1. Struktura białek    84
   3.3.2. Denaturacja białek    85
   3.4. Węglowodany    85
   3.5. Lipidy    88
   3.6. Enzymy    90
   3.7. Kwasy nukleinowe    95
   3.7.1. Kwasy nukleinowe w syntezie białek    97
   3.7.2. Modyfikowane DNA    98
   3.8. Rekombinacyjne DNA i inżynieria genetyczna    98
   3.9. Procesy metaboliczne    99
   3.9.1. Procesy dostarczające energii    99
   Literatura uzupełniająca    100
   Pytania i problemy    100
  4. PROCESY METABOLICZNE    102
   4.1. Metabolizm w biochemii środowiska    10
   4.1.1. Procesy metaboliczne w komórkach    102
   4.1.2. Drogi przemian substancji chemicznych i ich metabolitów w organizmie    103
   4.2. Trawienie    103
   4.2.1. Trawienie węglowodanów    105
   4.2.2. Trawienie tłuszczów    106
   4.2.3. Trawienie białek    107
   4.3. Metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek    108
   4.3.1. Przegląd procesów katabolicznych    108
   4.3.2. Metabolizm węglowodanów    109
   4.3.3. Metabolizm tłuszczów    110
   4.3.4. Metabolizm białek    110
   4.4. Wykorzystanie energii przez procesy metaboliczne    112
   4.4.1. Wysokoenergetyczne indywidua chemiczne    112
   4.4.2. Glikoliza    114
   4.4.3. Cykl kwasu cytrynowego    115
   4.4.4. Przeniesienie elektronu w łańcuchu przeniesienia elektronu    117
   4.4.5. Czynniki przenoszące elektrony    117
   4.4.6. Ogólna reakcja dla oddychania aerobowego    118
   4.4.7. Fermentacja    118
   4.5. Wykorzystanie energii do budowy nowych cząsteczek: reakcje anaboliczne    120
   4.6. Metabolizm a toksyczność    121
   4.6.1. Stereochemia i metabolizm ksenobiotyków    122
   Literatura uzupełniająca    122
   Pytania i problemy    122
  5. ŚRODOWISKOWE PROCESY BIOLOGICZNE I EKOTOKSYKOLOGIA    123
   5.1. Wstęp    123
   5.2. Substancje toksyczne (toksykanty)    124
   5.3. Szlaki substancji toksycznych prowadzące do ekosystemów    126
   5.3.1. Przenoszenie substancji toksycznych między sferami środowiska    128
   5.3.2. Przenoszenie się substancji toksycznych do organizmów    129
   5.4. Biostężenie    130
   5.4.1. Parametry biostężenia    131
   5.4.2. Przenoszenie z osadów    132
   5.5. Współczynniki biostężenia i bioprzeniesienia    132
   5.5.1. Współczynnik biostężenia    132
   5.5.2. Współczynnik bioprzeniesienia    133
   5.5.3. Biostężenie w wyniku procesu wegetacji    133
   5.6. Biodegradacja    135
   5.6.1. Biochemiczne aspekty biodegradacji    135
   5.6.2. Kometabolizm    136
   5.6.3. Ogólne czynniki wpływające na biodegradację    137
   5.6.4. Biodegradowalność    138
   5.7. Bioznaczniki (biomarkery)    138
   5.8. Substancje zakłócające wydzielanie wewnętrzne i toksykanty rozwojowe    140
   5.9. Wpływ toksykantów na populacje    140
   5.10. Wpływy substancji toksycznych na ekosystemy    141
   Literatura uzupełniająca    144
   Pytania i problemy    144
  6. TOKSYKOLOGIA    146
   6.1. Wstęp    146
   6.1.1. Substancje toksyczne i toksykologia    146
   6.1.2. Historia toksykologii    146
   6.1.3. Przyszłość toksykologii    147
   6.1.4. Szczególne obszary toksykologii    148
   6.1.5. Chemia toksykologiczna    148
   6.2. Rodzaje substancji toksycznych    148
   6.3. Czynniki oddziałujące toksycznie    149
   6.3.1. Klasyfikacja czynników    149
   6.3.2. Postać substancji toksycznej i jej podłoże    149
   6.3.3. Okoliczności ekspozycji    151
   6.3.4. Osobnik poddany ekspozycji    152
   6.4. Ekspozycja na substancje toksyczne    152
   6.4.1. Ekspozycja przezskórna    154
   6.4.1.1. Przepuszczalność skóry    154
   6.4.2. Bariery dla absorpcji przez skórę    155
   6.4.2.1. Ekspozycja płuc    155
   6.4.3. Układ pokarmowy    156
   6.4.4. Usta, przełyk i żołądek    156
   6.4.5. Jelita    157
   6.4.6. Szlak jelitowy i wątroba    157
   6.5. Zależność dawka–reakcja organizmu    158
   6.5.1. Progi toksyczności    159
   6.6. Toksyczności względne    160
   6.6.1. Efekty niecałkowicie śmiertelne    161
   6.7. Odwracalność i wrażliwość    162
   6.7.1. Nadwrażliwość i wrażliwość obniżona    163
   6.8. Substancje ksenobiotyczne i endogenne    163
   6.8.1. Przykłady substancji endogennych    164
   6.9. Toksykologia kinetyczna i niekinetyczna    164
   6.9.1. Toksykologia kinetyczna    165
   6.10. Receptory i substancje toksyczne    165
   6.10.1. Receptory    165
   6.11. Fazy toksyczności    167
   6.12. Zatrucia i odtrucia    168
   6.12.1. Synergizm, potencjalność i antagonizm    168
   6.13. Reakcje behawioralne i fizjologiczne    169
   6.13.1. Sygnały życiowe    169
   6.13.2. Objawy skórne    171
   6.13.3. Zapachy    171
   6.13.4. Oczy    172
   6.13.5. Jama ustna    173
   6.13.6. Układ pokarmowy    173
   6.13.7. Centralny układ nerwowy    173
   6.14. Efekty reprodukcyjne i rozwojowe    173
   Literatura    174
   Literatura uzupełniająca    174
   Pytania i problemy    175
  7. CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA    177
   7.1. Wstęp    177
   7.1.1. Chemiczna natura substancji toksycznych    177
   7.1.2. Przekształcenia biochemiczne    179
   7.2. Reakcje metaboliczne związków ksenobiotycznych    179
   7.2.1. Reakcje fazy I i fazy II    181
   7.3. Reakcje fazy I    182
   7.3.1. Reakcje utlenienia    182
   7.3.2. Hydroksylowanie    183
   7.3.3. Uwodnienie epoksydu    184
   7.3.4. Utlenianie pierwiastków innych niż węgiel    185
   7.3.5. Dehydrogenacja alkoholi    185
   7.3.6. Metaboliczne reakcje redukcji    187
   7.3.7. Metaboliczne reakcje hydrolizy    187
   7.3.8. Metaboliczne dealkilowanie    189
   7.3.9. Usuwanie atomu fluorowca    189
   7.4. Reakcje fazy II związków toksycznych    190
   7.4.1. Sprzężenie przez glukuronidy    191
   7.4.2. Sprzężenie z glutationem    193
   7.4.3. Sprzężenie z siarczanem    195
   7.4.4. Acetylowanie    196
   7.4.5. Sprzężenie z aminokwasami    197
   7.4.6. Metylowanie    198
   7.5. Biochemiczne mechanizmy toksyczności    199
   7.6. Wpływ na działanie enzymów    201
   7.6.1. Inhibicja metaloenzymów    202
   7.6.2. Inhibicja przez związki organiczne    202
   7.7. Biochemia mutagenezy    203
   7.8. Biochemia powstawania nowotworu    205
   7.8.1. Czynniki alkiluja˛ce w kancerogenezie    207
   7.8.2. Testowanie kancerogenów    208
   7.9. Promieniowanie jonizujące    208
   Literatura    209
   Pytania i problemy    209
  8. GENETYCZNE ASPEKTY TOKSYKOLOGII    211
   8.1. Wstęp    211
   8.1.1. Chromosomy    213
   8.1.2. Geny i synteza białka    213
   8.1.3. Toksykologiczne znaczenie kwasów nukleinowych    214
   8.2. Destrukcyjne zmiany genetyczne    214
   8.2.1. Mutacje genowe    215
   8.2.2. Zmiany strukturalne chromosomu, aneuploidy i poliploidy    216
   8.2.3. Zmiany genetyczne gamet i komórek somatycznych    216
   8.3. Uszkodzenia DNA przez toksyny    217
   8.4. Przewidywanie właściwości i testowanie substancji genotoksycznych    219
   8.4.1. Testy dla efektów mutagennych    219
   8.4.2. Test Bruce’a Amesa i testy pokrewne    221
   8.4.3. Testy cytogenetyczne    222
   8.4.4. Organizmy testowane transgenicznie    222
   8.5. Genetyczna podatność i odporność na substancje toksyczne    223
   8.6. Toksykogenomika    225
   8.6.1. Genetyczna podatność na działanie toksyczne środków farmaceutycznych    226
   Literatura    228
   Literatura uzupełniająca    229
   Pytania i problemy    229
  9. REAKCJA ORGANIZMU NA SUBSTANCJE TOKSYCZNE    230
   9.1. Wstęp    230
   9.2. Układ oddechowy    232
   9.3. Skóra    234
   9.3.1. Odpowiedzi skóry na działania toksyn    235
   9.3.2. Fototoksyczne reakcje skóry    237
   9.3.3. Zniszczenie struktury skóry oraz pigmentacja    238
   9.3.4. Rak skóry    239
   9.4. Wątroba    239
   9.5. Krew i układ sercowo-naczyniowy    243
   9.5.1. Krew    244
   9.5.2. Hipoksja    246
   9.5.3. Leukocyty i białaczka (leukemia)    247
   9.5.4. Substancje kardiotoksyczne    247
   9.5.5. Substancje toksyczne dla naczyń krwionośnych    248
   9.6. Układ immunologiczny    249
   9.7. Układ hormonalny    251
   9.8. Układ nerwowy    255
   9.9. Układ rozrodczy    259
   9.10. Toksykologia rozwojowa i teratologia    262
   9.10.1. Thalidomid    262
   9.10.2. Akutan    263
   9.10.3. Zespół płodowy poalkoholowy    263
   9.11. Nerki i pęcherz    263
   Literatura    265
   Literatura uzupełniająca    265
   Pytania i problemy    266
  10. PIERWIASTKI TOKSYCZNE    267
   10.1. Wstęp    267
   10.2. Pierwiastki toksyczne a układ okresowy pierwiastków    267
   10.3. Pierwiastki podstawowe    268
   10.4. Metale w organizmie    268
   10.4.1. Kompleksy jonowe i kompleksy chelatowe (chelaty)    269
   10.4.2. Toksyczność metali    270
   10.4.3. Lit    271
   10.4.4. Beryl    272
   10.4.5. Wanad    273
   10.4.6. Chrom    274
   10.4.7. Kobalt    275
   10.4.8. Nikiel    275
   10.4.9. Kadm    276
   10.4.10. Rtęć    277
   10.4.10.1. Absorpcja i transport rtęci pierwiastkowej i nieorganicznej    278
   10.4.10.2. Metabolizm, efekty biologiczne i wydalanie    278
   10.4.10.3. Zatoka Minimata    279
   10.4.11. Ołów    279
   10.4.11.1. Ekspozycja i absorpcja nieorganicznych związków ołowiu    280
   10.4.11.2. Transport i metabolizm ołowiu    280
   10.4.11.3. Objawy zatrucia ołowiem    281
   10.4.11.4. Odwracalne zatrucie ołowiem i terapia    282
   10.4.12. Ochrona przed zatruciem metalami ciężkimi    282
   10.5. Metaloidy: arsen    284
   10.5.1. Źródła i zastosowania    284
   10.5.2. Ekspozycja na arsen i jego absorpcja    284
   10.5.3. Metabolizm, transport i toksyczne działanie arsenu    285
   10.6. Niemetale    286
   10.6.1. Tlen i ozon    286
   10.6.2. Fosfor    290
   10.6.3. Fluorowce (halogeny)    290
   10.6.3.1. Fluor    291
   10.6.3.2. Chlor    291
   10.6.3.3. Brom    292
   10.6.3.4. Jod    292
   10.6.4. Nuklidy promieniotwórcze    292
   10.6.4.1. Radon    292
   10.6.4.2. Rad    29
   10.6.4.3. Produkty rozszczepienia    293
   Literatura    294
   Literatura dodatkowa    294
   Pytania i zadania    294
  11. TOKSYCZNE ZWIĄZKI NIEORGANICZNE    297
   11.1. Wstęp    297
   11.1.1. Układ rozdziału    297
   11.2. Toksyczne nieorganiczne związki węgla    298
   11.2.1. Cyjanki    298
   11.2.1.1. Biochemiczne działanie cyjanku    299
   11.2.2. Monotlenek węgla    300
   11.2.3. Biochemiczne działanie monotlenku węgla    300
   11.2.4. Cyjan, cyjanamid i cyjaniany    301
   11.3. Toksyczne nieorganiczne związki azotu    301
   11.3.1. Amoniak    301
   11.3.2. Hydrazyna    302
   11.3.3. Tlenki azotu    302
   11.3.4. Skutki zatrucia NO2    303
   11.3.5. Tlenek azotu(I) (podtlenek azotu)    303
   11.4. Kwasy halogenowe    303
   11.4.1. Fluorowodór    303
   11.4.2. Chlorowodór    304
   11.4.3. Bromowodór i jodowodór    304
   11.5. Związki międzyhalogenowe i tlenki fluorowców    305
   11.5.1. Związki międzyflurowcowe (międzyhalogenowe)    305
   11.5.2. Tlenki fluorowców    306
   11.5.3. Kwas chlorowy(I) (kwas podchlorawy) i podchloryny    307
   11.5.4. Chlorany(VII) (nadchlorany)    307
   11.6. Azotowe związki fluorowców    307
   11.6.1. Halogenki azotu    307
   11.6.2. Azydki    308
   11.6.3. Monochloroamina i dichloroamina    308
   11.7. Nieorganiczne związki krzemu    308
   11.7.1. Krzemionka, ditlenek krzemu    309
   11.7.2. Azbest    309
   11.7.3. Silany    310
   11.7.4. Halogenki i halogenowodorki krzemu    310
   11.8. Nieorganiczne związki fosforu    310
   11.8.1. Fosfan    310
   11.8.2. Pentatlenek fosforu    311
   11.8.3. Halogenki fosforu    311
   11.8.4. Tlenohalogenki fosforu    312
   11.9. Nieorganiczne związki siarki    312
   11.9.1. Siarkowodór    312
   11.9.2. Ditlenek siarki i siarczyny    314
   11.9.3. Kwas siarkowy(VI)    314
   11.9.4. Disiarczek węgla    315
   11.9.5. Różnorodne nieorganiczne związki siarki    316
   Literatura    316
   Pytania i problemy    317
  12. ZWIĄZKI METALOORGANICZNE I METALOIDOORGANICZNE    319
   12.1. Właściwości związków metaloorganicznych i metaloidoorganicznych    319
   12.2. Klasyfikacja związków metaloorganicznych    320
   12.2.1. Grupy organiczne związane jonowo    320
   12.2.2. Grupy organiczne połączone wiązaniami atomowymi z metalami    321
   12.2.3. Związki metaloorganiczne z wiązaniami koordynacyjnymi    323
   12.2.4. Związki metaloorganiczne zawierające donory elektronów    324
   12.3. Mieszane związki metaloorganiczne    325
   12.4. Toksyczność związków metaloorganicznych    326
   12.5. Związki metali grupy 1 (IA)    326
   12.5.1. Związki litu    326
   12.5.2. Związki metali grupy 1 innych niż lit    327
   12.6. Związki metali grupy 2 (IIA)    328
   12.6.1. Magnez    328
   12.6.2. Wapń , stront i bar    329
   12.7. Związki metali grupy 12 (IIB)    329
   12.7.1. Cynk    329
   12.7.2. Kadm    331
   12.7.3. Rtęć    332
   12.8. Związki cynoorganiczne i germanoorganiczne    334
   12.8.1. Toksyczność związków cynoorganicznych    335
   12.8.2. Związki germanoorganiczne    335
   12.9. Związki ołowioorganiczne    336
   12.9.1. Toksyczność związków ołowioorganicznych    336
   12.10. Związki arsenoorganiczne    337
   12.10.1. Związki arsenoorganiczne otrzymane w wyniku procesów biologicznych    337
   12.10.2. Syntetyczne związki arsenoorganiczne    339
   12.10.3. Toksyczność związków arsenoorganicznych    340
   12.11. Związki selenoorganiczne i telluroorganiczne    340
   12.11.1. Związki selenoorganiczne    341
   12.11.2. Związki telluroorganiczne    341
   Literatura    342
   Literatura uzupełniająca    342
   Pytania i problemy    342
  13. TOKSYCZNE ZWIĄZKI ORGANICZNE I WĘGLOWODORY    344
   13.1. Wstęp    344
   13.2. Klasyfikacja węglowodorów    344
   13.2.1. Alkany    344
   13.2.2. Niearomatyczne węglowodory nienasycone    346
   13.2.3. Węglowodory aromatyczne    347
   13.3. Toksyczność alkanów    348
   13.3.1. Metan i etan    349
   13.3.2. Propan i butan    349
   13.3.3. Alkany od pentanu do oktanu    350
   13.3.4. Alkany powyżej oktanu    351
   13.3.5. Stałe i półstałe alkany    351
   13.3.6. Cykloheksan    351
   13.4. Toksyczność niearomatycznych węglowodorów nienasyconych    352
   13.4.1. Propylen    354
   13.4.2. Buta-1,3-dien    354
   13.4.3. Buteny    356
   13.4.4. Alfa-alkeny (alfa-olefiny)    356
   13.4.5. Cyklopentadien i dicyklopentadien    357
   13.4.6. Acetylen    357
   13.5. Benzen i jego pochodne    357
   13.5.1. Benzen    357
   13.5.1.1 .Ostre działania toksyczne benzenu    358
   13.5.1.2. Przewlekłe objawy zatrucia benzenem    358
   13.5.1.3. Metabolizm benzenu    359
   13.5.2. Toluen, ksyleny i etylobenzen    361
   13.5.3. Styren    362
   13.6. Naftalen    363
   13.6.1. Metabolizm naftalenu    363
   13.6.2. Działania toksyczne naftalenu    364
   13.7. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)    364
   13.7.1. Metabolizm WWA    365
   Literatura    366
   Pytania i problemy    366
  14. ZWIĄZKI ORGANICZNE ZAWIERAJĄCE TLEN    369
   14.1. Wstęp    369
   14.1.1. Grupy funkcyjne zawierające atom tlenu    369
   14.2. Alkohole    370
   14.2.1. Metanol    370
   14.2.2. Etanol    371
   14.2.3. Glikol etylenowy    373
   14.2.4. Wyższe alkohole    374
   14.3. Fenole    375
   14.3.1. Właściwości i wykorzystanie fenoli    375
   14.3.2. Toksyczność fenoli    376
   14.4. Tlenki    377
   14.5. Formaldehyd    378
   14.5.1. Właściwości i zastosowania formaldehydu    378
   14.5.2. Toksyczność formaldehydu i formaliny    379
   14.6. Aldehydy i ketony    379
   14.6.1. Toksyczność aldehydów i ketonów    380
   14.7. Kwasy karboksylowe    381
   14.7.1. Toksyczność kwasów karboksylowych    382
   14.8. Etery    383
   14.8.1. Przykłady i zastosowania eterów    383
   14.8.2. Toksyczność eterów    384
   14.9. Bezwodniki kwasowe    385
   14.9.1. Aspekty toksykologiczne    385
   14.10. Estry    385
   14.10.1. Toksyczność estrów    387
   Literatura    387
   Pytania i problemy    388
  15. ORGANICZNE ZWIĄZKI AZOTU    390
   15.1. Wstęp    390
   15.2. Aminy niearomatyczne    390
   15.2.1. Proste aminy alifatyczne    390
   15.2.2. Aminy tłuszczowe    392
   15.2.3. Poliaminy alkilowe    392
   15.2.4. Aminy cykliczne    393
   15.3. Karbocykliczne aminy aromatyczne    394
   15.3.1. Anilina    394
   15.3.2. Benzydyna    396
   15.3.3. Naftyloaminy    396
   15.4. Pirydyna i jej pochodne    396
   15.5. Nitryle    397
   15.6. Nitrozwiązki    399
   15.6.1. Nitroalkohole i nitrofenole    400
   15.6.2. Dinoseb    400
   15.7. Nitrozoaminy    401
   15.8. Izocyjaniany i izocyjanian metylu    402
   15.9. Pestycydy    404
   15.9.1. Karbaminiany    404
   15.9.2. Związki bipirydyliowe    406
   15.10. Alkaloidy    407
   Literatura    408
   Pytania i problemy    409
  16. HALOGENKI ORGANICZNE    412
   16.1. Wstęp    412
   16.1.1. Halogenki biogenne    413
   16.2. Halogenki alkilowe    413
   16.2.1. Toksyczność halogenków alkilowych    414
   16.2.2. Objawy toksycznego zatrucia wątroby tetrachlorkiem węgla    414
   16.2.3. Inne halogenki alkilowe    416
   16.2.4. Hydrochlorofluorowęgle    417
   16.2.5. Halotan    417
   16.3. Halogenki alkenylowe    419
   16.3.1. Zastosowanie halogenków alkenylowych    419
   16.3.2. Właściwości toksyczne halogenków alkenylowych    420
   16.3.3. Heksachlorocyklopentadien    422
   16.4. Halogenki arylowe (aromatyczne)    423
   16.4.1. Właściwości i zastosowania halogenków arylowych    423
   16.4.2. Właściwości toksyczne halogenków arylowych    425
   16.5. Insektycydy halogenoorganiczne    426
   16.5.1. Toksyczność insektycydów halogenoorganicznych    428
   16.5.2. Heksachlorocykloheksan    429
   16.5.3. Toksafen    429
   16.6. Nieinsektycydowe pestycydy halogenoorganiczne    430
   16.6.1. Toksyczność herbicydów chlorofenoksylowych    430
   16.6.2. Toksyczność TCDD    431
   16.6.3. Alachlor    432
   16.6.4. Fenole chlorowane    433
   16.6.5. Heksachlorofen    433
   Literatura    433
   Pytania i problemy    434
  17. ZWIĄZKI SIARKOORGANICZNE    436
   17.1. Wstęp    436
   17.1.1. Podział związków siarkoorganicznych    436
   17.1.2. Reakcje siarki organicznej    437
   17.2. Tiole, sulfidy i disulfidy    438
   17.2.1. Tiole    438
   17.2.2. Tiole jako odtrutki w przypadkach zatrucia metalami ciężkimi    440
   17.2.3. Sulfidy i disulfidy    440
   17.2.4. Związki siarkoorganiczne w oprysku skunksa    441
   17.2.5. Disulfid węgla i oksysulfid węgla    441
   17.3. Związki siarkoorganiczne zawierające atom azotu lub fosforu    443
   17.3.1. Pochodne tiomocznika    443
   17.3.2. Tiocyjaniany    444
   17.3.3. Disulfiram    445
   17.3.4. Cykliczne związki organiczne zawierające siarkę i azot    445
   17.3.5. Ditiokarbaminiany    446
   17.3.6. Sulfidy fosfanowe    447
   17.3.7. Estry fosforotionianowe i fosforoditionianowe    448
   17.4. Sulfotlenki i sulfony    448
   17.5. Kwasy sulfonowe, sole i estry    449
   17.6. Estry organiczne kwasu siarkowego    450
   17.7. Różne związki siarkoorganiczne    451
   17.7.1. Siarkowe analogi gazów musztardowych (iperytu siarkowego)    451
   17.7.2. Siarka w pestycydach    452
   17.7.3. Sulfonamidy    452
   17.8. Organicznie związany selen    453
   Literatura    453
   Pytania i odpowiedzi    454
  18. ZWIĄZKI FOSFOROORGANICZNE    456
   18.1. Wstęp    456
   18.1.1. Fosfan    457
   18.2. Fosfany alkilowe i arylowe    457
   18.3. Tlenki i sulfidy fosfanu    458
   18.4. Estry kwasów fosfonowego i fosforowego    458
   18.5. Estry fosforanoorganiczne    460
   18.5.1. Ortofosforany i polifosforany    460
   18.5.2. Estry ortofosforanowe    461
   18.5.3. Aromatyczne estry fosforanowe    462
   18.5.4. Pirofosforan tetraetylu    463
   18.6. Estry fosforotionianowe i fosforoditionianowe    463
   18.7. Insektycydy fosforanoorganiczne    464
   18.7.1. Wzory chemiczne i właściwości    464
   18.7.2. Insektycydy będące estrami fosforanowymi    465
   18.7.3. Insektycydy fosforotionianowe    466
   18.7.4. Insektycydy fosforoditionianowe    468
   18.7.5. Toksyczne działanie insektycydów fosforanoorganicznych    470
   18.7.5.1. Inhibicja acetylocholinoesterazy    470
   18.7.5.2. Aktywacja metaboliczna    471
   18.7.5.3. Toksyczność w stosunku do ssaków    471
   18.7.5.4. Dezaktywacja fosforanów organicznych    472
   18.8. Trucizny fosforoorganiczne stosowane przez wojsko    474
   Literatura    476
   Literatura uzupełniająca    476
   Pytania i problemy    476
  19. TOKSYCZNE ZWIĄZKI POCHODZENIA NATURALNEGO    479
   19.1. Wstęp    479
   19.2. Substancje toksyczne z bakterii    480
   19.2.1. Bakteryjne toksyny in vivo    481
   19.2.1.1. Zespół (syndrom) szoku toksycznego    481
   19.2.2. Bakteryjne toksyny wytworzone poza organizmem    482
   19.3. Mikotoksyny    482
   19.3.1. Aflatoksyny    484
   19.3.2. Inne mikotoksyny    484
   19.3.3. Toksyny grzybowe    484
   19.4. Toksyny z pierwotniaków    485
   19.5. Toksyczne substancje z roślin    486
   19.5.1. Toksyny roślinne atakujące układ nerwowy    488
   19.5.1.1. Piretryny i piretroidy    489
   19.5.2. Toksyny roślinne atakujące organy wewnętrzne    491
   19.5.3. Substancje drażniące oczy i skórę    491
   19.5.4. Alergeny    492
   19.5.5. Kumulatory nieorganiczne    492
   19.5.6. Toksyczne algi    493
   19.6. Toksyny owadzie    493
   19.6.1. Jad pszczół    494
   19.6.2. Jady os i szerszeni    494
   19.6.3. Toksyczność jadów owadzich    494
   19.7. Toksyny pająków    495
   19.7.1. Brązowy pająk pustelnik    495
   19.7.2. Wdowie pająki    495
   19.7.3. Inne pająki    495
   19.8. Toksyny gadzie    496
   19.8.1. Skład chemiczny jadu wężowego    496
   19.8.2. Objawy zatrucia jadem węży    496
   19.9. Toksyny zwierząt innych niż gady    497
   Literatura    499
   Literatura uzupełniająca    499
   Pytania i problemy    500
  20. ANALIZA KSENOBIOTYKÓW    501
   20.1. Wstęp    501
   20.2. Wskaźniki opisujące ekspozycję ksenobiotyków    502
   20.3. Oznaczanie metali    503
   20.3.1. Bezpośrednia analiza metali    503
   20.3.2. Metale w spopielanych na mokro krwi i moczu    504
   20.3.3. Ekstrakcja metali do analizy metodą absorpcji atomowej    504
   20.4. Oznaczanie niemetali i związków nieorganicznych    505
   20.5. Oznaczanie macierzystych związków organicznych    505
   20.6. Pomiar produktów reakcji fazy I oraz reakcji fazy II    506
   20.6.1. Produkty reakcji fazy I    506
   20.6.2. Produkty reakcji fazy II    508
   20.6.3. Merkaptomoczany    509
   20.7. Oznaczanie adduktów    511
   20.8. Perspektywy metod immunologicznych    511
   Literatura    512
   Literatura uzupełniająca    513
   Pytania i problemy    513
   Skorowidz    515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia