Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym

Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

10,50

cena zawiera podatek VAT

W pracy podjęto próbę ustalenia niektórych cech psychicznego i społecznego funkcjonowania dzieci z astmą oskrzelową oraz określenia wpływu choroby i sanatoryjnej rehabilitacji na swoistość odgrywania ról rodzinnych i szkolnych. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym dokonano charakterystyki astmy w aspekcie medycznym na podstawie analizy literatury przedmiotu. Ponadto zaprezentowano koncepcje teoretyczne, w świetle których próbowano połączyć aspekty medyczne i psychologiczne w celu zrozumienia i wyjaśnienia genezy oraz patomechanizmu astmy u dzieci. W drugim rozdziale zaprezentowano właściwości psychiczne i ich rolę w etiopatogenezie, akcentując wzajemne zależności między nimi a zaburzeniami chorobowymi. Analiza teoretyczna oraz wyniki badań przekonują o negatywnym wpływie astmy, jako choroby przewlekłej, i związanych z nią okoliczności na właściwości psychiczne jednostki. W pracy przyjęto, jako istotne z punktu widzenia funkcjonowania dzieci, takie właściwości, jak: wydolność psychiczna, skłonności neurotyczne, poziom samoakceptacji i akceptacji innych, właściwości kierunkowe oraz samopoczucie. W trzecim rozdziale przedstawiono analizę funkcjonowania społecznego dzieci przewlekle chorych, w tym z astmą, ustalając przyczynę zakłóconego funkcjonowania w sytuacji choroby. W literaturze przedmiotu podkreśla się zależność o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy funkcjonowaniem a treścią poznawczej reprezentacji choroby. Przewlekła choroba somatyczna często prowadzi do zakłócenia harmonijnego rozwoju społecznego. W pracy dokonano, jako istotnej dla dzieci w wieku 12-15 lat, analizy funkcjonowania społecznego w rolach, tj. w roli członka rodziny, w roli ucznia w klasie i w roli w grupie rówieśniczej. W czwartym rozdziale przedstawiono program badań własnych, sformułowano ich cel i teoretyczno-metodologiczne założenia. W kolejnych siedmiu podrozdziałach prezentowane są przyjęte w pracy: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy, zmienne oraz wskaźniki pomiaru, procedura badawcza, przebieg i organizacja badań, charakterystyka grupy badanej i kontrolnej oraz metody analizy statystycznej. Przedmiotem niniejszej dysertacji jest teoretyczno-empiryczna analiza funkcjonowania dziecka z astmą w średnim wieku szkolnym. Celem badań jest zebranie opinii i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania psychospołecznego takiego dziecka.


Rok wydania2010
Liczba stron216
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-139-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  ROZDZIAŁ I. ASTMA JAKO CHOROBA PRZEWLEKŁA    8
    1.1. Istota astmy    8
    1.2. Klasyfikacja astmy    12
      1.2.1. Koncepcja medyczna    12
      1.2.2. Koncepcja psychoanalityczna    17
      1.2.3. Koncepcja behawioralna    18
      1.2.4. Koncepcja poznawcza    19
    1.3. Leczenie astmy    21
    1.4. Charakterystyka rehabilitacji medycznej osób z astmą    25
  ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE DZIECI Z ASTMĄ    28
    2.1. Wydolność psychiczna    28
    2.2. Skłonności neurotyczne    33
    2.3. Samoakceptacja i akceptacja innych    46
    2.4. Właściwości procesów kierunkowych    52
    2.5. Samopoczucie    60
    2.6. Szanse rehabilitacji psychicznej    65
  ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE DZIECI Z ASTMĄ    69
    3.1. Status teoretyczny kategorii pojęciowych funkcjonowanie i rola społeczna    69
    3.2. Funkcjonowanie dzieci z astmą w rodzinie    73
    3.3. Funkcjonowanie dzieci z astmą w środowisku szkolnym i w grupie rówieśniczej    82
    3.4. Szanse rehabilitacji społecznej    96
  ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH    100
    4.1. Przedmiot i cel badań    100
    4.2. Problemy i hipotezy    103
    4.3. Zmienne oraz wskaźniki ich pomiaru    105
    4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    112
    4.5. Przebieg i organizacja badań    117
    4.6. Charakterystyka grupy badanej i kontrolnej    118
  ROZDZIAŁ V. WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ    122
    5.1. Niektóre cechy funkcjonowania poznawczego dzieci z astmą    122
      5.1.1. Uwaga jako warunek aktywności poznawczej    124
      5.1.2. Jakość procesów spostrzegania    126
    5.2. Niektóre cechy sfery emocjonalno-motywacyjnej dzieci z astmą    128
      5.2.1. Skłonności neurotyczne    129
      5.2.2. Samopoczucie    131
      5.2.3. Poziom motywacji    133
    5.3. Samoakceptacja i akceptacja innych w badanej grupie    135
  ROZDZIAŁ VI. SYTUACJA ZDROWOTNA BADANEJ MŁODZIEŻY    140
    6.1. Sytuacja zdrowotna w wymiarze subiektywnym    140
    6.2. Sytuacja zdrowotna w wymiarze obiektywnym    143
  ROZDZIAŁ VII. FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE DZIECI Z ASTMĄ    148
    7.1. Funkcjonowanie badanych dzieci w rodzinie    148
      7.1.1. Relacje z domownikami    149
    7.2. Funkcjonowanie badanych dzieci w grupie rówieśniczej i w środowisku szkolnym    153
      7.2.1. Relacje w grupach rówieśniczych    153
      7.2.2. Relacje w szkole    157
  WNIOSKI, OPIS MODELU REHABILITACJI DZIECI Z ASTMĄ    161
  Bibliografia    172
  Aneksy    190
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia