Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne

Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane zmianami demograficznymi generują cały szereg problemów badawczych, które są w obszarze zainteresowań wielu środowisk akademickich.


Jednocześnie funkcjonujący w Polsce od 10 lat nowy system emerytalny ciągle budzi różne kontrowersyjne dyskusje i zebrane dane dają już pewne podstawy do wstępnej oceny. Kwestie te wiążą się także z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza z finansowaniem ochrony zdrowia, bezrobociem i starzeniem się społeczeństwa.


Artykuły opublikowane w niniejszym zeszycie poruszają powyższą problematykę. Największym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z funkcjonowaniem części kapitałowej systemu emerytalnego funkcjonującego w Polsce, a badania koncentrowały się przede wszystkim na ocenie działalności, efektywności i konstrukcji portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych.


Ponadto część środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową poświęca swoje badania tematyce wykorzystania metod ilościowych, szczególnie metod aktuarialnych w różnych analizach dotyczących funkcjonowania zakładu ubezpieczeń, szczególnie w obszarze oceny ryzyka ubezpieczeniowego i kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Te problemy badawcze znalazły również swoje miejsce w artykułach opublikowanych w niniejszym zeszycie.


Liczba stron227
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-045-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: The factors of demographic risk in social insurance of the selected European Union countries    11
  Kamila Bielawska: Dziesięć lat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych – doświadczenia i wyzwania    21
  Teresa Czerwińska: Efektywność funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych w świetle wymogów ich właścicieli oraz członków otwartych funduszy emerytalnych    28
  Tadeusz Czernik: Ułamkowy geometryczny ruch Browna – maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny    37
  Beata Jackowska: Wpływ wybranych metod wygładzania prawdopodobieństw zgonu na wysokość składek i rezerw netto w ubezpieczeniach na życie    48
  Małgorzata Jeziorska: Zależność statystyczna pomiędzy poziomem awersji do ryzyka a charakterystykami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych posiadających ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych    58
  Bożena Kołosowska, Karolina Przenajkowska: Wybrane elementy funkcjonowania części zaopatrzeniowej systemu emerytalnego w Polsce    66
  Rafał Korzonek: Wybrane estymatory funkcji przeżycia    74
  Artur Mikulec: Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych    84
  Wojciech Nagel: Kierunki zmian w polityce lokacyjnej funduszy emerytalnych: koncepcje i implikacje    93
  Małgorzata Olszewska: Okresowa emerytura kapitałowa w polskim systemie emerytalnym    102
  Anna Ostrowska-Dankiewicz: Udział ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych    110
  Viera Pacáková, Hana Boháčová: Premium calculation in a heterogeneous portfolio of policies    119
  Monika Papież: Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych    127
  Rafał Rosiński: Udział ubezpieczeń emerytalnych w kosztach pracy w Polsce    136
  Edyta Sidor-Banaszek: Starzenie się społeczeństw jako problem opieki długoterminowej na przykładzie wybranych krajów    143
  Alena Tartaľová: The impact of large claims on actuarial decisions    150
  Paweł Trippner: Wpływ koniunktury giełdowej na strukturę portfeli lokacyjnych OFE    159
  Anna Szymańska: Wyznaczanie składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla asymetrycznego rozkładu wielkości szkód    167
  Damian Walczak: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – składki i świadczenia    176
  Stanisław Wanat: Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń    184
  Bogumiła Wątorek: Perspektywy rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych w Polsce    193
  Stanisław Wieteska: Konsumpcja żywności genetycznie zmodyfikowanej jako nowy rodzaj ryzyka w ubezpieczeniach na życie    201
  Barbara Więckowska, Magdalena Osak: Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce    212
  Ewa Wycinka: Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych    220
  Summaries    20
    Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Czynniki ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych wybranych państw Unii Europejskiej    20
    Kamila Bielawska: Ten years of Polish open pension funds’ activity – experiences and challenges    27
    Teresa Czerwińska: Efficiency of pension companies in the light of requirements of their owners and the members of open pension funds    36
    Tadeusz Czernik: Geometric fractional Brownian motion – Maximal Loss and ruin probability    47
    Beata Jackowska: The influence of selected graduation methods of probability of death on net premiums and reserves in life insurance    57
    Małgorzata Jeziorska: Statistical dependency between the level of risk aversion and the economical characteristics of business entities possessing fire and allied perils insurance    65
    Bożena Kołosowska, Karolina Przenajkowska: Selected elements of functioning of pension system’s provision part in Poland    73
    Rafał Korzonek: Chosen estimators of survival function    83
    Artur Mikulec: Construction of the synthetic measure of the pension systems’ efficiency    92
    Wojciech Nagel: Directions in changes in investment policy in open pension funds: concepts and implications    101
    Małgorzata Olszewska: Temporary capital retirement in Polish pension scheme    109
    Anna Ostrowska-Dankiewicz: Share of insurance capital funds in the structure of household savings    118
    Viera Pacáková, Hana Boháčová: Kalkulacja składki w heterogenicznych portfelach polis    126
    Monika Papież: Impact of heterogeneity of a population on a risk of pension insurance portfolio    135
    Rafał Rosiński: Share of pension insurance in labour costs in Poland    142
    Edyta Sidor-Banaszek: Ageing the societies as the problem of the long-term care on the example of chosen countries    149
    Alena Tartaľová: Wpływ występowania wysokich szkód na decyzje aktuarialne    158
    Paweł Trippner: Influence of stock exchange situation on open pension funds investment portfolios structure    166
    Anna Szymańska: Estimating net premiums in car liability insurance for the asymmetric distribution of the size of damages    175
    Damian Walczak: Contribution Fund of the Farmers Social Insurance – contributions and benefits    182
    Stanisław Wanat: Modelling the loss ratio for dependent classes of insurance using copulas    192
    Bogumiła Wątorek: Development perspectives of the voluntary pension programmes in Poland    200
    Stanisław Wieteska: Consumption of genetically modified food as a new risk for life insurance    211
    Barbara Więckowska, Magdalena Osak: Private health insurance potential as a healthcare system financing source in Poland    219
    Ewa Wycinka: Statistical analysis of risk of return to unemployment on the basis of cross-sectional data    227
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia