Nauki o Finansach 4

Nauki o Finansach 4

1 opinia

Redakcja:

Grażyna Borys

Format:

ibuk

Do rąk czytelników oddajemy kolejny zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach serii Nauki o Finansach, składający się z kilkudziesięciu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone:


? finansom publicznym,


? pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym oraz


? finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej.


Teksty z pierwszego bloku dotyczą różnych aspektów organizacji sektora finansów publicznych w świetle reformy finansów publicznych, zarządzania środkami publicznymi i długiem publicznym, polityki fiskalnej w sferze ochrony środowiska i konsumpcji oraz finansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej.


Drugi blok tematyczny zawiera aktualną problematykę badawczą dotyczącą obserwowanych zawirowań na rynkach finansowych, instrumentarium łagodzącego ich skutki – zwłaszcza dla deponentów środków pieniężnych w bankach, oraz zwiększania efektywności gospodarki finansowej podmiotów sektora ubezpieczeń. Na uwagę zasługują ponadto dwa opracowania zawierające niezwykle interesującą, relatywnie nową w polskim piśmiennictwie naukowym problematykę wykluczeń finansowych.


Ostatni, trzeci blok opracowań obejmuje zakresem przedmiotowym zagadnienia zastosowania cen transferowych w zarządzaniu finansami spółek, aspekty analizy finansowej i identyfikacji ryzyka finansowego, rewizji finansowej oraz metod wyceny przedsiębiorstw. W jednym z opracowań zwrócono uwagę na chaos pojęciowy jako przejaw różnych interpretacji istoty czynników niematerialnych, od których w coraz większym stopniu zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa.


Rok wydania2010
Liczba stron424
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I. Finanse publiczne    11
    Małgorzata Gałecka, Finansowanie zadań zleconych samorządom terytorialnym    13
    Bartosz Bartniczak, Ocena działalności funduszu ochrony gruntów rolnych w kontekście jego likwidacji    27
    Arkadiusz Babczuk, Reguły ograniczające swobodę zaciągania długu publicznego    38
    Jarosław Dziuba, Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego a poziom ich zadłużenia na przykładzie miast na prawach powiatu    57
    Michał Ptak, Opłaty i podatki ekologiczne w krajach Unii Europejskiej    74
    Krzysztof Biernacki, Wpływ opodatkowania na wybór finansowania inwestycji w nieruchomości przez konsumentów    89
    Andrzej Koza, Pomoc finansowa ze środków publicznych niepełnosprawnym przedsiębiorcom w dobie kryzysu gospodarczego    103
    Ewa Romanów, Finansowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania uzależnieniom i chorobom psychicznym w województwie dolnośląskim w latach 2003-2008    117
  Część II. Pośrednictwo finansowe i rynki finansowe    137
    Jacek Adamek, Wykluczenie finansowe a idea mikrofinansów    139
    Małgorzata Solarz, Wykluczenie finansowe – zarys problematyki    150
    Sławomir Czetwertyński, Implikacje internetowej bańki spekulacyjnej w dobie sieciowych rynków kapitałowych    163
    Magdalena Swacha-Lech, Behawioralne aspekty zachowań kredytobiorców oraz instytucji bankowych w kontekście analizy przyczyn kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych    178
    Agnieszka Ostalecka, Problem ochrony deponenta w kontekście zaburzeń rynków finansowych    191
    Wojciech Krawiec, Uproszczona procedura notyfikacji funduszy inwestycyjnych oraz procedury łączenia funduszy i aktywów funduszy – charakterystyka wybranych regulacji dyrektywy UCITS IV    203
    Robert Kurek, Funkcje informacji a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń    219
    Monika Małecka, Brokerzy ubezpieczeniowi na rynku ubezpieczeń majątkowych i na życie    233
    Agnieszka K. Nowak, Anna Matuszyk, Analiza z zastosowaniem metody DEA efektywności zakładów ubezpieczeń działających w Polsce    245
    Teresa Orzeszko, Modele wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe    268
  Część III. Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa    283
    Beata Owczarczyk, Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki rynkowej    285
    Przemysław Bryliński, Możliwość zastosowania cen transferowych do zarządzania spółkami zależnymi    300
    Grzegorz Menet, Zasada „wyciągniętej ręki” przy ustalaniu cen transferowych    314
    Piotr Szczepaniak, Sytuacja finansowa sektorów pozafinansowych w Polsce w latach 2004-2009    325
    Grażyna Borys, Identyfikacja ryzyka finansowego odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy za szkody w środowisku    336
    Melania Bąk, Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości    346
    Waldemar P. Gil, Ujęcie statyczne a ujęcie dynamiczne dźwigni łącznej    362
    Joanna Kogut, Podstawowe założenia koncepcyjne badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF    376
    Joanna Zuchewicz, Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości    390
    Piotr Luty, Skutki wyceny na dzień połączenia przekazanych tytułów włas-ności spółki przejmującej    404
    Jacek Welc, Prosta metoda szacowania dyskonta z tytułu płynności w wycenie przedsiębiorstw prywatnych    416
  Summaries    26
    Małgorzata Gałecka, Financing local government’s tasks assigned by government administration    26
    Bartosz Bartniczak, The assessment of Agricultural Land Protection Fund in the context of its liquidation    37
    Arkadiusz Babczuk, Public debt oriented fiscal rules    56
    Jarosław Dziuba, Tax governance of local authority units vs. their debt level based on the example of towns with rights of districts    73
    Michał Ptak, Environmental charges and taxes in the European Union Countries    88
    Krzysztof Biernacki, The influence of taxation on the methods of financing real property investments by consumers    102
    Andrzej Koza, The financial aid to handicapped entrepreneurs during the economic crisis period    116
    Ewa Romanów, The financing of addiction and mental disease prevention project in Dolnośląskie Voivodship between 2003 and 2008    136
    Jacek Adamek, Financial exclusion vs. the idea of microfinance    149
    Małgorzata Solarz, Financial exclusion – The topic outline    162
    Sławomir Czetwertyński, The implications of the dot-com bubble in the age of network capital markets    177
    Magdalena Swacha-Lech, Behavioural aspects of borrowers and banks behaviours in the context of the analysis of the reasons for financial crisis in the US    190
    Agnieszka Ostalecka, The problem of deponent protection in the context of financial market disturbances    202
    Wojciech Krawiec, The simplified cross-border notification procedure and cross-border UCITS mergers and master/feeder UCITS structures – The characterization of chosen regulations of the UCITS IV Directive    218
    Robert Kurek, Information functions vs. regulatory assessment of insurance companies performance    232
    Monika Małecka, The insurance brokers in the property and life insurance market    244
    Agnieszka K. Nowak, Anna Matuszyk, An efficiency analysis of insurance companies operating in Poland with the use of the DEA method    267
    Teresa Orzeszko, Valuation models of bank loan loss provisions    282
    Beata Owczarczyk, The significance of SMEs sector in the market economy    299
    Przemysław Bryliński, The possibility of using transfer prices for managing subsidiary companies    313
    Grzegorz Menet, The “arm length’s” principle in the transfer pricing    324
    Piotr Szczepaniak, Financial condition of companies from non-financial sectors in Poland between 2004 and 2009    335
    Grażyna Borys, The identification of legal liability and financial risk of an entrepreneur for environment damages    345
    Melania Bąk, The variety of concepts and classifications of nonmaterial factors considering in particular the accounting point of view    361
    Waldemar P. Gil, Static and dynamic representation of the degree of total leverage    375
    Joanna Kogut, The basic conceptual regulations for financial reports audi-ting in line with MSFR    389
    Joanna Zuchewicz, Accounting micropolicy in the context of accounting macropolicy instruments    403
    Piotr Luty, The consequences of valuation of equity on merger date    415
    Jacek Welc, The simple method of estimating the illiquidity discount in private companies’ valuations    424
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia