Politologia

Politologia

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik akademicki do całego toku studiów politologicznych. Jego zawartość spełnia wszelkie wymogi minimum programowego tych kierunków. Zawiera podstawowe i usystematyzowane wiadomości z zakresu przedmiotu: historii, ideologii, systemów, przywództwa, organizacji, prawa i problematyki międzynarodowej. Uwzględnia najnowsze dane, aktualizację debat poświęconych m.in. globalizacji czy konfliktom międzynarodowym.


Książka napisana z perspektywy dydaktyka z naciskiem na warsztat przyszłego politologa. Daje podstawy terminologii oraz kluczowych pojęć i procesów politycznych. Zawiera słowniczek pojęć i definicji, biogramy ważniejszych postaci myśli politycznej oraz obszerną literaturę do poszczególnych zagadnień.


Pozycja przeznaczona dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.


Liczba stron540
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14778-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XIII
  
  Część 1 TEORIE POLITYCZNE    3
  
    1. Co to jest polityka?    3
      Definiowanie polityki    4
        Polityka jako sztuka rządzenia    6
        Polityka jako sprawy publiczne    10
        Polityka jako kompromis i konsensus    11
        Polityka jako władza    13
      Studiowanie polityki    15
        Podejścia analityczne w nauce o polityce    15
        Czy nauka o polityce może być dziedziną naukową?    19
        Pojęcia, modele i teorie    22
      Podsumowanie    27
      Pytania do dyskusji    28
      Lektury uzupełniające    28
  
    2. Rządy, systemy i ustroje    30
      Tradycyjne systemy klasyfikacji    30
        Powody klasyfikacji systemów politycznych    31
        Typologie klasyczne    32
        Typologia "trzech Światów"    34
      Ustroje współczesnego Świata    36
        Poliarchie zachodnie    39
        Nowe demokracje    42
        Ustroje Azji Wschodniej    44
        Ustroje islamskie    46
        Ustroje wojskowe    47
      Podsumowanie    49
      Pytania do dyskusji    49
      Lektury uzupełniające    50
  
    3. Ideologie polityczne    52
      Co to jest ideologia polityczna?    52
      Liberalizm    54
        Główne założenia liberalizmu    54
        Liberalizm klasyczny    56
        Liberalizm współczesny    57
      Konserwatyzm    58
        Główne założenia konserwatyzmu    58
        Konserwatyzm paternalistyczny    60
        Nowa Prawica    61
      Socjalizm    63
      Elementy socjalizmu    64
        Marksizm    65
        Socjaldemokracja    69
        Trzecia droga    71
      Inne tradycje ideologiczne    73
        Faszyzm    73
        Anarchizm    74
        Feminizm    75
        Enwironmentalizm    76
        Fundamentalizm religijny    77
      Koniec ideologii?    79
      Podsumowanie    80
      Pytania do dyskusji    81
      Lektury uzupełniające    81
  
    4. Demokracja    84
      Definiowanie demokracji    84
        Czym jest lud?    85
        Jak lud powinien rządzić?    87
        Jak daleko powinny rozciągać się rządy powszechne?    88
      Modele demokracji    89
        Demokracja klasyczna    89
        Demokracja ochronna    90
        Demokracja rozwijająca    92
        Demokracja ludowa    94
      Demokracja w praktyce: konkurencyjne stanowiska    96
        Stanowisko pluralistyczne    97
        Stanowisko elitystyczne    99
        Stanowisko korporacjonistyczne    101
        Stanowisko Nowej Prawicy    102
        Stanowisko marksistów    103
      Podsumowanie    105
      Pytania do dyskusji    106
      Lektury uzupełniające    106
  
    5. Państwo    108
      Czym jest państwo?    108
      Konkurencyjne teorie państwa    111
        Państwo pluralistyczne    112
        Państwo kapitalistyczne    114
        Państwo-Lewiatan    116
        Państwo patriarchalne    118
      Rola państwa    119
        Państwa minimalne    120
        Państwa rozwojowe    121
        Państwa socjaldemokratyczne    122
        Państwa skolektywizowane    123
        Państwa totalitarne    124
      Państwo "wydrążone"?    124
        Globalizacja    124
        Restrukturyzacja państwa    125
        Zarządzanie subpaństwowe    126
      Podsumowanie    127
      Pytania do dyskusji    127
      Lektury uzupełniające    128
  
  Część 2 NARODY A GLOBALIZACJA    132
  
    6. Narody i nacjonalizm    132
      Czym jest naród?    132
        Narody jako wspólnoty kulturowe    134
        Narody jako wspólnoty polityczne    136
      Rodzaje nacjonalizmu    138
        Nacjonalizm liberalny    139
        Nacjonalizm konserwatywny    142
        Nacjonalizm ekspansywny    144
        Nacjonalizm antykolonialny    147
      Wielokulturowość    149
      Przyszłość państwa narodowego    152
      Podsumowanie    154
      Pytania do dyskusji    155
      Lektury uzupełniające    156
  
    7. Polityka globalna    158
      Rozumienie polityki Światowej    158
        Idealizm    159
        Realizm    161
        Pluralizm    163
        Marksizm    163
      Zmieniający się porządek Światowy    165
        Początek i koniec zimnej wojny    165
        Porządek Światowy w XXI wieku    168
      Dynamika globalizacji    172
        Tendencje globalizacyjne    172
        Globalizacja: teorie i debaty    175
      Regionalizacja    180
        Unia Europejska    183
      W stronę rządu Światowego?    189
        Organizacja Narodów Zjednoczonych    191
      Podsumowanie    195
      Pytania do dyskusji    196
      Lektury uzupełniające    196
  
    8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota    200
      Centralizacja czy decentralizacja?    200
      Relacje centrum - peryferie    202
        Państwa federalne    203
        Państwa unitarne    209
      Polityka etniczna i polityka wspólnoty    214
        Powstanie i rozwój polityki etnicznej    214
        Polityka wspólnoty?    217
      Podsumowanie    219
      Pytania do dyskusji    220
      Lektury uzupełniające    221
  
  Część 3 INTERAKCJE W POLITYCE    226
  
    9. Gospodarka i społeczeństwo    226
      Systemy ekonomiczne    226
        Kapitalizmy Świata    228
        Odmiany socjalizmu    235
        Czy istnieje ekonomiczna "trzecia droga"?    239
      Społeczeństwo: struktura i podziały    241
        Klasa społeczna    242
        Rasa    246
        Płeć kulturowa    247
      Podsumowanie    249
      Pytania do dyskusji    250
      Lektury uzupełniające    250
  
    10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja    252
      Polityka a Świadomość ludzka: kultura i komunikacja    252
        Kultura obywatelska czy ideologiczna hegemonia?    253
        Mass media i komunikacja polityczna    256
        Spadek społecznego zaufania?    261
      Legitymizacja i polityczna stabilność    264
        Legitymizowanie władzy    264
        Kryzys legitymizacji    267
        Dlaczego wybuchają rewolucje?    269
      Podsumowanie    275
      Pytania do dyskusji    276
      Lektury uzupełniające    276
  
    11. Reprezentacja, wybory i głosowanie    278
      Reprezentacja    278
        Teorie reprezentacji    279
      Wybory    284
        Funkcje wyborów    286
        Systemy wyborcze: debaty i kontrowersje    287
        Znaczenie wyborów    296
      Zachowania wyborcze    298
        Teorie głosowania    299
      Podsumowanie    303
      Pytania do dyskusji    303
      Lektury uzupełniające    304
  
    12. Partie i systemy partyjne    306
      Polityka partii    306
        Rodzaje partii    308
        Funkcje partii    310
        Organizacja partii: gdzie znajduje się władza?    316
      Systemy partyjne    319
        Systemy jednopartyjne    320
        Systemy dwupartyjne    322
        Systemy wielopartyjne z partią dominującą    323
        Systemy wielopartyjne    325
      Zanikanie partii?    327
      Podsumowanie    330
      Pytania do dyskusji    331
      Lektury uzupełniające    331
  
    13. Grupy, interesy i ruchy społeczne    334
      Polityka grupowa    334
        Rodzaje grup    335
        Modele polityki grupowej    338
        Wzorce polityki grupowej    344
      Ruchy społeczne    352
        Nowe ruchy społeczne    352
      Podsumowanie    356
      Pytania do dyskusji    357
      Lektury uzupełniające    357
  
  Część 4 MACHINA PAŃSTWA    362
  
    14. Konstytucje, prawo i sądownictwo    362
      Konstytucje    362
        Klasyfikacja konstytucji    363
        Cel konstytucji    369
        Czy konstytucja ma znaczenie?    372
      Prawo    374
        Prawo, moralność i polityka    374
      Sądownictwo    377
        Czy sędziowie są upolitycznieni?    378
        Czy sędziowie wpływają na politykę?    380
      Podsumowanie    383
      Pytania do dyskusji    384
      Lektury uzupełniające    384
  
    15. Zgromadzenia    386
      Rola zgromadzeń    386
        Systemy parlamentarne i prezydenckie    387
        Funkcje zgromadzeń    391
      Struktura zgromadzeń    396
        Jedna czy dwie izby?    396
        Systemy komisji    399
      Zgromadzenia w działaniu    401
        Czy zgromadzenia tworzą politykę?    401
        Dlaczego słabnie znaczenie zgromadzeń?    405
        Wzrost znaczenia zgromadzeń?    407
      Podsumowanie    408
      Pytania do dyskusji    409
      Lektury uzupełniające    409
  
    16. Władza wykonawcza    412
      Rola egzekutywy    412
        Kto jest kim we władzy wykonawczej?    412
        Funkcje egzekutywy politycznej    414
      Kto rządzi we władzy wykonawczej?    416
        Prezydenci    417
        Premierzy    422
        Gabinety    427
      Polityka przywództwa    429
        Teorie przywództwa    430
        Style przywództwa    433
      Podsumowanie    436
      Pytania do dyskusji    437
      Lektury uzupełniające    437
  
    17. Biurokracja    440
      Teorie biurokracji    440
        Model racjonalno-administracyjny    441
        Model bloku władzy    443
        Model przerostu biurokracji    444
      Rola biurokracji    446
        Funkcje biurokracji    446
        Organizacja biurokracji    449
      Biurokratyczna władza: poza kontroli?    454
        Źródła władzy biurokratycznej    454
        Jak można kontrolować biurokratów?    457
      Podsumowanie    462
      Pytania do dyskusji    463
      Lektury uzupełniające    464
  
    18. Armia i policja    466
      Wojsko i polityka    466
        Rola armii    468
        Kontrola nad armią    475
        Kiedy wojsko przejmuje władzę?    477
      Policja i polityka    481
        Rola policji    482
        Kontrola polityczna i odpowiedzialność formalna    486
      Podsumowanie    489
      Pytania do dyskusji    490
      Lektury uzupełniające    490
  
  Część 5 REALIZACJA POLITYKI PAŃSTWOWEJ    494
  
    19. Proces polityczny i działanie systemu    494
      Proces polityczny    494
        Teorie podejmowania decyzji    494
        Fazy procesu politycznego    499
      Działanie systemu    508
        Kryterium stabilności    508
        Kryterium dobrobytu materialnego    510
        Kryterium statusu obywateli    512
        Kryterium demokratyczności    513
      Podsumowanie    515
      Pytania do dyskusji    516
      Lektury uzupełniające    517
  
  Bibliografia    519
  Indeks nazwisk    531
  Indeks rzeczowy    539
  Spis terminów i definicji    551
  Źrodła ilustracji    555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia