Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,75  89,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,7589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W swoim podręczniku Jonathan H. Turner analizuje strukturę i stan współczesnej teorii socjologicznej. Omawia wszystkie liczące się teorie socjologiczne, które mają walor albo ogólnych teorii społeczeństwa, albo ogólnych teorii procesów przebiegających na wielu poziomach i dotyczących wielu różnych sfer życia społecznego. Analizuje też nowinki teoretyczne, które wyłoniły się z klasycznego pnia danej orientacji.


Nowe wydanie Struktury teorii socjologicznej jest udoskonaloną, znacznie poszerzoną edycją z 1978 roku, która w przekładzie Jacka Szmatki ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w 1985 roku.


Obecna wersja składa się z 7 części, odpowiadających podstawowym perspektywom teoretycznym:


* teorii funkcjonalnej,


* teorii ewolucyjnej,


* teorii konfliktu,


* teorii wymiany,


* teorii interakcjonistycznej,


* teorii strukturalistycznej


* oraz teorii krytycznej.


Publikacja posiada 44 rozdziały (14 z nich autor napisał od początku, a 29 dodał). Modularna kompozycja książki nie narzuca określonego wzoru czy porządku czytania. Czytelnicy sami mogą wybierać interesujące ich tematy. Modularność książki wzmacnia także jej wielopoziomowa struktura.


Materiał zawarty w podręczniku jest prezentowany na trzech zasadniczych poziomach:


* kształtowania się tradycji,


* dojrzewania tradycji


* i kontynuowania tradycji.


Ułatwia to znacznie zarówno selektywne korzystanie z książki, jak i orientację w bardzo rozległym materiale.


Publikacja może służyć nie tylko studentom socjologii i innych nauk społecznych, ale także badaczom jako źródło informacji na temat teorii socjologicznych rozwijanych obecnie na świecie.


Liczba stron734
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14072-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego XXI
  Przedmowa XXV
    O zmianach XXV
    Podziękowania XXVI
  1. Teoria socjologiczna    1
    Natura teorii naukowej    1
    Krytyka teorii naukowej w socjologii    4
    Siedem podstawowych orientacji teoretycznych    5
  Część I. Teoria funkcjonalna    6
    2. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii funkcjonalnej    9
      Analogia organicystyczna    9
      Funkcjonalizm analityczny – Spencer    10
      Funkcjonalizm – Durkheim    13
      Funkcjonalizm a tradycja antropologiczna    16
        Radcliffe-Brown    16
        Malinowski    18
      Funkcjonalizm a duch Webera    20
      Podsumowanie    22
    3. Dojrzewanie tradycji I. Podejście empiryczne – Merton    24
      Teorie średniego zasięgu    25
      Paradygmat analizy funkcjonalnej    26
        Teza o jedności funkcjonalnej    27
        Teza o uniwersalności funkcjonalnej    27
        Teza o niezbędności    28
      Algorytm przeprowadzania analizy funkcjonalnej    29
      Podsumowanie    31
    4. Dojrzewanie tradycji II. Podejście analityczne – Parsons    32
      Struktura działania społecznego    32
      System społeczny    35
      Przejście do imperatywizmu funkcjonalnego    40
      Informacyjna hierarchia kontroli    42
      Uogólnione środki wymiany    43
      Zmiana społeczna    44
      „Natura ludzka”    46
    5. Kontynuowanie tradycji I. Neofunkcjonalizm – Alexander. (Rozdział napisany wspólnie z Paulem Colomym)    49
      Obrona postpozytywizmu    50
      Neofunkcjonalizm jako uogólniony dyskurs teoretyczny    53
        Wielowymiarowość świata społecznego    53
          Problemy redukcjonizmu i konflacji    53
          Działanie i porządek    54
        Powiązanie mikro–makro    56
        Metoda specyfikacji    58
        Ideologia    60
        Modele systemów    60
      Neofunkcjonalistyczne programy badawcze. Dwie ilustracje    61
        Analiza zmiany    61
        Analiza kultury    64
      Podsumowanie    66
    6. Kontynuowanie tradycji II. Funkcjonalizm systemowy – Luhmann    67
      Podejście ogólnosystemowe    68
        System i środowisko    68
        Wymiary środowiska    68
        Typy systemów społecznych    69
          Systemy interakcyjne    69
          Systemy organizacyjne    70
          Systemy społeczeństwa    70
        Zróżnicowanie, integracja i konflikt w systemie    71
        Środki komunikacji, refleksyjność i autotematyzacja    73
          Komunikacja a kody    73
          Środki komunikacji    74
          Refleksyjność i autotematyzacja    74
        Zasada podejścia Luhmanna    75
      Koncepcja ewolucji społecznej    75
        Podstawowe mechanizmy ewolucji    76
        Ewolucja a zróżnicowanie społeczne    77
      Zróżnicowanie funkcjonalne społeczeństwa    80
        Polityka jako system społeczny    80
        Autonomia systemu prawnego    83
        Gospodarka jako system społeczny    84
  Część II. Teoria ewolucyjna    87
    7. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii ewolucyjnej. (Rozdział napisany wspólnie z Alexandrą Maryanski)    89
      Pierwszy bioekolog w socjologii – Spencer    90
      Analogia bioekologiczna – Durkheim    92
      Dobór naturalny – Darwin    94
      Podsumowanie    96
    8. Dojrzewanie tradycji. Teorie ekologiczne i biologiczne. (Rozdział napisany wspólnie z Alexandrą Maryanski)    97
      Ekologia miasta    97
        Szkoła chicagowska    97
        Zapożyczenia z ekologii    98
        Ogólny model chicagowskiej szkoły ekologii miasta    99
      Genetyka a dobór naturalny    101
        Genetyka pojedynczego organizmu    101
        Genetyka populacji    101
        Kodyfikacja socjobiologii    104
        Pierwsi prawdziwi socjobiolodzy    105
          Wczesne teorie instynktu    105
      Podsumowanie    110
    9. Kontynuowanie tradycji I. Teorie ekologiczne    112
      Makropoziomowa teoria ekologiczna – Hawley    113
        Produkcja, transport i komunikacja    113
        Środowisko    114
        Funkcje i funkcje podstawowe    114
        Equilibrium i zmiana    116
        Wzrost i ewolucja    118
      Teorie ekologii miasta    125
      Teorie ekologii organizacji    129
        Teoria ekologiczna – Hannan i Freeman    130
      Teoria ekologiczna – McPherson    133
      Podsumowanie    137
    10. Kontynuowanie tradycji II. Nowe teorie ewolucyjne.(Rozdział napisany wspólnie z Alexandrą Maryanski)    138
      Teorie socjobiologiczne    139
        Podejście van den Berghe’a    139
          Dobór krewniaczy    139
          Wzajemność    141
          Przymus    142
          Konceptualizacja procesów kulturowych    143
          Socjobiologiczne wyjaśnienia zjawisk społecznych    143
        Podejście Lopreata    145
      Międzygatunkowe porownania form społecznych    150
        Podejście Machalka    150
          Ograniczenia organiczne    151
          Ograniczenia ekologiczne    151
          Ograniczenia związane z relacją między kosztem a zyskiem    152
          Ograniczenia socjologiczne    152
      Teorie stadiów ewolucji    154
        Teoria ewolucyjna – Lenscy i Nolan    156
        Ewolucyjne podejście do przekształceń społecznych – Sanderson    159
        Model „ustrojów biospołeczno-kulturowych’’ – Freese    162
      Powrót do teorii natury ludzkiej    165
        Teoria płci kulturowej – Udry    166
        Międzygatunkowa analiza porównawcza źródeł uspołecznienia człowieka – Maryanski    169
      Podsumowanie    173
  Część III. Teoria konfliktu    175
    11. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii konfliktu    177
      Marks    178
      Weber    180
      Simmel    184
      Rozwój teorii konfliktu    186
    12. Dojrzewanie tradycji I. Teoria dialektyczna – Dahrendorf    188
      Krytyka funkcjonalizmu    188
      Założenia dialektyczne    189
      Twierdzenia teoretyczne    192
      Podsumowanie    194
    13. Dojrzewanie tradycji II. Funkcjonalna teoria konfliktu – Coser    195
      Przyczyny konfliktu    196
      Gwałtowność konfliktu    197
      Trwanie konfliktu    199
      Funkcje konfliktu społecznego    199
      Podsumowanie    202
    14. Dojrzewanie tradycji III. Syntetyczna teoria konfliktu – Turner    203
      Procesualny model konfliktu    203
        Stadium 3. Wycofanie legitymacji    205
        Stadium 4. Początki świadomości interesów obiektywnych    206
        Stadium 5. Pobudzenie emocjonalne pokrzywdzonych    206
        Stadium 6. Okresowe wybuchy zbiorowe    206
        Stadium 7. Zwieszona intensywność    207
        Stadium 8. Próby zorganizowania się    207
        Stadium 9. Stopień gwałtowności konfliktu    209
      Początek ery współczesnej w teorii konfliktu    210
    15. Kontynuowanie tradycji I. Teorie neoweberowskie. Podejście analityczne – Collins    211
      Mikropodstawa organizacji społecznej    211
      Socjologia konfliktu    212
        Rozmowa i rytuał    213
        Poważanie i zachowanie się    215
        Kultury klasowe    216
        Procesy organizacyjne    217
        Państwo i gospodarka    219
        Geopolityka    220
      Podsumowanie    221
    16. Kontynuowanie tradycji II. Teorie konfliktu w socjologii historyczno –porównawczej. (Rozdział napisany wspólnie z Rebeccą S. K. Li)    223
      Mobilizacja mas i upadek państwa    224
      Studium źródeł dyktatury i demokracji – Moore    225
      Teoria rewolucji agrarnej – Paige    228
      Teoria mobilizacji zasobów – Tilly    231
      Analiza państwa i rewolucji społecznych – Skocpol    235
      Teoria upadku państwa – Goldstone    239
      Podsumowanie    242
    17. Kontynuowanie tradycji III. Teorie neomarksowskie    244
      Zwięzły przegląd tez Marksa    244
      Neomarksowska analiza klasowa    246
        Marksizm analityczny – Wright    247
        Klasa społeczna, emancypacja i historia    247
        Mikro- a makropoziom analizy klasowej    249
        Problem klasy średniej    251
          Sprzeczne położenie klasowe    252
          Zwielokrotniony wyzysk    253
          Wyłaniający się schemat    254
        Ogólny projekt Marksowski    256
      Neomarksowska analiza systemów światowych    257
        Wallerstein    258
          Imperia światowe i gospodarka światowa    258
          Centrum, peryferie i półperyferie    259
          Dynamika gospodarki światowej    260
          Inne cykliczne dynamiki w gospodarce światowej    261
          Sekwencje hegemonii    262
        Czy koniec kapitalizmu?    262
      Podsumowanie    263
    18. Kontynuowanie tradycji IV. Teorie nierówności i stratyfikacji związanych z płcią kulturową    264
      Wczesna teoria stratyfikacji związanej z płcią kulturową – Collins    265
      Teoria stratyfikacji związanej z płcią kulturową – Blumberg    267
      Teoria praw płci kulturowej – Chafetz    271
        Trwałość stratyfikacji związanej z płcią kulturową    271
          Przymus jako podstawa nierówności związanych z płcią kulturową    271
          Woluntarystyczne podstawy nierówności związanych z płcią kulturową    273
        Zmieniające się systemy nierówności i stratyfikacji związanych z płcią kulturową    274
          Zmienne demograficzne    274
          Zmienne technologiczne    275
          Zmienne ekonomiczne    275
          Zmienne polityczne    275
        Podsumowanie. Próba syntezy teoretycznej    278
          Skutki ekonomii politycznej    278
          Podstawowe warunki przyczynowe    279
          Mobilizacja zasobów i konflikt a płeć kulturowa    280
  Część IV. Teoria wymiany    283
    19. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii wymiany    285
      Teoria wymiany w ekonomii klasycznej    285
      Teoria wymiany w antropologii    287
        Frazer    287
        Wymiana niematerialna – Malinowski    288
        Powstanie strukturalnej teorii wymiany – Mauss    290
        Strukturalizm – Lévi-Strauss    291
      Behawioryzm psychologiczny a teoria wymiany    294
      Tradycja socjologiczna a teoria wymiany    297
        Teoria wymiany a konflikt – Marks    298
        Simmel    299
      Podsumowanie    300
    20. Dojrzewanie tradycji I. Podejście behawiorystyczne – Homans    301
      Podejście podstawowe    301
      Podstawowe zasady wymiany    303
      Wykorzystanie podstawowych zasad wymiany do konstruowania wyjaśnienia    305
      Od zachowania do makrostruktury    308
    21. Dojrzewanie tradycji II. Podejście dialektyczne – Blau    311
      Podstawowe zasady wymiany    311
      Elementarne systemy wymiany    313
        Naciski w kierunku integracji    315
        Naciski w kierunku opozycji    317
      Systemy wymian a makrostruktura    318
        Wartości pośredniczące    319
        Instytucjonalizacja    319
        Poziomy organizacji społecznej    321
      Obraz organizacji społecznej    323
      Podsumowanie    324
    22. Dojrzewanie tradycji III. Sieciowe ujecie wymiany – Emerson    325
      Strategia podstawowa    325
      Podstawowe procesy wymiany    326
      Podstawowe twierdzenia o wymianie    327
      Struktura, sieci i wymiana    328
        Monopol jednostronny    328
        Podział pracy    329
        Kręgi społeczne    330
        Sieci uwarstwione    332
      Podsumowanie    333
    23. Dojrzewanie tradycji IV. Modele ekonomiczne i teoria gier w teorii wymiany. (Rozdział napisany wspólnie z Charlesem H. Powersem)    335
      Rynki i racjonalni aktorzy    335
        Założenia ekonomii neoklasycznej    335
        Dyskusja wokół założeń neoklasycznych    338
      Teoria gier    340
        Dylemat więźnia. Ulubiony przykład w teorii gier    343
        Dylemat więźnia a problem równowagi optymalnej w sensie Pareta    345
      Podsumowanie    346
    24. Kontynuowanie tradycji I. Teorie racjonalnego wyboru    348
      Teoria solidarności grupowej – Hechter    349
        Podstawowy problem porządku w teorii racjonalnego wyboru    350
        Podstawy kontroli społecznej. Zależność, monitorowanie i sankcje    351
        Typy grup    352
        Wzory kontroli w grupach kompensacyjnych i w grupach obligatoryjnych    356
        Synteza teorii    358
        Implikacje makrostrukturalne    358
      Teoria solidarności grupowej – Coleman    359
        Przekazywanie praw do działania    360
        Popyt na normy i sankcje    360
      Zasady solidarności grupowej. Synteza teorii Hechtera i Colemana    362
      Podsumowanie    364
    25. Kontynuowanie tradycji II. Teorie sieci wymian    365
      Podstawowe idee w podejściu Emersona    365
      Program teoretyczny Cook    368
        Procesy angażowania się w sieciach    368
        Pozycje centralne w sieciach a dystrybucja władzy    369
        Równość i sprawiedliwość w sieciach wymian    371
        Sieci wymian uogólnionych    373
      Program teoretyczny Lawlera    376
        Władza a negocjacje    376
        Zaangażowanie w sieciach wymian    381
      Program teoretyczny Molm    385
        Pytanie podstawowe    386
        Podstawowe pojęcia    387
        Wyjaśnienie teoretyczne    388
        Nowe koncepcje teoretyczne    391
        Paradoksy wymian odwzajemnianych    392
      Podsumowanie    393
  Część V. Teoria interakcjonistyczna    394
    26. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii interakcjonistycznej i fenomenologicznej    397
      Wczesne amerykańskie intuicje interakcjonistyczne    397
        Analiza jaźni – James    397
        Analiza jaźni – Cooley    398
        Pragmatyzm – Dewey    399
        Pragmatyzm, darwinizm i behawioryzm w myśli Meada    400
        Synteza myśli Meada    401
          Umysł    401
          Jaźń    402
          Społeczeństwo    403
        Konceptualizacja struktury i roli    405
          Teoria roli – Park    405
          Teoria roli – Moreno    406
          Teoria roli – Linton    406
      Wczesne intuicje europejskie    407
        Analiza interakcji – Simmel    407
        Metamorfoza Durkheima    408
        Analiza „działania społecznego’’ – Weber    409
        Fenomenologia europejska    410
          Husserl    411
          Interakcjonizm fenomenologiczny – Schütz    413
      Rozwój wczesnych intuicji interakcjonistycznych    416
    27. Dojrzewanie tradycji I. Kodyfikacja interakcjonizmu symbolicznego    418
      Punkty zbieżne w interakcjonizmie symbolicznym    419
        Posługiwanie się symbolami    419
        Komunikacja symboliczna    419
        Interakcja i przyjmowanie roli    420
        Interakcja, istoty ludzkie i społeczeństwo    420
      Obszary niezgody i kontrowersji w interakcjonizmie symbolicznym    421
        Natura jednostki    422
        Istota interakcji    422
        Istota organizacji społecznej    424
        Istota metod    425
          Rozbieżne założenia dotyczące przyczynowości    425
          Rozbieżne stanowiska metodologiczne    427
        Istota i możliwości teorii socjologicznej    429
          Budowanie teorii – strategia Blumera    429
          Budowanie teorii – strategia Kuhna    431
      Podsumowanie    431
    28. Dojrzewanie tradycji II. Teorie jaźni i tożsamości    435
      Teoria tożsamości – Stryker    436
        Oznaczenia i definicje    436
        Tożsamość i hierarchia uwydatnień    437
        Zaangażowanie i jaźń    437
        Twierdzenia podstawowe    437
      Teoria tożsamości – McCall i Simmons    439
        Tożsamość roli i poparcie dla roli    439
          Mechanizmy podtrzymywania poparcia dla roli    440
          Hierarchia ważności    441
          Podstawowa dynamika wymian    442
      Podsumowanie    443
    29. Dojrzewanie tradycji III. Teorie roli. Podejście syntetyczne – Turner    445
      Proces tworzenia roli    446
      „Potoczna norma spójności’’    447
      Tymczasowy charakter interakcji    447
      Proces potwierdzania roli    448
      Koncepcja samego siebie a rola    448
      Strategia budowania teorii roli    449
        Powstanie i charakter ról    450
        Rola jako układ interakcyjny    450
        Rola w odniesieniu do aktora    451
        Rola w układzie organizacyjnym    451
        Rola w układzie społecznym    452
        Rola a osoba    452
      Podsumowanie. Formułowanie praw wyjaśniających    453
        Funkcjonalność    454
        Żywotność    454
        Reprezentacja    454
    30. Dojrzewanie tradycji IV. Podejście dramaturgiczne – Goffman    456
      Metafora dramaturgiczna    458
      Teatr życia codziennego    459
      Interakcja zogniskowana    462
        Spotkania    462
        Rytuał    464
        Role    466
        Jaźń    467
        Rozmowa    468
        Zakłócenia i praktyki naprawcze w interakcji zogniskowanej    471
      Interakcja niezogniskowana    472
      Ramy i organizacja doświadczenia    475
        Czym jest rama?    475
        Ramy pierwotne    476
        Klucze i przykładanie kluczy    476
        Fabrykacje    477
        Złożoność doświadczenia    477
      Podsumowanie    479
    31. Dojrzewanie tradycji V. Wyzwanie etnometodologii    480
      Źródła etnometodologii    481
        Interakcjonizm Blumera a etnometodologia    481
        Analiza dramaturgiczna Goffmana a etnometodologia    482
        Analiza fenomenologiczna Schütza a etnometodologia    483
      Istota etnometodologii    483
        Metafizyka czy metodologia?    483
        Pojęcia i zasady etnometodologii    485
          Działanie refleksyjne a interakcja    485
          Indeksykalność znaczenia    486
          Kilka podstawowych metod interakcyjnych    487
          Poszukiwanie normalnej formy    487
          Tworzenie przekładalności perspektyw    487
          Stosowanie zasady et cetera    487
        Odmiany podejścia etnometodologicznego    488
          Pionierskie poszukiwania – Garfinkel    488
          Analiza lingwistyczna – Sacks    490
          Podejście poznawcze – Cicourel    491
          Podejście sytuacyjne – Zimmerman, Pollner i Wieder    492
      Podsumowanie    493
    32. Kontynuowanie tradycji I. Teorie emocji w interakcji społecznej    495
      Dramaturgiczna teoria emocji – Hochschild    495
      Interakcjonistyczne teorie emocji    497
        Teoria przyjmowania roli i kontroli społecznej – Shott    497
        Teoria kontrolowania afektów – Heise    499
        Tożsamościowa teoria emocji – Stryker    503
      Teorie emocji oparte na pojęciach statusu i władzy    504
        Teoria rytuałów interakcyjnych – Collins    504
        Model statusu i władzy – Kemper    507
        Afekt w teoriach stanów oczekiwań – Ridgeway i Berger    510
          Teoria Ridgeway    511
          Teoria oczekiwań afektywnych – Berger    513
      Sieciowe teorie emocji    513
        Teoria solidarności grupowej – Markovsky i Lawler    514
        Teoria emocji i zaangażowania – Lawler    515
      Ewolucjonistyczno-interakcjonistyczne teorie emocji    516
        Teoria maksymalizacji afektu – Hammond    516
        Teoria ewolucyjna – Turner    519
          Mobilizacja energii    520
          Harmonizowanie reakcji    521
          Nakładanie sankcji    521
          Posługiwanie się kodami moralnymi    521
          Nadawanie wartości i wymiana    521
          Podejmowanie decyzji    521
      Psychoanalityczno-interakcjonistyczne teorie emocji    522
        Psychoanalityczna teoria emocji – Scheff    522
        Teoria psychoanalityczna – Turner    523
      Podsumowanie    525
    33. Kontynuowanie tradycji II. Teoria stanów oczekiwań. (Rozdział napisany wspólnie z Davidem G. Wagnerem)    527
      Idee podstawowe    528
      Zastosowanie idei podstawowych    529
        Władza i prestiż    529
        Charakterystyki statusu    531
        Sytuacje, w których występuje wiele charakterystyk statusu    533
        Sprawiedliwość dystrybutywna    534
        Źródła ocen samego siebie    536
        Powstawanie oczekiwań w odniesieniu do nagród    537
        Ewolucja oczekiwań związanych ze statusem    538
        Wyznaczniki statusu a oczekiwania i zachowanie    539
        Legitymizacja hierarchii władzy i prestiżu    540
      Podsumowanie. Procesy organizowania stanów oczekiwań    541
  Część VI. Teoria strukturalistyczna    544
    34. Kształtowanie się tradycji. Powstanie teorii strukturalistycznej    547
      Elementy strukturalne w teoriach Marksa    547
      Funkcjonalizm Durkheima a kształtowanie się socjologii strukturalnej    549
      Strukturalizm formalny – Simmel    552
      Interakcjonizm a mikrostrukturalizm    554
        Strukturalizm behawiorystyczny – Mead    554
        Strukturalizm fenomenologiczny – Schütz    555
      Początki różnicowania się podejść strukturalnych i strukturalistycznych    556
    35. Dojrzewanie tradycji. Odmiany teorii strukturalnej – francuska, brytyjska i amerykańska    557
      Francuska tradycja strukturalna – Lévi-Strauss    557
      Brytyjska tradycja strukturalna    561
      Amerykańska tradycja strukturalna w psychologii społecznej    563
        Techniki socjometryczne – Moreno    564
        Badania nad komunikacją w grupach – Bavelas i Leavitt    566
        Początki podejścia Gestalt i ujęć skupionych wokół pojęcia równowagi – Heider, Newcomb, Cartwright i Harary    567
        Podsumowanie    570
    36. Kontynuowanie tradycji I. Teoria strukturacji – Giddens    571
      Krytyka „naukowej’’ teorii społecznej    571
      „Teoria strukturacji’’    572
        Rekonceptualizacja struktury i systemu społecznego    573
        Rekonceptualizacja instytucji    576
        Zasady, układy i właściwości strukturalne    577
        Sprzeczność strukturalna    578
        Podmioty działania, działanie podmiotowe i działanie    579
        Rutynizacja i regionalizacja interakcji    581
          Rutyna    581
          Regionalizacja    583
      Podsumowanie    584
    37. Kontynuowanie tradycji II. Teorie kulturowe. (Rozdział napisany wspólnie ze Stephanem Fuchsem)    585
      Analiza kulturowa – Wuthnow    586
        Struktura kulturowa, rytuał i kontekst instytucjonalny    587
        Porządek moralny    588
          Struktura kodów moralnych    588
          Istota rytuału    589
          Kontekst instytucjonalny    590
          Ideologia    590
        Dynamika porządku moralnego    591
      Strukturalizm konstruktywistyczny – Bourdieu    593
        Krytyka istniejących teorii    594
          Krytyka strukturalizmu    594
          Krytyka interakcjonizmu i fenomenologii    595
          Krytyka utylitaryzmu    595
        Kulturowa teoria konfliktu    597
          Klasy i kapitał    597
          Kultury klasowe a habitus    601
      Podsumowanie    603
    38. Kontynuowanie tradycji III. Analiza sieciowa. (Rozdział napisany wspólnie z Alexandrą Maryanski)    604
      Podstawowe pojęcia teoretyczne analizy sieciowej    605
        Punkty i węzły    605
        Ogniwa, powiązania i połączenia    605
      Wzory i konfiguracje powiązań    607
        Liczba powiązań    607
        Ukierunkowanie    607
        Odwzajemnianie powiązań    607
        Przechodniość powiązań    608
        Gęstość powiązań    608
        Siła powiązań    609
        Pomosty    610
        Pośredniczenie    610
        Centralność    611
        Równoważność    612
      Podsumowanie    613
    39. Kontynuowanie tradycji IV. Teoria makrostrukturalna – Blau    615
      Koncepcja makrostruktury    615
      Formalna teoria makrostruktury    617
        Strategia teoretyczna    617
        Podstawowe założenia i teorematy    619
          Podstawowe założenia    620
          Podstawowe teorematy    621
          Wykorzystanie teorematów do wyjaśniania zdarzeń empirycznych    625
        Czynniki egzogeniczne a teoria makrostruktury    626
      Podsumowanie    627
  Część VII. Teoria krytyczna    628
    40. Kształtowanie się tradycji. Powstanie krytycznej analizy nowoczesności    631
      Wątki krytyczne w myśli Marksa    632
      Podstawowy dylemat wczesnej teorii krytycznej. Pesymizm Webera    634
      Ukryty atak Simmla na projekt emancypacyjny Marksa    635
      Teoria krytyczna, wyzwolenie a postmodernizm    637
    41. Dojrzewanie tradycji. Szkoła frankfurcka i zwrot kulturowy    639
      Szkoła frankfurcka    640
        Lukcás    641
        Horkheimer i Adorno    642
      Zwrot heglowski w teorii krytycznej    644
        Teoria hegemonii ideologicznej – Gramsci    644
        Strukturalizm – Althusser    645
      Podsumowanie    646
    42. Kontynuowanie tradycji I. Szkoła frankfurcka – projekt Habermasa    647
      Analiza „sfery publicznej’’    648
      Krytyka nauki    649
      Kryzys uprawomocnienia w społeczeństwie    651
      Wczesne analizy mowy i interakcji    653
      Rekonceptualizacja ewolucji społecznej    655
      Teoria działania komunikacyjnego    657
        Projekt ogólny    658
        Rekonceptualizacja działania i racjonalności    659
        Świat przeżywany a procesy systemowe społeczeństwa    661
        Dynamika ewolucyjna a kryzysy społeczeństwa    662
      Cel teorii krytycznej    664
    43. Kontynuowanie tradycji II. Feministyczna krytyka teorii socjologicznej. Płeć kulturowa, polityka i patriarchat. (Rozdział napisany wspólnie z Patricią R. Turner)    665
      Reprezentacja i konstrukcja płci kulturowej    667
        Pierwsze wyzwania wobec nauk społecznych    667
        Socjologia dla kobiet. Feministyczne metodologie i epistemologie oraz ,,sztandarowe’’ teorie feministyczne    670
        Krytyka krytyki. Wyzwania feministycznej teorii krytycznej    679
      Krytyka feministyczna a rekonceptualizacja teorii socjologicznej    680
        Funkcjonalizm Parsonsa    681
        Teoria racjonalnego wyboru    683
        Teoria marksistowska    685
        Teorie postmodernistyczne    688
    44. Kontynuowanie tradycji III. Teorie postmodernistyczne. (Rozdział napisany wspólnie z Kennethem Allanem)    692
      Postmodernistyczna krytyka nauki    692
        Lyotard    694
        Rorty    695
        Przykładowe opracowania i rozszerzenia w socjologii    696
          Społeczeństwo jako tekst – Brown    696
          Nacisk na retorykę – Lemert    697
          Krytyka przeprowadzona przez Gottdienera i Seidmana    698
      Postmodernizm ekonomiczny    669
        Jameson    700
        Harvey    702
        Lash i Urry    704
      Postmodernizm kulturowy    706
        Baudrillard    707
        Inne przykłady postmodernizmu kulturowego    709
          Gergen    709
          Denzin i Kellner    710
          Gottdiener    711
          Luckmann    711
          Bauman    712
      Podsumowanie    714
    Indeks osób    716
    Spis tabel    728
    Spis diagramów    731
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia