Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

11 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: bank, zakład ubezpieczeń i przedsiębiorstwo.


Liczba stron392
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15403-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem    13
    1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie    13
      1.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem    13
      1.2. Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem    15
      1.3. Rodzaje ryzyka finansowego    18
      1.4. Proces zarządzania ryzykiem    26
    2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka    33
      2.1. Wprowadzenie    33
      2.2. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego zmiennej ryzyka    40
      2.3. Koncepcja miar wrażliwości    48
      2.4. Przypadek wielowymiarowy    52
      2.5. Funkcje połączeń w analizie rozkładu wielowymiarowego    59
      2.6. Pomiar ryzyka ekstremalnego    60
      2.7. Subiektywne ujęcie w analizie ryzyka i miary stosunku do ryzyka    63
      2.8. Kilka kwestii praktycznych związanych z pomiarem ryzyka    67
    3. Instrumenty pochodne    71
      3.1. Wprowadzenie    71
      3.2. Opcje    73
      3.3. Kontrakty terminowe forward i futures    78
      3.4. Kontrakt swap    83
      3.5. Wycena opcji    85
      3.6. Wycena kontraktów terminowych futures i forward    93
      3.7. Wycena kontraktu swap    96
    4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym    99
      4.1. Pomiar ryzyka rynkowego – wartość zagrożona    99
      4.2. Pomiar ryzyka rynkowego – miary wrażliwości    104
      4.3. Strategie sterowania ryzykiem rynkowym – wprowadzenie    114
      4.4. Strategie sterowania ryzykiem cen akcji    122
      4.5. Strategie sterowania ryzykiem stopy procentowej    128
      4.6. Strategie sterowania ryzykiem kursu walutowego    134
    5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym    138
      5.1. Pomiar ryzyka kredytowego – wprowadzenie    138
      5.2. Ryzyko portfela kredytowego    143
      5.3. Modele ryzyka kredytowego – ogólna systematyzacja    148
      5.4. Modele strukturalne ryzyka kredytowego    149
      5.5. Modele empiryczne ryzyka kredytowego    156
      5.6. Modele zredukowane ryzyka kredytowego    160
      5.7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – kredytowe instrumenty pochodne    161
    Bibliografia do części I    167
    Pytania i zadania do części I    168
      Pytania    168
      Zadania    169
  Część II. Zarządzanie ryzykiem w banku    173
    6. Ryzyko w działalności bankowej    173
      6.1. Rodzaje ryzyka bankowego i ich specyfika    173
      6.2. Proces zarządzania ryzykiem bankowym    176
      6.3. Najważniejsze regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w banku    182
      6.4. Ryzyko płynności    186
    7. Ryzyko kredytowe w banku    202
      7.1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego    202
      7.2. Pomiar ryzyka kredytowego    242
      7.3. Sekurytyzacja należności bankowych    263
    8. Ryzyko operacyjne w banku    269
      8.1. Istota ryzyka operacyjnego    269
      8.2. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego    273
    Bibliografia do części II    285
    Pytania i zadania do części II    286
      Pytania    286
      Zadania    286
  Część III. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń    291
    9. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń    291
      9.1. Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej    291
      9.2. Ryzyko zakładu ubezpieczeń i jego czynniki    293
      9.3. Rodzaje ryzyka zakładu ubezpieczeń    295
    10. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń    299
      10.1. Analiza procesu zarządzania ryzykiem i kryteria zarządzania ryzykiem    299
      10.2. Obszary zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń    301
      10.3. Reasekuracja bierna jako metoda wspomagająca zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń    302
      10.4. Miary ryzyka zakładu ubezpieczeń    304
    11. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń    308
      11.1. Formy organizacyjno-prawne zakładów ubezpieczeń i ich specyfika    308
      11.2. Regulacje ustawowe polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeniowego dotyczące monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń    310
      11.3. Zadania organu nadzoru wspomagające zarządzanie i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń    313
      11.4. Założenia przyszłej zasady nadzoru finansowego – Solvency II    314
    12. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń    318
      12.1. Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego    318
      12.2. Pomiar i modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego    320
      12.3. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej jako podstawa finansowania ryzyka ubezpieczeniowego    344
      12.4. Reasekuracja jako narzędzie transferu ryzyka ubezpieczeniowego    349
      12.5. Zastosowanie teorii ruiny do pomiaru ryzyka działalności ubezpieczeniowej    351
    13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń    354
      13.1. Ryzyko kredytowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń    354
      13.2. Ryzyko rynkowe i metody zarządzania nim w zakładzie ubezpieczeń    357
      13.3. Ryzyko operacyjne występujące w działalności ubezpieczeniowej i zarządzanie nim    360
      13.4. Ryzyko niewypłacalności i ryzyko utraty płynności    366
    Bibliografia do części III    373
    Pytania i zadania do części III    375
      Pytania    375
      Zadania    376
  Część IV. Zarządzanie ryzykiemw przedsiębiorstwie    379
    14. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie    379
      14.1. Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie    379
      14.2. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa    382
      Bibliografia do rozdziału 14    386
      Pytania do rozdziału 14    386
  Indeks    387
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia