X

  Od Autorów 9
  ALFABETYCZNY WYKAZ HASEŁ 11
  CZĘŚĆ PIERWSZA. OGÓLNE WIADOMOŚCI O PAŃSTWIE I PRAWIE 23
    I. CZŁOWIEK A SPOŁECZEŃSTWO 24
      1. Życie społeczne i jego formy 24
      2. Kategorie społeczne 29
      3. Wartości społeczne, normy społeczne, ład społeczny 31
      4. Władza 36
      5. Miejsce jednostki w społeczeństwie 38
      6. Sprawiedliwość 43
      7. Moralność 48
    II. PAŃSTWO I INNE STRUKTURY SPOŁECZNE 54
      1. Pojęcie państwa 54
      2. Klasyfikacja państw 60
      3. Formy udziału obywateli w sprawowaniu władzy państwowej 63
      4. Reżimy polityczne 67
      5. Organy państwa 71
      6. Samorząd 94
      7. Państwo a inne grupy społeczne 96
    III. PRAWO 103
      1. O prawie w ogólności 103
      2. Tworzenie aktów prawnych. Rodzaje aktów prawnych 111
      3. Przestrzeganie prawa 124
      4. Konflikt prawa i moralności 132
      5. Prawa i obowiązki 134
      6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 139
    IV. NIEKTÓRE FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 151
      1. Społeczność międzynarodowa i prawo międzynarodowe 151
      2. Niektóre organizacje międzynarodowe 154
      3. Międzynarodowa ochrona praw człowieka 171
    V. WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY I IDEOLOGIE POLITYCZNE 189
      1. Doktryny, ideologie a programy polityczne. Typy doktryn. 189
      2. Konserwatyzm 195
      3. Nacjonalizm, antysemityzm, faszyzm, nazizm 197
      4. Doktryna społeczna Kościoła katolickiego 205
      5. Liberalizm i jego warianty 208
      6. Marksizm. Ideologie socjalistyczne i komunistyczne 213
      7. Socjalizm reformistyczny. Socjaldemokracja. 218
      8. Ideologie skrajnej lewicy współczesnej 220
      9. Ruchy ekologiczne i feministyczne 222
  CZĘŚĆ DRUGA. ELEMENTARNE WIADOMOŚCIO PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 225
    VI. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE KARNYM 226
      1. Przestępstwo i kara 226
      2. Postępowanie karne 247
    VII. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE CYWILNYM 282
      1. Podstawowe pojęcia 282
      2. Prawo rzeczowe 291
      3. Prawo zobowiązań 298
      4. Prawo spadkowe 308
      5. Postępowanie cywilne 312
    VIII. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RODZINNYM 319
    IX. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O PRAWIE PRACY 328
    X. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O ADMINISTRACJI, SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I PRAWIE ADMINISTRACYJNYM 335
      1. Organy administracji publicznej i ich zadania 335
      2. Samorząd terytorialny 339
      3. Postępowanie administracyjne 358
    XI. ELEMENTARNE WIADOMOŚCI O FINANSACH PUBLICZNYCH 373
      1. Pojęcie finansów publicznych 373
      2. Finanse publiczne w Konstytucji RP 374
      3. Budżet państwa 374
      4. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 380
      5. System podatkowy 382
      6. Cła 387
      7. Pożyczki publiczne 388
      8. System pieniężno-kredytowy 389
  WYKAZ ZALECANEJ LITERATURY 392
Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie (wydanie XI)
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

410

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-01-16515-4

Numer wydania

11

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Marzena Kordela
4.8 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Przenikające się sfery: polityczna, społeczna i gospodarcza podlegają nieustannym zmianom, które wpływają na kształt życia społecznego, systemu ekonomicznego, ustroju państwa i jego pozycję w społeczności międzynarodowej. Warto je śledzić na bieżąco, a zadaniem tej książki jest pomoc w ich zrozumieniu.


W książce w przystępny sposób przybliżono czytelnikowi podstawowe pojęcia z pogranicza prawa, polityki i socjologii oraz wyjaśniono związki zachodzące między nimi. Dzięki swej konstrukcji kompendium jest równocześnie podręcznikiem i leksykonem. Do jego atutów należą również:


• sprawdzona wysoka wartość merytoryczna,


• aktualna wiedza: w obecnym wydaniu uwzględniono nowe zasady, wynikające z wejścia w życie traktatu lizbońskiego, zmiany w obowiązującym prawie, m.in. administracyjnym i rodzinnym,


• logiczny i spójny sposób prezentacji treści oraz przystępny język.


Książka stanowi wartościową pomoc dydaktyczną dla słuchaczy studiów ekonomicznych, prawniczych i społecznych, a także dla nauczycieli i i uczniów szkół średnich.


Publikacja została przygotowana przez zespół naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Marzeny Kordeli.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
3
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!