Nauki o zarządzaniu 3. Zarządzanie w praktyce

Nauki o zarządzaniu 3. Zarządzanie w praktyce

1 opinia

Format:

ibuk

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny zeszyt Prac Naukowych z serii Nauki o Zarządzaniu pt.: Zarządzanie w praktyce. Potrzeba wyodrębnienia tej problematyki wynikała z tego, że zarządzanie jest przede wszystkim działaniem praktycznym, które jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym i społecznym.


Artykuły zamieszczone w tym zeszycie dotyczą różnych zagadnień obejmujących m.in.: zarządzanie wartością, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą, komunikowanie się w przedsiębiorstwie, motywowanie pracowników, czynniki warunkujące zmiany w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, administracji skarbowej, telekomunikacji, zarządzanie przedsiębiorstwem globalnym. Cechą wspólną artykułów jest przedstawienie i analiza problemów występujących w praktyce zarządzania konkretnych organizacji. Jedne z nich mają charakter analityczny, inne syntetyczny. Wszystkie artykuły dostarczają ciekawych informacji o praktycznych problemach badanych przez autorów, które mamy nadzieję zainteresują Czytelników.


Liczba stron158
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Maciej Czarnecki: Zarządzanie wartością w polskich przedsiębiorstwach – mit czy fakt?;    9
  Małgorzata Gajewska: Zarządzanie w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – funkcja planowania i kontroli    19
  Eliza Grzesiak, Agata Grzesiak: Zintegrowany system zarządzania w organizacji według norm ISO    33
  Agnieszka Jagoda: Funkcjonowanie zespołów wspomagających realizację funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych – wyniki badań empirycznych    43
  Iwona Janiak-Rejno: Czynniki motywujące pracowników do pracy w świetle wyników badań empirycznych    50
  Anna Kowalska: Ocena funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na przykładzie szkół województwa dolnośląskiego    63
  Krystyna Kubacka-Góral: Kreowanie przewagi strategicznej przez zarządzanie doświadczeniem klientów – wybrane problemy    73
  Barbara Olszewska, Sylwia Spychała: Czynniki zmian w zarządzaniu w administracji skarbowej    85
  Karolina Olszewska: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji    100
  Estera Piwoni-Krzeszowska, Agnieszka Łakoma: Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem globalnym na przykładzie koncernu DeLaval    110
  Agnieszka Połomska-Jasienowska: Przejawy transgranicznego współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw – wyniki badań    121
  Agnieszka Sokołowska: Identyfikacja przejawów społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie – wyniki badań    129
  Edyta Tabaszewska: System zarządzania wiedzą firmy Atlas sp. z o. o.    139
  Stanisław Urban: Komunikowanie się w przedsiębiorstwie    149
  Summaries    18
    Maciej Czarnecki: Value based management in Polish companies – myth or fact?    18
    Małgorzata Gajewska: Management at agricultural productive cooperatives – the function of planning and control    32
    Eliza Grzesiak, Agata Grzesiak: Integrated management system in an organization accordig to ISO norms    42
    Agnieszka Jagoda: Functionning of the teams supporting human resources function of Polish capital groups – overview of empirical studies    49
    Iwona Janiak-Rejno: Motivators of employees to work in the light of empirical research    62
    Anna Kowalska: Assessment of functioning of school canteens run by external entities on the example of schools from Lower Silesia voivodeship    72
    Krystyna Kubacka-Góral: Customer experience management as a factor of competitive advantage – selected problems    84
    Barbara Olszewska, Sylwia Spychała: Factors of some changes in the management of treasure administration    99
    Karolina Olszewska: Mergers and acquisitions of telecommunication companies under globalization    108
    Estera Piwoni-Krzeszowska, Agnieszka Łakoma: Conditions of global enterprise’s management on the example of DeLaval concern    120
    Agnieszka Połomska-Jasienowska: Symptoms of cross-border economic cooperation of small enterprises – research results    128
    Agnieszka Sokołowska: Identification of social responsibility symptoms in a small enterprise – result findings    138
    Edyta Tabaszewska: Knowledge management system for Atlas Ltd. example – organization and instruments    148
    Stanisław Urban: Communication within an enterprise    159
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia