Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu

10 ocen

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

56,05  59,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 35,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik łączący wiedzę z zakresu językoznawstwa i tekstologii z praktycznymi wskazówkami, jak pisać teksty różnych gatunków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na teksty naukowe i popularnonaukowe. Głównym celem książki jest zoperatywizowanie wiedzy językoznawczej, tak aby stała się podstawą warsztatu pracy studenta, przyszłego dziennikarza, nauczyciela czy pracownika działu marketingu.


Autorka podporządkowała wykład kolejnym etapom pracy nad tekstem. Rozpoczyna od uwag na temat przygotowania koncepcji wypowiedzi. Następnie uczy, jak ważyć słowa, dobierać je tak, aby wyrażały dokładnie to, co chcemy powiedzieć oraz pasowały do określonej formy komunikatu. Dalej przechodzi do poziomu zdań. Opisuje zasady ich prawidłowego budowania i łączenia w większe całości – akapity. Na zakończenie pokazuje, jak porządkować akapity, aby uzyskać spójny, logicznie ułożony tekst, spełniający wcześniej założony cel komunikacyjny.


Rok wydania2010
Liczba stron224
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17693-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  1. Przygotowanie tekstu    11
    1.1. Rozpoznanie sytuacji komunikacyjnej    11
      1.1.1. Etapy tworzenia tekstu    11
      1.1.2. Podstawowe pytania    12
      1.1.3. Autokreacja nadawcy    13
      1.1.4. Wyobrażenie odbiorcy    16
      1.1.5. Funkcja i cel tekstu    18
      1.1.6. Kontekst komunikacyjny    19
    1.2. Od przedmiotu do tezy    20
      1.2.1. Od przedmiotu do tematu    20
      1.2.2. Od tematu do tezy    22
      1.2.3. Teza/temat a praca z materiałem    24
    1.3. Kompozycja    25
      1.3.1. Cechy dobrze skomponowanego tekstu    25
      1.3.2. Schemat kompozycyjny a plan/konspekt    27
    1.4. Początek i koniec    29
      1.4.1. Po co jest wstęp    29
      1.4.2. Rodzaje początków    30
      1.4.3. Po co jest zakończenie    35
      1.4.4. Rodzaje zakończeń    37
  
  2. Słowo    42
    2.1. Dobór słów a zrozumiałość    42
      2.1.1. Od czego zależy rozumienie tekstu    42
      2.1.2. Terminy specjalistyczne    44
      2.1.3. Wyrazy obce    47
    2.2. Dobór słów a precyzja    51
      2.2.1. Co to jest precyzja    51
      2.2.2. Precyzja jako szczegółowość    52
      2.2.3. Precyzja jako jednoznaczność    56
    2.3. Dobór słów a stosowność    58
      2.3.1. Na czym polega stosowność    58
      2.3.2. Stosowność wobec tematu    60
      2.3.3. Stosowność wobec sytuacji komunikacyjnej    62
      2.3.4. Stosowność wobec odbiorcy    64
    2.4. Dobór słów a ocenianie    66
      2.4.1. Jak wprowadzać ocenę do tekstu    66
      2.4.2. Oceny jawne    68
      2.4.3. Oceny ukryte w słowach    69
      2.4.4. Eufemizmy    72
  
  3. Zdanie    74
    3.1. Budowa zdania a informacyjność    74
      3.1.1. Relacje między składnikami zdania    74
      3.1.2. Relacje między zdaniami składowymi    77
      3.1.3. Składnia a uwydatnianie informacji    79
    3.2. Budowa zdania a zrozumiałość    83
      3.2.1. Długość zdań    83
      3.2.2. Zalety i wady skrótów składniowych    87
      3.2.3. Uporządkowanie zdań złożonych    90
    3.3. Szyk    94
      3.3.1. Szyk zdania w polszczyźnie    94
      3.3.2. Szyk a znaczenie    98
      3.3.3. Szyk a względy pragmatyczno-retoryczne    100
      3.3.4. Szyk a spójność    103
    3.4. Rytm zdaniowy    107
      3.4.1. Równowaga wewnętrzna    107
      3.4.2. Przeplatanie    109
      3.4.3. Budowa składniowa a rodzaj tekstu    111
  
  4. Akapit    114
    4.1. Akapit jako podstawowy człon tekstu    114
      4.1.1. Kryteria podziału na akapity    114
      4.1.2. Wewnętrzna budowa akapitu    115
    4.2. Rodzaje akapitów    118
      4.2.1. Akapity klasyczne: analityczny    118
      4.2.2. Akapity klasyczne: syntetyczny    120
      4.2.3. Inne akapity klasyczne    122
      4.2.4. Akapity bez wypowiedzenia tematowego    124
      4.2.5. Akapity nietypowe    125
    4.3. Spójność akapitu    127
      4.3.1. Spójność znaczeniowa a formalna    127
      4.3.2. Podstawowe środki spójnościowe: konektywy    130
      4.3.3. Powtórzenia a spójność    133
      4.3.4. Elementy odnoszące: zaimki i elipsa    139
    4.4. Zasady budowania akapitów    141
      4.4.1. Akapit jako całość    141
      4.4.2. Akapit jako część tekstu    144
      4.4.3. Rytm akapitowy    146
  
  5. Formy tekstowe    149
    5.1. Jak informować i/lub referować    149
      5.1.1. Informowanie a przekonywanie    149
      5.1.2. Definiowanie    151
      5.1.3. Klasyfikowanie    157
    5.2. Jak opowiadać    162
      5.2.1. Czym jest opowiadanie    162
      5.2.2. Sposób tworzenia opowiadań    163
      5.2.3. Środki językowe w opowiadaniu    165
      5.2.4. Funkcje opowiadania    167
    5.3. Jak opisywać    169
      5.3.1. Czym jest opis    169
      5.3.2. Sposób budowania opisów    171
      5.3.3. Charakterystyka, czyli opis osoby    174
      5.3.4. Funkcje opisów    177
    5.4. Jak porównywać    179
      5.4.1. Sposoby porównywania    179
      5.4.2. Funkcje porównywania    181
      5.4.3. Analogia    183
  
  Zamiast zakończenia    185
  Źródła przykładów (książki)    187
  Bibliografia    188
RozwińZwiń