X

  Przedmowa 11
  Wstęp 13
  1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia 15
   Wstęp 15
   1.1. Przyczyny stosowania układów wejścia/wyjścia 15
  2. Monitory i adaptery graficzne 21
   2.1. Zasada działania monitora 21
   2.1.1. Zasada tworzenia obrazu na ekranie 21
   2.1.2. Zasada działania monitora z kineskopem 22
   2.1.3. Zasada działania monitora z ekranem LCD 28
   2.1.3.1. Zjawisko polaryzacji światła 28
   2.1.3.2. Ciekłe kryształy i budowa monitora LCD 29
   2.2. Parametry monitorów 32
   2.2.1. Parametry monitorów CRT 32
   2.2.2. Parametry monitorów LCD 33
   2.2.3. Porównanie monitorów LCD i CRT 33
   2.2.4. Interfejsy monitorów LCD 33
   2.2.4.1. Digital Video Interface – DVI 34
   2.2.4.2. High Definition Multimedia Interface – HDMI 35
   2.3. Karty graficzne 37
   2.3.1. Schemat blokowy prostej karty graficznej 37
   2.3.2. Praca karty graficznej w trybie tekstowym 38
   2.3.3. Praca karty graficznej w trybie graficznym 42
   2.3.3.1. Karta EGA 43
   2.3.3.2. Karta VGA 44
   2.3.4. Karty SVGA 48
   2.3.5. Zestawienie własności podstawowych kart graficznych 51
   2.3.6. Karty akceleratorowe 52
   2.3.6.1. Grafika 2D 53
   2.3.6.2. Grafika trójwymiarowa 54
   2.3.6.3. Schemat blokowy karty akceleratorowej i procesora graficznego 55
   2.3.7. Magistrala AGP 60
   2.3.7.1. Właściwości magistrali AGP 61
   2.3.7.2. Wybrane zagadnienia związane z działaniem magistrali AGP 62
   2.3.7.3. AGP Pro i AGP 3.0 65
   2.3.8. Magistrala PCI Express (PCI-XP) 66
   2.3.9. Technologia SLI 66
   2.4. Karty telewizyjne 67
  3. Pamięci masowe 69
   Wstęp 69
   3.1. Zasada zapisu informacji na nośnikach magnetycznych 69
   3.1.1. Fizyczna zasada zapisu na nośnikach magnetycznych 69
   3.1.2. Sposoby kodowania informacji przy zapisie magnetycznym 71
   3.2. Podstawowe parametry napędów dyskowych 74
   3.3. Dyski elastyczne i ich interfejs 75
   3.3.1. Budowa mechaniczna napędu dysku elastycznego 75
   3.3.2. Interfejs dysków elastycznych 76
   3.3.3. Fizyczna struktura zapisu na dyskietce 78
   3.3.4. Logiczna struktura dyskietki dla systemu plików FAT 81
   3.4. Dyski twarde 86
   3.4.1. Budowa mechaniczna dysku twardego 86
   3.4.2. Układy elektroniczne dysku twardego 90
   3.4.3. Struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 91
   3.4.3.1. Adres sektora fizycznego 92
   3.4.3.2. Adres sektora logicznego 92
   3.4.3.3. Adresowanie numerem klastera 94
   3.4.3.4. Master Boot Record (główny rekord ładujący) i tablica partycji 94
   3.4.3.5. Rekord ładujący 96
   3.4.3.6. Tablica rozmieszczenia plików (FAT) 97
   3.4.3.7. Katalog główny 97
   3.4.3.8. Obszar danych 97
   3.4.4. Profilaktyka dysku twardego 97
   3.5. Interfejs (E) IDE 98
   Wstęp 98
   3.5.1. Podstawy działania interfejsu IDE 98
   3.5.2. Rodzaje i oznaczenia interfejsu IDE, ograniczenia wielkości dysków 101
   3.5.2.1. Tryby transmisji 104
   3.5.3. Interfejs Serial ATA (SATA) 107
   3.5.3.1. Geneza Serial ATA 107
   3.5.3.2. Podstawy działania SATA 108
   3.6. Macierze dyskowe RAID 111
   3.7. CD-ROM 112
   Wstęp 112
   3.7.1. Budowa CD-ROM-u i zasada zapisu 112
   3.7.1.1. Kodowanie informacji 115
   3.7.2. Format zapisu 116
   3.7.2.1. Fizyczny format zapisu 116
   3.7.2.2. Logiczny format zapisu 117
   3.7.3. Nagrywarki CD-R i CD-RW 118
   3.8. Napędy DVD, ZIP i napędy magnetooptyczne 118
   3.8.1. Napędy DVD 118
   3.8.2. Przyszłość nośników optycznych 119
   3.8.3. Napędy magnetooptyczne 121
   3.8.4. Napędy Zip 123
  4. Transmisja szeregowa synchroniczna i asynchroniczna 125
   Wstęp 125
   4.1. Transmisja szeregowa asynchroniczna (startowo-stopowa) 125
   4.2. Rodzaje transmisji 127
   4.3. Rodzaje połączeń dla łącza szeregowego 128
  5. Interfejsy komputerowe 129
   5.1. Standard RS 232C 129
   5.1.1. Parametry elektryczne interfejsu RS 232C 129
   5.1.2. Sygnały sterujące interfejsu RS 232C 130
   5.1.3. Połączenie dwóch urządzeń typu DTE 132
   5.2. Magistrala USB 133
   5.2.1. Składniki magistrali USB 134
   5.2.2. Zasada działania magistrali USB 136
   5.2.2.1. Typy transmisji na USB 137
   5.2.2.2. Realizacja transmisji 137
   5.2.2.3. Kodowanie sygnału i rozwiązania elektryczne 137
   5.2.2.4. Topologia połączeń 139
   5.3. Standardy łącza równoległego 140
   5.3.1. Interfejs Centronics 140
   5.3.2. Tryby ECP i EPP 142
   5.3.2.1. ECP 143
   5.3.2.2. EPP 143
   5.4. Interfejs SCSI 143
   5.4.1. Podstawowe wiadomości o SCSI 144
   5.4.2. Wersje elektryczne magistrali SCSI 147
   5.4.3. Protokół magistrali 148
   5.4.4. Szeregowa magistrala SCSI – SAS 149
   5.5. FireWire 150
   5.6. Łącza bezprzewodowe 151
   5.6.1. IrDA 152
   5.6.2. Bluetooth 152
   5.6.2.1. Fizyczna zasada transmisji 153
   5.6.2.2. Sieci pikonet i scatternet 153
   5.6.2.3. Tryby pracy urządzenia Bluetooth 154
  6. Klawiatury i urządzenia wskazujące 157
   Wstęp 157
   6.1. Klawiatura 157
   6.2. Mysz 159
   6.3. Inne odmiany myszy 161
  7. Modemy 163
   Wstęp 163
   7.1. Transmisja informacji cyfrowej przez sieć telekomunikacyjną 163
   7.1.1. Zasada przesyłania informacji 163
   7.1.2. Rodzaje modulacji 164
   7.1.2.1. Kluczowana modulacja częstotliwości – FSK 164
   7.1.2.2. Różnicowa kluczowana modulacja fazy – DPSK 164
   7.1.2.3. Modulacja QAM 166
   7.1.3. Rodzaje transmisji 167
   7.2. Modemy analogowe 168
   7.2.1. Schemat blokowy i zasada działania modemu 168
   7.2.2. Protokoły i standardy związane z modemami 169
   7.2.3. Standardy V.90 i V.92 170
   7.3. Modemy ISDN 172
   7.4. Modemy xDSL 173
   7.5. Modemy pasm telefonii komórkowej GSM 174
   7.5.1. GPRS 175
   7.5.1.1. Struktura sieci GPRS 175
   7.5.1.2. Fizyczna realizacja transmisji 175
   7.5.2. EDGE 176
   7.5.3. UMTS 176
  8. Urządzenia do wyprowadzania informacji w postaci graficznej 177
   Wstęp 177
   8.1. Drukarki 177
   8.2. Plotery 180
  9. Urządzenia do wprowadzania informacji w postaci graficznej 183
   Wstęp 183
   9.1. Skanery 183
   9.2. Digitizery 186
   9.3. Aparaty i kamery cyfrowe 187
  10. Karty dźwiękowe 189
   Wstęp 189
   10.1. Cyfrowy zapis i synteza dźwięku 189
   10.2. Schemat blokowy i zadania karty dźwiękowej 194
  11. Sieci komputerowe 195
   Wstęp 195
   11.1. Podstawowe informacje o sieciach 195
   11.1.1. Warunki istnienia sieci 195
   11.1.2. Rodzaje sieci 196
   11.1.3. Model ISO/OSI 197
   11.2. Podstawy działania sieci 199
   11.2.1. Topologie sieci 199
   11.2.2. Metody transmisji w sieciach 201
   11.2.3. Metody zwielokrotniania kanału transmisyjnego 202
   11.2.4. Metody przyznawania dostępu do medium transmisyjnego 203
   11.2.4.1. Carrier Sense Multiple Access-Collision Detection (CSMA-CD ) 203
   11.2.4.2. Token Passing 204
   11.2.5. Podstawowe elementy sieci 204
   11.2.6. Rodzaje mediów transmisyjnych 205
   11.2.7. Odmiany standardu Ethernet 206
   11.2.8. Budowa karty sieciowej 209
   11.3. Urządzenia sieciowe 210
   11.3.1. Koncentrator (ang. hub) 210
   11.3.2. Przełącznik (ang. switch) 210
   11.3.3. Most (ang. bridge) 211
   11.3.4. Regenerator (ang. repeater) 212
   11.3.5. Router 212
   11.4. Sieci bezprzewodowe Wi-Fi 213
   11.4.1. Topologie lokalnych sieci bezprzewodowych 213
   11.4.2. Metody przesyłania informacji 214
   11.4.3. Metody przyznawania dostępu do medium transmisyjnego 216
   11.4.4. Własności połączeń standardów 802.11 b, a i g 216
  12. UPS-y 219
   Wstęp 219
   12.1. Zadania i schemat blokowy UPS-a 219
   12.2. Parametry użytkowe UPS-ów 221
   12.3. Oprogramowanie 222
  Bibliografia 223
  Skorowidz 225
Urządzenia techniki komputerowej, cz. 2

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

240

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-01-15177-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe wydanie książki zostało gruntownie zmienione w celu uwzględnienia zarówno zmian w technice komputerowej jak i dostosowania podręcznika do wymagań nowej formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.


Całość pracy składa się z 2 części.
Pierwsza część omawia architekturę i działanie komputera. Druga część prezentuje działanie urządzeń peryferyjnych i ich współpracę z jednostką centralną.


Druga część serii Urządzenia techniki komputerowej opisuje działanie urządzeń peryferyjnych oraz ich współpracę z systemem komputerowym. Szczególnie dokładnie opisana została praca urządzeń mających kluczowe znaczenie dla efektywnego działania systemu, takich jak karty graficzne, dyski twarde oraz ich interfejsy. Ponadto przedstawiona została praca portów i podstawowych urządzeń wejścia/wyjścia a także urządzeń sieciowych.


Książka przeznaczona jest dla słuchaczy szkół policealnych o specjalności technik informatyk, dla uczniów technikum o specjalności systemy mikroprocesorowe oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tym jak działa komputer.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!