Urządzenia techniki komputerowej, cz. 2

Urządzenia techniki komputerowej, cz. 2

Urządzenia peryferyjne i interfejsy

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie książki zostało gruntownie zmienione w celu uwzględnienia zarówno zmian w technice komputerowej jak i dostosowania podręcznika do wymagań nowej formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.


Całość pracy składa się z 2 części.
Pierwsza część omawia architekturę i działanie komputera. Druga część prezentuje działanie urządzeń peryferyjnych i ich współpracę z jednostką centralną.


Druga część serii Urządzenia techniki komputerowej opisuje działanie urządzeń peryferyjnych oraz ich współpracę z systemem komputerowym. Szczególnie dokładnie opisana została praca urządzeń mających kluczowe znaczenie dla efektywnego działania systemu, takich jak karty graficzne, dyski twarde oraz ich interfejsy. Ponadto przedstawiona została praca portów i podstawowych urządzeń wejścia/wyjścia a także urządzeń sieciowych.


Książka przeznaczona jest dla słuchaczy szkół policealnych o specjalności technik informatyk, dla uczniów technikum o specjalności systemy mikroprocesorowe oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tym jak działa komputer.


Rok wydania2007
Liczba stron240
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15177-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  Wstęp     13
  1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia     15
   Wstęp     15
   1.1. Przyczyny stosowania układów wejścia/wyjścia     15
  2. Monitory i adaptery graficzne     21
   2.1. Zasada działania monitora     21
   2.1.1. Zasada tworzenia obrazu na ekranie     21
   2.1.2. Zasada działania monitora z kineskopem     22
   2.1.3. Zasada działania monitora z ekranem LCD     28
   2.1.3.1. Zjawisko polaryzacji światła     28
   2.1.3.2. Ciekłe kryształy i budowa monitora LCD     29
   2.2. Parametry monitorów     32
   2.2.1. Parametry monitorów CRT     32
   2.2.2. Parametry monitorów LCD     33
   2.2.3. Porównanie monitorów LCD i CRT     33
   2.2.4. Interfejsy monitorów LCD     33
   2.2.4.1. Digital Video Interface – DVI     34
   2.2.4.2. High Definition Multimedia Interface – HDMI     35
   2.3. Karty graficzne     37
   2.3.1. Schemat blokowy prostej karty graficznej     37
   2.3.2. Praca karty graficznej w trybie tekstowym     38
   2.3.3. Praca karty graficznej w trybie graficznym     42
   2.3.3.1. Karta EGA     43
   2.3.3.2. Karta VGA     44
   2.3.4. Karty SVGA     48
   2.3.5. Zestawienie własności podstawowych kart graficznych     51
   2.3.6. Karty akceleratorowe     52
   2.3.6.1. Grafika 2D     53
   2.3.6.2. Grafika trójwymiarowa     54
   2.3.6.3. Schemat blokowy karty akceleratorowej i procesora graficznego     55
   2.3.7. Magistrala AGP     60
   2.3.7.1. Właściwości magistrali AGP     61
   2.3.7.2. Wybrane zagadnienia związane z działaniem magistrali AGP     62
   2.3.7.3. AGP Pro i AGP 3.0     65
   2.3.8. Magistrala PCI Express (PCI-XP)     66
   2.3.9. Technologia SLI     66
   2.4. Karty telewizyjne     67
  3. Pamięci masowe     69
   Wstęp     69
   3.1. Zasada zapisu informacji na nośnikach magnetycznych     69
   3.1.1. Fizyczna zasada zapisu na nośnikach magnetycznych     69
   3.1.2. Sposoby kodowania informacji przy zapisie magnetycznym     71
   3.2. Podstawowe parametry napędów dyskowych     74
   3.3. Dyski elastyczne i ich interfejs     75
   3.3.1. Budowa mechaniczna napędu dysku elastycznego     75
   3.3.2. Interfejs dysków elastycznych     76
   3.3.3. Fizyczna struktura zapisu na dyskietce     78
   3.3.4. Logiczna struktura dyskietki dla systemu plików FAT     81
   3.4. Dyski twarde     86
   3.4.1. Budowa mechaniczna dysku twardego     86
   3.4.2. Układy elektroniczne dysku twardego     90
   3.4.3. Struktura fizyczna i logiczna dysku twardego     91
   3.4.3.1. Adres sektora fizycznego     92
   3.4.3.2. Adres sektora logicznego     92
   3.4.3.3. Adresowanie numerem klastera     94
   3.4.3.4. Master Boot Record (główny rekord ładujący) i tablica partycji     94
   3.4.3.5. Rekord ładujący     96
   3.4.3.6. Tablica rozmieszczenia plików (FAT)     97
   3.4.3.7. Katalog główny     97
   3.4.3.8. Obszar danych     97
   3.4.4. Profilaktyka dysku twardego     97
   3.5. Interfejs (E) IDE     98
   Wstęp     98
   3.5.1. Podstawy działania interfejsu IDE     98
   3.5.2. Rodzaje i oznaczenia interfejsu IDE, ograniczenia wielkości dysków     101
   3.5.2.1. Tryby transmisji     104
   3.5.3. Interfejs Serial ATA (SATA)     107
   3.5.3.1. Geneza Serial ATA     107
   3.5.3.2. Podstawy działania SATA     108
   3.6. Macierze dyskowe RAID     111
   3.7. CD-ROM     112
   Wstęp     112
   3.7.1. Budowa CD-ROM-u i zasada zapisu     112
   3.7.1.1. Kodowanie informacji     115
   3.7.2. Format zapisu     116
   3.7.2.1. Fizyczny format zapisu     116
   3.7.2.2. Logiczny format zapisu     117
   3.7.3. Nagrywarki CD-R i CD-RW     118
   3.8. Napędy DVD, ZIP i napędy magnetooptyczne     118
   3.8.1. Napędy DVD     118
   3.8.2. Przyszłość nośników optycznych     119
   3.8.3. Napędy magnetooptyczne     121
   3.8.4. Napędy Zip     123
  4. Transmisja szeregowa synchroniczna i asynchroniczna     125
   Wstęp     125
   4.1. Transmisja szeregowa asynchroniczna (startowo-stopowa)     125
   4.2. Rodzaje transmisji     127
   4.3. Rodzaje połączeń dla łącza szeregowego     128
  5. Interfejsy komputerowe     129
   5.1. Standard RS 232C     129
   5.1.1. Parametry elektryczne interfejsu RS 232C     129
   5.1.2. Sygnały sterujące interfejsu RS 232C     130
   5.1.3. Połączenie dwóch urządzeń typu DTE     132
   5.2. Magistrala USB     133
   5.2.1. Składniki magistrali USB     134
   5.2.2. Zasada działania magistrali USB     136
   5.2.2.1. Typy transmisji na USB     137
   5.2.2.2. Realizacja transmisji     137
   5.2.2.3. Kodowanie sygnału i rozwiązania elektryczne     137
   5.2.2.4. Topologia połączeń     139
   5.3. Standardy łącza równoległego     140
   5.3.1. Interfejs Centronics     140
   5.3.2. Tryby ECP i EPP     142
   5.3.2.1. ECP     143
   5.3.2.2. EPP     143
   5.4. Interfejs SCSI     143
   5.4.1. Podstawowe wiadomości o SCSI     144
   5.4.2. Wersje elektryczne magistrali SCSI     147
   5.4.3. Protokół magistrali     148
   5.4.4. Szeregowa magistrala SCSI – SAS     149
   5.5. FireWire     150
   5.6. Łącza bezprzewodowe     151
   5.6.1. IrDA     152
   5.6.2. Bluetooth     152
   5.6.2.1. Fizyczna zasada transmisji     153
   5.6.2.2. Sieci pikonet i scatternet     153
   5.6.2.3. Tryby pracy urządzenia Bluetooth     154
  6. Klawiatury i urządzenia wskazujące     157
   Wstęp     157
   6.1. Klawiatura     157
   6.2. Mysz     159
   6.3. Inne odmiany myszy     161
  7. Modemy     163
   Wstęp     163
   7.1. Transmisja informacji cyfrowej przez sieć telekomunikacyjną     163
   7.1.1. Zasada przesyłania informacji     163
   7.1.2. Rodzaje modulacji     164
   7.1.2.1. Kluczowana modulacja częstotliwości – FSK     164
   7.1.2.2. Różnicowa kluczowana modulacja fazy – DPSK     164
   7.1.2.3. Modulacja QAM     166
   7.1.3. Rodzaje transmisji     167
   7.2. Modemy analogowe     168
   7.2.1. Schemat blokowy i zasada działania modemu     168
   7.2.2. Protokoły i standardy związane z modemami     169
   7.2.3. Standardy V.90 i V.92     170
   7.3. Modemy ISDN     172
   7.4. Modemy xDSL     173
   7.5. Modemy pasm telefonii komórkowej GSM     174
   7.5.1. GPRS     175
   7.5.1.1. Struktura sieci GPRS     175
   7.5.1.2. Fizyczna realizacja transmisji     175
   7.5.2. EDGE     176
   7.5.3. UMTS     176
  8. Urządzenia do wyprowadzania informacji w postaci graficznej     177
   Wstęp     177
   8.1. Drukarki     177
   8.2. Plotery     180
  9. Urządzenia do wprowadzania informacji w postaci graficznej     183
   Wstęp     183
   9.1. Skanery     183
   9.2. Digitizery     186
   9.3. Aparaty i kamery cyfrowe     187
  10. Karty dźwiękowe     189
   Wstęp     189
   10.1. Cyfrowy zapis i synteza dźwięku     189
   10.2. Schemat blokowy i zadania karty dźwiękowej     194
  11. Sieci komputerowe     195
   Wstęp     195
   11.1. Podstawowe informacje o sieciach     195
   11.1.1. Warunki istnienia sieci     195
   11.1.2. Rodzaje sieci     196
   11.1.3. Model ISO/OSI     197
   11.2. Podstawy działania sieci     199
   11.2.1. Topologie sieci     199
   11.2.2. Metody transmisji w sieciach     201
   11.2.3. Metody zwielokrotniania kanału transmisyjnego     202
   11.2.4. Metody przyznawania dostępu do medium transmisyjnego     203
   11.2.4.1. Carrier Sense Multiple Access-Collision Detection (CSMA-CD )     203
   11.2.4.2. Token Passing     204
   11.2.5. Podstawowe elementy sieci     204
   11.2.6. Rodzaje mediów transmisyjnych     205
   11.2.7. Odmiany standardu Ethernet     206
   11.2.8. Budowa karty sieciowej     209
   11.3. Urządzenia sieciowe     210
   11.3.1. Koncentrator (ang. hub)     210
   11.3.2. Przełącznik (ang. switch)     210
   11.3.3. Most (ang. bridge)     211
   11.3.4. Regenerator (ang. repeater)     212
   11.3.5. Router     212
   11.4. Sieci bezprzewodowe Wi-Fi     213
   11.4.1. Topologie lokalnych sieci bezprzewodowych     213
   11.4.2. Metody przesyłania informacji     214
   11.4.3. Metody przyznawania dostępu do medium transmisyjnego     216
   11.4.4. Własności połączeń standardów 802.11 b, a i g     216
  12. UPS-y     219
   Wstęp     219
   12.1. Zadania i schemat blokowy UPS-a     219
   12.2. Parametry użytkowe UPS-ów     221
   12.3. Oprogramowanie     222
  Bibliografia     223
  Skorowidz     225
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia