X

  Wstęp 9
  CZĘŚĆ I. Podstawy zarządzania strategicznego 13
    ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowe koncepcje zarządzania strategicznego 15
      1.1. Problemy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 15
      1.2. Istota zarządzania strategicznego oraz strategii 21
      1.3. Klasyfikacja koncepcji zarządzania strategicznego 28
      1.4. Klasyczne koncepcje zarządzania strategicznego 36
        1.4.1. Zarządzanie strategiczne a teorie firmy oraz teorie wzrostu firmy 36
        1.4.2. Koncepcja strategii wzrostu Ansoffa 41
        1.4.3. Model Andrewsa 47
        1.4.4. Strategie a etapy rozwoju przedsiębiorstwa według Chandlera 49
      1.5. Nowe warunki zarządzania strategicznego oraz nowe kierunki jego rozwoju 54
      1.6. Mechanistyczna oraz organiczna koncepcja zarządzania strategicznego 62
      Pytania kontrolne 68
      Zalecana literatura 69
    ROZDZIAŁ 2. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 70
      2.1. Cele i zadania przedsiębiorstwa 70
      2.2. Wizja strategiczna oraz misja 74
      2.3. Podstawowe koncepcje formułowania strategii 78
      2.4. Procedury i etapy zarządzania strategicznego 84
      2.5. Kryteria zastosowania zarządzania strategicznego w praktyce 94
      Pytania kontrolne 97
      Zalecana literatura 97
    ROZDZIAŁ 3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego otoczenia 98
      3.1. Cele, zakres i metody analizy strategicznej 98
      3.2. Modele i metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa 108
        3.2.1. Model cyklu życia produktu i sektora 108
        3.2.2. Analizy sektorowe 110
        3.2.3. Atrakcyjność inwestycyjna krajów i regionów 115
        3.2.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego według Portera 119
      3.3. Zakres i metody analizy zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa 121
        3.3.1. Analiza konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa 122
        3.3.2. Koncepcja łańcucha wartości 125
        3.3.3. Krzywa doświadczenia 128
      Pytania kontrolne 130
      Zalecana literatura 130
    ROZDZIAŁ 4. Analityczne metody formułowania strategii przedsiębiorstwa 131
      4.1. Formułowanie strategii według procedury SWOT 131
      4.2. Modele portfelowe jako podstawa formułowania strategii 140
      4.3. Macierz wzrostu/udziału autorstwa firmy Boston Consulting Group (BCG) 144
      4.4. Model atrakcyjności sektorów/siły konkurencyjnej firmy McKinsey (McK) 149
      4.5. Model cyklu życia sektora/siły konkurencyjnej firmy A.D. Little (ADL) 157
      4.6. Walory i ograniczenia modeli portfelowych 162
      Pytania kontrolne 164
      Zalecana literatura 164
    ROZDZIAŁ 5. Procesy wdrażania, kontroli oraz weryfikacji strategii 165
      5.1. Ogólne zasady i warunki wdrażania strategii 165
      5.2. Kontrola strategiczna oraz weryfikacja strategii 171
      5.3. Strategiczna Karta Wyników 177
      Pytania kontrolne 184
      Zalecana literatura 184
  CZĘŚĆ II. Konkurencyjność oraz strategie konkurencji przedsiębiorstwa – poziom strategicznych jednostek biznesu 185
    ROZDZIAŁ 6. Kategorie konkurencyjności w gospodarce i w przedsiębiorstwie 187
      6.1. Obiekty i czynniki analizy konkurencyjności 187
      6.2. Rynkowe determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia klientów 192
      6.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli, potencjalnych inwestorów oraz zarządu 195
      6.4. Metody oceny pozycji i siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa 197
      Pytania kontrolne 202
      Zalecana literatura 203
    ROZDZIAŁ 7. Rynkowe i zasobowe strategie konkurencji oraz procedury ich budowy 204
      7.1. Typy i rodzaje strategii konkurencji 204
      7.2. Rodzaje rynkowych i zasobowych strategii konkurencji 210
      7.3. Procedury i metody budowy rynkowej strategii konkurencji 216
        7.3.1. Tworzenie strategii konkurencji na istniejącym rynku 217
        7.3.2. Procedury tworzenia strategii konkurencji na nowych rynkach produktowych lub/i geograficznych 220
      7.4. Procedury i metody tworzenia zasobowej strategii konkurencji 226
      Pytania kontrolne 231
      Zalecana literatura 231
    ROZDZIAŁ 8. Koncepcje źródeł konkurencyjności przedsiębiorstwa 232
      8.1. Podstawowe koncepcje osiągania i utrzymania konkurencyjności 232
      8.2. Marketingowa koncepcja konkurencyjności. Strategia marketingowa a strategia konkurencji 236
      8.3. Przedsiębiorcza koncepcja konkurencyjności 240
      8.4. Koncepcja kluczowych kompetencji firmy 254
      8.5. Wyróżniające firmę zdolności 260
      8.6. Informacja oraz nowe technologie informacyjne jako źródło konkurencyjności 266
      8.7. Organizacja ucząca się oraz bazująca na wiedzy 270
      8.8. Relacje przedstawionych koncepcji konkurencyjności 278
      Pytania kontrolne 283
      Zalecana literatura 284
  CZĘŚĆ III. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa – poziom zarządzania korporacją 287
    ROZDZIAŁ 9. Typy i rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 289
      9.1. Podstawowe warianty strategii rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa 289
      9.2. Zasady i metody wyboru strategii rozwoju przedsiębiorstwa 296
        9.2.1. Trzyetapowy model rozwoju przedsiębiorstwa 296
        9.2.2. Pozycja firmy i popyt a strategie rozwoju firmy 300
        9.2.3. Model SPACE 303
      9.3. Strategie konkurencji oraz wzrostu małych przedsiębiorstw 305
      Pytania kontrolne 312
      Zalecana literatura 313
    ROZDZIAŁ 10. Strategie specjalizacji oraz dywersyfikacji przedsiębiorstwa 314
      10.1. Warianty strategii wzrostu przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego 314
      10.2. Zasady wyboru strategii penetracji rynku oraz rozwoju rynku 320
      10.3. Istota i rodzaje dywersyfikacji 328
      10.4. Skala i tendencje rozwoju dywersyfikacji przedsiębiorstwa 335
      10.5. Zasady decyzji o dywersyfikacji i jej kierunkach 340
      Pytania kontrolne 350
      Zalecana literatura 350
    ROZDZIAŁ 11. Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstwa 351
      11.1. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa 351
      11.2. Istota umiędzynarodowienia i globalizacji przedsiębiorstwa 358
      11.3. Ograniczenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 366
      11.4. Strategia multinarodowa, międzynarodowa, transnarodowa oraz globalna 370
        11.4.1. Cechy strategii wielonarodowej oraz globalnej 372
        11.4.2. Zasady wyboru strategii międzynarodowej oraz transnarodowej 383
      11.5. Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne 385
      Pytania kontrolne 393
      Zalecana literatura 393
  CZĘSĆ IV. Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw – poziom zarządzania siecią 395
    ROZDZIAŁ 12. Sieci przedsiębiorstw oraz strategie ich tworzenia i rozwoju 397
      12.1. Istota i rodzaje sieci przedsiębiorstw 397
      12.2. Rozwój sieci przedsiębiorstw 402
      12.3. Strategie tworzenia i rozwoju sieci przedsiębiorstw 405
      12.4. Zintegrowane łańcuchy dostaw 408
      12.5. Sieci klastrowe 414
      12.6. Zrzeszenia oraz stowarzyszenia przedsiębiorstw 418
      Pytania kontrolne 419
      Zalecana literatura 419
    ROZDZIAŁ 13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz alianse strategiczne 420
      13.1. Rodzaje fuzji i przejęć 420
      13.2. Skala i dynamika procesów fuzji i przejęć 425
      13.3. Motywy i efekty fuzji i przejęć 429
      13.4. Metoda wewnętrzna versus zewnętrzna oraz procedury M 436
      13.5. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa a fuzje i przejęcia 441
      13.6. Alianse strategiczne 444
        13.6.1. Istota oraz obszary aliansów strategicznych 444
        13.6.2. Alianse strategiczne a strategie rozwoju firmy 448
        13.6.3. Obszary i formy aliansów strategicznych 450
        13.6.4. Skala rozwoju oraz tendencje aliansów strategicznych 454
        13.6.5. Zasady wyboru aliantów oraz warunki ich powodzenia 455
      13.7. Fuzje i przejęcia a alianse strategiczne oraz inne typy sieci 460
      Pytania kontrolne 464
      Zalecana literatura 465
    ROZDZIAŁ 14. Strategie outsourcingu produkcji i usług 466
      14.1. Definicja oraz rodzaje outsourcingu 466
      14.2. Efekty zastosowania strategii outsourcingu 472
        14.2.1. Rodzaje efektów outsourcingu 472
        14.2.2. Efekty outsourcingu produkcji 474
        14.2.3. Efekty outsourcingu procesów zarządczych 476
        14.2.4. Efekty zleceniobiorców outsourcingu 477
      14.3. Skala i dynamika rozwoju outsourcingu 478
      14.4. Zasady decyzji o outsourcingu, jego zakresie i kierunkach 483
      Pytania kontrolne 490
      Zalecana literatura 490
  Bibliografia 491
  O Autorze 504
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

512

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-16514-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Zarządzanie, Przedsiębiorstwo

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.5 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie książki prof. Zdziasława Pierścionka z 2003 roku. Publikacja, podobnie jak jej poprzednie wydania (Strategie rozwoju firmy oraz Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa), przybliża czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji. Książka została wzbogacona o nowe tematy, takie jak: strategie tworzenia i rozwoju sieci, outsourcing, sieci klastrowe, organiczna koncepcja zarządzania strategicznego, strategiczna karta wyników, zarządzanie wiedzą i technologią oraz systemy zarządzania strategicznego.


Autor dostarcza czytelnikowi zweryfikowaną, zaawansowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Dzięki tej książce czytelnicy poznają metody budowania strategii przedsiębiorstwa oraz zasady ich wyboru. Oprócz podstawowych wiadomości prezentuje nowe koncepcje zarządzania strategicznego, które są odpowiedzią na wzrost ryzyka i niepewności działania przedsiębiorstw, nowe technologie informacyjne oraz na nowe warunki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.


Książka przeznaczona jest dla słuchaczy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii, dla menedżerów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem działań rozwojowych w przedsiębiorstwie oraz dla praktyków.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
2
2
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!