X

  Przedmowa XIII
  
  Część 1 TEORIE POLITYCZNE 3
  
    1. Co to jest polityka? 3
      Definiowanie polityki 4
        Polityka jako sztuka rządzenia 6
        Polityka jako sprawy publiczne 10
        Polityka jako kompromis i konsensus 11
        Polityka jako władza 13
      Studiowanie polityki 15
        Podejścia analityczne w nauce o polityce 15
        Czy nauka o polityce może być dziedziną naukową? 19
        Pojęcia, modele i teorie 22
      Podsumowanie 27
      Pytania do dyskusji 28
      Lektury uzupełniające 28
  
    2. Rządy, systemy i ustroje 30
      Tradycyjne systemy klasyfikacji 30
        Powody klasyfikacji systemów politycznych 31
        Typologie klasyczne 32
        Typologia "trzech Światów" 34
      Ustroje współczesnego Świata 36
        Poliarchie zachodnie 39
        Nowe demokracje 42
        Ustroje Azji Wschodniej 44
        Ustroje islamskie 46
        Ustroje wojskowe 47
      Podsumowanie 49
      Pytania do dyskusji 49
      Lektury uzupełniające 50
  
    3. Ideologie polityczne 52
      Co to jest ideologia polityczna? 52
      Liberalizm 54
        Główne założenia liberalizmu 54
        Liberalizm klasyczny 56
        Liberalizm współczesny 57
      Konserwatyzm 58
        Główne założenia konserwatyzmu 58
        Konserwatyzm paternalistyczny 60
        Nowa Prawica 61
      Socjalizm 63
      Elementy socjalizmu 64
        Marksizm 65
        Socjaldemokracja 69
        Trzecia droga 71
      Inne tradycje ideologiczne 73
        Faszyzm 73
        Anarchizm 74
        Feminizm 75
        Enwironmentalizm 76
        Fundamentalizm religijny 77
      Koniec ideologii? 79
      Podsumowanie 80
      Pytania do dyskusji 81
      Lektury uzupełniające 81
  
    4. Demokracja 84
      Definiowanie demokracji 84
        Czym jest lud? 85
        Jak lud powinien rządzić? 87
        Jak daleko powinny rozciągać się rządy powszechne? 88
      Modele demokracji 89
        Demokracja klasyczna 89
        Demokracja ochronna 90
        Demokracja rozwijająca 92
        Demokracja ludowa 94
      Demokracja w praktyce: konkurencyjne stanowiska 96
        Stanowisko pluralistyczne 97
        Stanowisko elitystyczne 99
        Stanowisko korporacjonistyczne 101
        Stanowisko Nowej Prawicy 102
        Stanowisko marksistów 103
      Podsumowanie 105
      Pytania do dyskusji 106
      Lektury uzupełniające 106
  
    5. Państwo 108
      Czym jest państwo? 108
      Konkurencyjne teorie państwa 111
        Państwo pluralistyczne 112
        Państwo kapitalistyczne 114
        Państwo-Lewiatan 116
        Państwo patriarchalne 118
      Rola państwa 119
        Państwa minimalne 120
        Państwa rozwojowe 121
        Państwa socjaldemokratyczne 122
        Państwa skolektywizowane 123
        Państwa totalitarne 124
      Państwo "wydrążone"? 124
        Globalizacja 124
        Restrukturyzacja państwa 125
        Zarządzanie subpaństwowe 126
      Podsumowanie 127
      Pytania do dyskusji 127
      Lektury uzupełniające 128
  
  Część 2 NARODY A GLOBALIZACJA 132
  
    6. Narody i nacjonalizm 132
      Czym jest naród? 132
        Narody jako wspólnoty kulturowe 134
        Narody jako wspólnoty polityczne 136
      Rodzaje nacjonalizmu 138
        Nacjonalizm liberalny 139
        Nacjonalizm konserwatywny 142
        Nacjonalizm ekspansywny 144
        Nacjonalizm antykolonialny 147
      Wielokulturowość 149
      Przyszłość państwa narodowego 152
      Podsumowanie 154
      Pytania do dyskusji 155
      Lektury uzupełniające 156
  
    7. Polityka globalna 158
      Rozumienie polityki Światowej 158
        Idealizm 159
        Realizm 161
        Pluralizm 163
        Marksizm 163
      Zmieniający się porządek Światowy 165
        Początek i koniec zimnej wojny 165
        Porządek Światowy w XXI wieku 168
      Dynamika globalizacji 172
        Tendencje globalizacyjne 172
        Globalizacja: teorie i debaty 175
      Regionalizacja 180
        Unia Europejska 183
      W stronę rządu Światowego? 189
        Organizacja Narodów Zjednoczonych 191
      Podsumowanie 195
      Pytania do dyskusji 196
      Lektury uzupełniające 196
  
    8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota 200
      Centralizacja czy decentralizacja? 200
      Relacje centrum - peryferie 202
        Państwa federalne 203
        Państwa unitarne 209
      Polityka etniczna i polityka wspólnoty 214
        Powstanie i rozwój polityki etnicznej 214
        Polityka wspólnoty? 217
      Podsumowanie 219
      Pytania do dyskusji 220
      Lektury uzupełniające 221
  
  Część 3 INTERAKCJE W POLITYCE 226
  
    9. Gospodarka i społeczeństwo 226
      Systemy ekonomiczne 226
        Kapitalizmy Świata 228
        Odmiany socjalizmu 235
        Czy istnieje ekonomiczna "trzecia droga"? 239
      Społeczeństwo: struktura i podziały 241
        Klasa społeczna 242
        Rasa 246
        Płeć kulturowa 247
      Podsumowanie 249
      Pytania do dyskusji 250
      Lektury uzupełniające 250
  
    10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja 252
      Polityka a Świadomość ludzka: kultura i komunikacja 252
        Kultura obywatelska czy ideologiczna hegemonia? 253
        Mass media i komunikacja polityczna 256
        Spadek społecznego zaufania? 261
      Legitymizacja i polityczna stabilność 264
        Legitymizowanie władzy 264
        Kryzys legitymizacji 267
        Dlaczego wybuchają rewolucje? 269
      Podsumowanie 275
      Pytania do dyskusji 276
      Lektury uzupełniające 276
  
    11. Reprezentacja, wybory i głosowanie 278
      Reprezentacja 278
        Teorie reprezentacji 279
      Wybory 284
        Funkcje wyborów 286
        Systemy wyborcze: debaty i kontrowersje 287
        Znaczenie wyborów 296
      Zachowania wyborcze 298
        Teorie głosowania 299
      Podsumowanie 303
      Pytania do dyskusji 303
      Lektury uzupełniające 304
  
    12. Partie i systemy partyjne 306
      Polityka partii 306
        Rodzaje partii 308
        Funkcje partii 310
        Organizacja partii: gdzie znajduje się władza? 316
      Systemy partyjne 319
        Systemy jednopartyjne 320
        Systemy dwupartyjne 322
        Systemy wielopartyjne z partią dominującą 323
        Systemy wielopartyjne 325
      Zanikanie partii? 327
      Podsumowanie 330
      Pytania do dyskusji 331
      Lektury uzupełniające 331
  
    13. Grupy, interesy i ruchy społeczne 334
      Polityka grupowa 334
        Rodzaje grup 335
        Modele polityki grupowej 338
        Wzorce polityki grupowej 344
      Ruchy społeczne 352
        Nowe ruchy społeczne 352
      Podsumowanie 356
      Pytania do dyskusji 357
      Lektury uzupełniające 357
  
  Część 4 MACHINA PAŃSTWA 362
  
    14. Konstytucje, prawo i sądownictwo 362
      Konstytucje 362
        Klasyfikacja konstytucji 363
        Cel konstytucji 369
        Czy konstytucja ma znaczenie? 372
      Prawo 374
        Prawo, moralność i polityka 374
      Sądownictwo 377
        Czy sędziowie są upolitycznieni? 378
        Czy sędziowie wpływają na politykę? 380
      Podsumowanie 383
      Pytania do dyskusji 384
      Lektury uzupełniające 384
  
    15. Zgromadzenia 386
      Rola zgromadzeń 386
        Systemy parlamentarne i prezydenckie 387
        Funkcje zgromadzeń 391
      Struktura zgromadzeń 396
        Jedna czy dwie izby? 396
        Systemy komisji 399
      Zgromadzenia w działaniu 401
        Czy zgromadzenia tworzą politykę? 401
        Dlaczego słabnie znaczenie zgromadzeń? 405
        Wzrost znaczenia zgromadzeń? 407
      Podsumowanie 408
      Pytania do dyskusji 409
      Lektury uzupełniające 409
  
    16. Władza wykonawcza 412
      Rola egzekutywy 412
        Kto jest kim we władzy wykonawczej? 412
        Funkcje egzekutywy politycznej 414
      Kto rządzi we władzy wykonawczej? 416
        Prezydenci 417
        Premierzy 422
        Gabinety 427
      Polityka przywództwa 429
        Teorie przywództwa 430
        Style przywództwa 433
      Podsumowanie 436
      Pytania do dyskusji 437
      Lektury uzupełniające 437
  
    17. Biurokracja 440
      Teorie biurokracji 440
        Model racjonalno-administracyjny 441
        Model bloku władzy 443
        Model przerostu biurokracji 444
      Rola biurokracji 446
        Funkcje biurokracji 446
        Organizacja biurokracji 449
      Biurokratyczna władza: poza kontroli? 454
        Źródła władzy biurokratycznej 454
        Jak można kontrolować biurokratów? 457
      Podsumowanie 462
      Pytania do dyskusji 463
      Lektury uzupełniające 464
  
    18. Armia i policja 466
      Wojsko i polityka 466
        Rola armii 468
        Kontrola nad armią 475
        Kiedy wojsko przejmuje władzę? 477
      Policja i polityka 481
        Rola policji 482
        Kontrola polityczna i odpowiedzialność formalna 486
      Podsumowanie 489
      Pytania do dyskusji 490
      Lektury uzupełniające 490
  
  Część 5 REALIZACJA POLITYKI PAŃSTWOWEJ 494
  
    19. Proces polityczny i działanie systemu 494
      Proces polityczny 494
        Teorie podejmowania decyzji 494
        Fazy procesu politycznego 499
      Działanie systemu 508
        Kryterium stabilności 508
        Kryterium dobrobytu materialnego 510
        Kryterium statusu obywateli 512
        Kryterium demokratyczności 513
      Podsumowanie 515
      Pytania do dyskusji 516
      Lektury uzupełniające 517
  
  Bibliografia 519
  Indeks nazwisk 531
  Indeks rzeczowy 539
  Spis terminów i definicji 551
  Źrodła ilustracji 555
Politologia
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

540

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-01-14778-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowoczesny podręcznik akademicki do całego toku studiów politologicznych. Jego zawartość spełnia wszelkie wymogi minimum programowego tych kierunków. Zawiera podstawowe i usystematyzowane wiadomości z zakresu przedmiotu: historii, ideologii, systemów, przywództwa, organizacji, prawa i problematyki międzynarodowej. Uwzględnia najnowsze dane, aktualizację debat poświęconych m.in. globalizacji czy konfliktom międzynarodowym.


Książka napisana z perspektywy dydaktyka z naciskiem na warsztat przyszłego politologa. Daje podstawy terminologii oraz kluczowych pojęć i procesów politycznych. Zawiera słowniczek pojęć i definicji, biogramy ważniejszych postaci myśli politycznej oraz obszerną literaturę do poszczególnych zagadnień.


Pozycja przeznaczona dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!